Horasan'da 83 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hızardere mah - Horasan - Erzurum
1928: Hızardere
Türk yerleşimi
  Karabıyık mah - Horasan - Erzurum
1928: Karabıyık
Türk yerleşimi
  Yıldıran mah - Horasan - Erzurum
1928: Geçik
Türk yerleşimi
  Küçükkonak mah - Horasan - Erzurum
1928: Menevürt [ Erm manavorti "Manav (?) oğlu" ]
Türk yerleşimi
  Güzelyayla mah - Horasan - Erzurum
1928: Masra
Türk yerleşimi
  Karaçuha mah - Horasan - Erzurum
1835b: Karaçuka [ Tr ]
  Yörükatlı mah - Horasan - Erzurum
1928: Bedrevanıs
E1912: Bedrevank [ Erm "Bedro'lar" ]
Karapapak yerleşimi
  Muratbağı mah - Horasan - Erzurum
1968: Kutlutaş
1928: Maslahat
Türk yerleşimi
  Kızlarkale mah - Horasan - Erzurum
1928: Kızlarkale [ Tr ]
Türk yerleşimi
  Bahçe mah - Horasan - Erzurum
1928: Sitavut [ Erm tsitabduğ? "zeytin" ]
  Kalender mah - Horasan - Erzurum
1928: Kalender
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Kırkgözeler mah - Horasan - Erzurum
1928: Komasor
E1079: Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
  Harçlı mah - Horasan - Erzurum
1928: Xarçlı
1835b: Xaçlı / Xaçlu [ Tr ]
Sünni Türk yerleşimi
  Mollamelik mah - Horasan - Erzurum
1928: Mollamelik [ Tr ]
Sünni Türk yerleşimi
  Kükürtlü mah - Horasan - Erzurum
1835b: Todaviran [ Tr "harabe Tod" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Çayırdüzü mah - Horasan - Erzurum
1928: İlimi
Türk yerleşimi
  Yeşildere mah - Horasan - Erzurum
1968: Yatıksırt
1928: Alakilise
Türk yerleşimi
  Çamurlu mah - Horasan - Erzurum
1835b: Çamurli
Türk yerleşimi
  Azap mah - Horasan - Erzurum
1928: Azab
Karapapak yerleşimi
  Gerek mah - Horasan - Erzurum
1928: Gerek
Türk yerleşimi
  Kadıcelal mah - Horasan - Erzurum
1835b: Kadıcelal
Kürd yerleşimi
  Yüzören mah - Horasan - Erzurum
1835b: Yüzviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Akçatoprak mah - Horasan - Erzurum
E1902: Xosroveran [ Erm "yamuk ören? Husrev öreni?" ]
1835b: Xosraveran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Belki Ermeni kralı II. Xosrov (4. yy) adından. SN
  Ardı mah - Horasan - Erzurum
1835b: Ardı / Ardi [ Erm/Kürd ard "tarla" ]
Türk yerleşimi
  Değirmenler mah - Horasan - Erzurum
1928: Ardos [ Erm "mera, çayır" ]
E1902: Ardost
Türk yerleşimi
  Dalbaşı mah - Horasan - Erzurum
1854h, 1928: Zars [ Erm ]
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
  Hacıahmet mah - Horasan - Erzurum
1968: Kuşburnu
1928: Sanamer
Karapapak yerleşimi
  Dönertaş mah - Horasan - Erzurum
Türk yerleşimi
  Akçataş mah - Horasan - Erzurum
1928: Zanzak
E1902: Dzandzağ [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinde Pasini Süfla (Aşağı Pasin) nahiye merkezi idi. SN
  Gündeğer mah - Horasan - Erzurum
1835b, 1854h: Cicekrek / Cicakrag
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Horasan ilçe - Horasan - Erzurum
1854h: Xorasan
1876a, 1928: Pasin Süfla (idari bölge) [ Tr "Aşağı Pasin" ]
■ Osmanlı öncesinden beri bugünkü Pasinler ilçesi `Yukarı Pasin`, Horasan ilçesi ise `Aşağı Pasin` adını taşır. Aşağı Pasin nahiye merkezi Cumhuriyetin ilk yıllarında Zanzak (Akçataş) köyü iken daha sonra Horasan'a taşındı. ■ Xoresan adı en erken 16. yy'da bir Kürt/Türkmen beyliğinin adı olarak ortaya çıkar. Doğu İran'daki Horasan ülkesiyle veya Urmiye civarındaki diğer Horasan'la ilişkisi muğlaktır. Kasaba nüfusu 1828'e dek ağırlıkla Ermeni iken, bu tarihte Ermenilerin topluca Rusya'ya göçmesi sonucunda değişmiştir. SN
  AşağıKızılca mah - Horasan - Erzurum
1835b: Kızılca aş. [ Tr ]
Türk yerleşimi
  Kırık mah - Horasan - Erzurum
1916h: Kırık
Türk yerleşimi
  Vanasor mv - Horasan - Erzurum
1928: Vanasor [ Erm "manastırdere" ]
  Yukarıbademözü mah - Horasan - Erzurum
1928: Axalik yk.
