Kırklareli'de 207 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Hıdırca köy - Pehlivanköy - Kırklareli
1928 📖 Hıdırca
  Yeşilova köy - Pehlivanköy - Kırklareli
1904s 📖 Burunsuz
Çepni yerleşimi
  Kocahıdır köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1877hk 📖 Kocahızır
  Azizbaba köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1946 📖 Arızbaba
1901h 📖 Azizbaba Çiftliği
  Pehlivanköy ilçe - Pehlivanköy - Kırklareli
1901h 1928 📖 📖 Pavli [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
  Kumköy köy - Pehlivanköy - Kırklareli
1901h 📖 Kumköyü
  Ağayeri köy - Babaeski - Kırklareli
1928 📖 Ağayeri
  Akarca köy - Pehlivanköy - Kırklareli
1904s 📖 Akarca
  İmamPazarı köy - Pehlivanköy - Kırklareli
1928 📖 İmam Pazarı
  Kuleli köy - Babaeski - Kırklareli
1909hb 📖 Kuleli
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi
■ Slav kökenli Rum halkı 1914 senesinde Bulgaristana iltica etmiştir. Manav
  Kuştepe köy - Pehlivanköy - Kırklareli
1904s 📖 Kuştepe
Pomak yerleşimi
■ Pavli'nin Pomakları gibi Loveč bölgesinden gelmişlerdir. Manav
  Çengerli köy - Babaeski - Kırklareli
1928 📖 Çengerli [ Tr çenger "çingene" ]
  Ürünlü köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Kızılcamüsellim
  Çeşme köy - Kırklareli_M (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Çeşmeköy
  Doğanca köy - Pehlivanköy - Kırklareli
1928 📖 Doğanca
  Ertuğrul köy - Babaeski - Kırklareli
1928 📖 Ertuğrul
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Edirne Kırkpınarı pehlivanlarının en iyileri bu köyden çıkar. Manav
  Mutlu köy - Babaeski - Kırklareli
1946 📖 Kofalça
1909hb 📖 Kufalca
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi
  Haznedar köy - Babaeski (Karacaoğlan bucağı) - Kırklareli
1901h 📖 Xaznedar
  Yeşilpınar köy - Pehlivanköy - Kırklareli
1904s 📖 Tilkipınar
  DevletliAğaç köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖 Devletliağaç
Alevi yerleşimi
  Minnetler köy - Babaeski - Kırklareli
1928 📖 Minnetler
  Paşayeri köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Paşayeri
  Karahamza köy - Kırklareli_M (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Karahamza
  Taşköprü köy - Babaeski - Kırklareli
1928 📖 Taşköprü
  Malkoçlar köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖 Malkoçlar
Alevi yerleşimi
  Ulukonak mah İnece - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Tekkeşeyxler
1877hk 📖 Tekke
  Dolhan köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Dolhan
  Demirkapı köy - Babaeski (Karacaoğlan bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Gurepa / Gurapa
1909hb 📖 Kurapa Tekke
  Terzili köy - Babaeski (Karacaoğlan bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Terzili
  Karahalil bld - Babaeski (Karacaoğlan bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Karaali
  AşağıKanara köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb 📖 K. Kanara
Alevi yerleşimi
  Kocatarla köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖 Kocatarla
Alevi yerleşimi
  Katranca köy - Babaeski - Kırklareli
1928 📖 Katranca
Pomak yerleşimi
  Çiğdemli köy - Babaeski - Kırklareli
1928 📖 Cehilli
  Kadıköy köy - Babaeski - Kırklareli
1928 📖 Kadıköy
  Dokuzhöyük köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Dokuzüyük
  Yoğuntaş köy - Kırklareli_M (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1904s 📖 Polos
1877hk 📖 Skopelos | Eskipolos [ Yun skópelos ]
  İnece bld - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Polykárpi [ Yun ]
B1912 📖 Novo Selo [ Bul "yeniköy" ]
1877hk 📖 Yenice
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
  Oruçlu köy - Babaeski (Karacaoğlan bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Oruçlu
  Kuzuçardağı köy - Babaeski (Karacaoğlan bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Kuzuçardağı
  Beyci köy - Kofçaz - Kırklareli
1928 📖 Piço Mahalle
1901h 📖 Penço Mahallesi [ Bul ]
Pomak/Alevi yerleşimi
