Kızıltepe'de 192 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Arıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Mistefamîlk [ Kürd "Mustafa mülkü" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kaşıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Çîzaviza [ Kürd "sinek vızıltısı" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Sapanca mz - Kızıltepe - Mardin
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Tatlıca mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Heyto
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Boyunlu mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Xirbêbelek [ Kürd "alacaören" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Yumrutaş mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Qûça Gûran [ Kürd ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Odaköy mah - Kızıltepe - Mardin
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kilimli mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Taxtok [ Kürd "kürsücük" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Göllü mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Goliyê
K1980: Golê
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Bozhöyük mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Tiledes
1928: Tell ˁAdes [ Ar "mercimektepe" ]
1526t: ˁAdesiyye
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Atlıca mz - Kızıltepe - Mardin
K2011: Kerrikê
K1980: Kerik [ Kürd ]
  Çavuş mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Ferhok [ Kürd "yavru kuş" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çıplak mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Çîplax
Kürd (Xalecan) yerleşimi
■ Çıplak Dede yatırından dolayı. SN
■ Mahalle halkı Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Köy halkı Kikan Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Akbulut mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Mesta Jêr [ Kürd "aşağı Mest" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Tosunlu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Dikê [ Kürd ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çetinkaya mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Şikeftan [ Kürd "mağaralar" ]
  Doğruyol mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Mesta Jor [ Kürd "yukarı Mest" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çiçekli mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Delê
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Işıklı mah - Kızıltepe - Mardin
■ Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi metonio
  Küplüce mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Şemikan [ Kürd "Şamlılar?" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kaynarca mah - Kızıltepe - Mardin
K: Tolik [ Kürd "kemercik" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çavuşlu mah - Kızıltepe - Mardin
■ Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi metonio
  BağrıBütün mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Dêmirâ
Kürd (Xalecan) yerleşimi
■ Mahalle'nin eski adı ''Geremia'', sonraları ''Demira'' ve en son ise BağrıBütün olmuştur. Mahalle halkı 15. yüzyılda İran'ın Erdebil kentine bağlı Demiraşehr bölgesinden Anadolu'ya göç eden Meşkinli Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Mahalle halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Mahalle halkı yüzyıllar içinde Kızıltepe bölgesinde gerek ticari gerek hısımlık ilişkileri sebebiyle Kurmanç Kürdçesi'ni de öğrenmiş bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Körsu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Korûso [ Kürd "Kör Yusuf?" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Yamaç mah - Kızıltepe - Mardin
Türkmen yerleşimi
■ Köyün eski adı İkizler'di. Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  BüyükBoğaziye mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Boxazî
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Tıraşlı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Teraşî
1960, 2000: Kayacık
  Kırkkuyu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Çilbîra [ Kürd "kırk kuyular" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Aysun mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Tell Zerin [ Kürd til zerîn "altıntepe" ]
