Ilgın'da 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Argıthanı mah - Ilgın (Argıthanı bucağı) - Konya
1721z 📖 Argıdhanı
Y1200~ 📖 Graita [ AnaD ]
■ B. Umar'ın Paul Wittek'e atfen aktardığı Graita adının kaynağını tespit edemedim. Argıt sözcüğü Türkçe `dağ geçidi` anlamına gelir. SN
■ © 07.04.1721 Akşehir'le Ilgın arasında yeniden tamir olunan Argid Hanı'na ağa tayin olunan Ali Ağa'ya yevmi yüz yirmi sağ akçe ağalık ulufesi tevcihi. deyar heyran
  Gökbudak mah - Ilgın (Aşağıçiğil bucağı) - Konya
1584a 📖 Ballas / Balyas
  Sebiller mah - Ilgın (Argıthanı bucağı) - Konya
1928 📖 Burhaniye
  Dığrak mah - Ilgın (Aşağıçiğil bucağı) - Konya
1926h 📖 Tigrak
  Boğazkent mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Reşadiye [ Tr "(sultan) Reşat yeri" ]
1926h 📖 Tokmak Bayırı (mv)
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
  Kapaklı mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Osmaniye
1926h 📖 Kapalı
  Balkı mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Balki
  Mecidiye mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Mecidiye
1926h 📖 İlice
  Harmanyazı mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Midhatiye
  Geçit mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Geçit
  Çavuşçugöl mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Çavuşçu
  Gölyaka mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Harami
  Göstere mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Köstere
1926h 📖 Kösdere
  Çiğil mah - Ilgın (Aşağıçiğil bucağı) - Konya
1928 📖 Çığıl Süfla
1926h 📖 Aşağıçiğil
■ 18 Mayıs 2012 Resmî Gazete: Konya İli Ilgın İlçesi Aşağıçiğil Beldesinin ve Bucağının isminin “ÇİĞİL” olarak değiştirilmesi... Hüseyin Satıcıoğlu
  Yukarıçiğil mah - Ilgın (Aşağıçiğil bucağı) - Konya
1926h 📖 Çiğil yk.
  Çatak mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Çatak
  Yorazlar mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Yorazlar
1926h 📖 Yolazlar
  Ormanözü mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Şevketiye
  Misafirli mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 KürteKöyü | Misafirli
  Gedikören mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Navro Şeyx [ Kr "şeyh adası" ]
1926h 📖 Gemerik
  Ilgın ilçe - Ilgın - Konya
1926h 📖 Ilgın [ Yun lágaina "testi" ]
1484 📖 Yılğun Bazarcuğı
  Tekeler mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Tekeler
  Dereköy mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Dereköy
  Bulcuk mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Bulcuk
  Çömlekçi mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Çömlekçi
  Belekler mah - Ilgın (Aşağıçiğil bucağı) - Konya
1928 📖 Belekler
  Çobankaya mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Şuhud [ Tr "şehitler" ]
  Orhaniye mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Muhacir Köyü
  Eldeş mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Eldeş
  Sadık mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Sadi Köy
  Ağalar mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Ağalar
1926h 📖 Ağalan
  Avdan mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Avdan
  Gökçeyurt mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Kembos [ Yun kámbos "ova, ekinlik" ]
  Zaferiye mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Zaferiye
1926h 📖 Bulasan
  Olukpınar mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Rüşdiye
1926h 📖 Delihasan
  Mahmuthisar mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Mahmudözü
1856z 📖 Mahmudhisarı
■ © 24.09.1856 Cihanbeyli aşiretinden Konya Ilgın kazası Mahmudhisarı karyesinden Osman bin Kürd ve Ebubekir'in katili Molla Mustafa ile veresenin muhakemesine dair deyar heyran
  Büyükoba mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Büyükoba
■ © 04.07.1914 Konya vilayeti Saidili kazasına tabi Yigar, Büyükoba, Taahhüdlü karyelerinin Akşehir kazasına bağlandıkları. deyar heyran
  Kaleköy mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Kaleköy
  Beykonak mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Tekke | MahmuthisarTekkesi
  İhsaniye mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Gazili
  Karaköy mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Karaköy
  Barakmuslu mah - Ilgın - Konya
1928 📖 Barak Muslu [ Tr Muslu "Musullu (aş.)" ]
  Düğer mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Düyer
  Güneypınar mah - Ilgın - Konya
1926h 📖 Güneypınar


Grafik harita göster     haritada ara : km