Kadınhanı'da 43 yerleşim bulundu.
sırala 
  Köylütolu mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Köylütolu
  Karasevinç mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Karasevinc
  Çeşmecik mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Çeşmecik
  Mahmudiye mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Mahmudiye
1926h 📖 Çerkes Atlantı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Eski Atlantı kasabasının 1870'ten sonra kurulan muhacir yerleşkesidir. SN
  Konurören mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1928 📖 Konurviran [ Tr konur "kestane" ]
  Meydanlı mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Meydanlı
  Saçıkara mah - Kadınhanı - Konya
Eski adı: -
  Çubuk mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Çubık
  Osmancık mah - Kadınhanı - Konya
1282 📖 Osmancık
■ 1280 dolayında Sahib Ata Fahreddin'in hapsolunduğu Osmancık kalesi Çorum'daki Osmancık (Aflanos) değil burası olmalıdır. SN
  Bulgurpınar mah - Kadınhanı - Konya
1892 📖 Mehdili
  Avşarlı mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1928 📖 Afşarlı [ Tr "aş." ]
1926h 📖 Afşaroğlu [ Tr "aş." ]
  Çavdar mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Çavdar [ Tr "aş." ]
  Yağlıca mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Tahsin
  Hacıpirli mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1926h 📖 Hacıpirli
  Tosunoğlu mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Tosunbey
  Atlantı mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1968 📖 Dokuzatlı
1926h 📖 Türk Atlandı
1764z 📖 Atlandı
■ Belki Yun *Atalantê veya *Atlantê benzeri bir addan. 19. yy'da kurulan komşu Çerkes Atlandı muhacir yerleşimine oranla 'Türk' sıfatı verilmiştir. SN
■ © 20.02.1764 Karaman dahilinde kain Bozulus Türkmenleri reayası veba hastalığı dolayısıyla etrafa dağılmış olduklarından Esbkeşan mukataasına merbut Turgudlu kazası köylerinden Atlandı köyü reayasının derbendci kaydı ile mezkur Bozulus Türkmenleri mukataasına nakledilmeleri. deyar heyran
  Kurthasanlı mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1926h 📖 Kurdhasan Yaylası
  Söğütözü mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Dırağan
1926h 📖 Durnar
  Yaylayaka mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Galata Yaylası + Gökiman Yaylası
  Pirali mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Pireler
  Karakurtlu mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1926h 📖 Karakurtlu
  Hacıoflazlar mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Hacıoflazlar
  Kadınhanı ilçe - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Kadınhanı | Saideli
1876a 📖 Hatunhanı
1721z 📖 Saideli (idari bölge)
■ Kadınhanı (`kraliçe hanı`) adı Selçuklulardan İzzeddin Keykâvus'un eşi olup muhtemelen Kâhta kökenli olan Raziye Hatun (Devlet Hatun)'un 1223'te yaptırdığı kervansaraydan gelmektedir. İdari bölge adı Selçuklular, Karamanlılar ve Osmanlılar döneminde (20. yy başlarına dek) Saideli idi. SN
■ © 30.11.1721 Ladik ile Ilgın arasında Saidili kazasında Kadın Hanı tamir ve tecdid edilerek Türkmen aşiretinden beş mahalle iskan edilmiş ise de... deyar heyran
  Demiroluk mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Kındıras
1926h 📖 Kunderez
Y1200~a 📖 Kyndíria [ AnaD ]
  Hacımehmetli mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1928 📖 Hacımehmetli
  Pusat mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1928 📖 Pusat
  Sarıkaya mah - Kadınhanı (Sülüklü bucağı) - Konya
1908z 📖 Sarıkaya
Kürt (Sünni) (Gawestıya ) yerleşimi
■ © 13.10.1908 Akşehir kazasının Cihanbeyli nahiyesinin Sarıkaya ibtidai Mektebi Muallimliğine Hacı Mehmed Efendi'nin tayin edildiği. © »»» 30.12.1973 Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Sarıkaya köyünün Kadınhanı ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Başkuyu mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1928 📖 Başkuyu
  Gedikkaya mv - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Dellal
■ 1970'li yıllarda terk edildi. SN
  Küçükkuyu mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 K. Kuyu
■ 1960'tan sonra iskân edilmiş yeni yerleşimdir. SN
  Beykavağı mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Kestel [ Yun kástellos "kale" ]
1926h 📖 Bedelkale | Kestel
  Alabağ mah - Kadınhanı - Konya
1946 📖 Koşmar
1722z 📖 Koçmar
  Kabacalı mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1926h 📖 Kabacalı
  Şahören mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Şahviran | Şarören
  Kolukısa mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1858z 📖 Kolukısa
Y200~a 📖 Keissia? [ AnaD ]
■ Calder'in (Monumenta Asiae Minoris Antiqua I.302) yayınladığı Roma dönemi yazıtında zikredilen Keissia, yer adı adaptasyonunun ilgi çekici bir örneğidir. SN
■ © 16.11.1858 Abdülvahhab'ın, Kolukısa Karyeli Ömer'deki alacağının tahsili talebi. deyar heyran
  Kamışlıöz mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Kamışlıöz
  Karahisarlı mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1928 📖 Karahisarlı
  Kızılkuyu mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Kızılkuyu
  Örnek mah - Kadınhanı (Sülüklü bucağı) - Konya
Eski adı: -
Türkmen (Honamlı) yerleşimi
■ Kürd ve Yörük yerleşimi (Canbeg aşireti). deyar heyran
  Karayörüklü mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1926h 📖 Karayörüklü
  Kökez mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1926h 📖 Kökez
  Bakırpınar mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Zengipınar
1521t 📖 Zengi [ Tr "çingene" ]
■ Şimdi Sarayönü ilçesine bağlanan Büyükzengi köyünün mahallesi iken ayrı köy statüsü kazandı. SN
  Bayramlı mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1926h 📖 Bayramlı


Grafik harita göster     haritada ara : km