Kırıkkale'de 201 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Hisar köy - Yahşihan - Kırıkkale
1928 📖 Hisar
■ © 25.10.1961 Ankara'nın Irmak, Hisar ve Kılıçlar köylerinin Kırıkkale ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Sarıkayalar köy - Bahşili - Kırıkkale
1925h 📖 Sarıkayalar
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
  Bedesten köy - Yahşihan - Kırıkkale
1898z 📖 Bedestan
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ © 17.08.1898 Ankara Vilayeti dahilinde Tohumlar Karyesi'nin Haymana'dan ve Kamışlar-ı bala ve Kamışlar-ı zir ve Bedestan Karyelerinin Keskin'den ayrılarak Bala Kazası'na bağlanmaları. deyar heyran
  Kılıçlar bld - Yahşihan - Kırıkkale
1925h 📖 Kılıçlar
■ © 25.10.1961 Ankara'nın Irmak, Hisar ve Kılıçlar köylerinin Kırıkkale ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Küreboğazı köy - Bahşili - Kırıkkale
K 📖 Guriyan
1925h 📖 Küreboğazı
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çamlıca köy - Bahşili - Kırıkkale
1968 📖 Kömürcüler
1925h 📖 Hodar
  Karakeçili ilçe - Karakeçili - Kırıkkale
1925h 📖 Karakeçili [ Tr "aş." ]
■ © 21.12.1956 Ankara'nın Bala ilçesi Karakeçili nahiyesinde Belediye kurulması deyar heyran
  Irmak bld - Yahşihan - Kırıkkale
1925h 📖 Kalecik İstasyonu | Irmak
■ © 25.10.1961 Ankara'nın Irmak, Hisar ve Kılıçlar köylerinin Kırıkkale ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Kaldırım köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖 Hacıresul
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ Haymana Çatak köyünden göçenlerce iskan edilmiştir. SN
  Akkoşan mah - Karakeçili - Kırıkkale
1925h 📖 Akkoşan
  Sulubük mah - Karakeçili - Kırıkkale
1925h 📖 Sulubük
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  Karabucak köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖 Karabucak
  Karaahmetli bld - Bahşili - Kırıkkale
1925h 📖 Karaahmetli
  Alcıyeniyapan köy - Çelebi - Kırıkkale
1928 📖 Alcı Yeniyapan
1925h 📖 Yeniköy
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Civarda Yenipazar olarak da adlandırılır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Rize'nin Pazar ilçesinden sürgün edilen Lazlar tarafından kurulmuştur. Mesut Turan
■ Günümüzde köyde Laz yok. Lazlar köyü kuran unsur olmalarına rağmen tamamen köy dışına göç etmişler. Köyün şu anki halkı Türkmen olup Karaağıl ve Karabucak köyleriyle kısmen akrabadırlar. metonio
  Hacılar bld - Kırıkkale_M - Kırıkkale
1925h 📖 Hacılar
  Halildede köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖 Türbe
  Köprü bld - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1815z 📖 Çaşnigir Derbendi
1777z 📖 Çaşnigir Köprüsü
■ © 29.10.1777 Kalecikkeskini kazasına tabi Konur nahiyesinin Çaşnigir Köprüsü ...© 22.10.1815 Vefat eden Cabbarzade Süleyman Bey'den açılan Konur kazasındaki Çaşnigir Derbendi ağalığına tayin olunan Köprülü oğullarından Hacı Ali, Hüsrev Şir, Mehmed Emin'in ahaliden fazla para istedikleri haber alındığından deyar heyran
  Bahşılı ilçe - Bahşili - Kırıkkale
1925h 📖 Bahşılı [ Tr bakşı/baxşı "ozan" ]
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
■ Bahşili olarak kaydedilmiş olan adı 2019'da Bahşılı olarak düzeltildi. SN
  Yahşihan ilçe - Yahşihan - Kırıkkale
1925h 📖 Yahşihan
  Hacıbalı köy - Yahşihan - Kırıkkale
1928 📖 Hacıbalı Şarklısı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Hacıyusuflu köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖 Hacıyusuflu
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Kırşehir'in Akpınar ilçesindeki Hacıselimli köyünden gelenlerce kurulmuştur. Mesut Turan
