Horasan'da 83 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hızardere köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Hızardere
Türk yerleşimi
  Karabıyık köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Karabıyık
Türk yerleşimi
  Yıldıran köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Geçik
Türk yerleşimi
  Küçükkonak köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Menevürt [ Erm manavorti "Manav (?) oğlu" ]
Türk yerleşimi
  Güzelyayla köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Masra
Türk yerleşimi
  Karaçuha köy - Horasan - Erzurum
1835 ÜK, K: Karaçuka [ Tr ]
  Yörükatlı köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Bedrevanıs
E1900- HSH: Bedrevank [ Erm "Bedro'lar" ]
Karapapak yerleşimi
  Kırkdikme köy - Horasan - Erzurum
h1916 EHHas: Heran
  Muratbağı köy - Horasan - Erzurum
k1968 K2: Kutlutaş
k1928 K: Maslahat
Türk yerleşimi
  Kızlarkale köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Kızlarkale [ Tr ]
Türk yerleşimi
  Bahçe köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Sitavut [ Erm tsitabduğ? "zeytin" ]
  Kalender köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Kalender
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Kırkgözeler köy - Horasan - Erzurum
1835 ÜK, K: Komasor
E837 Asoğ, Epr: Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
  Harçlı köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Xarçlı
1835 ÜK, HSH: Xaçlı/Xaçlu [ Tr ]
Sünni Türk yerleşimi
  Mollamelik köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Mollamelik [ Tr ]
Sünni Türk yerleşimi
  Kükürtlü köy - Horasan - Erzurum
E1902 Epr II.42: Totaveran*YukarıTot
1895: Dodaveran
1835 ÜK, K: Todaviran [ Tr "harabe Tod" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Şerifoğlu ailesi Türktür. metonio
  Çayırdüzü köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: İlimi
Türk yerleşimi
  Döllek köy - Horasan - Erzurum
1835 ÜK, K: Döllek
  Yeşildere köy - Horasan - Erzurum
k1968 K2: Yatıksırt
k1928 K: Alakilise
Türk yerleşimi
  Çamurlu köy - Horasan - Erzurum
1835 ÜK, K: Çamurli
Türk yerleşimi
  Azap köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Azab
Karapapak yerleşimi
  Gerek köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Gerek
Türk yerleşimi
  Kadıcelal köy - Horasan - Erzurum
1835 ÜK, K: Kadıcelal
Kürd yerleşimi
■ Qazicelal. Büyük Kürt ozanı Mıstefayê Xellê Heyran'ın köyüdür. Qazi
  Yüzören köy - Horasan - Erzurum
1835 ÜK, K: Yüzviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Akçatoprak köy - Horasan - Erzurum
E1902 Epr II.196: Xosroveran [ Erm "yamuk ören? Husrev öreni?" ]
1835 ÜK, K: Xosraveran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Belki Ermeni kralı II. Xosrov (4. yy) adından. SN
  Ardı köy - Horasan - Erzurum
1835 ÜK, K: Ardı/Ardi [ Erm/Kürd ard "tarla" ]
Türk yerleşimi
  Değirmenler köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Ardos [ Erm "mera, çayır" ]
E1902 Epr I.325: Ardost
Türk yerleşimi
  Dalbaşı köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Zars [ Erm ]
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Köyün bir kaç Kürt aile hariç tamamı Karapapaktır. Karapapak/Kürd karışık yerleşim metonio
  Hacıahmet köy - Horasan - Erzurum
k1968 K2: Kuşburnu
k1928 K: Sanamer
Karapapak yerleşimi
■ Sanameri (სანამერი), Orta Çağ'da Artvin/Ardanuç'un köyü olan Anaçlı (Ançi) köyünde yapılmış bir ikonanın adıdır. meriç
  Dönertaş köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Xoşab/Xoşov
Türk yerleşimi
  Dikili köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
E1902 Epr I.403: Pinadus
1835 ÜK, K: Pînaduz/Pinatuz
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Akçataş köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Zanzak
