Hizan'da 182 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Bozpınar köy - Hizan (Cevizlik bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kamsar
  Yelkıran köy - Hizan (Cevizlik bucağı) - Bitlis
1928 📖 Sees
E1912 📖 Sêz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Köprü mah Yelkıran - Hizan - Bitlis
1928 📖 Püli [ Erm ]
1915h 📖 Bol
  Çayır köy - Hizan - Bitlis
Eski adı: Sidres
  Kaval mah Çayır - Hizan - Bitlis
1915h 📖 Çom
  Karbastı köy - Hizan (Cevizlik bucağı) - Bitlis
1928 📖 Korsunç [ Erm ]
  Taş mah Karbastı - Hizan - Bitlis
1928 📖 Taski
  Yamaçlı mah Karbastı - Hizan - Bitlis
1928 📖 Sermit
E1902 📖 Sermerd [ Erm sermod? "ekinli, tahıllı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Yolüstü mah Karbastı - Hizan - Bitlis
1928 📖 Lilusk / Lülüskan
  Koç mah Karbastı - Hizan - Bitlis
1928 📖 Xırp
  Avlak mah Karbastı - Hizan (Cevizlik bucağı) - Bitlis
1928 📖 Avav / Ava
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Koçyiğit köy - Hizan (Cevizlik bucağı) - Bitlis
1928 📖 Bercün / Bercüm
  Alancık mah Koçyiğit - Hizan - Bitlis
1928 📖 Derik
  Keklik köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 Kemalan [ Kr "Kemaller" ]
  Karadal mah Keklik - Hizan - Bitlis
1928 📖 Hormas [ Erm ]
E1912 📖 Harmus
  Koçlu köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 Patyar
E1900~a 📖 Pater [ Erm ]
  Çökekyazı köy - Hizan - Bitlis
1916h 📖 Hirit
E1912 📖 İrit
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  İçlikaval köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 İz [ Erm yéz/ézants "sığırlı" ]
  Gökçimen köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 Prunis
E1902 📖 Prunts / Brünts [ Erm "yumru" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 150 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). 1041'den önceki bir tarihte inşa edilmiş olan Paretsor veya `Yedi Mihraplı Meryemana` manastırı bu köyle Altınoluk (Daronıs) köyü arasında halen ahır olarak mevcuttur. SN
  Bahçe mah Gayda - Hizan - Bitlis
K 📖 Zivi [ Kr zevî "tarla" ]
  Durak mah Gayda - Hizan - Bitlis
1928 📖 Balekan / Balikan [ Kr "abdallar" ]
  Köprü mah Gayda - Hizan - Bitlis
K 📖 Tağika Bıro [ Kr "İbrahim mahallesi" ]
  Kapısuyu köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 Antalan
E1878 📖 Antents [ Erm "ekinlikler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yazmalı mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
Eski adı: Tağiki Kavar [ Erm "Kavar (bölgesi) mahallecik köyü" ]
  Kazanlı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1928 📖 Serdeşt [ Kr "çayır başı" ]
  Bağışlı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1928 📖 Beytami
E1902 📖 Beytamir [ Er/Kr "mîr evi" ]
  Çiçekli mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
1928 📖 Palasor / Peresur
E1902 📖 Palatsor [ Erm "pusludere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1041 tarihli yazıtı bulunan Meryemana manastırı kalıntısı vardır. SN
  Gayda köy - Hizan - Bitlis
1968 📖 Sırmaçek
1916h 📖 Gayda
  Yapraklı mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
1928 📖 Hamakava [ Kr ]
  Tutumlu köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 Kerni Nizar [ Kr Kernînizar "kuzey Kerni (?)" ]
1865h 📖 Keyrne
  Gürece köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 Seylem / Selem
  Aladana köy - Hizan - Bitlis
E1912 📖 Şén [ Erm "köy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yedikardeş mah Aladana - Hizan - Bitlis
1916h 📖 Ardaş
  Ağaçlı mz - Hizan - Bitlis
E1912 📖 Xaçukents [ Erm "Haço'lar" ]
E1878 📖 Xaçukan
  Yolbaşı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1916h 📖 Hındinis [ Erm ]
  Budaklı köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 Kilibiyan
  Samanyolu mah Budaklı - Hizan - Bitlis
1946 📖 Paküsan
1928 📖 Paküsyan
  Dibekli mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
1928 📖 Panz [ Erm ]
  Karlıtepe köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 Mezrei Varabin
  Ekinli köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 Mezre Az [ Kr ]
  Deliktaş mah Ekinli - Hizan - Bitlis
1928 📖 Az
  Hizan ilçe - Hizan - Bitlis
1916h 📖 Karasu
