Kırşehir'de 281 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Büğüz köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Büğüz [ Tr Büğdüz "aş." ]
  Ağapınar köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Bilkanlı Ağpınar
Kürt (Sünni) (Bilikan/Bêski) yerleşimi
  İkizler köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Bilkanlı İkizler
Kürt (Sünni) (Bilikan/Bêski) yerleşimi
  KargınYenice bld - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Kargın Yenice [ Tr Kargın "aş." ]
  Tatık köy - Kaman - Kırşehir
K 📖 Tadix
1925h 📖 Tatık
Türkmen (Sarıcalı) yerleşimi
  Hirfanlı köy - Kaman - Kırşehir
1926h 📖 Bilikanlı Osmanağa | Halefanlı
Kürt (Sünni) (Bilikan/Bêski) yerleşimi
■ 1953'te yapılan Türkiye'nin (o dönemdeki) en büyük barajı vesilesiyle köy adının yanlış yazımı yaygınlık kazanmıştır. SN
  Benzer köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Benzer
  Bayramözü köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Merdeşe
■ 1530 tarih 438 no.lu tahrir defterine göre Kula'da da bir Merdeşe köyü bulunur. SN
  Kekilliali köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
K 📖 Ale Kekîli
1928 📖 Kekilli Alo [ Kr Kekilli "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bilikan) yerleşimi
■ © 04.11.1894 Bala kazasına bağlı bazı köylerin muhtarları ve imamları tarafından; Esbkeşan kazasının Belganlı [Bêlikan] Aşireti'ne mensub bazı kişilerin köylerini basarak emval, eşya ve hayvanlarını alıp götürdükleri iddiası... deyar heyran
  KargınSelimağa köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Kargın Selimağa [ Tr Kargın "aş." ]
  Yeniköy köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Nogay Kızıközü [ Tr Kızık "aş." ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  KargınKızıközü köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Kargın Kızıközü [ Tr Kargın, Kızık "aş." ]
  SavcılıKurutlu köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Savcılı Kurutlu
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
  Yazıyolu köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Hacıaraplı
  KargınMeşe köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Kargın Kötüköy [ Tr Kargın "aş." ]
  Karakaya köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Karakaya
  SavcılıMeryemkaşı köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1911h 📖 Meryemkaşı
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
  SavcılıDokuz x - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1926h 📖 Dokuz
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kalmış ve halkı yeni yere taşınmıştır. SN
  Ömerkahya köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Ömerkahya
  Savcılıbüyükoba bld - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Savcılı Büyükoba
1861z 📖 Savcılı (aş.)
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 17. yy sonlarında zorunlu iskana tabi tutulan Savcılı Türkmen (Kürt?) aşiretinin ana yerleşimidir. SN
■ © 08.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Savcılı Aşireti'nden... deyar heyran
  Gökeşme köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Gökeşme
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  Sarıömerli köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Sarıömerli
  Yelek bld - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Yelek
  SavcılıKışla köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1926h 📖 Ortaoba
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
  Gültepe köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1926h 📖 Parsa [ Yun ]
■ İzmir-Kemalpaşa-Bağyurdu (Parsa) köyüne bakınız. Parsa adı eski bir Anadolu dilinden ve Yunancadan miras olmalıdır. SN
  SavcılıEbeyit köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Savcılı Ebayid
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
  Kaman ilçe - Kaman - Kırşehir
1484 📖 Kaman
Y150 📖 Xamanênê (idari bölge) [ AnaD ]
■ © 26.05.1818 Kırşehri'nin Kaman karyesinde oturan ve Cumaoğulları demekle şöhret olan Mustafa, İbrahim ve sairlerine Boynuinceler aşireti beyleri tarafından yapılan taaddi ve müdahelenin men'i hakkında hüküm. deyar heyran
