haritada ara :   km  
Hozat'da 55 yerleşim bulundu.
sırala 
Aliboğazı mv - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Aliboğazı (mv)
■ Doğa harikası olan vadinin ormanları son yıllarda güvenlik güçlerince yakılmıştır. SN
■ Boğazın bir kısmı Çemişgezek'in içinde kalmaktadır. Mehmet Ali
Kozluca x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Kozluca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Esenevler x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Bezavut [ Erm ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Yenibaş mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Amutka
OrmanYolu mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Tağar Թաղար [ Erm "çömlek?" ]
■ Ermenice «Tağar» `çömlek, çanak` buraya yakın bir kaynaktan başlayarak Murat nehrine dökülen çayın ismidir. Ermenice kaynaklarda çayın ismi Taxara Çur, köyün ismi de Tağar olarak geçer. SN
Kalecik köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Kalecik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Dört mezrasından üçü boşaltılıp tahrip edilmiş olup sadece Seğedik'te yerleşim vardır. SN
■ Köyde 9 hane Alevi (Zaza),4 hane Alevi (Türk)'tür. Köy Ferhatuşaklılara marabalık yapanlar tarafından kurulmuştur. Mehmet Ali
Karaçavuş x - Hozat - Tunceli
Z 📖 Zankirek
1925h 📖 Zanekrek [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. +kirek eki muhtemelen Erm akrarag > Tr ekrek (`çiftlik`) sözcüğüdür. Dersim dahilinde Taçkirek, Manekrek, Haçkirek yer adları benzer yapıdadır. SN
■ Koçuşağı aşireti yerleşimi,1926'daki harekat dolayısı ile de tahribata uğramıştır. Mehmet Ali
Kavuktepe köy - Hozat - Tunceli
K 📖 Xewic / Xewco [ Kr "aş." ]
1925h 📖 Taçkireg [ Erm ]
Dereköy x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Dereköy
■ Kutsal sayılan Sülbüs Dağı yakınındadır. Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Kurukaymak x - Hozat - Tunceli
<1960 📖 Kavga
1925h 📖 Zoğar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
■ Köy 1938 yılında sürgün ile terk edilmiştir.Kimse yaşamamaktadır. Mehmet Ali
Segedik mz - Hozat - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Segedik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sarı Saltuk evlatlarından Seyit Temmuz'un sülalesi ve dervişleri vardır.Bir kesimi Kalecik,bir kesimi Kalecik'in mezrası Segediktedir. Veli Günaydın
Boydaş mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Şamoşi
1902hb 📖 Camuşoğlu [ Erm/Tr camuş "su sığırı" ]
Şahin dağ - Hozat - Tunceli
Z 📖 Sülbüs [ Erm surp luys "kutsal ışık" ]
■ 2280 rakımlı dağın zirvesinde Alevilerce kutsal sayılan Sülbüs Baba ziyareti bulunur. Eski nesil Perşembe günleri gidip dua ederdi. SN
Çağlarca köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Payik/Peyik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1912'de 35 Ermeni ve 52 Alevi nüfusu ve bir kilisesi vardı. (VanV). SN
Üzümlü mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Urzix / Urziyex?
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
Ağzunik mz - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1928 📖 Karaballı Ağzuniki
E1902 📖 Ağzunik [ Erm Ağtsnik? ]
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
? mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Norşîn [ Erm norşén "yeniköy" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Alevi yerleşimi
■ Alevi (Türk) (Sarısaltık) yerleşimi. 62Ali
■ Yerin bugün ki adı Yeniköy imiş, Çağlayan bucağına bağlı Mehmet Ali
Şeyhbab mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Şeyxbab
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
TürkTaner köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Türk Tanîr
■ Türk Taner, Lolan Tanelr ve İbrahim Taner olmak üzere üç yerleşimdir. SN
Koru x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Koru / Kori
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Çoban Dede, Moğol işgali sonrası Anadolu’ya gelip, önce Tunceli’nin Hozat ilçesinin Koru köyüne yerleşmiş. Koru köyü Sarı Saltık’ın atlarını yetiştirdiği hara imiş.Sarı Saltık’ın köyünün karşısında yer almaktadır.Yoksul olan Çoban Dedeyi Sarı Saltık bir süre yanında idare etmiş. Sarı Saltık, aynı zamanda Çoban Dede’nin Mürşididir. 62Ali
? x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Kiçori
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
Akpınar köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Akpınar
Alevi (Kürt veya Zaza) (Milan) yerleşimi
■ Çotla (Akçakaradağ) bölgesinin ana yerleşimidir. SN
Ağaveysi mah Hozat - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Ağvîs [ Erm ağvés "tilki" ]
1518b : Ağis?
