Küçüksu'da 17 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yolağzı köy - Bitlis_M (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Ortsak Որձաք [ Erm ]
1556b 📖 Orsak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kuşlu köy - Bitlis_M (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1912 📖 Hazo
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Eğritaş köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Hant [ Erm hant/ant "ekinlik" ]
1556b 📖 End
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çalıdüzü köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 📖 Balekan [ Kr "abdallar" ]
E1902 📖 Palekan
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Top mz - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Dob / Tob
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Surp Sarkis kilisesi vardı. Top adının kaynağı açık değildir; Türkçe olması ihtimali düşüktür. SN
  Kırkbulak köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Sak [ Erm "kaz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Hart mz - Bitlis_M (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Xart
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Taştop mz - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902 1928 📖 📖 Taşdop
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp Hovhannes kilisesi 20. yy başında harabeydi. SN
  Koyunpınarı köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Nél
1556b 📖 Nil
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Küçüksu köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Kotom
E905 📖 Godom Կոտոմ
1916h 📖 Güzeldere (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Merkezi Kotom köyünde olan Güzeldere (Erm: Aznvats Çur veya Aznvatsor) nahiyesi 1. Dünya Savaşı öncesinde büyük çoğunlukla Ermenilerle meskûndu. SN
  Hanelmalı köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 📖 Xınzorkin
1901hb 📖 Xan Elmalı
1884hk 📖 Xındzorkin | Elmalu [ Erm xıntsor "elma" ]
1854h 📖 Elmalı
■ 20. yy başında köy metruktu ancak Surp Sahak kilisesi vardı. SN
  Çevre köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1916h 📖 İz [ Erm yéz "sığır" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Tokaçlı köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kurdîkan [ Kr "aş." ]
■ Metruk Ermeni kilisesi vardır. Manav
  Obuz köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1901hb 📖 Kamar [ Erm կամար "kemer" ]
  Dibekli köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 📖 Süli / Soli
  Arılı mz - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 📖 Xiyartank [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km