Türk yerleşimi
  Aşağıbademözü mah - Horasan - Erzurum
1928: Axalik aş.
E1912: Axelek
Türk yerleşimi
  Pınarlı mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b, 1916h: Mişki
Kürd yerleşimi
  Saçlık mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b: Saçlık
Kürd yerleşimi
  YukarıHorum mah - Horasan - Erzurum
1928: Xorom yk. [ Erm xorom "ot yığını" ]
Türk yerleşimi
  Alagöz mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b: Alagöz
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  AşağıTahirhoca mah - Horasan - Erzurum
1835b: Tayhoca aş.
1500~: Kuluç
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Horasan'a bağlı on kadar köyde yaşayan ve kendilerini 'Karakeçili' olarak tanımlayan nüfusun 19. yy'da buraya gelmiş Berazi Kürtleri kökenli olduğuna dair iddialar vardır. Ancak bu görüşün objektif temeli anlaşılamadı. SN
  Pirhasan mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b: Pirhasan [ Tr ]
Kürd yerleşimi
  Yarboğaz mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b: Endek
E390: Antak Անդաք [ Erm ]
Y150: Ándaka
Kürd (Moti) yerleşimi
■ Roma devrine ait Peutinger Tablosu'nda, Aras vadisinden Fırat/Murat vadisine geçit yolu üzerinde bir durak olarak anılır. SN
  Hızırilyas mah - Horasan - Erzurum
1928: Xızırilyas
E1912: Xıdırilyas
Türk yerleşimi
  Çiftlik mah - Horasan - Erzurum
Kürd yerleşimi
  Sekman mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b: Sekman
Kürd yerleşimi
  Bulgurlu mah - Horasan - Erzurum
1928: Xadik
E1902: Xodig [ Erm xodig "küçük otlak" ]
Kürd yerleşimi
  Aliçeyrek mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928: Alicekrek
E1902: Aruçakrag [ Erm "Aruc (?) çiftliği" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Seyyah Tavernier 1655'te kar fırtınası yüzünden sekiz gün bu köyde mahsur kalışını anlatır. SN
  Velibaba mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928: Velibaba
1404: Delibaba [ Tr ]
1946: Aras (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Kurdki) yerleşimi
■ 1920'lerden itibaren Aras nahiyesi merkezidir. SN
  Yukarıaktaş mah - Horasan - Erzurum
1916h: Xotik
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Yukarıaktaş köyü adını aldı. Daha sonra Aşağıaktaş ile birlikte Aras belediyesine katıldı. SN
  İğdeli mah - Horasan - Erzurum
1928: İğdeli
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Tavşancık mah - Horasan - Erzurum
1928: Tavşancık
Kürd yerleşimi
  Kantarkaya mah Tavşancık - Horasan - Erzurum
1928: Kantarkaya
  Danişment mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1916h: Danişmend aş. + Porik [ Erm porig "çukurca" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Danişmend Süfla ve Porig iki ayrı yerleşimdir. Porig şimdi terk edilmiştir. SN
  Hacıhalil mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b: Hacıhalil
Kürd yerleşimi
  Şeyhyusuf mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928: Şeyxyusuf
Kürd yerleşimi
  Kırklar mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928: Cirasun?
1916h: Harasun [ Erm karasun "kırklar" ]
Kürd (Kurdki) yerleşimi
■ Birçok kaynakta karşımıza çıkan Cırasun/Ciresun adı eski yazıda bir noktalama hatası eseri olmalıdır. SN
  Ağıllı mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b: Ağullu
Kürd yerleşimi
  Pirali mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1916h: Pirali [ Tr ]
Kürd yerleşimi
  İncesu mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1916h: Karakilise
Kürd yerleşimi
  Arpaçayır mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928: Arpaçayır
Kürd yerleşimi
  Teknecik mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928: Teknecik
Kürd yerleşimi
  Mollaahmet mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b: Mollaahmet [ Tr ]
Kürd yerleşimi
  Hasanbey mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b: Hasanbey
Kürd yerleşimi
  Mağaracık mah Teknecik - Horasan - Erzurum
1928: Mağaracık
  Eğertaşlar mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928: Eğertaş
Kürd (Moti) yerleşimi
  Kaynarca mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b: Kaynarca [ Tr ]
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km