Kırık'da 25 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mescitli mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Vartinik
E1912: Vartenik [ Erm "güllük" ]
■ Köy iki mahalledir, mahalle isimlerinden biri Vartinik diğeri Hacılar'dır. 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 3 Müslüman hane (Hacılar mevkii), 2 Gayrimüslim hane (Vartinik mevkii), 4 askeri görevli ve bir din görevlisi yaşamaktadır. metonio
  Kızılhasan mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h: Kızılhasan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Karaseydi mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Karaseydi [ Tr ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda bir Müslüman hane ve bir askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Yeşiltepe mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Persor [ Erm pert-tsor? "kaledere" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Cibali mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h: Cibali
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Değirmendere mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h: Değirmendere
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kırık mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Kırık
E1912: Grag [ Erm "yangınyeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Leylek mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h: Le'lek
Türkmen yerleşimi
  Atürküten mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1835b: Atürküden
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çayırbaşı mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Girbeg [ Erm ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Bozan mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Bozan
1910h: Bağzan
■ 1642 tarihli Avarız defterinde adı geçmemektedir. Sonradan kurulan bir Müslüman köyü olsa gerek. metonio
  Avcı mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1835b: Avcı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Mülk mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h: Mülk [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Güney mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h: Hoka
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Alacabük mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
E1912: Koşmaşad [ Erm ]
1835b: Koşmuşat
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 8 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. Kayıtta "Koç-Meşhed" olarak geçer. metonio
  Akpınar mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642b: Ağpınar [ Tr ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 2 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. Kayıtta "Ağapınar" olarak geçer. metonio
  İncesu mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: İncesu
E1902: Porig փորիկ [ Erm "çukurca" ]
■ İncesu köyünde 16. ve 19. yy aralığından Ermeniler yaşamaktaydı. Ancak 1828 Rus Harbi zamanında bu Ermeniler göçerek Rusya'ya gitti. Bir zaman köy boş kaldı. 20.yy başlarında ise köye Çamlıhemşin, Of ve İkizdere'den Hemşinli ve Lazlar göçmüştür. Köyde Hemşin lisanı ile Erzurum lisanı karışık bir biçimde kullanılmaktadır. Adem
  Ortaören mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Ortaviran [ Tr ]
Hemşinli yerleşimi
  Yağlı mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Yağlı
Hemşinli yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km