Kahta'da 127 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Bölükyayla bld - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Mazél [ Kürd mezêl "mezar, yatır" ]
Kürd yerleşimi
  Boğazkaya köy - Kahta - Adıyaman
1869, k1928 S-Di, K: Xamşik
1560: Xabeşik [ Erm Xabşig "habeşli, zenci" ]
Kürd yerleşimi
  Acısu mz - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Acoğlu
  Çaltılı köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Selah [ Süry şilûho "dere" ]
Kürd yerleşimi
  Dut köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Dut
Kürd yerleşimi
  Ovacık köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Dudin
  Arılı köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Bircik [ Kürd bircik "kalecik" ]
  Zeytin köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Zeytin
Kürd yerleşimi
  Çıralık köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Çıralık
Kürd yerleşimi
  Çaybaşı köy - Kahta - Adıyaman
1560, k1928 T, K: Bazük [ Kürd bazik "doğanca" ]
  Yelkovan köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Hamzeyn [ Kürd "iki Hamzalar" ]
Kürd yerleşimi
  İslamköy köy - Kahta - Adıyaman
1960 DİE: Akkılıç
k1928 K: Şeyxmirik [ Kürd Şêxmirik "şeyhöldü" ]
  Kozağaç köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Bibo
  Habipler köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Kökelan [ Kürd ]
  Büyükbey köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Kirbiz
Kürd yerleşimi
  Çukurtaş köy - Kahta - Adıyaman
Kr: Markik
1560, k1928 T, K: Merkük [ Erm markig "çayırcık" ]
Kürd (İzoli) yerleşimi
  Hacıyusuf köy - Kahta - Adıyaman
1960 DİE: Sarıdana
k1928 K: Bozmiş
  Salkımbağı köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Alut
  Ortanca köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Susiyan [ Kürd sûsiyan "meyankökü" ]
  Doluca köy - Kahta (Damlacık bucağı) - Adıyaman
1560, k1928 T, K: Keferme [ Süry ]
  Belören köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Belviran
Kürd yerleşimi
  Narsırtı köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Kargüne
1693: Kargüni
■ © 31.08.1693 Hısn-ı Mansur kazasının Zek karyesinde medfun Şeyh Abdürrahman'ın Samsad nahiyesinde Kargünü köyündeki vakıf karyelerine vaki müdahalenin men'i. a.g.tt © 12.01.1694 Şeyh Abdurrahman Erzincani Evkafı karyelerinden Samsad nahiyesine tabi Karguni adındaki köye... deyar heyran
  Zeytinli mz - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Askeran [ Kürd eskeran? "askerler?" ]
  Bağözü köy - Kahta - Adıyaman
Eski adı: Berazi
  Çataltepe köy - Kahta - Adıyaman
k1946 MYK: Dragir
k1928 K: Daragir [ Kürd daragir "tepeağaç?" ]
Kürd yerleşimi
  Ziyaret köy - Kahta - Adıyaman
Eski adı: Puşi
  Taşlıca köy - Kahta - Adıyaman
Eski adı: Şamük
  Şenköy köy - Kahta - Adıyaman
1960 DİE: Bakraçlı
k1928 K: Koşin
  Burmapınar köy - Kahta - Adıyaman
1960- DİE: Kilise
k1928 K: Darberi
Kürd yerleşimi
  Mülk köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Mülk
  Kahta ilçe - Kahta - Adıyaman
hy1914 k1928 Kiep, K: Kolik [ Erm/Kürd kolik "çardak, kulübe" ]
k1928 K: Kâhta (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ İlçeye adını veren tarihi Kâhta kenti ve kalesi şimdiki Kocahisar köyüdür. İlçe merkezi cumhuriyet döneminde Kolik köyüne taşındı. SN
  Köseler köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Köseler
  Çobanlı mz - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Keyraş
Kürd yerleşimi
  Erikdere köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Tırpal
1560: Terbal
  Yolaltı köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Postin
  Arsemia mv - Kahta - Adıyaman
EYu: Arsameia
■ Kommagene kralı Arsamês /Arşam (MÖ 255–225) onuruna adlandırılmıştır. SN
  Kocahisar köy - Kahta - Adıyaman
k1946 MYK: EskiKâhta
hy1914 k1928 Kiep, K: Kâhta
S1190 Mih: Gaxtai
Kürd yerleşimi
■ Antik çağda Arsameia, Ortaçağda Gaxtai ve Kâxta adıyla bilinen ünlü kaledir. En erken 12. yy'a ait Süryani Mihail vekayinamesinde (1149 yılında Türklerin Haçlı kontu Joscelin'den aldığı kaleler meyanında) Gaxtai adı görülür. İlçe adını buradan almış, ilçe merkezi 20. yy'da şimdiki yerine taşınmıştır. SN
  Damlacık köy - Kahta (Damlacık bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Tavsi [ Kürd tawisî? "Yezidî (Tavusî)" ]
k1928 K: Alut (idari bölge)
Kürd yerleşimi
■ Bucak merkezi eski Alut (Salkımbağı) köyünden buraya taşındığı için Alut adı da kullanılmıştır. SN
  Esendere köy - Kahta - Adıyaman
1960 DİE: Akpınar
1560, k1928 T, K: Kilisik [ Kürd kilisik "kilisecik" ]
Kürd yerleşimi
■ 1960'ta Akpınar, 2006 yılında Esendere adı verildi. SN
  Boztarla köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Mameciyan
  Gölgeli köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Bervedol [ Kürd bervedol "boğaza doğru?" ]
hy1914 Kiep: Balbalo
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ulubey mz - Kahta - Adıyaman
1560, k1928 T, K: Keftero/Kefterû
  Koçtepe köy - Kahta (Damlacık bucağı) - Adıyaman
1560, k1928 T, K: Hopak [ Kürd hopak "su bendi" ]
  Çamlık mz - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Pamlik
