Kağızman'da 67 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yellikıran köy - Kağızman - Kars
1928k: Komik [ Erm/Kürd komig/komik "küçükmezra" ]
Kürd yerleşimi
  Çayarası köy - Kağızman - Kars
E1902: Zarapxane
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çiçekli köy - Kağızman - Kars
Kürd yerleşimi
  Değirmendere köy - Kağızman - Kars
Kürd yerleşimi
  Kökpınar köy - Kağızman - Kars
Kürd yerleşimi
  Ürker köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Ürker
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Hurker der. Mar(d)astan
  Tunçkaya köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1946k: Geçivan
E1902: Keçravan [ Erm "Keçror kasabası" ]
1660eç: Keçivan
E474: Keçror
Karapapak yerleşimi
■ Köy 10. yy'da inşa edilen ve halen sağlam olan surlarla çevrilidir. Tarihçi Xorenli Movses'e (5. yy) göre burası kral Vağarşak döneminde (MÖ 2. yy) kurulan Kapeğyan beyliğinin merkezi idi. 12. yy'da bir Türkmen beyliğinin başkenti olmuştur. ■ Erm <> `surla çevrili müstahkem yerleşim` anlamında olup Arapça <> sözcüğünün tam karşılığıdır. Asıl adı Keçror olan yerleşim, kullanımda Keçr-avan olarak anılmıştır. SN
■ Köydeki son Kürt aile 2015'de göçmüştür. Şu an Türkleşmiş Karapapak yerleşimidir. emjan
  Çaybük köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Bastem
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Kürtleşmiş Karapapak yerleşimi. emjan
  Ortaköy köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Ortaköy [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
■ Rumların göçtürülmesinden sonra Kötek Bucağından Türkler iskan edilmiş fakat bölgeye gelen Kürtlerle anlaşamayınca Kötek Bucağına geri dönmüşlerdir. emjan
  Çengilli köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Çengilli
E1902: Çanğlı [ Tr "çanlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 11. yüzyıla ait anıtsal kilisesi Doğu Anadolu'nun en etkileyici anıtlarından biridir. SN
■ Rivayete göre Cizre göçmenlerinden. Manav
  Denizgölü köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Şamiler [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd (Moti) yerleşimi
  Çukurayva köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Pırut [ Erm prud բրուտ "çömlekçi" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. metonio
  Çilehane köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Çilehane
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. metonio
■ Türk yerleşimi. emjan
  Karaboncuk köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Kasor
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kozlu köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Kozlu [ Tr ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Paslı köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Paslı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. metonio
■ Burada yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Qazi
  Camuşlu köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Camuşlu
Türk yerleşimi
  Kuloğlu köy - Kağızman - Kars
1928k: Kabut
E1918: Gabudpert [ Erm "gökçekale" ]
Kürd yerleşimi
  Yalnızağaç köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Yalnızağaç [ Tr ]
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. metonio
  Çeperli köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Kızılviran
Türk yerleşimi
  Akören köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Ağviran
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Axwêran, Redkan aşiretinin Erivan göçünden sonra yerleştiği ilk köylerden biridir. Kağızmandaki Redkanlıların çoğunluğu bu köyden dağılmıştır. Qazi
  Esenkır köy - Kağızman - Kars
1928k: Todan