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
İbrahimTaner mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 İbrahim Tanîr
Suriyan mz - Hozat - Tunceli
E1878 📖 Sorpiyan [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kardelen köy - Hozat - Tunceli
1968 📖 Tavuklar
1925h 📖 Tavuk aş. + yk. [ Erm tavug "orman, sık bitkili yer" ]
■ Ermenice «tav» sık çalılık ve meşelik anlamında kullanılır; «tavud» `koruluk, meşelik` «tavig» `korucuk` demektir. Her halde Türkçe 'tavuk' ile ilgisi düşünülemez. SN
■ Zazaca da '' tawuk/tawug'' ( odun, yaprak taşımak için üretilmiş kızak) manasında da konulmuş olunabilinir. oen
Çaytaşı köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Lolan Tanîr [ Kr Lolan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Akmezra mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Kalankoz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Bilekli x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Maksur
1902hb 📖 Maxtur [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
Yenidoğdu köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Kilise
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sorpiyan köyüne bağlı Kilise mahallesi iken köy merkesi bu mevkiye kaymıştır. SN
Akören x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Ağviran
Alevi (Sarısaltık) yerleşimi
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
■ Alevi (Türk) yerleşimi.Kürt veya Zaza yoktur. Mehmet Ali
Karabakır köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Bargini [ Erm ]
1518b : Barg.ni
■ 16. yy tahrirlerinde Kürt aşiret yerleşimi. Ağuiçen türbesi buradadır. SN
Gümüşsuyu mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Kurkurik / Korkorik [ Ar "yıkıntı" ]
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kısmen Sünni Türkmen (Karakeçili) yerleşimidir. 62Ali
Hozat ilçe - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Xozat | Dersim
1518b : Xozad
Y610 📖 Xozanon
E630 E1079 📖 📖 Xozan (idari bölge)
U 📖 Xuzanu (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Xozan ve Xozad olarak geçen yöre, bugünkü Çemişgezek ve Hozat'ı içeren bölgedir. Bugünkü ilçe merkezi 19. yy'da kuruldu; 1920'li yıllara dek Dersim sancağı merkezi oldu. İl merkezi daha sonra Kalan (Tunceli) kasabasına taşındı. ■ 1894 Mamuretülaziz Salnamesine göre Hozat'ta 239 Ermeni ve 838 Müslüman nüfus yaşamaktaydı. SN
■ Son 3 yıldır nufüsu sürekli azalan Tunceli'deki tek ilçedir. Mehmet Ali
Yoğuntoprak x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Darnuti / Tarnuti
■ Boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
Ağırbaşak mz - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 📖 Çölkireg [ Erm çorakrag? "kuru çiftlik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Kısmen Alevi (Türk) (Sarısaltık) yerleşimi Mehmet Ali
■ Rutan aşiretinden Kürtler ve Sarı Saltıklı Türkler'in birlikte yaşadığı Alevi inançlı bir köydür. 62Ali
Yüceldi x - Hozat - Tunceli
1946 📖 Şirtikan [ Kr "aş." ]
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilen mezra yerinde şimdi karakol vardır. SN
■ Rutanlı Alevi Kürtlerle,Sarı Saltuklu Alevi Türklerin birlikte yaşadığı Alevi köyüdür. 62Ali
Karaca köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Karaca
Alevi yerleşimi
■ Nüfusu Rumeli göçmeni Alevidir. SN
■ Sarısaltık ocağına bağlıdır, kökenleri Türktür.Bu sebepten köy hiç zarar görmemiştir.Balkan göçmenidirler. Mehmet Ali
■ Alevi(Türk) yerleşimi.Köy halkı tamamen Türk'tür. Veli Günaydın
Sarısaltık köy - Hozat - Tunceli
1946 📖 Derikler