  SavcılıEsentepe köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Savcılı Ağzıbozlu
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
  Toklümen bld - Kırşehir_M - Kırşehir
1928 📖 Toklu Güman
  Müderris mah - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Müderris
  Değirmenözü köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Değirmenözü
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  SavcılıBağbaşı köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1926h 📖 Ortaoba Kapaklıları
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
  Çayözü köy - Akpınar - Kırşehir
1928 📖 Merdan Ali [ Kr "Yiğit Ali (Hz.)" ]
  Fakılı köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Fakılı
  Karahabalı köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Karahabalı
  Yukarıçiftlik köy - Kaman - Kırşehir
1946 📖 Çiftlik yk. [ Tr "yukarıçiftlik" ]
  Darıözü köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Darıözü
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  Karakütük mah Mollaosmanlar - Kaman - Kırşehir
1925h 📖 Karakütük
■ 1850'lerde Sivas'ın Gürün ilçesinden göçen Türkmenlerin kurduğu bir yerleşim alanıdır. SN
  Karaduraklı köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1928 📖 Karaduraklı
Türkmen (Boynuinceli) yerleşimi
  Çağırkan bld - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Çağırkan
■ Çağırkanlı Sultan efsanevi İslam evliyalarından olup ateşe girip yanmamasıyla meşhurdur. SN
  Meşe köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Meşe
  Mollaosmanlar köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Mollaosmanlar
Türkmen yerleşimi
■ Mollaosmanlar, Kırşehir'in Kaman ilçesine 13 km. mesafede kurulu, iki mahalleden oluşan bir Türkmen köyüdür. Karakütük mahallesi 1850'lerde Sivas'ın Gürün ilçesinden göç eden Türkmenlerin kurduğu bir yerleşim alanıdır. Mert Çakmak
  Ömerhacılı bld - Kaman - Kırşehir
1861z 📖 Ömerhacılı
■ © 08.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Savcılı Aşireti'nden ismine kura isabet etmiş olan Dilberoğlu Bekir'in, yerine bedeli tedarik etmek üzere Ömerhacılı karyesi muhtarı ve Ruhoğlu Bekir bir takım eşyasını almış oldukları... deyar heyran
  İbrişim köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 İbrişim
  Kırdök köy - Akpınar - Kırşehir
1925h 📖 Kırdök
  Hamit bld - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Hamid
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ © 04.12.1916 Kırşehir ve havalisinde eşkiyalık eden Hamidlerli Karaca'nın ölü olarak ele geçirildiği, Hamid karyesindeki Cerid aşiretinin tamamen oradan kaldırılması ve aynı karyede sakin Alişan Bey'in ailesiyle birlikte başka bir yere naklinin asayişin temini için gerekli olduğu. deyar heyran
  Yeniyapan köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Yeniyapan
  Uzunaliuşağı köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1928 📖 Uzunaliuşağı
Türkmen (Boynuinceli) yerleşimi
  Başköy bld - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Başköy
  Bayındır köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Aşılık Bayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
  Tepeköy köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Tepeköy
Türkmen (Boynuinceli) yerleşimi
  ÇadırlıKörmehmet köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Körmehmet
Kürt (Sünni) (Pisiyan) yerleşimi
  Çalıburnu köy - Akpınar - Kırşehir
1925h 📖 Sallakobası
  HanyeriSarıkaya köy - Akpınar - Kırşehir
1928 📖 Hanyeri
  Taşkovan köy - Akpınar - Kırşehir
1925h 📖 Taşkovan
  Yeşilli köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1861z 📖 Yeşilli
Türkmen (Boynuinceli) yerleşimi
■ © 02.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Boynuinceli Aşireti'nin Yeşilli karyesinden Emir Ali oğlu Molla Mehmed'in Asitane'de bulunan kardeşini kuradan kurtarmak niyetiyle Zabtiye neferatından Dursun oğlu Mehmed'in rüşvet aldığından cezalandırılması. deyar heyran
  Gülveren köy - Akpınar - Kırşehir
1925h 📖 Gülviran
  İmancı köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 İmancı
