Hozat'da 54 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aliboğazı mv - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Aliboğazı (mv)
■ Doğa harikası olan vadinin ormanları son yıllarda güvenlik güçlerince yakılmıştır. SN
  Kozluca x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Kozluca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Esenevler x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Bezavut [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  OrmanYolu mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Tağar Թաղար [ Erm "çömlek?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice «Tağar» `çömlek, çanak` buraya yakın bir kaynaktan başlayarak Murat nehrine dökülen çayın ismidir. Ermenice kaynaklarda çayın ismi Taxara Çur, köyün ismi de Tağar olarak geçer. SN
  Yenibaş mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Amutka
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kalecik köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Kalecik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Dört mezrasından üçü boşaltılıp tahrip edilmiş olup sadece Seğedik'te yerleşim vardır. SN
  Kavuktepe köy - Hozat - Tunceli
K 📖 Xewic / Xewco [ Kr "aş." ]
1925h 📖 Taçkireg [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dereköy x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Dereköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kutsal sayılan Sülbüs Dağı yakınındadır. Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Segedik mz - Hozat - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Segedik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karaçavuş x - Hozat - Tunceli
Z 📖 Zankirek
1925h 📖 Zanekrek [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. +kirek eki muhtemelen Erm akrarag > Tr ekrek (`çiftlik`) sözcüğüdür. Dersim dahilinde Taçkirek, Manekrek, Haçkirek yer adları benzer yapıdadır. SN
  Boydaş mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Şamoşi
1902hb 📖 Camuşoğlu [ Erm/Tr camuş "su sığırı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kurukaymak x - Hozat - Tunceli
<1960 📖 Kavga
1925h 📖 Zoğar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Şahin dağ - Hozat - Tunceli
Z 📖 Sülbüs [ Erm surp luys "kutsal ışık" ]
■ 2280 rakımlı dağın zirvesinde Alevilerce kutsal sayılan Sülbüs Baba ziyareti bulunur. Eski nesil Perşembe günleri gidip dua ederdi. SN
  Çağlarca köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Payik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1912'de 35 Ermeni ve 52 Alevi nüfusu ve bir kilisesi vardı. (VanV). SN
  Üzümlü mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Urzix / Urziyex?
  ? mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Norşîn [ Erm norşén "yeniköy" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Şeyhbab mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Şeyxbab
  TürkTaner köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Türk Tanîr
■ Türk Taner, Lolan Tanelr ve İbrahim Taner olmak üzere üç yerleşimdir. SN
  Koru x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Koru / Kori
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  ? x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Kiçori
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
  Akpınar köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Akpınar
■ Çotla (Akçakaradağ) bölgesinin ana yerleşimidir. SN
  ? mz - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1928 📖 Karaballı Ağzuniki
E1902 📖 Ağzunik [ Erm Ağtsnik? ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
  Ağaveysi mah Hozat - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Ağvîs [ Erm ağvés "tilki" ]
1518b : Ağis?
