haritada ara :   km  
Kırşehir Merkezde 60 yerleşim bulundu.
sırala 
Toklümen bld - Kırşehir_m - Kırşehir
1928 📖 Toklu Güman
Karaduraklı köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1928 📖 Karaduraklı
Türkmen (Boynuinceli) yerleşimi
Uzunaliuşağı köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1928 📖 Uzunaliuşağı
Türkmen (Boynuinceli) yerleşimi
Yeşilli köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1861z 📖 Yeşilli
Türkmen (Boynuinceli) yerleşimi
■ © 02.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Boynuinceli Aşireti'nin Yeşilli karyesinden Emir Ali oğlu Molla Mehmed'in Asitane'de bulunan kardeşini kuradan kurtarmak niyetiyle Zabtiye neferatından Dursun oğlu Mehmed'in rüşvet aldığından cezalandırılması. deyar heyran
SıdıklıKüçükoba köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Küçükoba
Türkmen (Sıdıklı) yerleşimi
ÇadırlıHacıyusuf köy - Kırşehir_m - Kırşehir
K1997 📖 Deliyan [ Kr "deliler" ]
1928 📖 Hacıyusuf
Kürt-Sünni (Delyan) yerleşimi
SıdıklıBüyükoba köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Büyükoba
Türkmen (Sıdıklı) yerleşimi
SıdıklıOrtaoba köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Ortaoba
Türkmen (Sıdıklı) yerleşimi
SıdıklıKüçükboğaz köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Küçükboğaz
Türkmen (Sıdıklı) yerleşimi
YağmurluSayobası köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1928 📖 Yağmurlu Kıbti [ Tr kıbtî "çingene" ]
Türkmen (Yağmurlu) yerleşimi
YağmurluBüyükoba köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1928 📖 By. Yağmurlu
SıdıklıKumarkaç köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Kumarkaç
Türkmen (Sıdıklı) yerleşimi
YağmurluArmutlu köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1928 📖 Yağmurlu Armutlu
YağmurluKale köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1928 📖 Yağmurlu Kale
Türkmen (Yağmurlu) yerleşimi
SıdıklıDarboğaz köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Darboğaz
Türkmen (Sıdıklı) yerleşimi
Karalar köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Karakurt Hamamı | Ilıca
KurtbeliYeniyapan köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Tatgölü Yeniyapan
Kortolu köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Kortolu Bağı
Sevdiğin köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Sevdiğin Höyük
Sıdıklıİkizağıl köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 İkizağıl
Türkmen (Sıdıklı) yerleşimi
Karıncalı köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Karıncalı
Kalankaldı köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Kalankaldı
Saraycık köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1928 📖 Saraycık
Çayağzı bld - Kırşehir_m - Kırşehir
1485t 1928 📖 📖 Cemele
■ Yerel rivayete göre kasaba halkı Rum kökenlidir. SN
Karahıdır bld - Kırşehir_m - Kırşehir
1925h 📖 Karahıdır
Ecikağıl köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Ecikağıl
TatarilyasYayla köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Tatarilyas
Dedeli köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Dedeli
Kocabey köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1928 📖 Kocabey
Çoğun köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1925h 📖 Çoğuni
Güzler köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1928 📖 Güzler
Kışlapınar mah Özbağ - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Erevik
Kızılca mah Özbağ - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Kızılca
DulkadirliKaraisa köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Karaisa
1925h 📖 Karaçuşağı [ Tr "çingene" ]
Türkmen (Dulkadirli) yerleşimi
HomurluBeşler köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1925h 📖 Homurlu Beşleri
Türkmen (Homurlu) yerleşimi
Özbağ bld - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Orcuz + Helvacılar
Yukarıhomurlu köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Homurlu yk. [ Tr "yukarı Ömerli?" ]
Türkmen (Homurlu) yerleşimi
Yeşiloba köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1925h 📖 Kötüoba
K 📖 Gurî [ Kr "kel, uyuz" ]
Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Kırşehir'e göç ettirilen Kürd Mîfkan aşireti'nin ilk yerleşim yeri eski adı ile Kötüoba köyüdür. Etrafında bataklık olan ve o dönemler hastalık olan bu arazi Aşiretin üyelerinin ölmesi ve hastalanması için özellikle seçilmiştir. Fakat beklenen olmamış ve Mîfkan üyeleri burayı oldukça güzelleştirmiş. geri kalan üyeleri ise buradan ayrılarak Otko (Yenidoğanlı), Uzunpınar, Taburoğlu, Şuayipli gibi köyleri kurmuştur. Devran
Karaboğaz köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1928 📖 Karaboğaz
İnlimurat mah Dulkadirli - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928 📖 İnlimurat
Kırkpınar köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1925h 📖 Kırkpınar
Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
Dulkadirli köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1925h 📖 Dulkadirli
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Dulkadir) yerleşimi
■ İnlimurat, Karaisa, Yarımkale ve Karşıyaka mahallelerinin birleştirilmesiyle 1950'lerde kurulan Dulkadirli belediyesi 2014'te lağvedilmiştir. SN
■ Dulkadirli beldesi nüfusun 2000'in altına düşmesi sebebiyle köy olmuştur. Yoksa aslında kasabadır. Kasabaya Dulkadiroğulları Beyliği'nin kurucu hanedanı iskan edilmiştir. Günümüzde de o Dulkadiroğulları hanedanlığının torunları yaşamaktadır. Dulkadirli kasabası bir Türkmen kasabası olup halkı da Bayat boyundan Türkmenler'dir. Ufuk Güntekin
Kırşehir il - Kırşehir_m - Kırşehir
1282 📖 Kırşehri
1200~ 📖 Gülşehri
Y1057 📖 Sarvenis | Aquae Saravenae
■ Antik adının Parnassos olmadığı kesindir. Bizans kaynaklarında anılan Mokissos/Makissos kentinin ise burası mı yoksa Ihlara yakınındaki Helvadere mi olduğu muğlaktır. Bizans kaynaklarında 979 yılında Bardas Skleros isyanı nedeniyle anılan Saravenai ılıcasıdır. Türk yönetiminde önceleri Gülşehri olarak anılan kent, 14. yy başlarında Kırşehri adını aldı. SN
Kuruağıl köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Kuruağıl
Türkmen (Boynuinceli) yerleşimi
Körpınar köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1925h 📖 Körpınar
K 📖 Kanikürik [ Kr kanî korik "kör çeşme?" ]
Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
HomurluÜçler köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1925h 📖 Homurlu Üçleri
Türkmen (Homurlu) yerleşimi
Hashöyük köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1925h 📖 Hashöyük
Türkmen (Dulkadirli) yerleşimi
■ Köy önceleri Dulkadiroğlu Aşireti'nin yazlık arazisiyken, aşiret nüfusunun artması ile kalıcı yerleşmeler başlamış ve 1960 yılında köy olmuştur.
Taburoğlu köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1926h 📖 Taburuşağı
Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
DulkadirliYarımkale köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Yarımkale
Türkmen (Dulkadirli) yerleşimi
Kesikköprü köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1698z 📖 Kesikköprü
■ © 27.04.1698 Kırşehir civarında Kızılırmak üzerinde Kesikköprü karyesi kadimden derbend olup on seneyi mütecaviz zulüm sebebiyle perişan olduklarından deyar heyran
Ulupınar bld - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Sulhanlı
Gölhisar köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Gölhisar
Tosunburnu köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1925h 📖 Tosunburnu
K 📖 Pizbênikê Jor [ Kr "yukarı Pizbinik" ]
Kürt-Sünni (Têrikî) yerleşimi
■ Têrikîlerin bir bölümü buranın bir yaylasından Zincirlikuyu-Kulu/Konya (Gordoğlu) ya göç etmişlerdir. deyar heyran
■ Terikan aşiretinin yanı sıra Binamlı aşireti mensubu Kürtlerde bulunmaktadır.
Akçaağıl köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Ağcağıl
Değirmenkaşı köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1946 📖 Hıralı
Tepesidelik köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖 Tepe Sindellik
Türkmen (Karacakurt) yerleşimi
Seyrek köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1926h 📖 Seyrek
K 📖 Hurmik
Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
Göllü köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Göllü
■ Kısmen Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Köy halkı Karacakurt aşiretine mensup Türkmenler ile Mîfkan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.