E1918: Totan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köyde Ermeni ve Türkler birlikte yaşarken Ermeniler göçtükten sonra köyde Türkler kalmıştır. metonio
  Kötek köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Kötek
E1918: Kedag [ Erm "ırmakçık" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Kömürlü köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Kömürlü
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. metonio
■ Kürt Redkan aşireti yaşar. Buradaki Kürtler, (Redkan) Iğdırdan buraya göç etmiştir. Köydeki Türkmen-Alevi nüfusun çoğunluğu batı illerine göç etmiştir. Qazi
  Karakuş köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Karakuş
E1902: Sevapert [ Erm "karakale" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yenice köy - Kağızman - Kars
1928k: Yenice
Kürd yerleşimi
  Evyapan köy - Kağızman - Kars
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köyde bulunan Vartighayr (`gülbaba`) manastırından ötürü adlandırılmıştır.. SN
  Böcüklü köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Böcüklü
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. Ayrıca çevredeki Alevi köylerinin eskiden en büyük olanıydı. metonio
■ Burada yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Qazi
  Altıngedik köy - Kağızman - Kars
1928k: Çinamiç [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Taşburun köy - Kağızman - Kars
1928k: Karavenk
E1902: Karavank [ Erm "taşmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Köyün yakınında bulunan Surp Toros kilisesi 1. Dünya Savaşına dek önemli bir yatır ve ziyaret yeri idi. SN
  Yolkorur köy - Kağızman - Kars
1928k: Panavas
E1918: Panavaz [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Seksen köy - Kağızman - Kars
Türkmen yerleşimi
■ Köy değil, Şaban Köyüne bağlı bir mahalledir. emjan
  Şaban köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Şaban
Kürd/Türk (Redkan/Zilan) yerleşimi
■ Şaban Kürt/Türk yerleşimidir fakat kendine bağlı tek mezra olan Seksen Türkmen yerleşimidir. Kürt nüfus gelmeden önce Türklerle beraber Alevi Türkmenler yaşardı. emjan
  Sağbaş köy - Kağızman - Kars
1928k: Direpenek [ Erm tarpink? "demirciler" ]
■ Kısmen Türk yerleşimi
  Kağızman ilçe - Kağızman - Kars
E1079, E1902: Kağzıvan/Kağezvan
■ Ermeni vekâyinamelerinde en erken 863 tarihinde Malazgirt emiri Şahab bin Qays ile dayısı Apas Pakraduni arasında vuku bulan savaş münasebetiyle anılır. 20. yy başlarında nüfusu 2000 Ermeni ve 1400 kadar Türk idi. SN
■ Gürcüce adı "Ağzevani". GEO
■ Kütüğe göre nüfus üzerinden hesaplanırsa Kağızmanın 64 yerleşiminin 18i Türk 46sı Kürttür. Lakin şu an yalnızca 10 yerleşimde Türkler yaşamaktadır, başta Alevi-Türkmenler olmak üzere bir çok Türk dışarı göç etmiştir. Türklerin bulunduğu yerleşimler genellikle merkez ve çevrelerindeyken Kürtler genellikle çevrelerindeki yerleşimlerdedir. metonio
  Çallı köy - Kağızman - Kars
E1900: Xar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında 55 hanede 382 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Posof muhaciri Ahıska Türkleri yerleşimi iken Kürtler halen nüfus çoğunluğuna sahiptir. metonio
■ Xar eski ismi değil, eski merkezidir. Merkezi önce Çallı'ya taşınmış ardından Xar mezrası Bayam Mahallesine bağlanmıştır. emjan
  Haznedar köy - Kağızman - Kars
Eski adı: Xaznedar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Görecek köy - Kağızman - Kars
1928k: Manavas
E1918: Manavaz [ Erm "öz." ]
Kürd yerleşimi
■ Bir erkek adı olan Manavaz'dan ziyade, Manavazgerd (Malazgirt) kasabası kastedilmiş olmalıdır. SN
  Karabağ köy - Kağızman - Kars
E1902: Karabağ
E1918: Averag [ Erm "harabe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yankıpınar köy - Kağızman - Kars
1928k: Kızılkaya
E1918: Kızılkilise
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Akçakale köy - Kağızman - Kars
