Kırklareli_M'de 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  İnece bld - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
Y1922tb: Polykárpi [ Yun ]
B1900~: Novo Selo [ Bul "yeniköy" ]
1900ht: Yenice
■ 20. yy başında Bulgar/Rum yerleşimi.
  Kayalı köy - Kırklareli_M (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1946k: Bedre
1900ht: Petra [ Yun "kaya" ]
  Eriklice köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb: Raklitsa [ Yun iráklitsa "küçük Heraklia" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Rum halkı Bulgar Ortodoks kilisesine geçtiği için 1913 senesinde Bulgaristana sürüldü. Manav
  Kadıköy köy - Kırklareli_M - Kırklareli
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bugünkü köy eski haritalarda İslam Kadıköy, Osmanlı Kadıköy veya Gorni Kadikoy olarak adlandırılan mahalledir. 1 km kadar batıdaki Reaya-Kadıköy (Dolni Kadikoy) terk edilmiş örenliktir. SN
■ Gacal yerleşimi. Daha sonra bilhassa Pomak ile biraz da Boşnak âileler gelmişse de Pomaklar çoğunluktadır. Manav
  Ahmetçe köy - Kırklareli_M - Kırklareli
Y1922tb: Kriárion [ Yun "soğucak" ]
1900ht: Ahmedce
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Kuzulu köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb, 1946k: Koyva
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Geçitağzı köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1946k: Burgazcık [ Yun pyrgos "kule" ]
1909hb: Burgascık | Pirok [ Bul Pirok "kulecik" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Koruköy köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
Y1922tb: Ksiroxórion [ Yun "kuru köy" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum yerleşimi.
  Yörükbayırı köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1928k: Kilisebayır
1909hb: Kirbayır
Alevi yerleşimi
  Yundalan köy - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1928k: Yundalan [ Tr "at alanı" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Çağlayık köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1900ht: Çayırlık?
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
  Dereköy mah - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
Y1922tb: Kastalía
1900ht: Dereköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Pınar Hisar kazasina bagli 360 haneli bir köydü, 1913 harbiyle köy tamamen bosaltildi. Manav
  Düzorman köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1928k: Düzorman
Y1922tb: Dasáton
■ 20. yy başında Bulgar/Rum yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 20. yy başında Rumca ve Bulgarca konuşan Ortodoks nüfusu vardı. Şimdiki nüfus Rumeli göçmeni Alevidir. SN
  Üsküp bld - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1877hk: Skopo | Üsküb
Y1900~: Skópos/Skópiya [ Yun "bakanak, kule" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Armağan köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1946k: Hediye
1928k: Gediğe
1909hb: Gedege [ Tr hediye ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Sultan Abdülaziz döneminde Balkan muhacirlerine hediye edildiği için Hediye ve 1960'tan sonra Armağan adı verildi. SN
  Karadere köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
Y1922tb: Mavropótamos [ Yun "karadere" ]
1909hb: Karadere
■ 20. yy başında Bulgar/Rum yerleşimi.
  Çukurpınar köy - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1909hb: Sazera/Sazara
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Beypınar köy - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
Y1922tb: Elaphiá [ Yun "geyikli" ]
1900ht: Beypınar


Grafik harita göster     haritada ara : km