haritada ara :   km  
Ilgın'da 44 yerleşim bulundu.
sırala 
Argıthanı mahalle - Ilgın (Argıthanı bucağı) - Konya
1721z 📖 : Argıdhanı
Y1200~ 📖 : Graita [ Anadolu Dilleri ]
■ B. Umar’ın Paul Wittek’e atfen aktardığı Graita adının kaynağını tespit edemedim. Argıt sözcüğü Türkçe `dağ geçidi` anlamına gelir. SN
■ © 07.04.1721 Akşehir'le Ilgın arasında yeniden tamir olunan Argid Hanı'na ağa tayin olunan Ali Ağa'ya yevmi yüz yirmi sağ akçe ağalık ulufesi tevcihi. deyar heyran
■ Türkmen ve Yörük karışık yerleşim metonio
■ Koord: 38° 17' 27'' D, 31° 42' 51'' K
Gökbudak mahalle - Ilgın (Aşağıçiğil bucağı) - Konya
1584a 📖 : Ballas / Balyas
■ Bu köyden alınan 35 hane, Kuzey Kıbrıs'ta boşalan bir Rum köyü olan Vatili/Vadili'ye yerleştirilmiştir. Yörük köyüdür. metonio
■ Koord: 38° 0' 51'' D, 31° 43' 41'' K
Sebiller mahalle - Ilgın (Argıthanı bucağı) - Konya
1928 📖 : Burhaniye
■ Kafkas göçmeni (Abzeh) yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 14' 15'' D, 31° 46' 2'' K
Dığrak mahalle - Ilgın (Aşağıçiğil bucağı) - Konya
1926h 📖 : Tigrak
■ Yörük yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 0' 44'' D, 31° 46' 45'' K
Boğazkent mahalle - Ilgın - Konya
1928 📖 : Reşadiye [ Türkçe "(sultan) Reşat yeri" ]
1926h 📖 : Tokmak Bayırı (mv)
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ Pomak köyü değildir. Bulgaristan'ın Osmanpazarı bölgesinden göçle 1907 yılında kurulmuş bir Türk köyüdür. Konyadaki tek Pomak yerleşimi Çumra'ya bağlı Gökhüyük'tür, orası da Türklerle karışıktır. metonio
■ Koord: 38° 20' 29'' D, 31° 46' 49'' K
Kapaklı mahalle - Ilgın - Konya
1928 📖 : Osmaniye
1926h 📖 : Kapalı
■ Bulgaristan/Rusçuk göçmeni Türkler yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 38° 17' 12'' D, 31° 48' 9'' K
Balkı mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Balki
■ Türkmen nüfuslu bir kasabadır. metonio
■ Koord: 38° 8' 26'' D, 31° 49' 8'' K
Mecidiye mahalle - Ilgın - Konya
1928 📖 : Mecidiye
1926h 📖 : İlice
■ Ahıska Türkü yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 15' 39'' D, 31° 49' 13'' K
Harmanyazı mahalle - Ilgın - Konya
1928 📖 : Midhatiye
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 12' 39'' D, 31° 49' 43'' K
Geçit mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Geçit
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 10' 19'' D, 31° 50' 27'' K
Çavuşçugöl mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Çavuşçu
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 23' 33'' D, 31° 50' 58'' K
Gölyaka mahalle - Ilgın - Konya
1928 📖 : Harami
■ Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 27' 50'' D, 31° 51' 13'' K
Göstere mahalle - Ilgın - Konya
1928 📖 : Köstere
1926h 📖 : Kösdere
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 11' 53'' D, 31° 51' 13'' K
Çiğil mahalle - Ilgın (Aşağıçiğil bucağı) - Konya
1928 📖 : Çığıl Süfla
1926h 📖 : Aşağıçiğil
■ 18 Mayıs 2012 Resmî Gazete: Konya İli Ilgın İlçesi Aşağıçiğil Beldesinin ve Bucağının isminin “ÇİĞİL” olarak değiştirilmesi... Hüseyin Satıcıoğlu
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 3' 9'' D, 31° 51' 53'' K
Yukarıçiğil mahalle - Ilgın (Aşağıçiğil bucağı) - Konya
1926h 📖 : Çiğil yk.
