Horasan'da 83 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hızardere mah - Horasan - Erzurum
1928k: Hızardere
Türk yerleşimi
  Karabıyık mah - Horasan - Erzurum
1928k: Karabıyık
Türk yerleşimi
  Yıldıran mah - Horasan - Erzurum
1928k: Geçik
Türk yerleşimi
  Küçükkonak mah - Horasan - Erzurum
1928k: Menevürt [ Erm manavorti "Manav (?) oğlu" ]
Türk yerleşimi
  Güzelyayla mah - Horasan - Erzurum
1928k: Masra
Türk yerleşimi
  Karaçuha mah - Horasan - Erzurum
1835ne: Karaçuka [ Tr ]
  Yörükatlı mah - Horasan - Erzurum
1928k: Bedrevanıs
E1912: Bedrevank [ Erm "Bedro'lar" ]
Karapapak yerleşimi
  Muratbağı mah - Horasan - Erzurum
1968k: Kutlutaş
1928k: Maslahat
Türk yerleşimi
  Kızlarkale mah - Horasan - Erzurum
1928k: Kızlarkale [ Tr ]
Türk yerleşimi
  Bahçe mah - Horasan - Erzurum
1928k: Sitavut [ Erm tsitabduğ? "zeytin" ]
  Kalender mah - Horasan - Erzurum
1928k: Kalender
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Kırkgözeler mah - Horasan - Erzurum
1928k: Komasor
E1079: Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
  Harçlı mah - Horasan - Erzurum
1928k: Xarçlı
1835ne: Xaçlı/Xaçlu [ Tr ]
Sünni Türk yerleşimi
  Mollamelik mah - Horasan - Erzurum
1928k: Mollamelik [ Tr ]
Sünni Türk yerleşimi
  Kükürtlü mah - Horasan - Erzurum
1895: Dodaveran
1835ne: Todaviran [ Tr "harabe Tod" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Çayırdüzü mah - Horasan - Erzurum
1928k: İlimi
Türk yerleşimi
  Döllek mah - Horasan - Erzurum
1835ne: Döllek
  Yeşildere mah - Horasan - Erzurum
1968k: Yatıksırt
1928k: Alakilise
Türk yerleşimi
  Çamurlu mah - Horasan - Erzurum
1835ne: Çamurli
Türk yerleşimi
  Azap mah - Horasan - Erzurum
1928k: Azab
Karapapak yerleşimi
  Gerek mah - Horasan - Erzurum
1928k: Gerek
Türk yerleşimi
  Kadıcelal mah - Horasan - Erzurum
1835ne: Kadıcelal
Kürd yerleşimi
■ Qazicelal. Büyük Kürt ozanı Mıstefayê Xellê Heyran'ın köyüdür. Qazi
  Yüzören mah - Horasan - Erzurum
1835ne: Yüzviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Akçatoprak mah - Horasan - Erzurum
E1902: Xosroveran [ Erm "yamuk ören? Husrev öreni?" ]
1835ne, 1928k: Xosraveran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Belki Ermeni kralı II. Xosrov (4. yy) adından. SN
  Ardı mah - Horasan - Erzurum
1835ne: Ardı/Ardi [ Erm/Kürd ard "tarla" ]
Türk yerleşimi
  Değirmenler mah - Horasan - Erzurum
1928k: Ardos [ Erm "mera, çayır" ]
E1902: Ardost
Türk yerleşimi
  Dalbaşı mah - Horasan - Erzurum
1928k: Zars [ Erm ]
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Köyün bir kaç Kürt aile hariç tamamı Karapapaktır. Karapapak/Kürd karışık yerleşim metonio
  Hacıahmet mah - Horasan - Erzurum
1968k: Kuşburnu
1928k: Sanamer
Karapapak yerleşimi
■ Sanameri (სანამერი), Orta Çağ'da Artvin/Ardanuç'un köyü olan Anaçlı (Ançi) köyünde yapılmış bir ikonanın adıdır. meriç
  Dönertaş mah - Horasan - Erzurum
1928k: Xoşab/Xoşov
Türk yerleşimi
  Dikili mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
E1902: Pinadus
1835ne, 1928k: Pînaduz/Pinatuz
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Akçataş mah - Horasan - Erzurum
1928k: Zanzak
E1902: Dzandzağ [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinde Pasini Süfla (Aşağı Pasin) nahiye merkezi idi. SN
  Gündeğer mah - Horasan - Erzurum
1835ne, 1928k: Cicekrek/Ciceğrek