1925h 📖 Deyrik aş. + yk. [ Kr dêrik "kilise" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Alevilerce kutsal sayılan Sarısaltık Dağının eteğindedir. SN
■ Rumeli'den göçen Sarı Saltık'dan almıştır ismini,köy nüfusu Rumeli göçmenidir. Veli Günaydın
Akseki mz - Hozat - Tunceli
Eski adı: Akseki
Alevi (Sarısaltık) yerleşimi
Altınçevre köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 İnceağa
E1878 📖 Incğag / Incğıga [ Erm in cüğag "İn deresi dalı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Sünni (Karakeçili) yerleşimi
■ 20. yy başında yarı yarıya Ermeni ve Sünni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ Hozat ilçesinde Sünnilerin yerleşim olarak bulunduğu tek köydür. metonio
■ Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi.Mezrası Gümüşsuyunda yine Kısmen Sünni Türk (Karakeçili) nüfus bulunmaktadır. Mehmet Ali
İnköy köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 İn
E1878 📖 İnn [ Erm "dokuz" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Rivayete göre köyün adı Ermenice İnı Yegeğetsiner (dokuzkilise) adından türemiştir. Köyde ve yanından geçen aynı isimli büyük vadide `dokuz kiliseler` olduğundan söz edilir. (Hovsep Hayreni) SN
■ Azınlık Türkmen(Karakeçili) yerleşimi. Köyun adı dereden gelmektedir 'İn deresi köyü' olarakta anılır. Hemen derenin güneyinde kalan ormanlık kesim olan Altınçevre köyününde eski ismi İncuğag da "İn deresi dalı" anlamına gelmektedir. 62Ali
Uzundal köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Xoşan [ Kr xweşan "güzeller (aş.)" ]
Alevi yerleşimi
Alancık köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Puxani / Puxami
Alevi (Kürt veya Zaza) (Milan) yerleşimi
Balkaynar köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Cemolar [ Kr cemokan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Gözlek x - Hozat - Tunceli
1946 📖 Sevge [ Kr sêvge "elmalık" ]
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
Geçimli köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Ergan
E1878 📖 Yergan Inguz [ Erm Երկան Ընկուզ "Ergan köyü Cevizler mah." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 975 yılında kurulan anıtsal Ergani Surp Garabed manastır kilisesi 1877'de kısmen harap durumdaydı. Kalıntısı mevcuttur. 20. yy başında 70 kadar Alevi ve 30 kadar Ermeni nüfus kaydedilmiştir. SN
? mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Xozaxpür [ Erm "domuzçeşme" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
Beşelma köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Xobik / Xopik
■ Zaza: Hope ''havuz, su bendi'' (Hopike ''havuzcuk,küçük bent'') oen
Kızıltaş x - Hozat - Tunceli
Z 📖 Gewrasor [ Zz "kızıltaş" ]
1925h 📖 Kızıltaş + Kırmızı Mezrea
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Dervişcemal köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Dervişcemal
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Dalören köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1522t 1925h 📖 📖 Pakire
■ Sultan Seyyid türbesi ziyaret edilir. SN
■ Kısmen Alevi (Türk) (Sarısaltıklılar aşireti) yerleşimi Mehmet Ali
Taşıtlı x - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Taştik + Torut [ Erm "çayırcık + çağlayan" ]
Alevi yerleşimi
■ Boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
■ Türkmen yerleşimi.(Bkz: Torut.com) 62Ali
Buzlupınar köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Karnik / Kırnik yk. [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Çığırlı köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 📖 Zımek [ Kr "kuz yer, kuzey" ]
E1902 📖 Zembeğ Verin [ Erm "yukarı Zembek?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.