Kötek'de 23 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ürker köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Ürker
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Hurker der. Mar(d)astan
  Tunçkaya köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1946k: Geçivan
E1902: Keçravan [ Erm "Keçror kasabası" ]
1660eç: Keçivan
E474: Keçror
Karapapak yerleşimi
■ Köy 10. yy'da inşa edilen ve halen sağlam olan surlarla çevrilidir. Tarihçi Xorenli Movses'e (5. yy) göre burası kral Vağarşak döneminde (MÖ 2. yy) kurulan Kapeğyan beyliğinin merkezi idi. 12. yy'da bir Türkmen beyliğinin başkenti olmuştur. ■ Erm <> `surla çevrili müstahkem yerleşim` anlamında olup Arapça <> sözcüğünün tam karşılığıdır. Asıl adı Keçror olan yerleşim, kullanımda Keçr-avan olarak anılmıştır. SN
■ Köydeki son Kürt aile 2015'de göçmüştür. Şu an Türkleşmiş Karapapak yerleşimidir. emjan
  Oluklu köy - Selim (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Oluklu
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Daha önce Kağızman ilçesine bağlı iken 2011'de Selim'e bağlandı. SN
■ Bu maddedeki Oluklu köyü Kağızman ilçesinden bağlanmış bir Karapapak yerleşimidir. Diğer Oluklu köyü (Büyükoluklu) ise Alevi Türkmen yerleşimi iken Alevilerin yoğun göçü neticesinde çoğunluğu Kürt olan bir köy olmuştur. metonio
  Çaybük köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Bastem
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Kürtleşmiş Karapapak yerleşimi. emjan
  Ortaköy köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Ortaköy [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
■ Rumların göçtürülmesinden sonra Kötek Bucağından Türkler iskan edilmiş fakat bölgeye gelen Kürtlerle anlaşamayınca Kötek Bucağına geri dönmüşlerdir. emjan
  Çengilli köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Çengilli
E1902: Çanğlı [ Tr "çanlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 11. yüzyıla ait anıtsal kilisesi Doğu Anadolu'nun en etkileyici anıtlarından biridir. SN
■ Rivayete göre Cizre göçmenlerinden. Manav
  Denizgölü köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Şamiler [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd (Moti) yerleşimi
  Çukurayva köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Pırut [ Erm prud բրուտ "çömlekçi" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. metonio
  Çilehane köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Çilehane
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. metonio
  Karaboncuk köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Kasor
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kozlu köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Kozlu [ Tr ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Paslı köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Paslı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. metonio
■ Burada yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Qazi
  Camuşlu köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Camuşlu
Türk yerleşimi
  Yalnızağaç köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Yalnızağaç [ Tr ]
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. metonio
  Çeperli köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Kızılviran
Türk yerleşimi
  Akören köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Ağviran
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Axwêran, Redkan aşiretinin Erivan göçünden sonra yerleştiği ilk köylerden biridir. Kağızmandaki Redkanlıların çoğunluğu bu köyden dağılmıştır. Qazi
  Kötek köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Kötek
E1918: Kedag [ Erm "ırmakçık" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Kömürlü köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Kömürlü
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. metonio
■ Kürt Redkan aşireti yaşar. Buradaki Kürtler, (Redkan) Iğdırdan buraya göç etmiştir. Köydeki Türkmen-Alevi nüfusun çoğunluğu batı illerine göç etmiştir. Qazi
  Karakuş köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Karakuş
E1902: Sevapert [ Erm "karakale" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Böcüklü köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Böcüklü
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. Ayrıca çevredeki Alevi köylerinin eskiden en büyük olanıydı. metonio
■ Burada yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Qazi
  Şaban köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Şaban
Kürd/Türk (Redkan/Zilan) yerleşimi
■ Şaban Kürt/Türk yerleşimidir fakat kendine bağlı tek mezra olan Seksen Türkmen yerleşimidir. Kürt nüfus gelmeden önce Türklerle beraber Alevi Türkmenler yaşardı. emjan


Grafik harita göster     haritada ara : km