  Esatmüminli köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Müminli
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Tilkili köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖 Tilkili
  Mahmutlar köy - Yahşihan - Kırıkkale
1925h 📖 Mahmutlar Şarklısı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 19. yy başlarında bu yöreye iskan edilen 'Şarklı' cemaatinin altı köyünden biridir. Şarklı topluluğu bazı kaynaklarda Kürt olarak gösterilse de bu görüşü destekleyen deliller zayıftır. SN
■ Şarklu isimli Yörük [?- SN] aşiretine ait altı köyden biridir. Diğerleri Gökdere Şarklısı, Mahmutlar Şarklısı, Hacıbalı Şarklısı, Keçili Şarklısı, Karadayı Şarklısı (Çatalelma) köyleridir. ahmet şimşek
■ 13. yy'da Moğol İstilasından kaçan Kurdmehmudi aşireti, Ege çevresine kaçıp, burada bir çok köy kurmuştur. Örnek: Mahmudlar – Silifke ; Mahmudlar – Tire ; Mihmad – Kütahya ; Mahmudlar v.b. Türk kaynaklarında Kurdmehmudi aşireti, Kürt-Mahmudi olarak geçer. Mar(d)astan
  Haydardede köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Haydardede
  Karaağıl köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖 Karaağıl
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Kırşehir'in Merkez'inden gelmiştir. Mesut Turan
  Ortasöken köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Kötüoba
  Hasandede bld - Kırıkkale_M - Kırıkkale
1946 📖 Doğanay
1925h 📖 Hasandede
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Karayakup köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖 Kavakobası | Karayakup
Türkmen yerleşimi
  Kırıkkale il - Aa - Kırıkkale
1925h 📖 Kırık + Kale mah.
■ Kırık köyüne bağlı Kale mahallesi iken 1925'te kurulan Mühimmat Fabrikası sayesinde kalkındı. 1929'da belediye, 1944'te ilçe, 1989'da il oldu. SN
  İğdebeli köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖 Söğütlüçiftlik
Türkmen yerleşimi
  Kepirli köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖 Kepirli
  Çelebi ilçe - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖 Çelebi
■ İlçe halkı ekseriyetle Türkmen'dir. Lakin Kürt ve Laz kökenli insanlarda yaşamaktadır. Mesut Turan
  Konurhacıobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Keskin Hacıobası?
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Keskin'in yerlisi Türkmen'dir. Mesut Turan
  Keçili köy - Yahşihan - Kırıkkale
1925h 📖 Keçili
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Konur bld - Keskin - Kırıkkale
1584t : Konur
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kuruluşu 16.yy kadar gitmektedir. Eski bir ermeni yerleşimidir. 19.yy sonlarına doğru Kafkas göçmenleri burayada yerleşmiştir. Özellikle Laz ve Manav nufüs hala çoğunluktadır. Muhammed Canöz
■ Kasaba tahrir kayıtlarına göre 1550'li yıllarda Türkmenler tarafından kurulmuştur. Günümüzde kasaba Güzelyaka, Yeşiltaş, Karşıyaka, Bahçelievler diye dört tane mahalleden oluşmaktadır. Kasaba halkı günümüzde Türkmenler, Çerkesler, Lazlar ve Hemşinliler'den oluşmaktadır. Çerkesler büyük sürgün sonrasında, Laz ve Hemşinliler ise ceza olarak buraya geldiler. Baskın kültür ve nüfus Türkmenler'dir. Mesut Turan
  Eskialibudak köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Alibudak
  Danacıobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Danacı Konur
  Karahacılı köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖 Karahacılık
Türkmen yerleşimi
  Karaağaç köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖 Karaağaç
Türkmen yerleşimi
