Kırklareli_M'de 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kocahıdır köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1877hk 📖 Kocahızır
  Azizbaba köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1946 📖 Arızbaba
1901h 📖 Azizbaba Çiftliği
  Ürünlü köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Kızılcamüsellim
  Çeşme köy - Kırklareli_M (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Çeşmeköy
  Paşayeri köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Paşayeri
  Karahamza köy - Kırklareli_M (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Karahamza
  Ulukonak mah İnece - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Tekkeşeyxler
1877hk 📖 Tekke
  Dolhan köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Dolhan
  Dokuzhöyük köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Dokuzüyük
  Yoğuntaş köy - Kırklareli_M (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1904s 📖 Polos
1877hk 📖 Skopelos | Eskipolos [ Yun skópelos ]
  İnece bld - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Polykárpi [ Yun ]
B1912 📖 Novo Selo [ Bul "yeniköy" ]
1877hk 📖 Yenice
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
  Kayalı köy - Kırklareli_M (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1901h 📖 Bedre
1877hk 📖 Petra [ Yun "kaya" ]
  Koyunbaba köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Koyungâvur
1877hk 📖 Koyunçayır
  Kavaklı bld - Kırklareli_M - Kırklareli
1877hk 📖 Kavaklı
  Eriklice köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1877hk 📖 İraklitsa [ Yun iráklitsa "küçük Heraklia" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Kadıköy köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb 📖 Kadıköy Osmanlı
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ Bugünkü köy eski haritalarda İslam Kadıköy, Osmanlı Kadıköy veya Gorni Kadikoy olarak adlandırılan mahalledir. 1 km kadar batıdaki Reaya-Kadıköy (Dolni Kadikoy) terk edilmiş örenliktir. SN
■ Gacal yerleşimi. Daha sonra bilhassa Pomak ile biraz da Boşnak âileler gelmişse de Pomaklar çoğunluktadır. Manav
  Değirmencik köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1877hk 📖 Lefeci
  Karakoç köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb 📖 Karakoç
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Ahmetçe köy - Kırklareli_M - Kırklareli
Y1922 📖 Kriárion [ Yun "soğucak" ]
1877hk 📖 Ahmedce
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Asılbeyli köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1877hk 📖 Gazibeyli
  Kavakdere köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb 📖 Kavakdere
  Kuzulu köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1877hk 📖 Köyva [ Tr köyova ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Demircihalil köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb 📖 Demirci
  Deveçatağı köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1928 📖 Deveçatağı
Alevi yerleşimi
  Kızılcıkdere köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb 📖 Kızılcık
  Geçitağzı köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Burgascık | Pirok [ Bul pirok "kulecik" ]
1877hk 📖 Burgazcık [ Yun pírgos "kule" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Koruköy köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Ksiroxórion [ Yun "kuru köy" ]
1909hb 📖 Kuruyatak | Kuruköy
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
  Yörükbayırı köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1928 📖 Kilisebayır
1909hb 📖 Kirbayır
Alevi yerleşimi
  Yundalan köy - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Yundalan [ Tr "at alanı" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Çağlayık köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1901h 📖 Çayırlık?
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
  Bayramdere köy - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Kızılcıkdere
  Kapaklı köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Harmanlı | Köpekli Yeniköy
  Üsküpdere köy - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Üskübdere
1877hk 📖 Sadiye Tatarköy
  Dereköy mah - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Kastalía
1901h 📖 Dereköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Pınar Hisar kazasina bagli 360 haneli bir köydü, 1913 harbiyle köy tamamen bosaltildi. Manav
  Düzorman köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Düzorman
Y1922 📖 Dasáton
1904s 📖 Harmanlıbayır?
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 20. yy başında Rumca ve Bulgarca konuşan Ortodoks nüfusu vardı. Şimdiki nüfus Rumeli göçmeni Alevidir. SN
  Karıncak köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb 📖 Karamcak
  Üsküp bld - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1890hk 📖 Skopo | Üsküb
Y1877 📖 Skópos / Skópia [ Yun "bakanak, kule" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Armağan köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1946 📖 Hediye
1928 📖 Gediğe
1909hb 📖 Gedege [ Tr hediye ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Sultan Abdülaziz döneminde Balkan muhacirlerine hediye edildiği için Hediye ve 1960'tan sonra Armağan adı verildi. SN
  Karadere köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Mavropótamos [ Yun "karadere" ]
1909hb 📖 Karadere
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Çukurpınar köy - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Sazera / Sazara
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Beypınar köy - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Elafiá [ Yun "geyikli" ]
1901h 📖 Beypınar
  Şükrüpaşa köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
<1960 📖 Küçükova
1909hb 📖 Mokreşovo
1901h 📖 Mıkroşova


Grafik harita göster     haritada ara : km