haritada ara :   km  
Iğdır Merkezde 55 yerleşim bulundu.
sırala 
Güngörmez köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 📖 : Güngörmez
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 20'' D, 43° 45' 5'' K
Kızılkule mahalle (Güngörmez bağ) - Iğdır Merkez - Iğdır
1854h 📖 : Kızılkule
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Kızılkule 1950 yılına kadar köydü. 1950'den sonra Güngörmez köyüne bağlı bir mahalleye dönüştürüldü. 1886 yılında Ruslar'ın yaptığı nüfus sayımında 165 Azeri Türkü'nün yaşadığı tespit edildi. Günümüzde birkaç Azeri aile kalmıştır. Alper Karaca
■ Koord: 39° 49' 25'' D, 43° 45' 57'' K
Sıçanlı köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 📖 : Sıçanlı
Kürt-Sünni (Moti) yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 6'' D, 43° 47' 3'' K
Taşlıca köy - Iğdır Merkez - Iğdır
E1918 📖 : Dzagaküğ [ Ermenice "çukurköy" ]
1901hb 📖 : Taşlıca
■ 20. yy başında kısmen Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Moti, Gêloyi) yerleşimi
■ 1886 yılı Rus nüfus sayımında köy de 72 Kürt, köye bağlı Tarlabaşı mahallesinde ise 33 Azeri Türkü yaşamaktaydı. Alper Karaca
■ Koord: 39° 49' 59'' D, 43° 47' 50'' K
Asma köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1914h 📖 : Osma Kışlağı
1901hb 📖 : Asma
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20.yy başında Kürt (Redkan) yerleşimi. Şimdi Kürt (Qereçoli) yerleşimi. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 48' 6'' D, 43° 49' 22'' K
Harmandöven köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1946 📖 : Germeşof
1928 📖 : Germaşov
E1918 📖 : Harmaşen [ Ermenice "kavga köyü?" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 48' 14'' D, 43° 50' 25'' K
Kervansaray köy - Iğdır Merkez - Iğdır
■ Koord: 39° 50' 11'' D, 43° 50' 51'' K
Nişankaya köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1928 📖 : Kellohamo [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy de eskiden Yezidiler yaşamaktaydı. Bunların bir kısmı Erivan'a göç etti, bir kısmı ise İslamiyeti kabul edip Kürtleşti. Alper Karaca
■ "Kürtleşti" yerine "İslamlaştı" demek daha makul olur. Çünkü Yezidiler, geleneksel inanç sahibi olan ve Kürtçe anadilli olan bir Kürt topluluğudur. metonio
■ Koord: 39° 48' 42'' D, 43° 51' 41'' K
Çalpala köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1928 📖 : Kiti
1901hb 📖 : Keti
Azeri (Çarıkçı) yerleşimi
■ Koord: 40° 1' 26'' D, 43° 52' 31'' K
Kuşçu köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1914h 📖 : Kuşçu Kışlağı
Azeri yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 53'' D, 43° 52' 49'' K
Mezra köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1928 📖 : Mezra
1901hb 📖 : Xarabemezra
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 48' 30'' D, 43° 53' 42'' K
Küllük köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1928 📖 : Küllük
Azeri (Çarıkçı) yerleşimi
■ Koord: 39° 59' 5'' D, 43° 55' 4'' K
Bayraktutan köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1946 📖 : Erepgir
1928 📖 : Arapkirli aş. + yk.
1854h 📖 : Arapkirlü
Azeri (Çarıklı) yerleşimi
■ Koord: 40° 0' 38'' D, 43° 55' 9'' K
Karaçomak köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 📖 : Zor
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Moti) yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 40'' D, 43° 55' 37'' K
Yukarıçarıkçı köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 📖 : Çarukçı yk.
Azeri (Çarıkçı) yerleşimi
■ Koord: 39° 57' 43'' D, 43° 56' 17'' K
Alibeyköy köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 📖 : Gundo/Kundo
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Karaçomak köyüne bağlı Gundo mezrası iken 26.03.1999’da Alibeyköy adıyla köy oldu. SN
■ Koord: 39° 49' 3'' D, 43° 56' 22'' K
Aşağıçarıkçı köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 📖 : Çarukçı aş.
