Kırkağaç'da 34 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kırkağaç ilçe - Kırkağaç - Manisa
1891c: Kırkağaç
Y1162: Xliára [ Yun "ılısu" ]
  Siledik mah - Kırkağaç - Manisa
1890hk: Siledik
Y-100~y: Stratoníkeia
■ Bergama kralı II. Eumenes (MÖ 197-159) tarafından kurulduğu kaydedilen kentlerden biridir. MÖ 2. yy'a ait sikkeleri vardır. Türkçe adı antik isimden evrilmiştir. SN
  İlyaslar mah - Kırkağaç - Manisa
1928k: İlyaslar
Y150, Y451: Akrasos/Nakrassós
■ Köyün batı bitişiğindeki tepede bulunan kalıntılar büyük olasılıkla antik kayıtlarda Akrasa veya Nakrasa veya Nakrassos adıyla bilinen yerleşime aittir. SN
■ Olasılıkla antik Nakrasa yerleşimi. Nezih Aytaçlar
  Gelembe mah - Kırkağaç (Gelembe bucağı) - Manisa
1890hk: Gelembe
Y1100~: Kalamos/Kalanda [ Luw ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Gelembe adı Bizans piskoposluk listelerinde zikredilen Kalanda'dan uyarlanmıştır. 3. Haçlı Seferinde (1190) Alman hükümdarı Friedrich Barbarossa'nın menzil listesinde Kalamos adıyla geçer. SN
  Bostancı mah - Kırkağaç (Gelembe bucağı) - Manisa
1890hk: Yortan
■ Kırkağaç ilçe merkezinde bu köyden göçenlerin lakapları Yortanlı'dır. "Yortan Mezarlığı" denilen yerde Neolitik çağa ait buluntular tespit edilmiştir. Şeref Özengi
  Halkaavlu mah - Kırkağaç (Gelembe bucağı) - Manisa
1928k: Halkaavlu [ Tr Alka-avlu "aş." ]


Grafik harita göster     haritada ara : km