Kağızman'da 69 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yellikıran köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Gomik [ Erm "küçükmezra" ]
Kürd yerleşimi
  Çayarası köy - Kağızman - Kars
1902a : Zarabxane
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çiçekli köy - Kağızman - Kars
Eski adı: -
Kürd yerleşimi
  Değirmendere köy - Kağızman - Kars
1920hb 📖 Değirmen
Kürd yerleşimi
  Kökpınar köy - Kağızman - Kars
1920hb 📖 Körpınar?
Kürd yerleşimi
  Gümüştepe köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Gümüştepe
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Ürker köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Ürker
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Hurker der. Mar(d)astan
  Tunçkaya köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1946 📖 Geçivan
E1902 📖 Keçravan [ Erm "Keçror kasabası" ]
1665 📖 Keçivan
E474 📖 Keçror
Karapapak yerleşimi
■ Köy 10. yy'da inşa edilen ve halen sağlam olan surlarla çevrilidir. Tarihçi Xorenli Movses'e (5. yy) göre burası kral Vağarşak döneminde (MÖ 2. yy) kurulan Kapeğyan beyliğinin merkezi idi. 12. yy'da bir Türkmen beyliğinin başkenti olmuştur. ■ Erm «avan» `surla çevrili müstahkem yerleşim` anlamında olup Arapça «kasaba» sözcüğünün tam karşılığıdır. Asıl adı Keçror olan yerleşim, kullanımda Keçr-avan olarak anılmıştır. SN
■ Köydeki son Kürt aile 2015'de göçmüştür. Şu an Türkleşmiş Karapapak yerleşimidir. emjan
  Oluklu köy - Kağızman - Kars
1920hb 📖 Oluklu
  Çaybük köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Bastem
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Kürtleşmiş Karapapak yerleşimi. emjan
  Ortaköy köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Ortaköy
1920hb 📖 Paslinskaya İstasyon [ Rus ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
■ Paslı köyünün demiryolu istasyonu olarak Ruslar zamanında kurulan yerleşime Trabzonlu Rumlar iskan edildi. Rumların gidişinden sonra Kötek Bucağından Türkler iskan edilmiş, Kürt nüfusunun artmasıyla çoğu köyü terk etmiştir. SN
  Çengilli köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Çengilli
1902a : Çanğlı [ Tr "çanlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 11. yüzyıla ait anıtsal kilisesi Doğu Anadolu'nun en etkileyici anıtlarından biridir. SN
■ Rivayete göre Cizre göçmenlerinden. Manav
  Denizgölü köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1920hb 📖 Şamiler [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd (Moti) yerleşimi
  Çukurayva köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Pırut [ Erm prud բրուտ "çömlekçi" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. metonio
  Karaboncuk köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Kasor
1920hb 📖 Kaisor
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kozlu köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Kozlu
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Çilehane köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1920hb 📖 Çilehane
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. metonio
  Paslı köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1920hb 📖 Paslı
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. metonio
■ Burada yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Qazi
  Camuşlu köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Camuşlu
Türk yerleşimi
  Kuloğlu köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Kabut
1920hb 📖 Kulioğlu
E1918 📖 Gabudpert [ Erm "gökçekale" ]
Kürd yerleşimi
  Taşbilek köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
K 📖 Qereqela Hesenbegê
1928 📖 Kötek Karakale
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yalnızağaç köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Yalnızağaç
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. metonio
  Çeperli köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Kızılviran
Türk yerleşimi
  Akören köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Ağviran