Azeri (Çarıkçı) yerleşimi
■ Çarıkçı veya Dünbüllü adıyla anılan topluluğun Iğdır’daki altı köyünden biridir. İran’da Hoy bölgesinden göçtükleri anlatılır. SN
■ Koord: 39° 56' 26'' D, 43° 56' 49'' K
Bendemurat köy - Iğdır Merkez - Iğdır
E1918 📖 : Pertig Բերդիկ [ Ermenice "kalecik" ]
1914h 📖 : Bendemurad aş. + yk. [ Türkçe "Murat bendi?" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi.
■ 1886 yılı Rus nüfus sayımlarında köyde 158 Kürt, 156 Azeri Türkü yaşamaktaydı. Gelişmeye müsait bir yapısı olmasına rağmen kan davaları yüzünden gelişemedi. Alper Karaca
■ Koord: 39° 47' 17'' D, 43° 57' 32'' K
Hoşhaber belediye - Iğdır Merkez - Iğdır
E1902 1928 📖 📖 : Xoşxaber
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 92 hanede 617 Ermeni nüfusu ve kerametli olduğuna inanılan bir İncil nüshası vardı. Hoşhaber adı muhtemelen sözkonusu İncille alakalı olmalıdır. SN
■ Koord: 39° 54' 30'' D, 43° 57' 58'' K
Yaycı köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 📖 : Yaycı
Azeri yerleşimi
■ Koord: 39° 56' 51'' D, 43° 58' 4'' K
Örüşmüş köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 📖 : Örüşmüş
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Moti) yerleşimi
■ Köy eski Ermeni yapıtıdır. 19. yüzyılda Kürtler ve Ermeniler beraber yaşıyordu. Ermenilerin büyük bir kısmı Ermenistan'a göç etti. Kalanları ise Kürtleşti. Alper Karaca
■ Koord: 39° 47' 40'' D, 43° 58' 19'' K
Kuzugüden köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1928 📖 : Kuzugüden
Azeri yerleşimi
■ Koord: 39° 59' 12'' D, 43° 58' 22'' K
Hakmehmet köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 1928 📖 📖 : Akmehmet/Hakmehmet
Azeri yerleşimi
■ Koord: 40° 0' 7'' D, 43° 59' 1'' K
Halfeli belediye - Iğdır Merkez - Iğdır
E1918 📖 : Vank / Vankadeğ [ Ermenice vankadeğ "manastır yeri" ]
1901hb 📖 : Xalfeli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Iğdır iline bağlı en büyük Kürd yerleşimlerinden biridir. metonio
■ Koord: 39° 53' 15'' D, 43° 59' 18'' K
Kasımcan köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 📖 : Kasımcan
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Koord: 39° 57' 59'' D, 43° 59' 20'' K
Obaköy köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1912h 📖 : Oba
Azeri yerleşimi
■ Koord: 39° 57' 12'' D, 43° 59' 47'' K
Alikamerli mahalle - Iğdır Merkez - Iğdır
E1918 📖 : Alimezar
1914h 📖 : Alikoçak
1854h 📖 : Alikamarlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 47'' D, 44° 0' 7'' K
Gülpınar köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 1928 📖 📖 : Muçi/Muçe
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1915-1918 yıllarına kadar Ermeni ve Ezdî Kürt’lerinin çoğunlukta olduğu söylenmektedir. Son Ezdî pîrî Pîr Heso 1970’e kadar yaşamış. Kürtçe Muç, Muçê diye bilinir. Azeri kirveler Muçalı der. Köyde 250 Mehmet Öztürk vardır. Köyün Qapo, Şipo, Çıngıl, Mayor, Geli adlarında kendi yaylaları da vardır. Köyün patatesi kartolê Muçê diye bilinir. murat
■ Koord: 39° 47' 1'' D, 44° 0' 40'' K
Hakveyis mahalle - Iğdır Merkez - Iğdır
1928 📖 : Hakveyis
1901hb 📖 : Axveyis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20 yy. başında 942 nüfuslu Ermeni köyü idi. SN
■ Mahalle halkının çoğu yaklaşık %60'ı Azeri Türkü'dür. Ayrıca Kürt köylerinden gelenler de vardır. Alper Karaca
■ Koord: 39° 56' 30'' D, 44° 1' 4'' K
Sarıçoban köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 📖 : Sarıçoban
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Koord: 40° 0' 57'' D, 44° 1' 8'' K
Çavuşbahçe köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 1928 📖 📖 : Ağaver [ Ermenice "tuz ören" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Veya Erm Vağaver `eskiören`. SN
■ Koord: 40° 1' 2'' D, 44° 1' 18'' K