E300: Cicrag [ Erm ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Horasan ilçe - Horasan - Erzurum
E1902, 1928k: Xorasan
1928k: Pasin aş. (idari bölge) [ Tr "Aşağı Pasin" ]
■ Osmanlı öncesinden beri bugünkü Pasinler ilçesi `Yukarı Pasin`, Horasan ilçesi ise `Aşağı Pasin` adını taşır. Aşağı Pasin nahiye merkezi Cumhuriyetin ilk yıllarında Zanzak (Akçataş) köyü iken daha sonra Horasan'a taşındı. ■ Xoresan adı en erken 16. yy'da bir Kürt/Türkmen beyliğinin adı olarak ortaya çıkar. Doğu İran'daki Horasan ülkesiyle veya Urmiye civarındaki diğer Horasan'la ilişkisi muğlaktır. Kasaba nüfusu 1828'e dek ağırlıkla Ermeni iken, bu tarihte Ermenilerin topluca Rusya'ya göçmesi sonucunda değişmiştir. SN
  AşağıKızılca mah - Horasan - Erzurum
1835ne: Kızılca aş. [ Tr ]
Türk yerleşimi
  Kırık mah - Horasan - Erzurum
1911ht: Kırık
Türk yerleşimi
  Vanasor mv - Horasan - Erzurum
1928k: Vanasor [ Erm "manastırdere" ]
  Yukarıbademözü mah - Horasan - Erzurum
1928k: Axalik yk.
Türk yerleşimi
  Aşağıbademözü mah - Horasan - Erzurum
1928k: Axalik aş.
E1912: Axelek
Türk yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce olması muhtemeldir. Axali (ახალი) Gürcüce yeni demektir. meriç
  Pınarlı mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835ne, 1916ht: Mişki
Kürd yerleşimi
  Saçlık mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835ne: Saçlık
Kürd yerleşimi
  YukarıHorum mah - Horasan - Erzurum
1928k: Xorom yk. [ Erm xorom "ot yığını" ]
Türk yerleşimi
  Alagöz mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835ne: Alagöz
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  AşağıTahirhoca mah - Horasan - Erzurum
1835ne: Tayhoca aş.
Os: Kuluç
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Horasan'a bağlı on kadar köyde yaşayan ve kendilerini 'Karakeçili' olarak tanımlayan nüfusun 19. yy'da buraya gelmiş Berazi Kürtleri kökenli olduğuna dair iddialar vardır. Ancak bu görüşün objektif temeli anlaşılamadı. SN
  Pirhasan mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835ne: Pirhasan [ Tr ]
Kürd yerleşimi
  Yarboğaz mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835ne: Endek
E390: Antak Անդաք [ Erm ]
Y150: Ándaka
Kürd (Moti) yerleşimi
■ Roma devrine ait Peutinger Tablosu'nda, Aras vadisinden Fırat/Murat vadisine geçit yolu üzerinde bir durak olarak anılır. SN
■ Moti aşireti haricinde, Erivan kökenli Redkan aşireti de yaşar. Mar(d)astan
  Hızırilyas mah - Horasan - Erzurum
1928k: Xızırilyas
E1912: Xıdırilyas
Türk yerleşimi
  Çiftlik mah - Horasan - Erzurum
Kürd yerleşimi
  Sekman mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835ne: Sekman
Kürd yerleşimi
  Yeşilöz mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835ne, 1928k: Kalbulas/Galbulas aş. [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Bulgurlu mah - Horasan - Erzurum
1928k: Xadik
E1902: Xodig [ Erm xodig "küçük otlak" ]
Kürd yerleşimi
  Yazılıtaş mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835ne: Yazılıtaş
Kürd yerleşimi
  Aliçeyrek mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928k: Alicekrek
E1902: Aruçakrag [ Erm "Aruc (?) çiftliği" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Seyyah Tavernier 1655'te kar fırtınası yüzünden sekiz gün bu köyde mahsur kalışını anlatır. SN
■ Köyün eski ismi Aşkırag'tır. Köydeki Kürtler Redkan aşiretindendir. Erivandan Kağızman'a, oradan Yüzviran köyüne, oradan da bu köye göç etmişler. Mar(d)astan
