Hozat'da 54 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aliboğazı mv - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Aliboğazı (mv)
■ Doğa harikası olan vadinin ormanları son yıllarda güvenlik güçlerince yakılmıştır. SN
■ Boğazın bir kısmı Çemişgezek'in içinde kalmaktadır. Mehmet Ali
  Esenevler x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Bezavut [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  OrmanYolu mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Tağar Թաղար [ Erm "çömlek?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice «Tağar» `çömlek, çanak` buraya yakın bir kaynaktan başlayarak Murat nehrine dökülen çayın ismidir. Ermenice kaynaklarda çayın ismi Taxara Çur, köyün ismi de Tağar olarak geçer. SN
  Yenibaş mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Amutka
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kalecik köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Kalecik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Dört mezrasından üçü boşaltılıp tahrip edilmiş olup sadece Seğedik'te yerleşim vardır. SN
■ Köyde 9 hane Alevi (Zaza),4 hane Alevi (Türk)'tür. Köy Ferhatuşaklılara marabalık yapanlar tarafından kurulmuştur. Mehmet Ali
  Karaçavuş x - Hozat - Tunceli
Z 📖 Zankirek
1925h 📖 Zanekrek [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. +kirek eki muhtemelen Erm akrarag > Tr ekrek (`çiftlik`) sözcüğüdür. Dersim dahilinde Taçkirek, Manekrek, Haçkirek yer adları benzer yapıdadır. SN
■ Koçuşağı aşireti yerleşimi,1926'daki harekat dolayısı ile de tahribata uğramıştır. Mehmet Ali
  Kavuktepe köy - Hozat - Tunceli
K 📖 Xewic / Xewco [ Kr "aş." ]
1925h 📖 Taçkireg [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dereköy x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Dereköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kutsal sayılan Sülbüs Dağı yakınındadır. Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Kurukaymak x - Hozat - Tunceli
<1960 📖 Kavga
1925h 📖 Zoğar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
■ Köy 1938 yılında sürgün ile terk edilmiştir.Kimse yaşamamaktadır. Mehmet Ali
  Segedik mz - Hozat - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Segedik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kalecik'in mezrasıdır.Mezra'da Ferhatuşağı ve Karaballı aşiretinden Zazalar ve Sarısaltuk evlatlarından Alevi Türk aileler bulunmaktadır. Mehmet Ali
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi.Sarı Saltuk evlatlarından Seyit Temmuz'un sülalesi ve dervişleri vardır.Bir kesimi Kalecik,bir kesimi Kalecik'in mezrası Segediktedir. Veli Günaydın
  Boydaş mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Şamoşi
1902hb 📖 Camuşoğlu [ Erm/Tr camuş "su sığırı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Şahin dağ - Hozat - Tunceli
Z 📖 Sülbüs [ Erm surp luys "kutsal ışık" ]
■ 2280 rakımlı dağın zirvesinde Alevilerce kutsal sayılan Sülbüs Baba ziyareti bulunur. Eski nesil Perşembe günleri gidip dua ederdi. SN
  Çağlarca köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Payik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1912'de 35 Ermeni ve 52 Alevi nüfusu ve bir kilisesi vardı. (VanV). SN
  Üzümlü mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Urzix / Urziyex?
  ? mz - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1928 📖 Karaballı Ağzuniki
E1902 📖 Ağzunik [ Erm Ağtsnik? ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
  ? mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Norşîn [ Erm norşén "yeniköy" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Şeyhbab mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Şeyxbab
  TürkTaner köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Türk Tanîr
■ Türk Taner, Lolan Tanelr ve İbrahim Taner olmak üzere üç yerleşimdir. SN
  Koru x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Koru / Kori
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  ? x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Kiçori
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
  Akpınar köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Akpınar
■ Çotla (Akçakaradağ) bölgesinin ana yerleşimidir. SN
  Ağaveysi mah Hozat - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Ağvîs [ Erm ağvés "tilki" ]
1518b : Ağis?
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  İbrahimTaner mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 İbrahim Tanîr
  Suriyan mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Suriyan [ Kr "Süryaniler?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kardelen köy - Hozat - Tunceli
1968 📖 Tavuklar
1925h 📖 Tavuk aş. + yk. [ Erm tavug "orman, sık bitkili yer" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice «tav» sık çalılık ve meşelik anlamında kullanılır; «tavud» `koruluk, meşelik` «tavig» `korucuk` demektir. Her halde Türkçe 'tavuk' ile ilgisi düşünülemez. SN
  Çaytaşı köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Lolan Tanîr [ Kr Lolan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akmezra mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Kalankoz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bilekli x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Maksur
1902hb 📖 Maxtur [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Yenidoğdu köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Kilise
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akören x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Ağviran
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
■ Alevi (Türk) yerleşimi.Sarısaltık ocağına yakın olduğundan, nufüsunu Sarısaltıklılar oluşturur. Mehmet Ali
■ Alevi (Türk) yerleşimi.Sarı Saltukluların yapılandığı köylerden biridir.Hozat'ın belli köylerine buradan Sarı Saltık yayılması olmuştur.Bugün bile köye dönenler Sarı Saltuk ocağından Alevi(Türk)'tür. Veli Günaydın
  Karabakır köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Bargini [ Erm ]
1518b : Barg.ni