  Müsellim köy - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1928 📖 Müsellim
  Karacaali köy - Kırıkkale_M - Kırıkkale
1925h 📖 Karacalı
  Cankurtaran köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Kazıklı
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
  Göktaş köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Şeditabdallı
1925h 📖 Sarılar
  Ahili bld - Kırıkkale_M - Kırıkkale
1925h 📖 Axılı
  Yuva mah - Kırıkkale_M - Kırıkkale
1925h 📖 Yuva
  Çalış köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Çalış
  Eminefendi köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Eminefendi
  Kızıldere köy - Kırıkkale_M - Kırıkkale
1925h 📖 Kızıldere
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Ulaş köy - Kırıkkale_M - Kırıkkale
1925h 📖 Ulaş
  Hacıaliobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Hacıaliobası
Türkmen yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda görülen 'Hacelobası' adı Hacı Ali Obası'nın halk ağzındaki telaffuzudur. SN
■ Türkmen Abdal Müziğinin En Seçkin Sanatçısı Olarak Gösterilen Seyit Çevik’in köyüdür. Mert Çakmak
  Çiftevi köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖 Yukarışeyh
  Çullu bld - Kırıkkale_M - Kırıkkale
1925h 📖 Çullu
  Kurşunkaya köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Arap
  Ceritkale köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Ceritkale [ Tr Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Cabatobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Cabatobası
Türkmen yerleşimi
  Ambardere köy - Sulakyurt - Kırıkkale
1928 📖 Ambardere
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Armutlu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Armutlu
Türkmen yerleşimi
  Keskin ilçe - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Maden | Keskin [ Tr keskin "maden ocağı" ]
Y1900~ 📖 Denek Madeni
1584t : Keskin
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Keskin adı Anadolu'da Yunanca yer adlarında sıkça rastlanan ve `maden ocağı` anlamına gelen (fakat kökeni bilinmeyen ) kokissós adının çoğul tamlayan halinden kokisôn > keksun > keskin evrimini izlemiş olabilir. 19. yy'da Keskin nüfusunun bir bölümü Gümüşhaneli Rum madencilerden oluşmaktaydı. ■ Rum toplumunun izi demir madenine yakın olan Meşetlik (Maşatlık, `gâvur mezarlığı`) Tepesinde korunmuştur. SN
■ © 24.09.1861 Denikkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere... deyar heyran
  AşağıŞıh köy - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1928 📖 Şeyx aş.
  Aşağışeyh köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Şeyh aş.
■ 1877 harbinde Erzurum vilayetinden gelen muhacirler iskân edilmiştir. SN
  Ortaköy köy - Sulakyurt - Kırıkkale
1928 📖 Taliboğlu
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Aşağımahmutlar bld - Kırıkkale_M - Kırıkkale
1925h 📖 Mamadlı aş.
  Pazarcık köy - Kırıkkale_M - Kırıkkale
1925h 📖 Pazarcık
  Çipideresi köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Yörük Köyü
  Aydınşeyh köy - Balışeyh - Kırıkkale
1928 📖 Aydınşeyh
  Yağbasan köy - Sulakyurt - Kırıkkale
1928 📖 Yakubhasan
■ Aslı muhtemelen Yağıbasan (`düşman-basan`) olup Yakuphasan biçimi sehven yazılmıştır. SN
  Koruköy köy - Sulakyurt - Kırıkkale
1928 📖 Koruköy
  Yenice köy - Balışeyh - Kırıkkale
1928 📖 Yenice Keskin
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Gülkonak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Maşat [ Tr "gayrımüslim mezarlığı" ]
  Yukarımahmutlar köy - Kırıkkale_M - Kırıkkale
1925h 📖 Mahmadlı yk.