E1902 Epr: Dzandzağ [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinde Pasini Süfla (Aşağı Pasin) nahiye merkezi idi. SN
  Kepenek köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835 ÜK, K: Kepenek [ Tr ]
  Gündeğer köy - Horasan - Erzurum
1835 ÜK, K: Cicekrek/Ciceğrek
E300: Cicrag [ Erm ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Horasan ilçe - Horasan - Erzurum
E1902, k1928 Epr II.203, K: Xorasan
k1928 K: PasinSüfla (idari bölge) [ Tr "Aşağı Pasin" ]
■ Osmanlı öncesinden beri bugünkü Pasinler ilçesi `Yukarı Pasin`, Horasan ilçesi ise `Aşağı Pasin` adını taşır. Aşağı Pasin nahiye merkezi Cumhuriyetin ilk yıllarında Zanzak (Akçataş) köyü iken daha sonra Horasan'a taşındı. ■ Xoresan adı en erken 16. yy'da bir Kürd/Türkmen beyliğinin adı olarak ortaya çıkar. Doğu İran'daki Horasan ülkesiyle veya Urmiye civarındaki diğer Horasan'la ilişkisi muğlaktır. Kasaba nüfusu 1828'e dek ağırlıkla Ermeni iken, bu tarihte Ermenilerin topluca Rusya'ya göçmesi sonucunda değişmiştir. SN
  AşağıKızılca köy - Horasan - Erzurum
k1946 MYK: AşağıKızılca
1835 ÜK, K: KızılcaSüfla [ Tr ]
Türk yerleşimi
  Kırık köy - Horasan - Erzurum
h1911: Kırık
Türk yerleşimi
  Vanasor mv - Horasan - Erzurum
k1928 K: Vanasor [ Erm "manastırdere" ]
  Yukarıbademözü köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: YukarıAxalik
Türk yerleşimi
  Aşağıbademözü köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: AşağıAxalik
E1900- HSH: Axelek
Türk yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce olması muhtemeldir. Axali (ახალი) Gürcüce yeni demektir. meriç
  Pınarlı köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835, h1916 EHHas: Mişki
Kürd yerleşimi
  Saçlık köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835 ÜK, K: Saçlık
Kürd yerleşimi
  YukarıHorum köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: XoromUlya [ Erm xorom "ot yığını" ]
Türk yerleşimi
  Alagöz köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835 ÜK, K: Alagöz
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  AşağıTahirhoca köy - Horasan - Erzurum
1835 ÜK, K: TayhocaSüfla
Os: Kuluç
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Horasan'a bağlı on kadar köyde yaşayan ve kendilerini 'Karakeçili' olarak tanımlayan nüfusun 19. yy'da buraya gelmiş Berazi Kürtleri kökenli olduğuna dair iddialar vardır. Ancak bu görüşün objektif temeli anlaşılamadı. SN
  Pirhasan köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835 ÜK, K: Pirhasan [ Tr ]
Kürd yerleşimi
  YukarıTahirhoca köy - Horasan - Erzurum
1835 ÜK, K: TayxocaUlya
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Yarboğaz köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835 ÜK, K: Endek
E390: Andak [ Erm Անդաք ]
Y150 Pt: Andaka
Kürd (Moti) yerleşimi
■ Antik kaynaklarda, Aras vadisinden Fırat/Murat vadisine geçit yolu üzerindeki başlıca durak olarak zikredilir. SN
  Hızırilyas köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Xızırilyas
E1900- HSH: Xıdırilyas
Türk yerleşimi
  Çiftlik köy - Horasan - Erzurum
Kürd yerleşimi
  Sekman köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835 ÜK, K: Sekman
Kürd yerleşimi
  Yeşilöz köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835 ÜK, K: Kalbulas/GalbulasSüfla [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Bulgurlu köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Xadik
E1902 Epr II.153: Xodig [ Erm xodig "küçük otlak" ]
Kürd yerleşimi
  Yazılıtaş köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835 ÜK, K: Yazılıtaş
Kürd yerleşimi
  Aliçeyrek köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
k1928 K: Alicekrek
