haritada ara :   km  
K��z��mpa��a'da 14 yerleşim bulundu.
sırala 
Kızılcıklı mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Kızılcıklı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Muhaberat: Şumnu'nun Prevadi kazasının Toşe nahiyesinin Dere köyünden olup İzmid kazasına bağlı Kızılcıklı köyüne hicret etmiş olan Rüstem oğlu Hasan'ın hicretinin tahkiki. M-12-07-1899 Manav
■ Koord: 40° 48' 54'' D, 30° 13' 56'' K
Meşeli mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Meşeli
■ Koord: 40° 48' 2'' D, 30° 14' 22'' K
Beşevler mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 : İnamiye [ Türkçe "nimetli" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Romanya ve Bulgaristan göçmenleri çoğunluktadır. SN
■ 26/12/1951 tarihinde Kocaeli'nin Akmeşe bucağına bağlı İnamiye köyü Adapazarı ilçesinin Kazımpaşa bucağına bağlanmıştır. (Devlet Arşivleri Sayı :24901) ekaragoz
■ Koord: 40° 49' 49'' D, 30° 14' 24'' K
Mahmudiye mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Mahmudiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Elçiliğe Gelen Muharrerat: Ruscuk'a bağlı Kostaniçe köyü ahalisinden müteveffa Derviş Ahmed'in hanımı olup oğlu ile birlikte hicretle İzmid'in Mahmudiye Mahallesi'ne yerleşen Fatma bint-i Osman'ın Ruscuk'ta bulunan emval ve mallarının satılarak bedelinin İzmid Sancağı Eytam Sandığı'na gönderilmesi talebini havi verdiği dilekçenin gereği yapılmak üzere gönderildiği. M-24-08-1903 Manav
■ Koord: 40° 48' 41'' D, 30° 14' 58'' K
Dağyoncalı mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Dağyoncalı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bu köye ilk yerleşenler 1890 yılında Balkanlardan göçen insanlardır. Sonraki yıllardan Doğu Karadeniz ve Orta Karadenizden göçenlerle beraber köy şu anki durumuna gelmiştir.
■ Koord: 40° 46' 51'' D, 30° 15' 23'' K
Uzunköy mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1960 📖 : Yeşildere
1928 📖 : Eceldere
■ Koord: 40° 48' 3'' D, 30° 15' 29'' K
Yukarıdere mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Dere yk.
■ Koord: 40° 45' 8'' D, 30° 15' 29'' K
Aşağıdereköy mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Dere aş.
1890hk 📖 : Dereköy
■ Koord: 40° 45' 19'' D, 30° 16' 10'' K
Alandüzü mahalle - Adapazarı (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1890hk 📖 : Alandüzü
■ Koord: 40° 50' 6'' D, 30° 16' 35'' K
Çubuklu mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1890hk 📖 : Çubuklu
■ Koord: 40° 46' 39'' D, 30° 17' 46'' K
Kuruçeşme mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Kuruçeşme İlhamiye
■ Kısmen Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ Balkan harbi sonrasi Bosna ve Üskup'ten gelen vatandaslarimizin yerlestigi bir birimdir.
■ Koord: 40° 47' 24'' D, 30° 18' 34'' K
Aralık mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Aralık İhsaniye
Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ Koord: 40° 47' 52'' D, 30° 19' 41'' K
Selahiye mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Salahiye
■ 93 Harbi neticesi Bulgaristanın İnce Balkan (Slivendeki Novo Selo) köylülerinin 45 hânesi Kandıra'da Kaba Ağaç köyüne, diger 45 hânesi de burada Serdivan Rum köyünün hemen bati tarafina iskan edildiler. Manav
■ Koord: 40° 46' 51'' D, 30° 19' 47'' K
Serdivan ilçe - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Serdivan [ Türkçe "başbucak" ]
Y1900~ 📖 : Petrádes [ Yunanca "taşlıklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 2008’de ilçe oldu. SN
■ 1924 yılında yapılan mübadelede Serdivan'a şimdiki Yunanistan Drama vilayetine bağlı Raholika/Ravika köyünden ilk muhacirler yerleştirilir. Ravika'nın şimdiki adı Kalifitos'dur. ekaragoz
■ 1928’de Arnavutluk’tan, 1934 yılında da Bulgaristan, Yugoslavya ve Kocacık’tan, 1948’de Karadeniz’den ( Trabzon ve Rize) 1951’de yine Bulgaristan ve Yugoslavya’dan gelen göçmenler sebebi ile her geçen gün artmıştır.
■ Bilinen ilk sâkinleri Kürdlerdir. Osmanlıda "Şıhbızınlı Türkmân Ekrâdı" tâbir edilirdi. İsmi vaktinde etraftaki çiftliklerin, köylerin tâbii olduğu divanlardan en büyüğü olabileceğini düşündürüyor. Kandıra ve İzmit köylerine dağılan Kürdler yerlileşmiştir. Bölge Kürdleri sâdece Akyazıda toplu kalmayı başarmışsa da Kürdçe azalmıştır. 1790 itibâriyle Moralı/Tesalyalı Helenler yerleşmeye başlamış. Rumların oturduğu kadim Serdivan bugünkü Serdivan merkezinden 3-4 km batı istikâmetindeydi bugün yeller esiyor yerinde. Mübâdele ile Rakovo (Kratero) köylüleri iskân edilmişti. 1900/01 tarihli belgelerden anlaşıldığı üzere de Adapazarı yakınlarında Gökçeviran’da (Gökviran) Fransız uyruklu Emil Bodvin’in kuruttuğu bataklığa Boşnak muhacirlerinin el koyması üzerine tazminat talebi ile karşılmıştı. Manav
■ Koord: 40° 45' 52'' D, 30° 21' 15'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.