haritada ara :   km  
Ilgın'da 44 yerleşim bulundu.
sırala 
Argıthanı mah - Ilgın (Argıthanı bucağı) - Konya
1721z 📖 Argıdhanı
Y1200~ 📖 Graita [ AnaD ]
■ B. Umar'ın Paul Wittek'e atfen aktardığı Graita adının kaynağını tespit edemedim. Argıt sözcüğü Türkçe `dağ geçidi` anlamına gelir. SN
■ © 07.04.1721 Akşehir'le Ilgın arasında yeniden tamir olunan Argid Hanı'na ağa tayin olunan Ali Ağa'ya yevmi yüz yirmi sağ akçe ağalık ulufesi tevcihi. deyar heyran
Gökbudak mah - Ilgın (Aşağıçiğil bucağı) - Konya
1584a 📖 Ballas / Balyas
Sebiller mah - Ilgın (Argıthanı bucağı) - Konya
1928 📖 Burhaniye
Dığrak mah - Ilgın (Aşağıçiğil bucağı) - Konya
1926h 📖 Tigrak
Boğazkent mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Reşadiye [ Tr "(sultan) Reşat yeri" ]
1926h 📖 Tokmak Bayırı (mv)
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
Kapaklı mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Osmaniye
1926h 📖 Kapalı
Balkı mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Balki
Mecidiye mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Mecidiye
1926h 📖 İlice
Harmanyazı mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Midhatiye
Geçit mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Geçit
Çavuşçugöl mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Çavuşçu
Gölyaka mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Harami
Göstere mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Köstere
1926h 📖 Kösdere
Çiğil mah - Ilgın (Aşağıçiğil bucağı) - Konya
1928 📖 Çığıl Süfla
1926h 📖 Aşağıçiğil
■ 18 Mayıs 2012 Resmî Gazete: Konya İli Ilgın İlçesi Aşağıçiğil Beldesinin ve Bucağının isminin “ÇİĞİL” olarak değiştirilmesi... Hüseyin Satıcıoğlu
Yukarıçiğil mah - Ilgın (Aşağıçiğil bucağı) - Konya
1926h 📖 Çiğil yk.
Çatak mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Çatak
Yorazlar mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Yorazlar
1926h 📖 Yolazlar
Ormanözü mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Şevketiye
Misafirli mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 KürteKöyü | Misafirli
Gedikören mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Navro Şeyx [ Kr "şeyh adası" ]
1926h 📖 Gemerik
Ilgın ilçe - Ilgın - Konya
1926h 📖 Ilgın [ Yun lágaina "testi" ]
1484 📖 Yılğun Bazarcuğı
Tekeler mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Tekeler
Dereköy mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Dereköy
Bulcuk mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Bulcuk
Çömlekçi mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Çömlekçi
Belekler mah - Ilgın (Aşağıçiğil bucağı) - Konya
1928 📖 Belekler
Çobankaya mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Şuhud [ Tr "şehitler" ]
Orhaniye mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Muhacir Köyü
Eldeş mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Eldeş
Sadık mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Sadi Köy
Ağalar mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Ağalar
1926h 📖 Ağalan
Avdan mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Avdan
Gökçeyurt mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Kembos [ Yun kámbos "ova, ekinlik" ]
Zaferiye mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Zaferiye
1926h 📖 Bulasan
Olukpınar mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Rüşdiye
1926h 📖 Delihasan
Mahmuthisar mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Mahmudözü
1856z 📖 Mahmudhisarı
■ © 24.09.1856 Cihanbeyli aşiretinden Konya Ilgın kazası Mahmudhisarı karyesinden Osman bin Kürd ve Ebubekir'in katili Molla Mustafa ile veresenin muhakemesine dair deyar heyran
Büyükoba mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Büyükoba
■ © 04.07.1914 Konya vilayeti Saidili kazasına tabi Yigar, Büyükoba, Taahhüdlü karyelerinin Akşehir kazasına bağlandıkları. deyar heyran
Kaleköy mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Kaleköy
Beykonak mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Tekke | MahmuthisarTekkesi
İhsaniye mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Gazili
Karaköy mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Karaköy
Barakmuslu mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Barak Muslu [ Tr Muslu "Musullu (aş.)" ]
Düğer mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Düyer
Güneypınar mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Güneypınar


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.