Çilli köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1928 📖 : Çilli
1901hb 📖 : Cilligöl / Cilligedik
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 17'' D, 44° 1' 21'' K
Kazancı köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 📖 : Kazancı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Koord: 40° 0' 25'' D, 44° 1' 33'' K
Enginalan köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1928 📖 : Pulur
1901hb 📖 : Plur [ Ermenice բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Enginalan köyü Ermeniler'in tehciri ile 1937 yılına kadar boş kaldı. Sonrasında Bulgaristan'dan gelen Balkan Türkler'i buraya yerleştirildi. Hatta Iğdır Balkan Türkler'i adında dernekleri bile vardır ve her sene Hıdırellez kutlamaları yapılır burada. Köy Bulgaristan Türkleri'nin köyüdür. Alper Karaca
■ 1935 yılında 901 Türkçe anadilli Azerbaycanlı yaşamaktadır. Balkan muhacirleri buraya geldiğinde köy boş değildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında kuzeydoğu Bulgaristan'dan gelen Türk göçmenler buraya ve Iğdır Merkez'de bir mahalleye yerleştirilmiştir. Ağırlıkla Razgrad ve Varna civarından gelinmiştir. metonio
■ Koord: 39° 57' 54'' D, 44° 1' 45'' K
Karakuyu köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1928 📖 : Karakuyu
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 52' 5'' D, 44° 1' 55'' K
Iğdır il - Iğdır Merkez - Iğdır
hl 📖 : İdirmava
1854h 📖 : İgdir-Novo [ Rusça "yeni Iğdır" ]
1404 📖 : [İgdir] (başka yer) [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rus yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şimdiki Korhan Yaylası yerinde bulunan eski Iğdır kale/kasabası 1664’teki depremde ortadan kalkmıştır. Bugünkü şehir, 1828-1918 Çarlık Rusyası döneminde Surmalu/Sürmelü idari bölgesinin merkezi olmak amacıyla İgdir Novo (Yeni İğdir) adıyla kuruldu. ■ 1828'e dek İran'a, daha sonra Rus imparatorluğunun Erivan eyaletine bağlı olan Sürmeli bölgesi, 1920'de Kâzım Karabekir tarafından Ermenistan'dan alınarak mülteci Azeriler ve bir kısım Kürtler iskan edildi. Kars iline bağlı ilçe iken 1992'de il oldu. Günümüzde il merkezi ile Tuzluca ilçeleri nüfusunun büyük kısmı Şii (Caferi) Azeridir. Son yıllarda diğer illerden gelenlerle Kürt nüfus da hızla artmıştır. SN
■ Koord: 39° 55' 12'' D, 44° 2' 34'' K
Özdemir köy - Iğdır Merkez - Iğdır
E1902 📖 : Panig [ Ermenice ]
1901hb 1928 📖 📖 : Panik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan/Bruki) yerleşimi
■ Koord: 39° 59' 1'' D, 44° 3' 10'' K
Akyumak köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 1928 📖 📖 : Kızılzakir
Azeri yerleşimi
■ Koord: 39° 58' 1'' D, 44° 3' 19'' K
Yüzbaşılar köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1928 📖 : Alut
1901hb 📖 : Alıtlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 40° 0' 21'' D, 44° 3' 33'' K
Köprüköy mezra - Iğdır Merkez - Iğdır
E1918 📖 : Talar Թալար [ Ermenice "yeşil" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 13'' D, 44° 3' 42'' K
Suveren köy - Iğdır Merkez - Iğdır
hl 📖 : Horgof / Horgov
R1886 1928 📖 📖 : Orgov / Orkof [ Rusça ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde sınır bölgesi komutanlığı idi. SN
■ Horgof köyü, 1886 yılı Rus nüfus sayımına göre bu köyde 129 Kürt yaşıyormuş. 1897 verilerine göre ise 151 Kürd (Redkan) yaşıyormuş. Qazi
■ Iğdır ovası üzerinde olduğu için ve gün geçtikçe gelişmesi sebebiyle göç almış bir köydü. 90'lı yıllarda Iğdır'ın en kalabalık köyüydü. Köy halkı Kürtler'den oluşuyor. Alper Karaca
■ Koord: 39° 48' 17'' D, 44° 3' 45'' K
Konaklı mahalle - Iğdır Merkez - Iğdır
1913rh 📖 : Sultanabad
■ Koord: 39° 53' 37'' D, 44° 4' 2'' K
Yukarıerhacı köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1928 📖 : Erhacı yk.
