Kırklareli_M'de 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kocahıdır köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1877hk 📖 Kocahızır
  Azizbaba köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1946 📖 Arızbaba
1901h 📖 Azizbaba Çiftliği
  Ürünlü köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Kızılcamüsellim
  Çeşme köy - Kırklareli_M (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Çeşmeköy
  Paşayeri köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Paşayeri
  Karahamza köy - Kırklareli_M (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Karahamza
  Ulukonak mah İnece - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Tekkeşeyxler
1877hk 📖 Tekke
  Dolhan köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Dolhan
  Dokuzhöyük köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Dokuzüyük
  Yoğuntaş köy - Kırklareli_M (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1904s 📖 Polos
1877hk 📖 Skopelos | Eskipolos [ Yun skópelos ]
  İnece bld - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Polykárpi [ Yun ]
B1912 📖 Novo Selo [ Bul "yeniköy" ]
1877hk 📖 Yenice
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
  Kayalı köy - Kırklareli_M (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1901h 📖 Bedre
1877hk 📖 Petra [ Yun "kaya" ]
  Koyunbaba köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Koyungâvur
1877hk 📖 Koyunçayır
  Kavaklı bld - Kırklareli_M - Kırklareli
1877hk 📖 Kavaklı
  Eriklice köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1877hk 📖 İraklitsa [ Yun iráklitsa "küçük Heraklia" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Kadıköy köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb 📖 Kadıköy Osmanlı
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) (Gacal) yerleşimi
■ Bugünkü köy eski haritalarda İslam Kadıköy, Osmanlı Kadıköy veya Gorni Kadikoy olarak adlandırılan mahalledir. 1 km kadar batıdaki Reaya-Kadıköy (Dolni Kadikoy) terk edilmiş örenliktir. SN
■ Daha sonra bilhassa Pomak ile biraz da Boşnak âileler gelmişse de Pomaklar çoğunluktadır. Manav
  Değirmencik köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1877hk 📖 Lefeci
  Karakoç köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb 📖 Karakoç
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Ahmetçe köy - Kırklareli_M - Kırklareli
Y1922 📖 Kriárion [ Yun "soğucak" ]
1877hk 📖 Ahmedce
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Asılbeyli köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1877hk 📖 Gazibeyli
  Kavakdere köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb 📖 Kavakdere
  Kuzulu köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1877hk 📖 Köyva [ Tr köyova ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Demircihalil köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb 📖 Demirci
  Deveçatağı köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1928 📖 Deveçatağı
Alevi yerleşimi
  Kızılcıkdere köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb 📖 Kızılcık
  Geçitağzı köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Burgascık | Pirok [ Bul pirok "kulecik" ]
1877hk 📖 Burgazcık [ Yun pírgos "kule" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Koruköy köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Ksiroxórion [ Yun "kuru köy" ]
1909hb 📖 Kuruyatak | Kuruköy
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
  Yörükbayırı köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1928 📖 Kilisebayır
1909hb 📖 Kirbayır
Alevi yerleşimi
  Yundalan köy - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Yundalan [ Tr "at alanı" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Çağlayık köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1901h 📖 Çayırlık?
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
  Bayramdere köy - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Kızılcıkdere
  Kapaklı köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Harmanlı | Köpekli Yeniköy
  Üsküpdere köy - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Üskübdere
1877hk 📖 Sadiye Tatarköy
  Dereköy mah - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Kastalía
1901h 📖 Dereköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Pınar Hisar kazasina bagli 360 haneli bir köydü, 1913 harbiyle köy tamamen bosaltildi. Manav
  Düzorman köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Düzorman
Y1922 📖 Dasáton
1904s 📖 Harmanlıbayır?
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 20. yy başında Rumca ve Bulgarca konuşan Ortodoks nüfusu vardı. Şimdiki nüfus Rumeli göçmeni Alevidir. SN
  Karıncak köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb 📖 Karamcak
  Üsküp bld - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1890hk 📖 Skopo | Üsküb
Y1877 📖 Skópos / Skópia [ Yun "bakanak, kule" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Balkan harpleri neticesinde Dramanın boşalan dağlık Pomak köylerinden biri olan Kajinče köyünden buraya konan muhâcirlerden, 10 sene sonra çıkan mübâdele kanunu kapsamında arazi ve mesken edinebilmek için Bursa, Mihaliç (Karacabey) ve İnegöl'e nakil talep edenler olmuştur. Manav
  Armağan köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1946 📖 Hediye
1928 📖 Gediğe
1909hb 📖 Gedege [ Tr hediye ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Sultan Abdülaziz döneminde Balkan muhacirlerine hediye edildiği için Hediye ve 1960'tan sonra Armağan adı verildi. SN
■ Balkan harpleri neticesinde Smoljanın Bujnovo köyünden bir miktar, Dramanın Kujunđi köyünden 3 âile iskân edilmiştir. Manav
  Karadere köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Mavropótamos [ Yun "karadere" ]
1909hb 📖 Karadere
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Çukurpınar köy - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Sazera / Sazara
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Beypınar köy - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Elafiá [ Yun "geyikli" ]
1901h 📖 Beypınar
  Şükrüpaşa köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
<1960 📖 Küçükova
1909hb 📖 Mokreşovo
1901h 📖 Mıkroşova
■ Kısmen Pomak kısmen de Selânikli mübâdil yerleşimi olan köye Pomakların Trnovo tarafından geldikleri zikredilmiştir. 1950'ye kadar Pomaklar türkçe bilmezdi. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km