Kırşehir_M' 58 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeşilli köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1928k: Yeşilli
Türkmen (Boynuinceli) yerleşimi
■ © 02.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Boynuinceli Aşireti'nin Yeşilli karyesinden Emir Ali oğlu Molla Mehmed'in Asitane'de bulunan kardeşini kuradan kurtarmak niyetiyle Zabtiye neferatından Dursun oğlu Mehmed'in rüşvet aldığından cezalandırılması. deyar heyran
  ÇadırlıHacıyusuf köy - Kırşehir_M - Kırşehir
Kr: Deliyan [ "aş." ]
1928k: Hacıyusuf
Kürd (Delyan) yerleşimi
  Karalar köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1928k: Karalar
■ Köy halkı 24 Oğuz Türkmen boyunun, Beğdili boyu'ndan Karacakurt Aşireti'ne mensuptur. Kaynak: Danişmendli Türkmenleri kitabıdır. Berk Ulusoy
  Çayağzı bld - Kırşehir_M - Kırşehir
1928k: Cemele
■ Yerel rivayete göre kasaba halkı Rum kökenlidir. SN
  Karahıdır bld - Kırşehir_M - Kırşehir
1928k: Karahıdır
■ Köy halkı Türkmen'dir. Berk Ulusoy
  Ecikağıl köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1911ht: Ecikağıl
■ Köy halkı Türkmen'dir ve Boynuinceli Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Dedeli köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1911ht: Dedeli
■ Köy halkının büyük bir kısmının kökeni Kayı boyu'ndan Karateke Aşireti ile küçük bir kısmının kökeni ise Bayat boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Çoğun köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1928k: Çoğun
■ Köy halkının soyu Kayı boyu'ndan Ulu Yörük Türkmenleri ile Beğdili/Beydili boyu'ndan Çuğun Aşiretine dayanmaktadır. Ulu Yörük Türkmenleri'nin Anadolu coğrafyasında birçok yerleşim biriminde köyleri ve nüfusları bulunmaktadır. Kaynak: Türkmen Yurdu Kırşehir: tarihi, aşiretleri, cemaatleri, boyları kitabıdır. Berk Ulusoy
  DulkadirliKaraisa köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928k: Karaisa
Türkmen (Dulkadirli) yerleşimi
■ Köy halkı 24 Oğuz Türkmen boyunun, Bayat boyu'ndan Dulkadiroğlu Aşireti'ne mensuptur. Kaynak: Kırşehir ve Yöresinin Kavmi Yapısı Dünden Bugüne Dulkadiroğulları kitabıdır. Berk Ulusoy
  Yukarıhomurlu köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928k: Homurlu yk. [ Tr "yukarı Ömerli?" ]
Türkmen (Homurlu) yerleşimi
  Yeşiloba köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
Kr: Guri [ Kürd gurî "uyuzlu" ]
1946k: Kötüoba
Kürd (Mîfkan ) yerleşimi
■ Kırşehir'e göç ettirilen Kürd, Mîfkan aşireti'nin ilk yerleşim yeri eski adı ile Kötüoba köyüdür. Etrafında bataklık olan ve o dönemler hastalık olan bu arazi Aşiretin üyelerinin ölmesi ve hastalanması için özellikle seçilmiştir. Fakat beklenen olmamış ve Mîfkan üyeleri burayı oldukça güzelleştirmiş. geri kalan üyeleri ise buradan ayrılarak Otko (Yenidoğanlı), Uzunpınar, Taburoğlu, Şuayipli gibi köyleri kurmuştur. Devran
  Dulkadirli - - Kırşehir_M - Kırşehir
Eski adı: -
■ İnlimurat, Karaisa, Yarımkale ve Karşıyaka mahallelerinin birleştirilmesiyle 1950'lerde kurulan Dulkadirli belediyesi 2014'te lağvedilmiştir. SN
  Kuruağıl köy - Kırşehir_M - Kırşehir
■ Köy halkı Türkmen'dir ve Boynuinceli Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Körpınar köy - Kırşehir_M - Kırşehir
Eski adı: Kanikürik [ Kürd kanîkorik "kuruçeşme" ]
Kürd (Mîfkan) yerleşimi
  Hashöyük köy - Kırşehir_M - Kırşehir
■ Köy önceleri Dulkadiroğlu Aşireti'nin yazlık arazisiyken, Aşiret nüfusunun artması ile kalıcı yerleşmeler başlamış ve 1960 yılında köy olmuştur. Köy halkı 24 Oğuz Türkmen boyunun, Bayat boyu'ndan Dulkadiroğlu Aşireti'ne mensuptur. Kaynak: Kırşehir ve Yöresinin Kavmi Yapısı Dünden Bugüne Dulkadiroğulları kitabıdır. Berk Ulusoy
  DulkadirliYarımkale köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928k: Yarımkale
Türkmen (Dulkadirli) yerleşimi
■ Köy halkı 24 Oğuz Türkmen boyunun, Bayat boyu'ndan Dulkadiroğlu Aşireti'ne mensuptur. Kaynak: Kırşehir ve Yöresinin Kavmi Yapısı Dünden Bugüne Dulkadiroğulları kitabıdır. Berk Ulusoy
  Kesikköprü köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1698d: Kesikköprü
■ © 27.04.1698 Kırşehir civarında Kızılırmak üzerinde Kesikköprü karyesi kadimden derbend olup on seneyi mütecaviz zulüm sebebiyle perişan olduklarından deyar heyran
  Tosunburnu köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928k: Tosunburnu
Eski adı: Pizbinik yk. [ Kürd Pizbênikê Jor ]
Kürd (Têrikî) yerleşimi
■ Têrikîlerin bir bölümü buranın bir yaylasından Zincirlikuyu-Kulu/Konya (Gordoğlu) ya göç etmişlerdir. deyar heyran
  Kartalkaya köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
■ Köy halkı 24 Oğuz Türkmen boyunun, Bayat boyu'ndan Dulkadiroğlu Aşireti'ne mensuptur. Kaynak: Kırşehir ve Yöresinin Kavmi Yapısı Dünden Bugüne Dulkadiroğulları kitabıdır. Berk Ulusoy
  Akçaağıl köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1928k: Akçaağıl
■ Köy halkı Türkmen'dir ve Boynuinceli Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Seyrek köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
Kr: Hurmik
1928k: Seyrek
Kürd (Mîfkan) yerleşimi
  Göllü köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928k: Göllü
Kürd (Mîfkan) yerleşimi
■ Köy halkının nüfusu Karacakurt Aşireti Türkmenleri ile Kurmanç Kürdlerinden oluşmaktadır. Kaynak: Danişmendli Türkmenleri kitabıdır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km