E1918: Pertig [ Erm բերդիկ "kalecik" ]
E1670: Yervandakert [ Erm "Yervant (öz.) hisarı" ]
Kürd (Kurdki) yerleşimi
■ 17. yy'da Tebrizli Arakel Badmiç buraya ilişkin olarak `şimdi Ağcakale adı verilen Yervantagerd kalesi` ifadesini kullanır. Adı geçen Yervant, MÖ 4. yy'da bölgeye egemen olan Ervand/Orontes sülalesine mensup Pers valilerinden biri olmalıdır. SN
  Devebük köy - Kağızman - Kars
Türk yerleşimi
  Akyayla köy - Kağızman - Kars
1928k: Kızılöküz
Kürd (Kurdki) yerleşimi
  Dibekkaya köy - Kağızman - Kars
Kr: Xavesor
1928k: Hovasor
E1918: Hovatsor [ Erm "yellidere" ]
Kürd (Celali ) yerleşimi
  Sesveren köy - Kağızman - Kars
Kr: GeliyêHacê [ Kürd "Hacıderesi" ]
1928k: Gelihac
E1918: Keğaxaç [ Erm "güzelhaç?" ]
Kürd yerleşimi
  Günindiyaylası köy - Kağızman - Kars
1928k: Kersyaylası
Kürd yerleşimi
■ Yayla Kêrsê, Cemaldini ve Redkan aşiretleri yaşar. Qazi
  Günindi köy - Kağızman - Kars
E1902, 1928k: Kers
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Bu köyün kuzeyinde bulunan kale kalıntısı büyük olasılıkla tarihi Artagers (Bizans kaynaklarında Artogerassa) kalesidir. Pavstos tarihine göre 367 yılında İran ordusu kraliçe Parantsem ile küçük oğlu Bab'ı burada kuşattı. SN
■ Köy halkı Kêrs diyor. Qazi
  Bulanık köy - Kağızman - Kars
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Akçay köy - Kağızman - Kars
Kr: Berpırê [ Kürd "köprüyanı" ]
1928k: Akçay
E1918: Novonikolayevka [ Rus "yeni Nikola yeri" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde Rus yerleşimi olarak kuruldu. SN
  Ağdam köy - Kağızman - Kars
1928k: Akdam
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ İsmi ilk önce Akdam'ken 2008'de Ağdam, 2009'da tekrar Akdam, 2010'da ise son kez Ağdam olarak değiştirilmiştir. 2010 itibariyle ismi resmen Ağdam'dır. emjan
■ Burada yaşayan Redkanlılar, Erivanda yaşadıkları zaman İran'ın Akdam isimli bir bölgesine sürgün edilirler. Buraya göç edip köy kurduktan sonra, Akdam ismini verirler. Qazi
  Duranlar köy - Kağızman - Kars
1928k: Mestap [ Erm medzdap' "büyükdüz" ]
Kürd yerleşimi
  Güvendik köy - Kağızman - Kars
1928k: Aktaş
Kürd yerleşimi
  Keşişkıran köy - Kağızman - Kars
1928k: Keşişkıran [ Tr ]
E1918: Vanagan [ Erm "keşiş" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Aşağıdut köy - Kağızman - Kars
Kürd yerleşimi
  Karacaören köy - Kağızman - Kars
1928k: Karacaviran
Kürd yerleşimi
  Yeşilburç mz - Kağızman - Kars
E1918: Çınhars [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Kuruyayla köy - Kağızman - Kars
R1889 1928k: Ebroşlu
Kürd (zilan) yerleşimi
  Babakum mz - Kağızman - Kars
E1918: Gabanikom [ Erm "geçitkomu" ]
Kürd yerleşimi
  Aydınkavak köy - Kağızman - Kars
R1889 1928k: Pifik aş. [ Erm pvig "baykuş?" ]
E1918: Pvig aş.
Kürd (Redkan/Zilan) yerleşimi
■ Kürtçe Pıfıka Şêxa (Türkçe anlamı; Şeyh Pıfık'ı) denir. Mar(d)astan
  Tomruktaş köy - Kağızman - Kars
1928k: Baroş [ Kürd beroj "güney" ]
Kürd yerleşimi
  Yağlıca köy - Kağızman - Kars
1928k: Pifik yk.
E1902: ErmeniPvik [ Erm pvig "baykuş?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yukarıkaragüney köy - Kağızman - Kars
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Kurdki) yerleşimi
  Aşağıkaragüney köy - Kağızman - Kars
Kürd (zilan) yerleşimi
  Karakale köy - Kağızman - Kars
1928k: Karakale
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Qereqela Êlya, köyün tamamı Redkan aşiretidir. Qazi
  Donandı köy - Kağızman - Kars
R1889: Tellik [ Kürd "tepecik" ]
Kürd (Redkan/Zilan) yerleşimi
■ Bugün Karakale köyünden yaşı baya ilerlemiş bir amca ile konuştum, Tıllık köyü için "KENDALAVA" dedi. Teyit etmek için tekrar tekrar sordum, dedi Tıllık'ın daha eski ismi Kendalava'dır. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km