  Taşlıca mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Xarabkort [ Kürd "kurtviran" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Yumrucak mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Keynûn
K1980: Qenun
Kürd (Xalecan) yerleşimi
■ Mahalle halkı Kürdleşmiş Ermeniler ile Batman'dan gelen Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Alakuş mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Kermirara [ Kürd "eşek öldü?" ]
Kürd yerleşimi
■ Kürtçe adın aslının Kelameran `yiğitler kalesi` olduğu rivayet edilir. SN
  BüyükAyrık mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Meşkoka Mezin [ Kürd "büyük Meşkok" ]
1518a: B. Meşkok [ Ar meşqûq? "ayrık" ]
Kürd (Kikan) yerleşimi
  Yayıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Cirdoi
1518a: Cidoˁî
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Küçükayrık mah - Kızıltepe - Mardin
1928: K. Meşkuk
1518a: Meşkûk el-ˁArab [ Ar meşqûq? "ayrık" ]
Kürd (Kikan) yerleşimi
  Akköy mah - Kızıltepe - Mardin
■ Kısmen Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi metonio
  Otluk mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Cumik [ Kürd cûmik ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Başak mah - Kızıltepe - Mardin
1526t: Sinara
Kürd (Dirbasi) yerleşimi
  Akkoç mah - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980: Xêçûk
1946: Haçük
1526t: Xeycük [ Abhaz ]
Kürd (Arbani) yerleşimi
  Cantaşı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Xerabreş [ Kürd "karaören" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Sürekli mah - Kızıltepe - Mardin
1526t: Daˁimî
Kürd (Arbani) yerleşimi
  Çanaklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Duhêl
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Akdoğan mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Erad
1928: Arade
1914hk: Tell Arad
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Demet mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Goladarê [ Kürd "ağaçlıgöl" ]
1946: Göladari
Kürd (Arbani) yerleşimi
  Dikmen mah - Kızıltepe - Mardin
1928: Xeyşerî
1526t: YabanXaşerî
■ Heseneki aşireti yoğunlukta. Ayrıca çeşitli diğer aşiretler de mevcuttur. omer979
  Katarlı mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Ebûqiter
K1980: Bûqetêr
1526t: Ebûkatar [ Ar ebû qatara "katarcı" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
■ Mala Béc aşireti. Ayrıca köy isminin de tarihte bir evliya olarak geçen Ebu Kattat'tan geldiği tahmin edilmektedir. omer979
  Tuzluca mah - Kızıltepe - Mardin
1928: Alidizik [ Kürd alî dizik "eşkiya yanı (veya hırsız Ali)" ]
Kürd (Dirbasi) yerleşimi
  Atmaca mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Xirxir [ Kürd "çağlayan" ]
  Akçapınar mah - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980: Erban
1526t: ˁArbân [ Ar/Kürd "Araplar?" ]
Kürd (Arbani) yerleşimi
■ 1994'te köy boşaltılmış ve daha sonra köyün alt kısmında yeni yerleşim kurulmuştur. SN
  Ülker mah - Kızıltepe - Mardin
K: Tilzêrin [ Kürd "altıntepe" ]
1928: Dêrik [ Kürd dêrika Hesê Ûso "Hasan Yusuf kilisesi" ]
  Köprübaşı mah - Kızıltepe - Mardin
1928: Curnik [ Kürd "yalak" ]
■ 20. yy başında Arap yerleşimi.
■ Önceleri Arap yerleşimi iken halen Karadeniz kökenli aileler yaşar. SN
■ Köy halkı Tat Aşireti'ne mensup Araplar'dan oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Düğürk mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Dûgirkê [ Kürd "iki tepe" ]
Kürd (Arbani) yerleşimi
  Bektaş mah - Kızıltepe - Mardin
1928: Bektaş
1914hk: Tell Bektaşi
1526t: Bektaşı Büzürg [ Tr "büyük Bektaş" ]
Kürd (Dirbasi) yerleşimi
■ Köy halkı Osmanlı Devri'nde Alevi Türkmenler'den oluşuyordu. Alevi Türkmenler'in, Osmanlı Devri'nde yaşadığı yoğun baskı ve şiddet sebebiyle, köy halkının önce Sünnileştikleri sonra ise Kürdleştikleri bilinmektedir. Köy halkı günümüzde Kürdleşmiş Türkmenler'den oluşmaktadır. Ayrıca köyün adı yüzyıllardır Hacı Bektaş-i Veli'ye duyulan saygıdan dolayı değiştirilmemiştir. Berk Ulusoy
  Çakır mah - Kızıltepe - Mardin
1928: Girbel [ Kürd "dikdağ" ]
Kürd (Omerki) yerleşimi
  Yeşilköy mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Xanika [ Kürd "hancıklar" ]
Kürd (Şêxan (Mala Bubê)) yerleşimi
  Hakverdi mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Mala Elikê