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 52' 11'' D, 44° 4' 42'' K
Necefali köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 📖 : Necefali
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ 1886 Rus nüfus sayımı; 404 Ermeni, 66 Tatar (Azeri). Qazi
■ Koord: 40° 1' 27'' D, 44° 4' 54'' K
Evci köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 1928 📖 📖 : Evci/Evciler
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 1277 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Ermenilerin tehcir edilmesiyle köye Azeri Türkleri yerleşti. Iğdır ovasında olması sebebiyle rahatlıkla modern tarım yapılabilmektedir. Köy çalışmaya gelen ve geçici kalan Kürtler var lakin bu köyün yapısını değiştirmez. Alper Karaca
■ Koord: 39° 59' 39'' D, 44° 4' 54'' K
Çakırtaş köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1854h 1928 📖 📖 : Amarat [ Türkçe "imaret" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ 1862 yılında Rus nüfus sayımına göre köyde 262 Azeri Türkü yaşamaktaydı. Ayrıca günümüzde halen Azeri Türkü aileler ikamet ediyor. Alper Karaca
■ Koord: 40° 1' 0'' D, 44° 4' 59'' K
Aşağıerhacı köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1928 📖 : Erhacı aş.
E1918 📖 : Arxaç
1901hb 📖 : Arganci
Kürt-Sünni (Mamedki) yerleşimi
■ Koord: 39° 53' 12'' D, 44° 5' 13'' K
Melekli belediye - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 1928 📖 📖 : Melekli
Azeri yerleşimi
■ Iğdır iline bağlı en büyük Azeri yerleşimlerinden biridir. sabri can
■ Koord: 39° 56' 45'' D, 44° 5' 43'' K
Tacirli köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 📖 : Tecerlü [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Sivas-Ulaş Tecer maddesine bakınız. SN
■ Koord: 39° 59' 18'' D, 44° 6' 27'' K
Elmagöl köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1928 📖 : Elmagöl
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 48'' D, 44° 6' 44'' K
Karagüney köy - Iğdır Merkez - Iğdır
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 43' 51'' D, 44° 7' 50'' K
Cafköy köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1914h 📖 : Cafa Kışlağı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 27'' D, 44° 8' 6'' K
Kavaktepe köy - Iğdır Merkez - Iğdır
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 12'' D, 44° 9' 12'' K
? mezra - Iğdır Merkez - Iğdır
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Ağrı Dağının kuzey yamaçlarında bulunan Dilican, Ahura, Tezharaba, Çetindere, Maksozillo, Atıcı Kürt köyleri 1930’da Yasak Bölge kapsamına alınarak boşaltılmıştır. Tam yerleri tespit edilemedi. SN
■ Koord: 39° 46' 1'' D, 44° 11' 20'' K
Korhan yayla - Iğdır Merkez - Iğdır
1914h 📖 : Eski Karakorhan
1901hb 📖 : Iğdır Korganı [ Türkçe "Iğdır kalesi" ]
1404 📖 : [İgdir]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Gêloyi) yerleşimi
■ Ağrı Dağının kuzey yamacında 2100 m rakımda bulunan eski İğdir kenti ve kalesi 1664 yılındaki bir depremde tamamen yıkıldıktan sonra terk edildi. İl adı bu kaleden alınmıştır. SN
■ Köyün Ruslar dönemindeki eski tapusu, Alican köyündeki Redkanlılar adınadır. Tapu halen ailelerde mevcuttur. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 47' 8'' D, 44° 15' 38'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.