haritada ara :   km  
Köprübaşı'da 68 yerleşim bulundu.
sırala 
Yeşilköy mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Çomar
Alanyolu mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Araplı
Cıcıklı mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Cıcıklı
Kozaklı mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Kozaklı [ Tr "kozalaklı" ]
Kıranşeyh mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Kıranşıx
İkizkuyu mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 İkizkuyu
Arpacı mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Arpacı
Çarıklar mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Çarıklar
Uğurlu mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Tomaşa
Bozburun mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Bozburun
Kasar mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Kasar
Kemhallı mah - Köprübaşı - Manisa
1911h 📖 Kemahlı
Döğüşören mah - Köprübaşı - Manisa
1911h 📖 Döğüşviran
Karabük mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Karabük
Çamyurdu mah - Köprübaşı - Manisa
1911h 📖 Kürtler
Mestanlı mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Mestanlı
Azimli mah - Köprübaşı - Manisa
1980 📖 Huriler
1946 📖 Hörüler
1911h 📖 Haroğlu Damları
Kınık mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Kınık
Gölbaşı mah - Köprübaşı - Manisa
1911h 📖 -
■ Baraj gölü altında kalan Borlu kasabası yerine kurulan yeni yerleşimdir. SN
Gündoğdu mah - Köprübaşı - Manisa
1911h 📖 Gündoğdu
Köprübaşı ilçe - Köprübaşı - Manisa
1911h 📖 -
■ Baraj gölü altında kalan Borlu kasabası yerine 1958 sonrasında kurulan yeni yerleşimdir. 1991'de ilçe oldu. SN
Akçaalan mah - Köprübaşı - Manisa
1911h 📖 Akçaalan
Killik mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Killi / Kelli
Yardere mah - Köprübaşı - Manisa
1911h 📖 Yardere
Beynamazlı mv - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Beynamazlı
Avşar mah - Köprübaşı - Manisa
1911h 📖 Avşar [ Tr "aş." ]
Borlu x - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Borlu (başka yer)
■ Baraj gölü altında kalan eski Borlu kasabası yerine kurulan yerleşim alanlarından biridir. SN
Karadüz mah - Köprübaşı - Manisa
1911h 📖 -
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı mahallesi vardır. SN
Rağıllar mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Rağıllar
1911h 📖 Irağıllar
Karaelmacık mah - Köprübaşı - Manisa
1911h 📖 Karaelmacık
Şelekler mah Borlu - Köprübaşı (Borlu bucağı) - Manisa
1911h 📖 Şelekler
Tokmaklı mah - Köprübaşı (Borlu bucağı) - Manisa
1819z 📖 Tokmaklı Kırı
■ © 13.08.1819 Balıkesir'deki panayırdan avdet eden dört tüccarın önüne Tokmaklı Kırı nam mahalde çıkarak emvallerini gasbeden hırsızların Çepni Aşireti'nden oldukları deyar heyran
Çavullar mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Çavullar
Borlu mah - Köprübaşı (Borlu bucağı) - Manisa
1911h 📖 -
■ Şimdiki Köprübaşı ilçesine tekabül eden eski Borlu nahiyesi merkez köyü idi. Baraj gölü altında kaldı. Aynı isimle yeni yerleşim kuruldu. SN
Kulalı mah - Köprübaşı (Borlu bucağı) - Manisa
1911h 📖 Kulalar
Selviler mah - Köprübaşı (Borlu bucağı) - Manisa
1911h 📖 Selviler
Gülpınar mah - Köprübaşı - Manisa
■ Daha önce Demirci ilçesine bağlıyken 5 Nisan 2013'te Köprübaşı'na bağlandı. SN
Gerencik mah - Köprübaşı (Borlu bucağı) - Manisa
1911h 📖 Gerencik [ Tr geren "killi toprak" ]
Yenice mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Yenice
Karacaibrahim mah - Köprübaşı (Borlu bucağı) - Manisa
1911h 📖 Karacaibrahim
Saraycık mah - Köprübaşı - Manisa
1928 📖 Saraycık
Armağan mah - Köprübaşı (Borlu bucağı) - Manisa
1911h 📖 Armağan
Gökveliler mah - Köprübaşı - Manisa
1911h 📖 Nasuhoğlu
Yumuklar mah - Köprübaşı (Borlu bucağı) - Manisa
1928 📖 Yumuklar
Çayköy mah - Köprübaşı (Borlu bucağı) - Manisa
1911h 📖 Çayköy
■ Daha önce Selendi'ye bağlı iken 16 Aralık 1955 tarihli kararname ile Demirci'ye ilhal edildi. SN
Ayluka mah Köprübaşı - Köprübaşı - Trabzon