  Nadirli köy - Babaeski - Kırklareli
1928 📖 Nadirli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Karacaoğlan köy - Babaeski (Karacaoğlan bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Karacaoğlan
  YukarıKanara köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖 Kanara
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Babaeski ilçe - Babaeski - Kırklareli
1901h 📖 Babaiatik [ Tr "eski baba" ]
1665 📖 Babaeskisi
Y961 📖 Bulgaróphygon [ Yun "Bulgar cengi" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bektaşi azizlerinden Baba Sarı Saltık'ın türbesi kabul edilen yer 20. yy'a dek Hıristiyan Rumlarca Aziz Nikola ziyareti olarak tanınırdı. ■ 896 yılında Bizans ordusu bu yerde Bulgarlara karşı hezimete uğradı. SN
  Kayalı köy - Kırklareli_M (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1901h 📖 Bedre
1877hk 📖 Petra [ Yun "kaya" ]
  Büyükmandıra bld - Babaeski - Kırklareli
1928 📖 Mandıra
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ 1877 savasi baslamadan, saray pehlivanlarindan Kavasoglu Ibrahim'in (Babasi vali kavasiydi) öncülügünde Bulgaristan Lofçali (Loveč) Pomaklar tarafindan kuruldu. Istanbul Alemdag yerine, köyün bulundugu saray otlakiyesi pehlivanin hatrina taksim edildi. Bugunkü 3 mahalle Pomaklardan teskildir. Hürriyet mahallesi 1926-1952 arasi göç eden Bulgaristan'li muhacirlerden teskildir. Güreşi meşhurdur. Manav
  Koyunbaba köy - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Koyungâvur
1877hk 📖 Koyunçayır
  Tatlıpınar köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb 📖 Orman | Ermeniköy
1901h 📖 Ermeni Mahallesi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Karamesutlu köy - Babaeski - Kırklareli
1928 📖 Karamesutlu
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Yenimahalle köy - Babaeski (Karacaoğlan bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Yenimahalle
  Taşağıl köy - Babaeski (Karacaoğlan bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Taşağıl
  Terzidere köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖 Terzidere
Alevi yerleşimi
  Taştepe köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖 Taştepe
  Topçular köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖 Topçular
Alevi yerleşimi
  Osmaniye köy - Babaeski - Kırklareli
1928 📖 Osmaniyeler
  Alpullu bld - Babaeski - Kırklareli
1928 📖 Alpullu
1901h 📖 Alapiya
  Sinanlı bld - Babaeski - Kırklareli
1928 📖 Sinanlı
  Kofçaz ilçe - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖 Keşirlik [ Tr keşir "havuç" ]
■ İlçeye adını veren asıl Kofçaz şimdiki Kocayazı köyüdür. İlçe merkezi daha sonra Keşirlik köyüne taşındı. SN
  Pancar köy - Babaeski - Kırklareli
1946 📖 Pancar
Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Alpullu pancar fabrikası çalışanları için 1930'larda kurulmuştur. SN
■ İlk olarak 1912 senesinde gelen Helenistan muhâcirlerinden 80 kişinin iskân edildiği rivâyet edilir. Muhtemelen Pomak yerleşimi çünkü bâzı yemeklere verdikleri isimler slavca. (Kupriva, tikvenik vs.) Manav
  Nacak köy - Babaeski (Karacaoğlan bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Nacak
  Sofuhalil köy - Babaeski - Kırklareli
1928 📖 Sofihalil
  Yeniköy köy - Babaeski (Karacaoğlan bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Yeniköy
  Düğüncülü köy - Babaeski - Kırklareli
1928 📖 Düğüncülü
  Kavaklı bld - Kırklareli_M - Kırklareli
1877hk 📖 Kavaklı
  Elmacık köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖 Almacık
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) (Gacal) yerleşimi
■ Bulgar kilisesine tâbi olanlar 1913'de Bulgaristana sürgün edildi. Manav
  Çavuşköy köy - Babaeski - Kırklareli
1928 📖 Çavuşköy
  Eriklice köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1877hk 📖 İraklitsa [ Yun iráklitsa "küçük Heraklia" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Karabayır köy - Babaeski (Karacaoğlan bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Karabayır
