Kötek'de 23 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ürker köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928: Ürker
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Tunçkaya köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1946: Geçivan
E1902: Keçravan [ Erm "Keçror kasabası" ]
1665: Keçivan
E474: Keçror
Karapapak yerleşimi
■ Köy 10. yy'da inşa edilen ve halen sağlam olan surlarla çevrilidir. Tarihçi Xorenli Movses'e (5. yy) göre burası kral Vağarşak döneminde (MÖ 2. yy) kurulan Kapeğyan beyliğinin merkezi idi. 12. yy'da bir Türkmen beyliğinin başkenti olmuştur. ■ Erm «avan» `surla çevrili müstahkem yerleşim` anlamında olup Arapça «kasaba» sözcüğünün tam karşılığıdır. Asıl adı Keçror olan yerleşim, kullanımda Keçr-avan olarak anılmıştır. SN
  Oluklu köy - Selim (Kötek bucağı) - Kars
1928: Oluklu
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Daha önce Kağızman ilçesine bağlı iken 2011'de Selim'e bağlandı. SN
  Çaybük köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928: Bastem
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
  Ortaköy köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928: Ortaköy [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
■ Paslı köyünün demiryolu istasyonu olarak Ruslar zamanında kurulan yerleşime Trabzonlu Rumlar iskan edildi. Rumların gidişinden sonra Kötek Bucağından Türkler iskan edilmiş, Kürt nüfusunun artmasıyla çoğu köyü terk etmiştir. SN
  Çengilli köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928: Çengilli
E1902: Çanğlı [ Tr "çanlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 11. yüzyıla ait anıtsal kilisesi Doğu Anadolu'nun en etkileyici anıtlarından biridir. SN
  Denizgölü köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1920hb: Şamiler [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd (Moti) yerleşimi
  Çukurayva köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928: Pırut [ Erm prud բրուտ "çömlekçi" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Karaboncuk köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928: Kasor
1920hb: Kaisor
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kozlu köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928: Kozlu [ Tr ]
yerleşimi
  Çilehane köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1920hb: Çilehane
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Kısmen yerleşimi
  Paslı köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1920hb: Paslı
■ 20. yy başında yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Camuşlu köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928: Camuşlu
Türk yerleşimi
  Yalnızağaç köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928: Yalnızağaç [ Tr ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Çeperli köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928: Kızılviran
Türk yerleşimi
  Akören köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928: Ağviran
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kötek köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1920hb: Ketak
E1918: Kedag [ Erm "ırmakçık" ]
Karapapak yerleşimi
  Kömürlü köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928: Kömürlü
■ 20. yy başında yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Karakuş köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928: Karakuş
E1902: Sevapert [ ErmRus "karakale" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Böcüklü köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928: Böcüklü
■ 20. yy başında yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km