haritada ara :   km  
Kızıltepe'de 191 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Boyunlu mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Xirbêbelek [ Kr "alacaören" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Arıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Mistefamîlk [ Kr "Mustafa mülkü" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Kaşıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Çîzaviza [ Kr "sinek vızıltısı" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Sapanca mz - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Medê Kermiraşa
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Tatlıca mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Heyto
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Yumrutaş mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Qûça Gûran [ Kr "kurt kapanı" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Hacılar mz - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Hecî Mihemed
K1980 📖 Hecî Bihemed
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Odaköy mah - Kızıltepe - Mardin
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Çatalca mah - Kızıltepe - Mardin
K 📖 Mehenna / Mehêna
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Kilimli mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Taxtok [ Kr "kürsücük" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Göllü mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Goliyê
K1980 📖 Golê
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Bozhöyük mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Tiledes
1928 📖 Tell ˁAdes [ Ar "mercimektepe" ]
1526t 📖 ˁAdesiyye
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Atlıca mz - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Kerrikê
K1980 📖 Kerik [ Kr ]
Çavuş mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Ferhok [ Kr "yavru kuş" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Aralık mz - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Circib / Cerceb / Cırcıp
Çıplak mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Çîplax
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
■ Çıplak Dede yatırından dolayı. SN
Akbulut mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Mesta Jêr [ Kr "aşağı Mest" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Tosunlu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Dikê [ Kr ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Çetinkaya mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Şikeftan [ Kr "mağaralar" ]
Doğruyol mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Mesta Jor [ Kr "yukarı Mest" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Çiçekli mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Delê
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Beşik mah - Kızıltepe - Mardin
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
KüçükBoğaziye mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 BoxaziyaBiçûk
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Hacıahmet mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Hecîehmed
Küplüce mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Şemikan [ Kr "Şamlılar?" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Kaynarca mah - Kızıltepe - Mardin
K 📖 Tolik [ Kr "ebegümeci" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
BağrıBütün mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Dêmirâ
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Yarımca mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Yarımca
Körsu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Korûso [ Kr "Kör Yusuf?" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Yamaç mah - Kızıltepe - Mardin
Türkmen yerleşimi
Tarlabaşı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Himran
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
BüyükBoğaziye mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Boxazî
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Aydın mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Dahşik
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Tıraşlı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Teraşî
1960 2000 📖 📖 Kayacık
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bazı haritalar aynı mevkide yerel adı Dahşik olan Aydın mezrasını gösterir. SN
Aysun mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Tell Zerin [ Kr til zerîn "altınhöyük" ]
Kırkkuyu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Çilbîra [ Kr "kırk kuyular" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Geçit mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 EmoErban / AmcaErban
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Güvercin mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Hesenkürd / Hesenkurt
Taşlıca mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Xarabkort [ Kr "kurtviran" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Yumrucak mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Keynûn
K1980 📖 Qenun
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Alakuş mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Kermirara [ Kr "eşek öldü?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe adın aslının Kelameran `yiğitler kalesi` olduğu rivayet edilir. Ancak Süryanice Kfer `köy` içeren bir bileşik daha muhtemel görünüyor. SN
BüyükAyrık mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Meşkoka Mezin [ Kr "büyük Meşkok" ]
1518a : B. Meşkok [ Ar meşqûq? "ayrık" ]
Kürt-Sünni (Kikan) yerleşimi
Yayıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Cirdoi
1518a : Cidoˁî
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Küçükayrık mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Meşkoka Biçûk
1928 📖 K. Meşkuk
1518a : Meşkûk el-ˁArab [ Ar meşqûq? "ayrık" ]
Kürt-Sünni (Kikan) yerleşimi
Konuklu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Cûan
Otluk mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Cumik [ Kr cûmik ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Bağlıca mz - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Rezik [ Kr "üzüm bağı" ]
Güngören mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Cioşî
1928 📖 Cühûşî