  Deredüzü köy - Sulakyurt (Balışeyh bucağı) - Kırıkkale
1928 📖 Kabil
■ Eski adı Kabul (gabıl veya gaabil)'dur. Afganistan türkmenleri ve Balkan muhaciri asıllıdırlar. ahmet şimşek
  Çayoba köy - Sulakyurt - Kırıkkale
1928 📖 Çayoba
Alevi yerleşimi
  Dağevi köy - Kırıkkale_M - Kırıkkale
1925h 📖 Dağ Obası
  Akçakavak köy - Balışeyh - Kırıkkale
1928 📖 Akçakavak
  Hıdırşeyh köy - Balışeyh - Kırıkkale
1928 📖 Hıdırdede
  İmamoğluçeşmesi köy - Sulakyurt - Kırıkkale
1960 📖 ( Köşenli)
1928 📖 İmamoğlu Çeşmesi
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Dikmen köy - Balışeyh - Kırıkkale
1928 📖 Dikmen
  Hamzalı bld - Sulakyurt - Kırıkkale
1928 📖 Hamzalı
Alevi yerleşimi
  Kevenli köy - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1928 📖 Kevenli
  Barak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Rum Barak + Müslim Barak [ Tr Barak "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Cinali köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Cinali
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Işıklar köy - Balışeyh - Kırıkkale
1928 📖 Xalifeli
  Seyifli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Seyifli
Türkmen/Laz yerleşimi
  Akkuyu köy - Sulakyurt - Kırıkkale
1928 📖 Akkuyu
Alevi yerleşimi
  Yeşilli köy - Sulakyurt - Kırıkkale
1928 📖 Yeşilli
  YeniYapan köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Şedid Yeniyapan
  Dağsolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Dağ Solakuşağı [ Tr solakuşağı "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
  Üçkuyu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Üçkuyu
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  Kayalaksolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Kayalak Solaklısı [ Tr solaklı "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
  Kaçakköy köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Kaçak
Türkmen yerleşimi
■ Kaçak burada `sığınma yeri, mülteci yerleşkesi` anlamındadır. SN
  Uzunlar köy - Balışeyh - Kırıkkale
1925h 📖 Uzunlu
  Sulakyurt ilçe - Sulakyurt - Kırıkkale
1928 📖 By. Şıxşami
1848 📖 Şeyxşami Kebir [ Tr şeyx Şamî "Şamlı şeyh" ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Eski Adı: Yukarı Şamil veya Yukarı Şamlı (halk arasında Yukarışamı olarak söyleniyor) İbrahim Özçelik
■ Şeyhşami-i Kebîr: 1849 kaza (Bozok eyâletine bağlı). 1889 nahiye (Ankara vilâyeti Kalecik kazası). 1960 ilçe (Ankara ili). deyar heyran
■ Eski adı Yukarı Şıh Şami (Yoharışışamı)'dır. Aşağı Şıh Şami ise yeni adı ile Yeşilyazı köyüdür. Türkmen köyüdür. ahmet şimşek
  Balışeyh ilçe - Balışeyh - Kırıkkale
1968 📖 Ballı
1928 📖 Balışeyh
■ Balışıh/Balışeyh bucak merkezine 1960'ta Ballı adı verilmiş ancak bu isim mahalle adı olarak kalmıştır. SN
  Beyobası köy - Balışeyh - Kırıkkale
1925h 📖 Abdurrahman Obası
  Kösedurak köy - Balışeyh - Kırıkkale
1928 📖 Kösedurak
  Kulaksız bld - Balışeyh - Kırıkkale
1928 📖 Kulaksız
  Yenialibudak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Yeni Alibudak
  Eldelek köy - Balışeyh - Kırıkkale
1925h 📖 Dağ Eldeleği
Türkmen (Eldelek) yerleşimi
  Sarımbey köy - Sulakyurt - Kırıkkale
1928 📖 Sarımbey


Grafik harita göster     haritada ara : km