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 3' 39'' D, 31° 53' 29'' K
Çatak mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Çatak
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 9' 52'' D, 31° 53' 38'' K
Yorazlar mahalle - Ilgın - Konya
1928 📖 : Yorazlar
1926h 📖 : Yolazlar
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 23' 55'' D, 31° 53' 41'' K
Ormanözü mahalle - Ilgın - Konya
1928 📖 : Şevketiye
■ Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 12' 5'' D, 31° 54' 3'' K
Misafirli mahalle - Ilgın - Konya
■ Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 25' 21'' D, 31° 54' 6'' K
Gedikören mahalle - Ilgın - Konya
1928 📖 : Navro Şeyx [ Kürtçe "şeyh adası" ]
1926h 📖 : Gemerik
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 20' 3'' D, 31° 54' 30'' K
Ilgın ilçe - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Ilgın [ Yunanca lágaina "testi" ]
1484 📖 : Yılğun Bazarcuğı
■ Karatatarlar tarafından yerleşim görmüş bu kasaba, daha sonra bu topluluğun komşuları olan Türkmenlere asimilasyonu neticesinde Türkmen yerleşimine dönmüştür. metonio
■ Koord: 38° 16' 56'' D, 31° 54' 54'' K
Tekeler mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Tekeler
■ Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 27' 1'' D, 31° 55' 0'' K
Dereköy mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Dereköy
■ Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 25' 30'' D, 31° 55' 49'' K
Bulcuk mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Bulcuk
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 11' 38'' D, 31° 56' 33'' K
Çömlekçi mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Çömlekçi
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 21' 9'' D, 31° 57' 19'' K
Belekler mahalle - Ilgın (Aşağıçiğil bucağı) - Konya
1928 📖 : Belekler
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 2' 48'' D, 31° 57' 46'' K
Çobankaya mahalle - Ilgın - Konya
1928 📖 : Şuhud [ Türkçe "şehitler" ]
■ Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 22' 59'' D, 31° 58' 19'' K
Orhaniye mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Muhacir Köyü
■ Bulgaristan/Razgrad göçmeni Türk yerleşimi, diğer adı Sivri. metonio
■ Koord: 38° 17' 32'' D, 31° 58' 40'' K
Eldeş mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Eldeş
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 11' 53'' D, 31° 59' 14'' K
Sadık mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Sadi Köy
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 14' 18'' D, 31° 59' 20'' K
Ağalar mahalle - Ilgın - Konya
1928 📖 : Ağalar
1926h 📖 : Ağalan
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 15' 46'' D, 31° 59' 21'' K
Avdan mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Avdan
■ Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 23' 44'' D, 32° 0' 19'' K
Gökçeyurt mahalle - Ilgın - Konya
1928 📖 : Kembos [ Yunanca kámbos "ova, ekinlik" ]
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 8' 21'' D, 32° 0' 45'' K
Zaferiye mahalle - Ilgın - Konya
1928 📖 : Zaferiye
1926h 📖 : Bulasan
■ Bulgaristan göçmeni Türk yerleşimi iken çevre Türkmen köylerinden de göç almıştır. metonio
■ Koord: 38° 17' 43'' D, 32° 1' 51'' K
Olukpınar mahalle - Ilgın - Konya
1928 📖 : Rüşdiye
1926h 📖 : Delihasan
■ Yörük (Saçıkara) yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 16' 2'' D, 32° 1' 51'' K
Mahmuthisar mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Mahmudözü
1856z 📖 : Mahmudhisarı
■ © 24.09.1856 Cihanbeyli aşiretinden Konya Ilgın kazası Mahmudhisarı karyesinden Osman bin Kürd ve Ebubekir'in katili Molla Mustafa ile veresenin muhakemesine dair deyar heyran
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 11' 0'' D, 32° 1' 57'' K
Büyükoba mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Büyükoba
■ © 04.07.1914 Konya vilayeti Saidili kazasına tabi Yigar, Büyükoba, Taahhüdlü karyelerinin Akşehir kazasına bağlandıkları. deyar heyran
■ Yörük yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 31' 57'' D, 32° 2' 12'' K
Kaleköy mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Kaleköy
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 19' 51'' D, 32° 2' 42'' K
Beykonak mahalle - Ilgın - Konya
■ Yörük yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 10' 38'' D, 32° 2' 54'' K
İhsaniye mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Gazili
■ Kafkas göçmeni (Abzeh) yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 13' 16'' D, 32° 4' 4'' K
Karaköy mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Karaköy
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 19' 15'' D, 32° 4' 39'' K
Barakmuslu mahalle - Ilgın - Konya
1928 📖 : Barak Muslu [ Türkçe Muslu "Musullu (aş.)" ]
■ Türkmen (Barak) yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 8' 4'' D, 32° 5' 1'' K
Düğer mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Düyer
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 22' 33'' D, 32° 6' 45'' K
Güneypınar mahalle - Ilgın - Konya
1926h 📖 : Güneypınar
■ Türkmen yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 7' 41'' D, 32° 6' 54'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.