Kırık'da 25 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mescitli mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Vartinik + Hacılar
E1912 📖 Vartenik [ Erm "güllük" ]
■ Köy Vartinik ve Hacılar olarak iki mahalledir. 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 3 Müslüman hane (Hacılar mevkii), 2 Gayrimüslim hane (Vartinik mevkii), 4 askeri görevli ve bir din görevlisi yaşamaktadır. metonio
  Kızılhasan mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h 📖 Kızılhasan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Karaseydi mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642b 📖 Karaseydi
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda bir Müslüman hane ve bir askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Yunus mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642 1642Yunus
  Yeşiltepe mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642b 1928 Persor [ Erm pert-tsor "kaledere" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Cibali mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642 1642Cibali
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Değirmendere mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642 1642Değirmendere
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kırık mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kırık
E1912 📖 Grag [ Erm "yangınyeri" ]
1642 1642G.r.k/K.r.k
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gölyurt mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h 📖 Varzanis
  Leylek mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h 📖 Le'lek
Türkmen yerleşimi
■ Oğuzların Bayındır boyuna mensûbtur. Ahıska Türkü asıllı olan bir aile de yaşamaktadır. ZeMahşer
  Atürküten mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Atürküden
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çayırbaşı mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642b 1928 Girbeg
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Bozan mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Bozan
1910h 📖 Bağzan
■ 1642 tarihli Avarız defterinde adı geçmemektedir. Sonradan kurulan bir Müslüman köyü olsa gerek. metonio
  Avcı mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Avcı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Mülk mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h 📖 Mülk
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Güney mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642 1910h 1642 📖 Hoka
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Alacabük mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642b 📖 Koç-meşhed [ Tr "koç mezarı" ]
1835b 📖 Koşmuşat
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 8 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
  Akpınar mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642b 📖 Ağpınar
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 2 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. Kayıtta "Ağapınar" olarak geçer. metonio
  Akseki mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1896 📖 Akseki
  Karahan mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Karahan
  Karakaya mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Karakaya
  İncesu mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 İncesu
E1902 📖 Porig [ Erm "çukurca" ]
■ 19. yy'a dek Ermeni köyü iken 1828 Rus Harbi zamanında Ermeniler Rusya'ya göçünce bir süre boş kalmıştır. 20.yy başlarında köye Hemşin, Of ve İkizdere'den Hemşinli ve Müslüman Rumlar yerleşmiştir. SN
■ İncesu köyünde 16. ve 19. yy aralığından Ermeniler yaşamaktaydı. Ancak 1828 Rus Harbi zamanında bu Ermeniler göçerek Rusya'ya gitti. Bir zaman köy boş kaldı. 20.yy başlarında ise köye Çamlıhemşin, Of ve İkizdere'den Hemşinli ve Lazlar göçmüştür. Köyde Hemşin lisanı ile Erzurum lisanı karışık bir biçimde kullanılmaktadır. Adem
  Ortaören mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ortaviran
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Yağlı mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Yağlı
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Yaylacık mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
E1912 📖 Baxçevank


Grafik harita göster     haritada ara : km