haritada ara :   km  
Kahramanmaraş'da 11 ilçe bulundu.
sırala 
Andırın ilçe - Andırın - Kahramanmaraş
E1136 📖 : Andriun Անդրիուն [ Yunanca andreíon "Andreas yeri?" ]
1891c 📖 : Andırın (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Hild’e göre Roma imp. döneminde kaydedilen Adrassós/Andrassós olmalıdır. Zgusta s. 47 bu görüşe karşı çıkar. (TİB 5.186) Urfalı Mateos Vekayinamesi 1076/77 yılı olayları bağlamında Bizanslıların Ermenistan maslahatgüzarının (epixt, epeiktês) Maraş yöresindeki Andriun Kalesinde hastalanıp ölmesini kaydeder. U harfiyle Andriun yazımı, Yunanca adın Arapça vasıtasıyla Ermeniceye alınmış olabileceğini düşündürür. `Yavuz Selim'in bu yerden Enderun'a talebe aldırdığı` şeklindeki anlatı hayal mahsulüdür. SN
■ Koord: 37° 34' 37'' D, 36° 21' 5'' K
Göksun ilçe - Göksun - Kahramanmaraş
1914hk 📖 : Göksun
Y180 Y535 📖 📖 : Koukousós akk. Kokoussón [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen/Avar) yerleşimi.
■ Roma dönemi yol rehberlerinde Cocuso olarak geçer. 404 yılında Aziz Ioannês Hrisostomos’un sürgün edilip 3 yıl sonra öldüğü yer olarak anılır. Türkçede adın belirtme hali Koukouson benimsenmiştir. SN
■ Göksunun şehirlisi yani kasaba yerlisi Türkmendir. Kafkas göçmenleri daha sonradan yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 38° 1' 14'' D, 36° 29' 38'' K
Onikişubat ilçe - Onikişubat - Kahramanmaraş
■ 06/12/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla Kahramanmaraş merkez ilçesinin bölündüğü iki ilçeden biridir. Kentin Fransız işgalinden kurtuluş tarihi ad olarak benimsendi. SN
■ Koord: 37° 43' 6'' D, 36° 49' 6'' K
Türkoğlu ilçe - Türkoğlu - Kahramanmaraş
1914hk 📖 : Tacirli [ Türkçe Tecer/Tecirlü "aş." ]
1861y 1917h 📖 📖 : Eloğlu/İloğlu
Türkmen yerleşimi
■ Türkmen veya Kürt kökenli olduğu rivayet edilen Tecirli/Tecerlü aşiretinin Eloğlu kolu en erken 1861 tarihli bir belgede anılır. Eloğlu/İloğlu adı belki `aşiret halkı` veya `yabancılar` anlamındadır. 1960 yılında Adnan Menderes’in talimatıyla Türkoğlu adı verildi. SN
■ Koord: 37° 23' 4'' D, 36° 50' 58'' K
Afşin ilçe - Afşin - Kahramanmaraş
1665 📖 : Efsus [ Arapça A(r)fsûs ]
1525 1914hk 📖 📖 : Yarpuz [ Yunanca Arbsos ]
E1077 📖 : Apşun Ափշուն [ Yunanca A(r)bson ]
Y238y Y610 📖 📖 : Arabissós akk. Arabissón [ Anadolu Dilleri ]
■ İmp. III. Gordianus (234-238) devrinde Urfa’dan göçen Arap aşiretleri iskân edilmiştir; Arabissos adının bu vesileyle verildiği düşünülebilir. [Irfan Shahîd, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, 1989]. Aslen buralı olan imp. Maurikios’un (582-602) adı `Arapoğlu` anlamına gelir. Urfalı Mateos Vekayinamesinde 1076/77 olayları meyanında anılan Apşun adı Arabson > A(r)bşon biçiminden türemiş olmalıdır; `ünlü Selçuklu komutanı Afşin` ile ilgili olması düşünülemez. Türkçe resmi belgelerde 1944’e dek kullanılan Efsus adı orijinal ismin Arapça yazımı, Yarpuz ise aynı adın yerel Türkmen ağzındaki biçimidir. Afşin adı Cumhuriyet döneminde verilmiş olup mitolojiktir. SN
■ Afşin ilçe merkezinin yaklaşık 50.000 nüfusu vardır. Afşin-Elbistan Termik Santralleri sebebiyle Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar yaşamaktadır. Lakin ilçenin yerlisi olarak kabul edeceğimiz temel unsur Avşar boyu başta olmak üzere Yıva, Bayat ve diğer Oğuz boylarına mensup Türkmen obaları ve aşiretleridir. Faik Erat