E1902 Epr I.309: Aruçakrag [ Erm "Aruc (?) çiftliği" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Tavernier 1655'te kar fırtınası yüzünden sekiz gün bu köyde mahsur kalışını anlatır. SN
  Velibaba köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
k1928 K: Velibaba
1404, E1902 Clav: Delibaba [ Tr ]
k1946 k1968 MYK, K2: Aras (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Kurdki) yerleşimi
■ 1920'lerden itibaren Aras nahiyesi merkezidir. SN
■ Yerleşim yeri, 25 Mayıs 1404 tarihinde oradan geçen İspanyol kâşif Ruy Gonzales de Clavijo tarafından "Delilarkent" şeklinde aktarılmış. Köyün tamamen dervişlerden oluştuğundan bahsetmiş:"Bu dervişler sakallarını ve başlarını traş ederlerdi. Üstlerindeki yırtık-paçavra gibi şeylerle neredeyse çırılçıplaktılar. Sıcak veya soğuk, gece veya gündüz dinlemeden sokaklardan geçerken nefesler çalar ve söylerlerdi. İnziva yerlerinin girişindeki kapının üstünde siyah yünden püskül ve ay şeklinde süsler bulunurdu. Altında ise geyik, koç ve keçi boynuzları vardı. Sokaklardan geçerken bunları bir ödül gibi taşırlardı ve dervişlerin evlerinde birer nişan sembolü olarak bu boynuzlardan bulunurdu." bulut83
  Meşecik köy - Horasan - Erzurum
1960 DİE: Akkiran
h1916 EHHas: Ağukiran
  Kemerli köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
k1928 K: Dodi/Toti
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Mar(d)astan
  Yukarıaktaş mah - Horasan - Erzurum
h1916 EHHas: Xotik
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Yukarıaktaş köyü adını aldı. Daha sonra Aşağıaktaş ile birlikte Aras belediyesine katıldı. SN
  İğdeli köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: İğdeli
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Tavşancık köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Tavşancık
Kürd yerleşimi
  Kantarkaya mah Tavşancık - Horasan - Erzurum
k1928 K: Kantarkaya
  Danişment köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
h1916 EHHas: DanişmendSüfla + Porik [ Erm porig "çukurca" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Danişmend Süfla ve Porig iki ayrı yerleşimdir. Porig şimdi terk edilmiştir. SN
  Akpınar köy - Horasan - Erzurum
h1916 EHHas: Akpınar
  Hacıhalil köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835 ÜK, K: Hacıhalil
Kürd yerleşimi
  Şeyhyusuf köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
k1928 K: Şeyxyusuf
Kürd yerleşimi
  Kırklar köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
k1928 K: Cirasun?
h1916 EHHas: Harasun [ Erm karasun "kırklar" ]
Kürd (Kurdki) yerleşimi
■ Birçok kaynakta karşımıza çıkan Cırasun/Ciresun adı eski yazıda bir noktalama hatası eseri olmalıdır. SN
  Ağıllı köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835 ÜK, K: Ağullu
Kürd yerleşimi
  Pirali köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
h1911 EHHas: Pirali [ Tr ]
Kürd yerleşimi
  İncesu köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
h1916 EHHas: Karakilise
Kürd yerleşimi
  Arpaçayır köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
k1928 K: Arpaçayır
Kürd yerleşimi
  Teknecik köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
k1928 K: Teknecik
Kürd yerleşimi
  Mollaahmet köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835 ÜK, K: Mollaahmet [ Tr ]
Kürd yerleşimi
  Hasanbey köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835 ÜK, K: Hasanbey
Kürd yerleşimi
  Mağaracık mah Teknecik - Horasan - Erzurum
k1928 K: Mağaracık
  Eğertaşlar köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
k1928 K: Eğertaş
Kürd (Moti) yerleşimi
  Kaynarca köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835 ÜK, K: Kaynarca [ Tr ]
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km