haritada ara :   km  
Kadınhanı'da 43 yerleşim bulundu.
sırala 
Köylütolu mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Köylütolu
Karasevinç mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Karasevinc
Çeşmecik mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Çeşmecik
Mahmudiye mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Mahmudiye
1926h 📖 Çerkes Atlantı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Eski Atlantı kasabasının 1870'ten sonra kurulan muhacir yerleşkesidir. SN
Konurören mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1928 📖 Konurviran [ Tr konur "kestane" ]
Meydanlı mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Meydanlı
Saçıkara mah - Kadınhanı - Konya
Eski adı: -
Türkmen (Honamlı) yerleşimi
■ 1950’li yılların başında Honamlı Türkmenlerinin iskânı ile kurulmuştur. Cihad Gümüs
Çubuk mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Çubık
Osmancık mah - Kadınhanı - Konya
1282 📖 Osmancık
■ 1280 dolayında Sahib Ata Fahreddin'in hapsolunduğu Osmancık kalesi Çorum'daki Osmancık (Aflanos) değil burası olmalıdır. SN
Bulgurpınar mah - Kadınhanı - Konya
1892 📖 Mehdili
Avşarlı mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1928 📖 Afşarlı [ Tr "aş." ]
1926h 📖 Afşaroğlu [ Tr "aş." ]
Çavdar mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Çavdar [ Tr "aş." ]
Yağlıca mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Tahsin
Hacıpirli mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1926h 📖 Hacıpirli
Tosunoğlu mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Tosunbey
Atlantı mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1968 📖 Dokuzatlı
1926h 📖 Türk Atlandı
1764z 📖 Atlandı
■ Belki Yun *Atalantê veya *Atlantê benzeri bir addan. 19. yy'da kurulan komşu Çerkes Atlandı muhacir yerleşimine oranla 'Türk' sıfatı verilmiştir. SN
■ © 20.02.1764 Karaman dahilinde kain Bozulus Türkmenleri reayası veba hastalığı dolayısıyla etrafa dağılmış olduklarından Esbkeşan mukataasına merbut Turgudlu kazası köylerinden Atlandı köyü reayasının derbendci kaydı ile mezkur Bozulus Türkmenleri mukataasına nakledilmeleri. deyar heyran
Kurthasanlı mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1926h 📖 Kurdhasan Yaylası
Söğütözü mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Dırağan
1926h 📖 Durnar
Yaylayaka mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Galata Yaylası + Gökiman Yaylası
Pirali mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Pireler
Karakurtlu mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1926h 📖 Karakurtlu
Hacıoflazlar mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Hacıoflazlar
Kadınhanı ilçe - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Kadınhanı | Saideli
1876a 📖 Hatunhanı
1721z 📖 Saideli (idari bölge)
■ Kadınhanı (`kraliçe hanı`) adı Selçuklulardan İzzeddin Keykâvus'un eşi olup muhtemelen Kâhta kökenli olan Raziye Hatun'un (Devlet Hatun) 1223'te yaptırdığı kervansaraydan gelmektedir. İdari bölge adı Selçuklular, Karamanlılar ve Osmanlılar döneminde (20. yy başlarına dek) Saideli idi. SN
■ © 30.11.1721 Ladik ile Ilgın arasında Saidili kazasında Kadın Hanı tamir ve tecdid edilerek Türkmen aşiretinden beş mahalle iskan edilmiş ise de... deyar heyran
Demiroluk mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Kındıras
1926h 📖 Kunderez
Y1200~a 📖 Kyndíria [ AnaD ]
Hacımehmetli mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1928 📖 Hacımehmetli
Pusat mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1928 📖 Pusat
Sarıkaya mah - Kadınhanı (Sülüklü bucağı) - Konya
1908z 📖 Sarıkaya
Kürt-Sünni (Gawestıya ) yerleşimi
■ © 13.10.1908 Akşehir kazasının Cihanbeyli nahiyesinin Sarıkaya ibtidai Mektebi Muallimliğine Hacı Mehmed Efendi'nin tayin edildiği. © »»» 30.12.1973 Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Sarıkaya köyünün Kadınhanı ilçesine bağlanması. deyar heyran
Başkuyu mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1928 📖 Başkuyu
Gedikkaya mv - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Dellal
■ 1970'li yıllarda terk edildi. SN
Küçükkuyu mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 K. Kuyu
■ 1960'tan sonra iskân edilmiş yeni yerleşimdir. SN
Beykavağı mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Kestel [ Yun kástellos "kale" ]
1926h 📖 Bedelkale | Kestel
Alabağ mah - Kadınhanı - Konya
1946 📖 Koşmar
1722z 📖 Koçmar
Kabacalı mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1926h 📖 Kabacalı
Şahören mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Şahviran | Şarören
Kolukısa mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1858z 📖 Kolukısa
Y200~a 📖 Keissia? [ AnaD ]
■ Calder'in (Monumenta Asiae Minoris Antiqua I.302) yayınladığı Roma dönemi yazıtında zikredilen Keissia, yer adı adaptasyonunun ilgi çekici bir örneğidir. SN
■ © 16.11.1858 Abdülvahhab'ın, Kolukısa Karyeli Ömer'deki alacağının tahsili talebi. deyar heyran
Kamışlıöz mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Kamışlıöz
Karahisarlı mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1928 📖 Karahisarlı
Kızılkuyu mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖 Kızılkuyu
Örnek mah - Kadınhanı (Sülüklü bucağı) - Konya
Eski adı: -
Türkmen (Honamlı) yerleşimi
■ Kürd ve Yörük yerleşimi (Canbeg aşireti). deyar heyran
Karayörüklü mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1926h 📖 Karayörüklü
Kökez mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1926h 📖 Kökez
Bakırpınar mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖 Zengipınar
1521t 📖 Zengi [ Tr "çingene" ]
■ Şimdi Sarayönü ilçesine bağlanan Büyükzengi köyünün mahallesi iken ayrı köy statüsü kazandı. SN
Bayramlı mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1926h 📖 Bayramlı


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.