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Axwêran, Redkan aşiretinin Erivan göçünden sonra yerleştiği ilk köylerden biridir. Kağızmandaki Redkanlıların çoğunluğu bu köyden dağılmıştır. Qazi
  Esenkır köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Todan
E1918 📖 Totan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köyde Ermeni ve Türkler birlikte yaşarken Ermeniler göçtükten sonra köyde Türkler kalmıştır. metonio
  Kötek köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1920hb 📖 Ketak
E1918 📖 Kedag [ Erm "ırmakçık" ]
Karapapak yerleşimi
  Kömürlü köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Kömürlü
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. metonio
■ Kürt Redkan aşireti yaşar. Buradaki Kürtler, (Redkan) Iğdırdan buraya göç etmiştir. Köydeki Türkmen-Alevi nüfusun çoğunluğu batı illerine göç etmiştir. Qazi
  Karakuş köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Karakuş
E1902 📖 Sevapert [ Erm "karakale" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yenice köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Yenice
Kürd yerleşimi
  Evyapan köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Vank | Ziyaret
1920hb 📖 Gomik [ Erm "mezracık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köyde bulunan Vartighayr (`gülbaba`) manastırından ötürü adlandırılmıştır.. SN
  Böcüklü köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Böcüklü
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. Ayrıca çevredeki Alevi köylerinin eskiden en büyük olanıydı. metonio
■ Burada yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Qazi
  Altıngedik köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Çinamiç [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Taşburun köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Karavenk
E1902 📖 Karavank [ Erm "taşmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Köyün yakınında bulunan Surp Toros kilisesi 1. Dünya Savaşına dek önemli bir yatır ve ziyaret yeri idi. SN
  Yolkorur köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Panavas
E1918 📖 Panavaz [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Şaban köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
K 📖 Şewana UsêHewıki
1920hb 📖 Şabon
■ Şaban Kürt/Türk yerleşimidir fakat kendine bağlı tek mezra olan Seksen Türkmen yerleşimidir. Kürt nüfus gelmeden önce Türklerle beraber Alevi Türkmenler yaşardı. emjan
  Sağbaş köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Direpenek
1920hb 📖 Trapenek [ Erm ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ İlk Rus kaydında 15 hane Türkmen bulunmaktadır. metonio
  Kağızman ilçe - Kağızman - Kars
1665 📖 Kağızman
E1079 E1902 📖 📖 Kağzıvan / Kağezvan
Kürd yerleşimi
■ Ermeni vekâyinamelerinde en erken 863 tarihinde Malazgirt emiri Şahab bin Qays ile dayısı Apas Pakraduni arasında vuku bulan savaş münasebetiyle anılır. 20. yy başlarında nüfusu 2000 Ermeni ve 1400 kadar Türk idi. SN
■ Gürcüce adı "Ağzevani". GEO
■ Kütüğe göre nüfus üzerinden hesaplanırsa Kağızmanın 64 yerleşiminin 18i Türk 46sı Kürttür. Lakin şu an yalnızca 10 yerleşimde Türkler yaşamaktadır, başta Alevi-Türkmenler olmak üzere bir çok Türk dışarı göç etmiştir. Türklerin bulunduğu yerleşimler genellikle merkez ve çevrelerindeyken Kürtler genellikle çevrelerindeki yerleşimlerdedir. metonio
  Çallı köy - Kağızman - Kars
E1902 📖 Xar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında 55 hanede 382 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Posof muhaciri Ahıska Türkleri yerleşimi iken Kürtler halen nüfus çoğunluğuna sahiptir. metonio
■ Xar eski ismi değil, eski merkezidir. Merkezi önce Çallı'ya taşınmış ardından Xar mezrası Bayam Mahallesine bağlanmıştır. emjan
  Haznedar köy - Kağızman - Kars
1920hb 📖 Xaznezar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Görecek köy - Kağızman - Kars
1920hb 📖 Manavas
E1918 📖 Manavaz [ Erm "öz." ]
Kürd yerleşimi
■ Bir erkek adı olan Manavaz'dan ziyade, Manavazgerd (Malazgirt) kasabası kastedilmiş olmalıdır. SN
  Gözlüce mah Haznedar - Kağızman - Kars
Eski adı: Buz
  Karabağ köy - Kağızman - Kars