K1980: Meleelik [ Kürd "Molla Ali" ]
1928: Mollaalik
Kürd (Şêxan (Mala Bubê)) yerleşimi
  Dağdağan mz - Kızıltepe - Mardin
1928: Tavo / Tawo [ Erm tav/tavu "çalılık, koruluk" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Akça mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Girgewrê [ Kürd "aktepe" ]
Kürd (Arbani) yerleşimi
  Bağış mz - Kızıltepe - Mardin
K2011: Qur'unê
K1980: Qarûn
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Yoncalı mah - Kızıltepe - Mardin
1928, 1946: Dükûk / Dükük [ Kürd ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Demirci mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Hiddadê
1526t: Hadidi [ Ar hadîdî "demirci" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Mutlu mz - Kızıltepe - Mardin
1928: Zeydî [ Kürd "aş." ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Örencik mah - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928: Xarab Kûrik [ Kürd "? öreni" ]
Kürd (Arbani) yerleşimi
  Dörtyol mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Tiltîn [ Kürd "kurak höyük" ]
Kürd (Arbani) yerleşimi
■ Köy halkı Kürtleşmiş Çeçenler ile Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yaylım mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Şefellori
1928: Şefelor
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Aktulga mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Elewş
1946: Alavş
Kürd (Arbani) yerleşimi
■ Şu anda köyde Arbani'lerden Birhimki aşireti yer alıyor. siyabendyusuf
  Timurçiftliği mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Çiltûk / Çeltük [ Tr çiftlik ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çimenli mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Margik [ Erm markig "çayırcık" ]
  Yolaldı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Celalî Zorava [ Kürd zorava "Celali (aş.) mecburi iskanı" ]
  Ulaşlı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Dixê
1526t: Diği
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Karakulak mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Qerequlax [ Tr ]
1928: Karakulak
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Gürmeşe mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Badîna
1925h: Bahdinan [ Kürd "Bahaddinler" ]
Kürd (Arbani) yerleşimi
  Belli mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Belê
Kürd (Kikan) yerleşimi
  Dora mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Tileckê
1928: Tilˁacek [ Ar/Kürd "? tepe" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çitlibağ mah - Kızıltepe - Mardin
1518a: Tell Kari [ Kürd "oğlaktepe" ]
Kürd (Arbani) yerleşimi
  Doğanlı mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Milan
Kürd (Arbani) yerleşimi
  Sarıca mah - Kızıltepe - Mardin
1928: Xırbebelek [ Kürd "alacaviran" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Yurtözü mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Çabol
K1980: Cabor
Kürd (Kikan) yerleşimi
  Hocaköy mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Evdilîmam
1928: Abdülimam [ Ar/Tr ˁabd-ül imam "imamkulu" ]
■ Mahalle halkı 15. yüzyılda İran'ın Erdebil kentine bağlı Demiraşehr bölgesinden Anadolu'ya göç eden Meşkinli Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Mahalle halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Mahalle halkı yüzyıllar içinde Kızıltepe bölgesinde gerek ticari gerek hısımlık ilişkileri sebebiyle Kurmanç Kürdçesi'ni de öğrenmiş bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Hacıhasan mah - Kızıltepe - Mardin
1928: Hacıhasan
Kürd yerleşimi
■ Köy halkının ataları Şanlıurfa'dan gelmiştir. Köy halkı günümüzde Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Beğdili Boyu'na dayanmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Akziyaret mah - Kızıltepe - Mardin
1928: Akziyaret
1526t: Ağcaziyaret
Kürd (Arbani) yerleşimi
  Kılduman mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Quldûman
1928: Kulduman
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Harmandüzü mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Celalî Meqwîjo [ Kürd celalî "Celali (aş.) kuruüzüm köyü" ]
  Koçlu mah - Kızıltepe - Mardin
1518a: Kefertût
A870: Kafr Tûtha [ Süry "dutköy" ]
Lt180: Castra Murorum [ Lat "duthisar" ]Haritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km