  Yamaçlı mz - Kahta - Adıyaman
Eski adı: Tilfındır [ Kürd tell "tepe" ]
  Güzelçay köy - Kahta - Adıyaman
1560, k1928 T, K: Kaliyon/Kılawin
  Çardak köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Biriman [ Kürd birîman "aş." ]
  Çakıreşme köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Kosan [ Kürd kosan "köseler" ]
hy1914 Kiep: Xossa
Kürd yerleşimi
  Tütenocak köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Barsomik [ Süry Barṣawma "Oruçoğlu (öz.)" ]
■ 5. yüzyılda bu yörede yaşayan Samsat'lı aziz Bar Sawma (`oruç oğlu`) dünya nimetlerinden kaçınması ve doktriner fanatizmi ile meşhur bir Süryani azizi idi. Nemrut Dağı eteğindeki manastırının bulunduğu yer bazı 19. yy kaynaklarında Borsun Kalesi olara gösterilir. Ancak burasının aynı yer olduğundan emin değilim. SN
  Belenli köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Pirut [ Erm prud բրուտ "çömlekçi" ]
Kürd yerleşimi
  Pınar mz - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Sako
  Hasandiğin köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Hasandiğin
E1900- HSH: Hasuntigin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kayadibi köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Horik
hy1914 Kiep: Urik
  Oluklu köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Karaçur [ Erm k'araçur "taşpınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Akdoğan köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Xeştur
E1900- HSH: Xaçadur [ Erm խաչատուր "haç yeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Bıdos ve Gümik adlı iki mezrası vardır. SN
  Yolçatı mz - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Gigan
Kürd (Reşvan) yerleşimi
  Akkavak köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Aşurge [ Kürd aşûrgeh? "Süryani yeri" ]
  Büyükbağ köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Büyükbağ
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Tabaklı mz - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Nehsik
  Yeşilkaya köy - Kahta - Adıyaman
k1946 MYK: Behik
  Susuz köy - Kahta - Adıyaman
Eski adı: KüçükBejyan [ Kürd bejiyan "kırlar" ]
  Narlıdere köy - Kahta - Adıyaman
k1946 MYK: Bidos
  Cumhuriyet köy - Kahta - Adıyaman
1960 DİE: Gündüzbey
k1928 K: Lilan [ Kürd lîlan "bataklar" ]
  Çamlıca köy - Kahta - Adıyaman
1960 DİE: Akarsu
k1928 K: Çamçin [ Kürd çamçin "çamkesen" ]
  Köklü mz - Kahta - Adıyaman
k1946 MYK: Agnik [ Erm "pınarcık" ]
  Susamlı mz - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
Eski adı: Süsik [ Kürd sûsik "meyan bitkisi" ]
  Sıraca köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Sıraca
  Narince köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1739: Narince
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Ünlü Kürd şairi ve yazarı Osman Sebrî'nin (Apê Osman) doğduğu yerdir. Babası Sebrî Begê Hozî Mirdêsan Mirdêsî Aşireti’nin ileri gelenlerindendi. →Merdis/Mirdis adını Têrikî,Modan,Gawestiyan vs. aşiretlerininde bağlı olduğu eskiden Halep,Rakka vs. de kışlayan Erzurum, Hisnmansur, Maden, Harput vs. de yaylaya çıkan Kürd Mirdêsi aşiretbirliğinden alır. →→1867 de Mamûretülaziz vilâyeti Malatya-Pütürge'ye bağlı nahiye 1924 de Malatya Kâhta'ya bağlı nahiye. →→→© 04.04.1739 Maraş, Hısn-ı Mansur nahiyesi Narlıca karyesinde Şahinoğlu Hasan'ın mutasarrıf olduğu timarı rızasıyla Mehmed oğlu Mustafa'ya tevcihi. deyar heyran
  Durak köy - Kahta - Adıyaman
1560, k1928 T, K: Menzil
■ Nakşibendî dergâhı nedeniyle Türkiye çapında ün kazanan köydür. SN
  Eskitaş köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1560, k1928 T, K: Ancuz [ Kürd ancuz "karaerik" ]
  Gökçe köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
k1946 MYK: Birciyan [ Kürd birciyan? "burçlar?" ]
k1928 K: Birçiyan [ Kürd birçiyan "açlar" ]
  Dardağan köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Dardağan [ Kürd dardağan "bir tür ağaç (Milium effusum)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ulupınar köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Buban [ Kürd "gelincikler (Ebubekirler?)" ]
  Karadut köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
hl: Gölbe
k1928 K: Karadut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Salik mz - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Salik
  Onevler mz - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Kân [ Kürd "pınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Hasköy köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1960 DİE: Yığınak
k1928 K: Xorıs [ Erm xork, xorıs "çukur" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yenikuşak köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1960 DİE: Yığınak
■ Yığınak köyü baraj altında kaldı, 1988'de Yenikuşak adıyla yeniden kuruldu. SN
  Tuğlu köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Sévik [ Kürd sêvik "elmacık" ]
  Akçaalan mz - Kahta - Adıyaman
1869, k1928 S-Di, K: Gevozi/Kefozi
■ Hısnmansur'a muzaf Kefozi, Mirdis ve Cihanbeg nahiyelerinin Siverek'e ilhakında mahzur olup olmadığının istilamı. (Hicri 1281) deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km