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  İbrahimTaner mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 İbrahim Tanîr
  Suriyan mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Suriyan [ Kr "Süryaniler?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kardelen köy - Hozat - Tunceli
1968 📖 Tavuklar
1925h 📖 Tavuk aş. + yk. [ Erm tavug "orman, sık bitkili yer" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice «tav» sık çalılık ve meşelik anlamında kullanılır; «tavud» `koruluk, meşelik` «tavig» `korucuk` demektir. Her halde Türkçe 'tavuk' ile ilgisi düşünülemez. SN
  Çaytaşı köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Lolan Tanîr [ Kr Lolan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akmezra mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Kalankoz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yenidoğdu köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Kilise
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bilekli x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Maksur
1902hb 📖 Maxtur [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Akören x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Ağviran
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Karabakır köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Bargini [ Erm ]
1518b : Barg.ni
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 16. yy tahrirlerinde Kürd aşiret yerleşimi. SN
  Gümüşsuyu mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Kurkurik / Korkorik [ Ar "yıkıntı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Hozat ilçe - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Xozat | Dersim
1518b : Xozad
Y610 📖 Xozanon
E630 E1079 📖 📖 Xozan (idari bölge)
U 📖 Xuzanu (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Xozan ve Xozad olarak geçen yöre, bugünkü Çemişgezek ve Hozat'ı içeren bölgedir. Bugünkü ilçe merkezi 19. yy'da kuruldu; 1920'li yıllara dek Dersim sancağı merkezi oldu. İl merkezi daha sonra Kalan (Tunceli) kasabasına taşındı. ■ Mamuretül Aziz 1894 salnamesine göre Hozat'ta 239 Ermeni ve 838 Müslüman nüfus yaşamaktaydı. SN
  Ağırbaşak mz - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 📖 Çölkireg [ Erm çorakrag? "kuru çiftlik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Yoğuntoprak x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Darnuti / Tarnuti
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Yüceldi x - Hozat - Tunceli
1946 📖 Şirtikan [ Kr "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilen mezra yerinde şimdi karakol vardır. SN
  Karaca köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Karaca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi(Türk)yerleşimi(Balkan Göçmeni) Mehmet Ali
  Altınçevre köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 İnceağa
E1878 📖 Incığag / Incğıga [ Erm in cüğag "İn deresi dalı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında yarı yarıya Ermeni ve Sünni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ Hozat ilçesinde Sünnilerin yerleşim olarak bulunduğu tek köydür. metonio
■ Eskiden Pertek'e bağlı olan bir bölgedir.Şuan nufüsün çoğunluğunu Sünni Türkler oluşturur. Mehmet Ali
  İnköy köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 İn
E1878 📖 İnn [ Erm "dokuz" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Rivayete göre köyün adı Ermenice İnı Yegeğetsiner (dokuzkilise) adından türemiştir. Köyde ve yanından geçen aynı isimli büyük vadide `dokuz kiliseler` olduğundan söz edilir. (Hovsep Hayreni) SN
  Sarısaltık köy - Hozat - Tunceli
1946 📖 Derikler
1925h 📖 Deyrik aş. + yk. [ Kr dêrik "kilise" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Alevilerce kutsal sayılan Sarısaltık Dağının eteğindedir. SN
■ Hozat'taki Türk yerleşimlerinden biridir. Mehmet Ali
  Uzundal köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Xoşan [ Kr xweşan "güzeller (aş.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm) yerleşimi
  Alancık köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Puxani / Puxami
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Balkaynar köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Cemolar [ Kr cemokan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Geçimli köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Ergan
E1878 📖 Yergan Inguz Երկան Ընկուզ [ Erm "Ergan köyü Cevizler mah." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 975 yılında kurulan anıtsal Ergani Surp Garabed manastır kilisesi 1877'de kısmen harap durumdaydı. Kalıntısı mevcuttur. 20. yy başında 70 kadar Alevi ve 30 kadar Ermeni nüfus kaydedilmiştir. SN
  ? mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Xozaxpür [ Erm "domuzçeşme" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
  Beşelma köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Xobik / Xopik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zaza: Hope ''havuz, su bendi'' (Hopike ''havuzcuk,küçük bent'') oen
  Kızıltaş x - Hozat - Tunceli
Z 📖 Gewrasor [ Zz "kızıltaş" ]
1925h 📖 Kızıltaş + Kırmızı Mezrea
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Dervişcemal köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Dervişcemal
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dalören köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1522t 1925h 📖 📖 Pakire
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kısmen Alevi(Türk)yerleşimi Sultan Seyyid'in Türbesinin bulunduğu köydür. Mehmet Ali
  Buzlupınar köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Karnik / Kırnik yk. [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Taşıtlı x - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Taştik + Torut [ Erm "çayırcık + çağlayan" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Çığırlı köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 📖 Zımek [ Kr "kuz yer, kuzey" ]
1925h 📖 Karnik / Kırnik aş.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gözlek x - Hozat - Tunceli
1946 📖 Sevge [ Kr sêvge "elmalık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km