E1403 📖 Xizan (idari bölge) [ Erm "sürgün/göç yeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Erm «xizan» `a) sürgün, göçmen, başka memlekette eğreti yaşayan kimse ve eğreti yaşanan yer, b) gelin, kız`. Bölge adı olan Hizan'ın aslı bu olmalıdır. Kürtçe «xîzan» `kumlar` mümkün görünmüyor. ■ Eskiden Gayda/Kayalı köyünde olan ilçe merkezi 19. yy ortalarında Karasu köyüne taşındı. SN
  Akbıyık köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 İgu
E1900~a 📖 Égu / Hégin [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 30 Ermeni nüfusu ve geniş mülklere sahip olduğu belirtilen Surp Gamağiel manastırı vardı. (VanV). SN
  Karaağaç köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 Şahbalut [ Kr "meşe" ]
  ? köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Şenağpür
E1900~a 📖 Şénağpür [ Erm "köyçeşme" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy ortalarına tarihlenen Abarank Surp Xaç manastırı harabesi mevcuttur. SN
  Süttaşı köy - Hizan - Bitlis
1916h 📖 Gulpik / Gultik [ Erm ]
  Altınoluk mah Hizan - Hizan - Bitlis
1928 📖 Darons / Darünüs
E1878 E1902 📖 📖 Daronts / Darents [ Erm "Daron'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp Kevork kilisesi vardı. SN
  Yemişli mah Hizan - Hizan - Bitlis
1928 📖 Xubanis
E1912 📖 Xopants [ Erm "yüksekler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gökçe mah Akbıyık - Hizan - Bitlis
1928 📖 Endiyanis
E1912 📖 Andeants [ Erm "ekinlikler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kaşıklar mah Hizan - Hizan - Bitlis
E1878 📖 Xup
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Recepli mah - Hizan - Bitlis
1928 📖 Receban [ Kr "Recepler" ]
  Yeniçay mah - Hizan - Bitlis
1928 📖 Tanilan
  ? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Pıvan
E1902 📖 Pvan [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yoğurtlu köy - Hizan - Bitlis
1916h 📖 Ağor [ Erm ]
  Horozdere köy - Hizan - Bitlis
1916h 📖 Xorûs [ Erm ]
  Güçlü mah Horozdere - Hizan - Bitlis
1928 📖 Nanivan [ Erm ]
  Yaylacık köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 Akunis
1865h 📖 Akuk [ Erm agunk gen. agonts "gözeler" ]
  Sarıbal mah Yaylacık - Hizan - Bitlis
1928 📖 Govan / Guvan
E1902 📖 Goğan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Otluca mah Horozdere - Hizan - Bitlis
K 📖 Çemi Keri [ Kr "Keri gözesi" ]
  Bilgili mah Yaylacık - Hizan - Bitlis
E1912 1928 📖 📖 Harut / Harıt [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Üzümlü mah Horozdere - Hizan - Bitlis
1928 📖 Xarabe Bajar
  Akbaş mah Horozdere - Hizan - Bitlis
1916h 📖 Çük
  Akıncı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1916h 📖 Nevalabî [ Kr newalê bî "söğütdere" ]
  Yolbilen köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 Xalapur [ Kr "dayı teyze?" ]
  Akdik köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 Li
E1878 📖 Li [ Erm "dolu, kalabalık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gökay köy - Hizan - Bitlis
1916h 📖 Gülat
  Akşar köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1878 📖 Şiréz
1928 📖 Xakif (idari bölge)
E1900~a 📖 Şéntsor / Şenadzor (idari bölge) [ Erm "abad-dere" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Uzun süre Hakif nahiyesi merkez köyü olduğu için bazen bu isimle anılır. Nahiyeye adını veren asıl Xakif/Xakiv ayrı bir köydür. ■ 1860'larda Ermeni köyü iken 1878 katliamından sonra Ermeni nüfusu kalmamıştır. SN
  Verimli mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 Herçok
E1900~a 📖 Horconk [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kılavuz mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kindik
E1912 📖 Katinok / Kadinük
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Taşevler mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 Panganis [ Erm ]
  Çevrecik mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 Gürt
  Düztepe mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kavnas
  Oymapınar köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 Best
E1439 E1902 📖 📖 Pasd [ Erm բաստ "sığınak, melce" ]
■ Köye ait Pasdavank manastırı 1439 yılından itibaren kaydedilmiştir. SN
  Çalışkanlar köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 Kekolan / Kekelan [ Kr kekolan "ağabeyyurdu" ]