  Velibaba mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928k: Velibaba
1404cl, E1902: Delibaba [ Tr ]
1946k, 1968k: Aras (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Kurdki) yerleşimi
■ 1920'lerden itibaren Aras nahiyesi merkezidir. SN
■ Yerleşim yeri, 25 Mayıs 1404 tarihinde oradan geçen İspanyol kâşif Ruy Gonzales de Clavijo tarafından "Delilarkent" şeklinde aktarılmış. Köyün tamamen dervişlerden oluştuğundan bahsetmiş:"Bu dervişler sakallarını ve başlarını traş ederlerdi. Üstlerindeki yırtık-paçavra gibi şeylerle neredeyse çırılçıplaktılar. Sıcak veya soğuk, gece veya gündüz dinlemeden sokaklardan geçerken nefesler çalar ve söylerlerdi. İnziva yerlerinin girişindeki kapının üstünde siyah yünden püskül ve ay şeklinde süsler bulunurdu. Altında ise geyik, koç ve keçi boynuzları vardı. Sokaklardan geçerken bunları bir ödül gibi taşırlardı ve dervişlerin evlerinde birer nişan sembolü olarak bu boynuzlardan bulunurdu." bulut83
  Meşecik mah - Horasan - Erzurum
1960k: Akkiran
1916ht: Ağukiran
  Kemerli mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928k: Dodi/Toti
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Mar(d)astan
  Yukarıaktaş mah - Horasan - Erzurum
1916ht: Xotik
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Yukarıaktaş köyü adını aldı. Daha sonra Aşağıaktaş ile birlikte Aras belediyesine katıldı. SN
  İğdeli mah - Horasan - Erzurum
1928k: İğdeli
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Tavşancık mah - Horasan - Erzurum
1928k: Tavşancık
Kürd yerleşimi
  Kantarkaya mah Tavşancık - Horasan - Erzurum
1928k: Kantarkaya
  Danişment mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1916ht: Danişmend aş. + Porik [ Erm porig "çukurca" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Danişmend Süfla ve Porig iki ayrı yerleşimdir. Porig şimdi terk edilmiştir. SN
  Hacıhalil mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835ne: Hacıhalil
Kürd yerleşimi
  Şeyhyusuf mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928k: Şeyxyusuf
Kürd yerleşimi
  Kırklar mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928k: Cirasun?
1916ht: Harasun [ Erm karasun "kırklar" ]
Kürd (Kurdki) yerleşimi
■ Birçok kaynakta karşımıza çıkan Cırasun/Ciresun adı eski yazıda bir noktalama hatası eseri olmalıdır. SN
  Ağıllı mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835ne: Ağullu
Kürd yerleşimi
  Pirali mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1916ht: Pirali [ Tr ]
Kürd yerleşimi
  İncesu mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1916ht: Karakilise
Kürd yerleşimi
  Arpaçayır mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928k: Arpaçayır
Kürd yerleşimi
  Teknecik mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928k: Teknecik
Kürd yerleşimi
  Mollaahmet mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835ne: Mollaahmet [ Tr ]
Kürd yerleşimi
  Hasanbey mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835ne: Hasanbey
Kürd yerleşimi
  Mağaracık mah Teknecik - Horasan - Erzurum
1928k: Mağaracık
  Eğertaşlar mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928k: Eğertaş
Kürd (Moti) yerleşimi
  Kaynarca mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835ne: Kaynarca [ Tr ]
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km