Başak mah - Kızıltepe - Mardin
1526t 📖 Sinara
Kürt-Sünni (Dirbasi) yerleşimi
Akkoç mah - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Xêçûk
1946 📖 Haçük
1526t 📖 Xeycük [ Kr ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
Cantaşı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Xerabreş [ Kr "karaören" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Sürekli mah - Kızıltepe - Mardin
1526t 📖 Daˁimî
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
Çanaklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Duhêl
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Dağdağan mz - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Tavo / Tawo [ Sür tawo "iyi, güzel" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Akdoğan mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Erad
1928 📖 Arade
1914hk 📖 Tell Arad [ Ar/Kr ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Demet mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Goladarê [ Kr "ağaçlıgöl" ]
1946 📖 Göladari
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
Dikmen mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Xeyşerî
1526t 📖 YabanXaşerî
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Heseneki aşireti yoğunlukta. Ayrıca çeşitli diğer aşiretler de mevcuttur. omer979
Katarlı mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Ebûqiter
K1980 📖 Bûqetêr
1526t 📖 Ebûkatar [ Ar ebû qatara "katarcı" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
■ Mala Béc aşireti. Ayrıca köy isminin de tarihte bir evliya olarak geçen Ebu Kattat'tan geldiği tahmin edilmektedir. omer979
Bağış mz - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Qur'unê
K1980 📖 Qarûn
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Tuzluca mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Alidizik [ Kr alî dizik "eşkiya yanı? hırsız Ali?" ]
Kürt-Sünni (Dirbasi) yerleşimi
Atmaca mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Xirxir [ Kr "çağlayan" ]
Akçapınar mah - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Erban
1526t 📖 ˁArbân [ Ar/Kr "Araplar?" ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
■ 1994'te köy boşaltılmış ve daha sonra köyün alt kısmında yeni yerleşim kurulmuştur. SN
Ülker mah - Kızıltepe - Mardin
K 📖 Tilzêrin [ Kr "altıntepe" ]
1928 📖 Dêrik [ Kr dêrika Hesê Ûso "Hasan Yusuf kilisesi" ]
Köprübaşı mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Curnik [ Kr "yalak" ]
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Önceleri Arap yerleşimi iken halen Karadeniz kökenli aileler yaşar. SN
Düğürk mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Dûgirkê [ Kr "iki tepe" ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
Bektaş mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Bektaş
1914hk 📖 Tell Bektaşi
1526t 📖 Bektaşı Büzürg [ Tr "büyük Bektaş" ]
Kürt-Sünni (Dirbasi) yerleşimi
Yeşilköy mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Xanika [ Kr "hancıklar" ]
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
Çakır mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Girbel [ Kr "dikdağ" ]
Kürt-Sünni (Omerkan) yerleşimi
Çayköy mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 İniz
Hakverdi mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Mala Elikê
K1980 📖 Meleelik [ Kr "Molla Ali" ]
1928 📖 Mollaalik
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
Akça mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Girgewrê [ Kr "aktepe" ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
Mutlu mz - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Zeydî [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Yoncalı mah - Kızıltepe - Mardin
1928 1946 📖 📖 Dükûk / Dükük [ Kr ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Demirci mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Hiddadê
1526t 📖 Hadidi [ Ar hadîdî "demirci" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Büyükdere mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Bûnas
1928 📖 Bünyas
Örencik mah - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 Xarab Kûrik [ Kr "? öreni" ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
Demirkapı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Merşo
Dörtyol mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Tiltîn [ Kr "kurak höyük" ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
Yaylım mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Şefellori
1928 📖 Şefelor
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Kuyucak mah - Kızıltepe - Mardin
K 📖 Engawî
Aktulga mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Elewş
1946 📖 Alavş
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
■ Şu anda köyde Arbani'lerden Birhimki aşireti yer alıyor. siyabendyusuf
Timurçiftliği mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Çiltûk / Çeltük [ Tr çiftlik ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Çimenli mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Margik [ Erm markig "çayırcık" ]
Harmandüzü mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Celalî Meqwîjo [ Kr celalî "Celali (aş.) kuruüzüm köyü" ]
Yolaldı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Celalî Zorava [ Kr zorava "Celali (aş.) mecburi iskanı" ]
Ulaşlı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Dixê
1526t 📖 Diği
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Karakulak mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Qerequlax [ Tr ]
1928 📖 Karakulak
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Gürmeşe mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Badîna
1925h 📖 Bahdinan [ Kr behdînan ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
■ Karş. Irak Kürdistanında Behdînan. `İyi dinli` olarak tefsir edilir. SN
Belli mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Belê
Kürt-Sünni (Kikan) yerleşimi
Dora mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Tileckê
1928 📖 Tell ˁAcek [ Ar/Kr "? höyük" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Çitlibağ mah - Kızıltepe - Mardin
1518a : Tell Kari [ Ar/Kr "oğlaktepe" ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
Doğanlı mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Milan
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.