■ Koord: 38° 14' 41'' D, 36° 54' 49'' K
Dulkadiroğlu ilçe - Dulkadiroğlu - Kahramanmaraş
■ 06/12/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla Kahramanmaraş merkez ilçesinin bölündüğü iki ilçeden biridir. Bölgede hüküm süren eski bir Türk beyliğinin adı verildi. SN
■ Koord: 37° 39' 24'' D, 37° 1' 8'' K
Ekinözü ilçe - Ekinözü - Kahramanmaraş
1946 📖 : Cela
1914hk 📖 : Çelağa [ Kürtçe çelikan? "aş." ]
1705z 📖 : Ahsendere / Asandere (idari bölge)
Alevi-Türk (Kılıçlı) yerleşimi
■ Bugünkü Ekinözü ilçesinin güneyi ile Göksun arasındaki bölge Osmanlı döneminde Ahsendere Nahiyesi idi. Cela/Celilağa köyü 1958’de belediye oldu, 1983’te Ekinözü adı verildi, 1990’da ilçe statüsü kazandı. SN
■ © 27.03.1705 Anadolu eşkıyası takibinde maiyetinde hüsn-i hizmetleri görülen Kılıçlı aşiretine, Elbistan kazası Ahsendere nahiyesi arazisi iskan için verilmişse de... [Diyar Heyr] SN
■ © 16.03.1809 Elbistan civarında kain Asandere nam mahalde iskan edilen Kılıçlı Kürd Aşireti şakavette bulunduklarından Rakka dahiline nakil ve iskanları hakkında Rakka Valisi Yusuf Paşa'ya yazılan hüküm. g.tt deyar heyran
■ Koord: 38° 3' 38'' D, 37° 11' 21'' K
Elbistan ilçe - Elbistan - Kahramanmaraş
1282 📖 : Ablustûn/Ablustîn
E1136 📖 : Aplasta
Y1108 📖 : Ablastha/Plasta [ Anadolu Dilleri ]
Y903 : Lykandós (idari bölge)
■ Porphyrogenetos’a göre (De Adm. Imp.) Bizans-Arap savaşlarında boşalan bölgeye 903 yılı dolayında Ermeni Mleh (Yun. Melias) maiyetiyle yerleşerek Lykandos uç beyliğini kurdu. Plasta veya Ablastha kalesi 10. yy ortasına doğru önem kazandı. 1108’de Bizans’ın Antakya Haçlı Kontluğu’na bağışladığı kaleler arasında anılır; 1114’te bir depremde tamamen yıkıldığı kaydedilir. SN
■ Koord: 38° 12' 6'' D, 37° 11' 34'' K
Çağlayancerit ilçe - Çağlayancerit (Ağabeyli bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 : Çağlayan Ceridi [ Türkçe Cerid "aş." ]
■ 1986’da belediye, 1987’de ilçe oldu. İlçe halkı geçmişte yarı-bağımsız beylik oluşturan Cerid Türkmenleri olup çoğunluğu Alevidir. SN
■ Koord: 37° 45' 3'' D, 37° 17' 34'' K
Pazarcık ilçe - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 : KüçükBağdin [ Türkçe "küçük Bağdin" ]
1917h 📖 : Bağdin | Pazarcık
■ Daha önce Büyük Bağdin (Ulubahçe) mevkiinde olan ilçe merkezi, 20. yy başında Küçük Bağdin (Pazarcık) köyüne taşındı. SN
■ Pazarcık merkezin batı tarafında genelde Türkler, doğu tarafında ise genelde Kürtler yaşar. Mert Çakmak
■ 1978 Pazarcık olaylarina kadar Pazarcık merkezde Kurtler ve Türkler karışık şekilde yasamaktaydı. Olaylardan sonra Turk kesim şehrin içinden gecen Malatya yolunun kuzeyine Kürt kesim ise güneyine yerleşmiştir. euphrates78
■ Koord: 37° 29' 22'' D, 37° 17' 48'' K
Nurhak ilçe - Nurhak - Kahramanmaraş
1914hk 📖 : Cellad
1914hk 📖 : Nurhak (başka yer)
■ ’Nur-i Hak’ (`tanrı ışığı`) adı yakıştırmadır. Eski kaynaklarda Nuğurhak/Nuqurhak biçimi kullanılır. SN
■ İlçe merkezi Alevi/Sünni Türk çoğunluklu bir yerleşimdir fakat Alevi Kürtler de bulunmaktadır. metonio
■ Kürtler nurkak diye telaffuz ediyor. Mamo
■ Koord: 37° 58' 3'' D, 37° 26' 39'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.