Kürecik'de 18 yerleşim bulundu.
sırala 
  Darıca köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Tariciyan [ Kürd toriciyan "kırsallılar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kozluca bld - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
k1946 MYK: Aşağıkozluca
k1928 K: Kozluca
■ Kürecik Nahiyesine bağlı tek Türk-Sünni köyüdür. Azemce dedikleri bir Türkçe şivesini konuşurlardı. Aralarında Türkleşmiş birkaç Kürd kabilesi de bulunmaktadir. Çevre Kürt köyleri "Qozilce" diyor... yalcin
  Harunuşağı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Harûnan [ Kürd "Harunlar " ]
k1928 K: Harunuşağı
Eski adı: Zırnak
S1190 Mih: Zarnuqa
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Süryani vakanüvis Mihail'in 1075-76 yılı olaylarında patrik Markos'un defin yeri olarak andığı Zarnuqa Manastırı burası olmalıdır. 19. yy'da Ermeni köyü iken daha sonra Harunan aşireti yerleşmiştir. Zırnak halen köyün arkasındaki dağın adı olarak kullanılır. SN
  Yenipınar köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Çirliyan
h1916: Çirlavik [ Kürd "Çir oğulları" ]
■ Osmanlı döneminde çirlüler diyi bilinen soy Akçakoyunlu Türkmen taifesinde geçmektedir. tarkan
  Bekiruşağı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Bekiran [ Kürd "Bekirler" ]
k1928 K: Bekiruşağı
■ Yerleşime Dî Gir = "büyük köy" de deniliyor. yalcin
  Güneşli köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
k1968 K2: Düvencik
k1928 K: Şemsik/Şemsikan [ Kürd "şemsiler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Şemsikan aynı zamanda aşiret adıdır. Elbistan'da da Şemsikan aşiretine bağlı olan başka köyler vardır. yalcin
  Çevirme köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Xidiran [ Kürd "Hıdırlar" ]
k1946 MYK: Çevürme
■ 20 yüzyılın ikinci yarisinda Bekiran/Bekiruşağı Köyünden ayrılarak köy oldu. Türkce "Çevirme" ismi geç köylestiği için resmi makamlar tarafindan verilmiştir. Yöredeki insan Kürtce "Çawurma" diye telafuz eder... Köyü mesken tutan kabileye/halka "Xidiran" diyorlar. Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Taşevler köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Amokan [ Kürd ]
k1928 K: Amuklu [ Kürd/Tr amikî "aş." ]
■ Tarihsel olarak Alevi iken sonradan Sünniliğe dönme olduğu rivayet edilir, Kürecik Nahiyesine bağlı tek Sünni-Kürt köyüdür. Kürd-Sünni Kurecîkan Aşireti yalcin
  Dutlu köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Haciyan [ Kürd "Hacilar" ]
k1928 K: Balohacı [ Kürd balo "abdal?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kepez köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1869, k1928 S-Di, K: Kürecik [ Kürd kurê Cikan "Cik (?) oğulları" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ "Kürecik" adı halen kullanılmaktadır. Kepez köyünün Şeran mezrasında kurulu olan Kürecik nahiye merkezi de adını Kurecîkan Aşiretinden almıştır.Kepezin en büyük mahallesine Dî Gir = Büyük Köy denilmekte. Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Demirciler köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr birn: Hesinkar [ Kürd "demirci" ]
k1928 K: Demirciler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kahyalı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Kêxayan [ Kürd "kahyalar" ]
k1928 K: Kahyalı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gürkaynak köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
k1928 K: Kelanlı [ Kürd kelân "koçlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Tataruşağı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Qubatan [ Kürd "Kubatlar" ]
h1916: Tataruşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © 15.11.1906 Tatar ve Kubad uşağı karyeleri ahalisi namına Mustafa ve üç refiki imzaları ile Jandarma Binbaşısı Ali Rıza Efendi'nin tecavüzatından şikayeti deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km