  Müsellim köy - Babaeski - Kırklareli
1928 📖 Müsellim
  Kocayazı köy - Kofçaz - Kırklareli
1928 📖 Kofçağız
1877hk 📖 Kofçaz [ Tr kofçağız? ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Kadıköy köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb 📖 Kadıköy Osmanlı
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) (Gacal) yerleşimi
■ Bugünkü köy eski haritalarda İslam Kadıköy, Osmanlı Kadıköy veya Gorni Kadikoy olarak adlandırılan mahalledir. 1 km kadar batıdaki Reaya-Kadıköy (Dolni Kadikoy) terk edilmiş örenliktir. SN
■ Daha sonra bilhassa Pomak ile biraz da Boşnak âileler gelmişse de Pomaklar çoğunluktadır. Manav
  Değirmencik köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1877hk 📖 Lefeci
  Kırklareli il - Aa - Kırklareli
B1912 📖 Lozengrad [ Bul Лозенград "bağ kent" ]
Y1890hk : Saranda Eklesia [ Yun saranda eklesiés "kırk kilise" ]
1567 1877hk 📖 📖 Kırkkilise
■ 20. yy başında kasaba nüfusunun yaklaşık yarısı Rum ve Bulgar Ortodoks idi. Merkez ilçe ile Pınarhisar, Kofçaz ve Demirköy ilçeleri nüfusu büyük çoğunlukla Bulgar görünür. Halen çoğunluk Rumeli muhaciridir. ■ Kırkkilise adı 1924'te TBMM kararıyla değiştirildi. Muhtemelen `40 Azizler Kilisesi` anlamındadır. (3. yy sonunda Sivas'ta din şehidi olan kırk azizler efsanesi Anadolu Hıristiyanlığının popüler bir konusu idi.) SN
  Kumrular köy - Babaeski - Kırklareli
1909hb 📖 Kumburlar Çiftliği
  Karakoç köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb 📖 Karakoç
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Erikleryurdu köy - Babaeski (Karacaoğlan bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Mandıra Çiftliği
  Ahmetler köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖 Ahmedler
Alevi yerleşimi
  Oklalı köy - Lüleburgaz - Kırklareli
1928 📖 Oklağılı
  Ahmetçe köy - Kırklareli_M - Kırklareli
Y1922 📖 Kriárion [ Yun "soğucak" ]
1877hk 📖 Ahmedce
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Asılbeyli köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1877hk 📖 Gazibeyli
  Ahlatlı köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖 Alatlı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Sarıcaali köy - Lüleburgaz - Kırklareli
1928 📖 Sarıcaali yk.
Y1922 📖 Ano Kítron
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
  Kırık bld - Lüleburgaz - Kırklareli
1909hb 📖 Kırıkköy Çiftliği
  Kavakdere köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb 📖 Kavakdere
  Kuzulu köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1877hk 📖 Köyva [ Tr köyova ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Çeşmekolu köy - Lüleburgaz - Kırklareli
1928 📖 Çeşmekolu
  Düğüncübaşı köy - Lüleburgaz - Kırklareli
1928 📖 Düğüncübaşı
  Hamitabat köy - Lüleburgaz - Kırklareli
1928 📖 Hamitabat
1901h 📖 Domuzorman
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Karaabalar köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖 Karabalar
Alevi yerleşimi
  Kula köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖 Kula
  Ayvalı köy - Lüleburgaz - Kırklareli
Y1922 📖 Kydones [ Yun "ayvalı" ]
1675 📖 Ayvalık
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Demircihalil köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb 📖 Demirci
  Deveçatağı köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1928 📖 Deveçatağı
Alevi yerleşimi
  Kızılcıkdere köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb 📖 Kızılcık
  Alacaoğlu köy - Lüleburgaz - Kırklareli
1904s 📖 Alacaoğlu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Geçitağzı köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Burgascık | Pirok [ Bul pirok "kulecik" ]
1877hk 📖 Burgazcık [ Yun pírgos "kule" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Koruköy köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Ksiroxórion [ Yun "kuru köy" ]
1909hb 📖 Kuruyatak | Kuruköy
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km