  Harmandöven köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Pisyan [ Kr "oğullar (aş.)" ]
  Bereket mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 Sımxaç
E1878 📖 Surp Xaç [ Erm "aziz haç (manastırı)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Rivayete göre kral Drtad zamanında (4. yy başı) inşa edilmiş olan Haç manastırı Hizan bölgesinin en önemli dini yapısı idi. Yarman 241-242. Halen haraptır. SN
  Ağılözü köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 Bosekan [ Kr "Beso'lar" ]
E1878 📖 Besoyenk gen. Besoyents [ Erm "Beso'lar" ]
■ Erm Besoyenk ismin nominatif hali, Besoyents tamlayan halidir. SN
  Güvendik mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1912 📖 Doru [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yığınkaya köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 Azgor / Azgur
E1902 📖 Azkor [ Erm ]
  Kardeşlik mah Yığınkaya - Hizan - Bitlis
Eski adı: Karidaşt [ Erm karitaşd ]
■ Ermenice yumuşak k ile kari գարի `arpa`, sert k ile qari քարի `taş` demektir. Köy adı Arpaçayırı veya Taşlıçayır anlamına gelir. SN
  Başaklı mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1912 1928 📖 📖 Ağyan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bağbaşı mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1878 📖 Ti / Di [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ekintepe köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Girvis
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'den önce terkedilmiş olan Surp Giragos manastırı vardı. (VanV). SN
  ? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Xulan
E1912 📖 Xulents [ Erm "sağırlar? kullar?" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Ballı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Giranı İspayert
E1900~a 📖 Gran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 2 hane Ermeni nüfusu fakat Surp Arakelots kilisesi vardı. (DV). SN
  Biricik mah Ballı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
K 📖 Dirêşîk [ Kr "uzunca" ]
  Beğendik mah Ballı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Nuh
  Sarıtaş köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Avilcin
E1912 📖 Yeğviçin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Akyazı mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Pertak
E1900~a 📖 Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de işler halde Surp Simeon manastırı bulunduğu halde Ermeni nüfusu yoktu. (VanV). 1928 Dahiliye Vekaleti listesinde görülen Pertaf muhtemelen yazım hatasıdır (kaf yerine fe). SN
  Yenicik köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Hizmik
  Özenli mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Masus
  Gedik mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Süre
E1912 📖 Sori
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Soro Surp Asdvadzadzin manastırı kalıntıları köyün yakınındadır. SN
  Ballıca köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 Nanxazuz
E1900~a 📖 Nam + Xadzus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tuğlu mah Ürünveren - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 Anapat
E1878 📖 Anabad [ Erm "münzevi yeri, manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yapağı mah Ürünveren - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 Xarxos
E1878 📖 Xarxots [ Erm "yıkıntı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yoncalı mah Ürünveren - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 Tağik [ Er/Kr "mahallecik" ]
  Erencik köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Küran [ Kr ]
  Aksüt mah Ballıca - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 Paxor aş. + yk.
E1878 📖 Baxor [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ürünveren köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 Pars [ Erm parts "yastık, tümsek" ]
E1912 📖 Bars
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1912 📖 Bazents [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy ortalarına tarihlenen Abarank Surp Xaç manastırı harabesi mevcuttur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km