1854h 📖 Karabağ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yankıpınar köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Kızılkaya
1920hb 📖 Kızılkilise
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Akçakale köy - Kağızman - Kars
E1918 📖 Pertig [ Erm բերդիկ "kalecik" ]
E1662 📖 Yervantagerd [ Erm "Yervant (öz.) hisarı" ]
Kürd (Kurdki) yerleşimi
■ 17. yy'da Tebrizli Arakel Badmiç buraya ilişkin olarak `şimdi Ağcakale adı verilen Yervantagerd kalesi` ifadesini kullanır. Adı geçen Yervant, MÖ 4. yy'da bölgeye egemen olan Ervand/Orontes sülalesine mensup Pers valilerinden biri olmalıdır. SN
  Devebük köy - Kağızman - Kars
Eski adı: -
Türk yerleşimi
  Akyayla köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Kızılöküz
Kürd (Kurdki) yerleşimi
  Dibekkaya köy - Kağızman - Kars
K 📖 Xavesor
1928 📖 Hovasor [ Erm hovatsor "esendere" ]
Kürd (Celali ) yerleşimi
  Sesveren köy - Kağızman - Kars
K 📖 Geliyê Hacê
1928 📖 Gelihac [ Kürd "haç boğazı" ]
E1918 📖 Keğaxaç [ Erm "güzelhaç?" ]
Kürd yerleşimi
  Günindiyaylası köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Kers Yaylası
Kürd yerleşimi
■ Yayla Kêrsê, Cemaldini ve Redkan aşiretleri yaşar. Qazi
  Günindi köy - Kağızman - Kars
E1902 1928 📖 📖 Kers
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Bu köyün kuzeyinde bulunan kale kalıntısı büyük olasılıkla tarihi Artagers (Bizans kaynaklarında Artogerassa) kalesidir. Pavstos tarihine göre 367 yılında İran ordusu kraliçe Parantsem ile küçük oğlu Bab'ı burada kuşattı. SN
  Bulanık köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Bulanık aş. + yk.
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Akçay köy - Kağızman - Kars
K 📖 Berpırê [ Kürd "köprü yanı" ]
1928 📖 Akçay
1920hb 📖 Nikolayevska [ Rus "Nikola (çar) yeri" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde Rus yerleşimi olarak kuruldu. SN
  Ağdam köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Akdam
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ İsmi ilk önce Akdam'ken 2008'de Ağdam, 2009'da tekrar Akdam, 2010'da ise son kez Ağdam olarak değiştirilmiştir. 2010 itibariyle ismi resmen Ağdam'dır. emjan
■ Burada yaşayan Redkanlılar, Erivanda yaşadıkları zaman İran'ın Akdam isimli bir bölgesine sürgün edilirler. Buraya göç edip köy kurduktan sonra, Akdam ismini verirler. Qazi
  Duranlar köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Mestap [ Erm medz dap "büyük yazı" ]
Kürd yerleşimi
  Güvendik köy - Kağızman - Kars
1920hb 📖 Aktaş
Kürd yerleşimi
  Keşişkıran köy - Kağızman - Kars
1920hb 📖 Keşişkıran
E1918 📖 Vanagan [ Erm "keşiş" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  AşağıDut köy - Kağızman - Kars
1920hb 📖 Dut aş.
Kürd yerleşimi
  Karacaören köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Karacaviran
Kürd yerleşimi
  Yeşilburç mz - Kağızman - Kars
1920hb 📖 Çingana
Kürd yerleşimi
  Kuruyayla köy - Kağızman - Kars
R1889 1928 📖 📖 Ebroşlu
Kürd (zilan) yerleşimi
  Babakum mz - Kağızman - Kars
E1918 📖 Gabanikom [ Erm "geçitkomu" ]
Kürd yerleşimi
  Aydınkavak köy - Kağızman - Kars
E1918 📖 Pvig aş.
R1889 1928 📖 📖 Pifik aş. [ Erm pvig "baykuş?" ]
Kürd (Redkan/Zilan) yerleşimi
■ Kürtçe Pıfıka Şêxa (Türkçe anlamı; Şeyh Pıfık'ı) denir. Mar(d)astan
  Tomruktaş köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Baroş [ Kürd beroj? "güney" ]
1920hb 📖 Boruş
Kürd yerleşimi
  Yağlıca köy - Kağızman - Kars
K 📖 Pıfıka Talloya
1928 📖 Pifik yk.
E1902 📖 Ermeni Pvik [ Erm pvig "baykuş?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  YukarıKaragüney köy - Kağızman - Kars
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Kurdki) yerleşimi
  AşağıKaragüney köy - Kağızman - Kars
Kürd (zilan) yerleşimi
  Karakale köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Karakale
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Qereqela Êlya, köyün tamamı Redkan aşiretidir. Qazi
  Donandı köy - Kağızman - Kars
K 📖 Kendalava
R1889 📖 Tellik [ Kürd "tepecik" ]
Kürd (Redkan/Zilan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km