Köprübaşı'da 64 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gölbaşı mah - Köprübaşı - Manisa
Eski adı: -
■ Baraj gölü altında kalan Borlu kasabası yerine kurulan yeni yerleşimdir. SN
  Köprübaşı ilçe - Köprübaşı - Manisa
Eski adı: -
■ Baraj gölü altında kalan Borlu kasabası yerine 1958 sonrasında kurulan yeni yerleşimdir. 1991'de ilçe oldu. SN
  Borlu x - Köprübaşı - Manisa
1928k: Borlu (başka yer)
■ Baraj gölü altında kalan eski Borlu kazabası yerine kurulan yerleşim alanlarından biridir. SN
  Yardere mah - Köprübaşı - Manisa
1928k: Yardere
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Tokmaklı mah - Köprübaşı (Borlu bucağı) - Manisa
■ © 13.08.1819 Balıkesir'deki panayırdan avdet eden dört tüccarın önüne Tokmaklı Kırı nam mahalde çıkarak emvallerini gasbeden hırsızların Çepni Aşireti'nden oldukları deyar heyran
  Borlu mah - Köprübaşı (Borlu bucağı) - Manisa
Eski adı: -
■ Şimdiki Köprübaşı ilçesine tekabül eden eski Borlu nahiyesi merkez köyü idi. Baraj gölü altında kaldı. Aynı isimle yeni yerleşim kuruldu. SN
  Gülpınar mah - Köprübaşı - Manisa
■ Daha önce Demirci ilçesine bağlıyken 5 Nisan 2013'te Köprübaşı'na bağlandı. SN
  Çayköy mah - Köprübaşı (Borlu bucağı) - Manisa
1911ht: Çayköy
■ Daha önce Selendi'ye bağlı iken 16 Aralık 1955 tarihli kararname ile Demirci'ye ilhal edildi. SN
  Ayluka mah Köprübaşı - Köprübaşı - Trabzon
1946k: Ayluka [ Yun ágios Loúkas "Aziz Luka" ]
■ Ayluka, Garbi Goneşara'nın batısında bulunan kayalık bir tepe ve eteklerindeki yerleşim yerinin adıdır. Biraz daha aşağıda Arekel adıyla bilinen bir diğer yerleşim yeri vardır. ali şükrü parlak
  Kahraman mah - Köprübaşı - Trabzon
1876s, 1928k: Kilima [ Yun ]
  Yılmazlar mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1876s, 1928k: XoloMezreası
  Arakel mah Köprübaşı - Köprübaşı - Trabzon
Eski adı: Arakel [ Erm Arakelots "Aziz Havariler (kilisesi)" ]
  Arpalı mah - Köprübaşı - Trabzon
1876s: Arpalı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Fidanlı mah Köprübaşı - Köprübaşı - Trabzon
1928k: Goneşara
  Köprübaşı ilçe - Köprübaşı - Trabzon
1928k: GarbîGoneşara [ Yun ]
■ Garbi Goneşara, köprübaşı ilçesinin adı değildir. Köprübaşı ilçesinin yerleşim yeri olarak kullanılması cumhuriyet dönemine denk geldiğinden ismi Köprübaşı olarak verilmiştir. Garbi Goneşara diğer adıyla Büyükköy diye bilinen şu an Köprübaşı ilçesine bağlı Fidanlı mahallesinin adıdır. Fakat söyleniş şekli Goneşara olarak telaffuz edilmeyip Güneşara diye söylenir ve adın menşei güneş arama çalışması anlamına gelen güneşara olarak anlatılır. Ayrıca bu köyde Arekel diye bilinen bir yerleşim yeri de vardır, ki Arakel [havari anlamına gelir ve çok yaygın bir kilise adıdır.] Yöre halkının dilinde Ermenice ve Rumca birçok kelime vardır. ali şükrü parlak
  Koyuncular mah - Köprübaşı - Trabzon
1913hk: Vodan
1876s, 1928k: Vadon [ Yun ]
  Büyükdoğanlı mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1928k: B. Arxancilo [ Yun Arxángelos "başmelek (kilisesi)" ]
  Beşköy mah - Köprübaşı - Trabzon
■ 1993'te beş köyün birleşmesiyle kuruldu. 1998'de belde merkezi selde yok oldu. Şimdi belde kâğıt üzerinde kalmıştır. SN
■ Belde halkı 18. yüzyıl başlarında günümüz Dernekpazarı ilçesine bağlı eski adı Holo olan dağınık yerleşimlerden dört sülale olarak buraya yerleşmiştir. Anadilleri Romeykadır. Ek bilgi: Arpalı köyü Beşköy beldesine dahil değildir, beldeden bağımsız bir köydür. metonio
  Dağardı mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1928k: Oxşexo
  Küçükdoğanlı mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1928k: K. Arxancilo [ Yun Arxángelos "başmelek (kilisesi)" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km