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 16. yy tahrirlerinde Kürt aşiret yerleşimi. SN
■ Ağuiçen yerleşimi.Ağuiçen türbesi buradadır. Mehmet Ali
  Gümüşsuyu mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Kurkurik / Korkorik [ Ar "yıkıntı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Hozat ilçe - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Xozat | Dersim
1518b : Xozad
Y610 📖 Xozanon
E630 E1079 📖 📖 Xozan (idari bölge)
U 📖 Xuzanu (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Xozan ve Xozad olarak geçen yöre, bugünkü Çemişgezek ve Hozat'ı içeren bölgedir. Bugünkü ilçe merkezi 19. yy'da kuruldu; 1920'li yıllara dek Dersim sancağı merkezi oldu. İl merkezi daha sonra Kalan (Tunceli) kasabasına taşındı. ■ 1894 Mamuretülaziz Salnamesine göre Hozat'ta 239 Ermeni ve 838 Müslüman nüfus yaşamaktaydı. SN
■ İlçede Alevi Zazalar çoğunluk teşkil etmesinin yanında, Altınçevre,Sarısaltık,Akören köylerinin nufüsu tamamen Türktür.Bu köyler dışında 9 yerleşimde daha Türkler bulunmaktadır.Toplamda 12 yerleşiminde Türkler bulunmaktadır. Mehmet Ali
■ İlçede Zaza Aleviler'in çoğunluk olmasının yanında Sünni Türkler ve Alevi Türkler bulunmaktadır.Saltuklu beyliği ortadan kaldırıldıktan sonra Saltuklular’dan sağ kalanlar Dersim’e sığındılar.Bu dönemde Saltuklu beylerinin tamamına yakını Dersim'e sığındı. Veli Günaydın
  Ağırbaşak mz - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 📖 Çölkireg [ Erm çorakrag? "kuru çiftlik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Rutan aşireti yerleşimi. Mehmet Ali
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi Veli Günaydın
  Yoğuntoprak x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Darnuti / Tarnuti
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Yüceldi x - Hozat - Tunceli
1946 📖 Şirtikan [ Kr "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilen mezra yerinde şimdi karakol vardır. SN
■ Kısmen Alevi(Türk) yerleşimi. Veli Günaydın
  Karaca köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Karaca
Alevi yerleşimi
■ Nüfusu Rumeli göçmeni Alevidir. SN
■ Alevi(Türk) yerleşimi,Rumeli'den göçmüşlerdir.Sarısaltık kabilesindendirler. Veli Günaydın
■ Sarısaltık ocağına bağlıdır, kökenleri Türktür.Bu sebepten köy hiç zarar görmemiştir.Balkan göçmenidirler. Mehmet Ali
  Sarısaltık köy - Hozat - Tunceli
1946 📖 Derikler
1925h 📖 Deyrik aş. + yk. [ Kr dêrik "kilise" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Alevilerce kutsal sayılan Sarısaltık Dağının eteğindedir. SN
■ Rumeli'den göçen Sarı Saltık'dan almıştır ismini,köy nüfusu Rumeli göçmenidir. Veli Günaydın
  Altınçevre köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 İnceağa
E1878 📖 Incığag / Incğıga [ Erm in cüğag "İn deresi dalı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında yarı yarıya Ermeni ve Sünni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ Hozat ilçesinde Sünnilerin yerleşim olarak bulunduğu tek köydür. metonio
■ Sünni Türk yerleşimi.SEÇİM SONUÇLARI: AKP 49,CHP 19,MHP 12 Mehmet Ali
  İnköy köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 İn
E1878 📖 İnn [ Erm "dokuz" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Rivayete göre köyün adı Ermenice İnı Yegeğetsiner (dokuzkilise) adından türemiştir. Köyde ve yanından geçen aynı isimli büyük vadide `dokuz kiliseler` olduğundan söz edilir. (Hovsep Hayreni) SN
  Uzundal köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Xoşan [ Kr xweşan "güzeller (aş.)" ]
Alevi yerleşimi
  Alancık köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Puxani / Puxami
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Balkaynar köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Cemolar [ Kr cemokan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gözlek x - Hozat - Tunceli
1946 📖 Sevge [ Kr sêvge "elmalık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi Veli Günaydın
  Geçimli köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Ergan
E1878 📖 Yergan Inguz Երկան Ընկուզ [ Erm "Ergan köyü Cevizler mah." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 975 yılında kurulan anıtsal Ergani Surp Garabed manastır kilisesi 1877'de kısmen harap durumdaydı. Kalıntısı mevcuttur. 20. yy başında 70 kadar Alevi ve 30 kadar Ermeni nüfus kaydedilmiştir. SN
  ? mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Xozaxpür [ Erm "domuzçeşme" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
  Beşelma köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Xobik / Xopik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zaza: Hope ''havuz, su bendi'' (Hopike ''havuzcuk,küçük bent'') oen
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi Veli Günaydın
  Kızıltaş x - Hozat - Tunceli
Z 📖 Gewrasor [ Zz "kızıltaş" ]
1925h 📖 Kızıltaş + Kırmızı Mezrea
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi Veli Günaydın
  Dervişcemal köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Dervişcemal
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dalören köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1522t 1925h 📖 📖 Pakire
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sultan Seyyid türbesi ziyaret edilir. SN
■ Kısmen Alevi(Türk)yerleşimi Mehmet Ali
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi Veli Günaydın
  Taşıtlı x - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Taştik + Torut [ Erm "çayırcık + çağlayan" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi.Bahtiyar aşiretinden Zazalar vardır. Veli Günaydın
  Buzlupınar köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Karnik / Kırnik yk. [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çığırlı köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 📖 Zımek [ Kr "kuz yer, kuzey" ]
1925h 📖 Karnik / Kırnik aş.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Kozluca x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Kozluca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Yeri doğruydu önceki, Aliboğazı hemen yani yani Çemisgezek sınırına yakın. Mehmet Ali


Grafik harita göster     haritada ara : km