1946 📖 Ayluka [ Yun áyios Lúkas "Aziz Luka" ]
■ Ayluka, Garbi Goneşara'nın batısında bulunan kayalık bir tepe ve eteklerindeki yerleşim yerinin adıdır. Biraz daha aşağıda Arekel adıyla bilinen bir diğer yerleşim yeri vardır. ali şükrü parlak
Arpalı mah - Köprübaşı - Trabzon
1583t 📖 Arpalı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
Arakel mah Köprübaşı - Köprübaşı - Trabzon
Eski adı: Arakel [ Erm arakelots "aziz Havariler (kilisesi)" ]
Yağmurlu mah - Köprübaşı - Trabzon
1876s 📖 Cimlit / Cimilit [ Yun ]
Yılmazlar mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1876s 📖 Xolo Mezreası
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Küçükdoğanlı mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1928 📖 K. Arxancilo [ Yun arxángelos "başmelek (kilisesi)" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Fidanlı mah Köprübaşı - Köprübaşı - Trabzon
1928 📖 Goneşara [ Yun ]
Büyükdoğanlı mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1928 📖 B. Arxancilo [ Yun arxángelos "başmelek (kilisesi)" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Daha çok "Aspalo" ismi ile bilinmektedir. Arhançilo daha çok Küçükdoğanlı mahallesi için kullanılmaktadır. Cihad Gümüs
Köprübaşı ilçe - Köprübaşı - Trabzon
1928 📖 Garbî Goneşara [ Yun ]
■ Garbi Goneşara, köprübaşı ilçesinin adı değildir. Köprübaşı ilçesinin yerleşim yeri olarak kullanılması cumhuriyet dönemine denk geldiğinden ismi Köprübaşı olarak verilmiştir. Garbi Goneşara diğer adıyla Büyükköy diye bilinen şu an Köprübaşı ilçesine bağlı Fidanlı mahallesinin adıdır. Fakat söyleniş şekli Goneşara olarak telaffuz edilmeyip Güneşara diye söylenir ve adın menşei güneş arama çalışması anlamına gelen güneşara olarak anlatılır. Ayrıca bu köyde Arekel diye bilinen bir yerleşim yeri de vardır, ki Arakel [havari anlamına gelir ve çok yaygın bir kilise adıdır.] Yöre halkının dilinde Ermenice ve Rumca birçok kelime vardır. ali şükrü parlak
■ İlçenin tamamına yakını "Rumca" ve "Türkçe" anadilli "Horum" adı verilen yerli halktan müteşekkildir. Ali
■ Köprübaşı kaza merkezinde Rumca konuşulmaz. Ulaşılan bilgiler 20. yy başlarında da Rumca konuşulmadığını gösteriyor. Köken hakkında bir bilgiye vasıl olunamadı ise de, halk Sünnidir ve bugün kendisini 'Türk' olarak ifade etmektedir. Köprübaşı kazasında sadece 'Beşköy' beldesi Rumca konuşur. Cihad Gümüs
Beşköy mah - Köprübaşı - Trabzon
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1993'te beş köyün birleşmesiyle kuruldu. 1998'de belde merkezi selde yok oldu. Şimdi belde kâğıt üzerinde kalmıştır. SN
■ Belde halkı 18. yüzyıl başlarında günümüz Dernekpazarı ilçesine bağlı eski adı Holo olan dağınık yerleşimlerden dört sülale olarak buraya yerleşmiştir. Anadilleri Romeykadır. Ek bilgi: Arpalı köyü Beşköy beldesine dahil değildir, beldeden bağımsız bir köydür. metonio
■ Holo'dan gelen halk 4 adet köy kurdu Aspalo, Holomezire, Kalist, Okşoho bu köylerin içindeki yerleşim birimlerinin büyümesi ile sayı zamanla altıya çıktı 1938'e kadar Of'a bağlı olan bu köyler Sürmene'ye bağlandı Okşoho(PINARBAŞI-Dağardı) köyü tekrar Of'a bağlandı 1948'de Çaykara(Kadahor)'un ilçe olması ile Çaykara sınırlarında kalan Okşoho 1958'de tekrar Sürmene'ye bağlanan Okşoho 1990'da Dernekpazarına bağlanmış çok kısa bir süre sonra diğer Beşköy Köyleri gibi Sürmene'den ayrılan Köprübaşı ilçesine bağlandı. Ahmet
Emirgan mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
Eski adı: Petridan
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Daha evvel Okşoho mahallesine bağlı idi. Cihad Gümüs
Konuklu mah - Köprübaşı - Trabzon
1928 📖 Kalis [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Dağardı mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1928 📖 Oxşexo [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Çifteköprü mah - Köprübaşı - Trabzon
1928 📖 Şarkî Goneşara [ Yun ]
Güneşli mah - Köprübaşı - Trabzon
■ Eski aldı: Şoğon Cihad Gümüs


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.