  ÇadırlıHacıbayram köy - Kaman - Kırşehir
K1997 📖 Pisiyan [ Kr "oğullar (aş.)" ]
1928 📖 Hacıbayram
Kürt (Sünni) (Pisiyan) yerleşimi
  Kaleköy köy - Kaman - Kırşehir
1911h 📖 Kale
  Durmuşlu köy - Akpınar - Kırşehir
1928 📖 B. Durmuşlu
  Karaova köy - Akpınar - Kırşehir
1928 📖 Karaova
  SıdıklıKüçükoba köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1926h 📖 Küçükoba
Türkmen (Sıdıklı) yerleşimi
  ÇadırlıHacıyusuf köy - Kırşehir_M - Kırşehir
K1997 📖 Deliyan [ Kr "deliler" ]
1928 📖 Hacıyusuf
Kürt (Sünni) (Delyan) yerleşimi
  Hacıselimli köy - Akpınar - Kırşehir
1928 📖 Hacıselimli
  Kurancılı bld - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Kurancılı
  Çelebiuşağı köy - Akpınar - Kırşehir
1928 📖 Çelebiuşağı
  İsahocalı bld - Kaman - Kırşehir
1928 📖 İsahocalı
  SıdıklıBüyükoba köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1926h 📖 Büyükoba
Türkmen (Sıdıklı) yerleşimi
  Yağmurlusarıuşağı köy - Kaman - Kırşehir
1863z 📖 Sarıuşağı
■ © 22.11.1863 Niğde Sancağı, Koçhisar Memlahası'ndan tuz çalan Kırşehir Kazası Yağmurlu Aşireti, Sarıuşağı karyesinden Sarıoğlu Osman ile Haşim oğlu Hüseyin'in istintakları. deyar heyran
  Sofrazlı köy - Akpınar - Kırşehir
1928 📖 Sofrazlı
  Eşrefli köy - Akpınar - Kırşehir
1928 📖 Eşrefli
  SıdıklıOrtaoba köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1926h 📖 Ortaoba
Türkmen (Sıdıklı) yerleşimi
  SıdıklıKüçükboğaz köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1926h 📖 Küçükboğaz
Türkmen (Sıdıklı) yerleşimi
  YağmurluSayobası köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1928 📖 Yağmurlu Kıbti [ Tr kıbtî "çingene" ]
  Hacımirza köy - Akpınar - Kırşehir
1928 📖 Hacımirza
  Çebişler köy - Akpınar (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1925h 📖 Çepişler [ Tr çepiş "keçi yavrusu" ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Temirli bld - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Temirli
  Aydınlar köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Sofiler
  EldelekliOrtaoba köy - Akpınar - Kırşehir
1928 📖 Eldelekli Ortaoba
Türkmen yerleşimi
  Himmetuşağı köy - Akpınar - Kırşehir
1928 📖 Himmetuşağı
  Kırtıllar mah Kelismailuşağı - Akpınar - Kırşehir
1925h 📖 -
Alevi (Abdal) yerleşimi
■ Sanatçı Neşet Ertaş'ın ve babası sanatçı Muharrem Ertaş'ın doğduğu yerleşimdir. ■ Silifke ilçesinde Kırtıl adlı bir Alevi-Tahtacı obası bulunur. Sözcüğün anlamı muğlaktır. SN
  Kelismailuşağı köy - Akpınar (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Kelismailuşağı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  YağmurluBüyükoba köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1928 📖 B. Yağmurlu
  SıdıklıKumarkaç köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1926h 📖 Kumarkaç
Türkmen (Sıdıklı) yerleşimi
  YağmurluArmutlu köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1928 📖 Yağmurlu Armutlu
  YağmurluKale köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1928 📖 Yağmurlu Kale
  Demirci köy - Akpınar - Kırşehir
1928 📖 Eldelek Demirci
  Akpınar ilçe - Akpınar - Kırşehir
1925h 📖 Akpınar
  SıdıklıDarboğaz köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1926h 📖 Darboğaz
Türkmen (Sıdıklı) yerleşimi
  Avanoğlu köy - Akçakent - Kırşehir
1925h 📖 Avanoğlu
(Okçîyan) yerleşimi
■ Köy halkının kökeni Halep yöresinden 1690-1720 yılı tarihlerinde gelen Türkmenler'den Okçu Aşireti'ne dayanmaktadır. [Berk Ulusoy] SN
  EldelekliDemirel köy - Akpınar - Kırşehir
1925h 📖 Karaoğlanuşağı
Türkmen (Eldelekli) yerleşimi
  Karalar köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1926h 📖 Karakurt Hamamı | Ilıca
  Ocakbaşı köy - Akçakent - Kırşehir
1928 📖 Melemkâr
1925h 📖 Meremkâr
  ÇiftlikMehmetağa köy - Akpınar - Kırşehir
1928 📖 Çiftlik Mehmetağa
1925h 📖 Mehmetağa Çiftliği
  Boyalık köy - Akpınar - Kırşehir
1925h 📖 Karabacaklı
1891c 📖 Boyalık
  KurtbeliYeniyapan köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1926h 📖 Tatgölü Yeniyapan
  Ödemişli köy - Akçakent - Kırşehir
1928 📖 Ödemiş
  Kortolu köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1926h 📖 Kortolu Bağı


Grafik harita göster     haritada ara : km