Köprübaşı'da 64 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kasar köy - Köprübaşı - Manisa
k1928 K: Kasar
  Azimli köy - Köprübaşı - Manisa
1980 DİE: Huriler
k1946 MYK: Hörüler
  Gölbaşı köy - Köprübaşı - Manisa
Eski adı: -
■ Baraj gölü altında kalan Borlu kasabası yerine kurulan yeni yerleşimdir. SN
  Köprübaşı ilçe - Köprübaşı - Manisa
Eski adı: -
■ Baraj gölü altında kalan Borlu kasabası yerine 1958 sonrasında kurulan yeni yerleşimdir. 1991'de ilçe oldu. SN
  Borlu x - Köprübaşı - Manisa
k1928 K: Borlu
■ Şimdiki Köprübaşı ilçesine tekabül eden eski Borlu nahiyesi merkez köyü idi. Baraj gölü altında kaldı. Aynı isimle yeni yerleşim kuruldu. SN
  Yardere köy - Köprübaşı - Manisa
k1928 K: Yardere
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Tokmaklı köy - Köprübaşı (Borlu bucağı) - Manisa
1819: Tokmaklı
■ © 13.08.1819 Balıkesir'deki panayırdan avdet eden dört tüccarın önüne Tokmaklı Kırı nam mahalde çıkarak emvallerini gasbeden hırsızların Çepni Aşireti'nden oldukları deyar heyran
  Borlu köy - Köprübaşı (Borlu bucağı) - Manisa
Eski adı: -
■ Baraj gölü altında kalan eski Borlu kazabası yerine kurulan yerleşim alanlarından biridir. SN
  Gülpınar köy - Köprübaşı - Manisa
■ Daha önce Demirci ilçesine bağlıyken 5 Nisan 2013 tarihli kararla Köprübaşı'na bağlandı. SN
  Yenice köy - Köprübaşı - Manisa
k1928 K: Yenice
  Çayköy köy - Köprübaşı (Borlu bucağı) - Manisa
h1911: Çayköy
■ Daha önce Selendi'ye bağlı iken 16 Aralık 1955 tarihli kararname ile Demirci'ye ilhal edildi. SN
  Ayluka mah Köprübaşı - Köprübaşı - Trabzon
k1946 MYK: Ayluka [ Yun ágios Loúkas "Aziz Luka" ]
■ Ayluka, Garbi Goneşara'nın batısında bulunan kayalık bir tepe ve eteklerindeki yerleşim yerinin adıdır. Biraz daha aşağıda Arekel adıyla bilinen bir diğer yerleşim yeri vardır. ali şükrü parlak
  Kahraman köy - Köprübaşı - Trabzon
1876 S-Tr, K: Kilima [ Yun ]
  Yılmazlar mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1876 S-Tr, K: XoloMezreası
  Arakel mah Köprübaşı - Köprübaşı - Trabzon
Eski adı: Arakel [ Erm Arakelots "Aziz Havariler (kilisesi)" ]
  Arpalı köy - Köprübaşı - Trabzon
1876 S-Tr, K: Arpalı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Yağmurlu köy - Köprübaşı - Trabzon
1876 S-Tr, K: Cimlit/Cimilit [ Yun ]
  Fidanlı mah Köprübaşı - Köprübaşı - Trabzon
k1928 K: Goneşara
  Köprübaşı ilçe - Köprübaşı - Trabzon
k1928 K: GarbîGoneşara [ Yun ]
■ Garbi Goneşara, köprübaşı ilçesinin adı değildir. Köprübaşı ilçesinin yerleşim yeri olarak kullanılması cumhuriyet dönemine denk geldiğinden ismi Köprübaşı olarak verilmiştir. Garbi Goneşara diğer adıyla Büyükköy diye bilinen şu an Köprübaşı ilçesine bağlı Fidanlı mahallesinin adıdır. Fakat söyleniş şekli Goneşara olarak telaffuz edilmeyip Güneşara diye söylenir ve adın menşei güneş arama çalışması anlamına gelen güneşara olarak anlatılır. Ayrıca bu köyde Arekel diye bilinen bir yerleşim yeri de vardır, ki Arakel [havari anlamına gelir ve çok yaygın bir kilise adıdır.] Yöre halkının dilinde Ermenice ve Rumca birçok kelime vardır. ali şükrü parlak
  Koyuncular köy - Köprübaşı - Trabzon
hy1916 Kiep: Vodan
1876 S-Tr, K: Vadon [ Yun ]
  Büyükdoğanlı mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
k1928 K: BüyükArxancilo [ Yun Arxángelos "başmelek (kilisesi)" ]
  Beşköy bld - Köprübaşı - Trabzon
■ 1993'te beş köyün birleşmesiyle kuruldu. 1998'de belde merkezi selde yokoldu. Şimdi belde kâğıt üzerinde kalmıştır. SN
■ Belde halkı 18. yüzyıl başlarında günümüz Dernekpazarı ilçesine bağlı eski adı Holo olan dağınık yerleşimlerden dört sülale olarak buraya yerleşmiştir. Anadilleri Romeykadır. Ek bilgi: Arpalı köyü Beşköy beldesine dahil değildir, beldeden bağımsız bir köydür. metonio
  Dağardı mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
k1928 K: Oxşexo
  Küçükdoğanlı mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
k1928 K: KüçükArxancilo [ Yun Arxángelos "başmelek (kilisesi)" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km