Hizan'da 184 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Köprü mah Yelkıran - Hizan - Bitlis
1941 US: Bol
1928 K: Püli [ Erm ]
  Çayır köy - Hizan - Bitlis
Eski adı: Sidres
  Kaval mah Çayır - Hizan - Bitlis
Eski adı US: Çom
  Taş mah Karbastı - Hizan - Bitlis
1928 K: Taski
  Yamaçlı mah Karbastı - Hizan - Bitlis
1928 K: Sermit
E1900: Sermerd [ Erm sermod? "ekinli, tahıllı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Yolüstü mah Karbastı - Hizan - Bitlis
  Koç mah Karbastı - Hizan - Bitlis
1928 K: Xırp
  Avlak mah Karbastı - Hizan (Cevizlik bucağı) - Bitlis
1928 K: Avav/Ava
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Alancık mah Koçyiğit - Hizan - Bitlis
1928 K: Derik
  Keklik köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Kemalan [ Kürd "Kemaller" ]
  Karadal mah Keklik - Hizan - Bitlis
1928 K: Hormas [ Erm ]
  Koçlu köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Patyar
E1900: Pater [ Erm ]
  Çökekyazı köy - Hizan - Bitlis
1911 EH: Hirit
E1900 HSH: İrit
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  İçlikaval köy - Hizan - Bitlis
1928 K: İz [ Erm yéz/ézants "sığırlı" ]
  Gökçimen köy - Hizan - Bitlis
1946 MYK: Pürünüz
1928 K: Puruns
E1900 Epr I.417: Prunts [ Erm "yumru" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 150 Ermeni nüfusu vardı. 1041'den önceki bir tarihte inşa edilmiş olan Paretsor veya `Yedi Mihraplı Meryemana` manastırı bu köyle Altınoluk (Daronıs) köyü arasında halen ahır olarak mevcuttur. SN
  Bağışlı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1928 K: Beytami
E1900: Beytamir [ Erm/Kürd "mîr evi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bahçe mah Gayda - Hizan - Bitlis
Eski adı: Zivi [ Kürd zîvê "tarla" ]
  Durak mah Gayda - Hizan - Bitlis
1928 K: Balekan/Balikan
  Gayda köy - Hizan - Bitlis
1968 K2: Sırmaçek
1911 EH: Gayda
  Köprü mah Gayda - Hizan - Bitlis
Eski adı: Tağikabıro [ Kürd "Bıro mahallesi" ]
  Kapısuyu köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Antalan
E1900 AY, K&P: Antents/Andents [ Erm "ekinlikler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yazmalı mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
Eski adı: Tağiki Kavar [ Erm "Kavar (bölgesi) mahallecik köyü" ]
  Kazanlı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1928 K: Serdeşt [ Kürd "çayırbaşı" ]
  Çiçekli mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
1946 MYK: Palasur
1928 K: Palasor/Peresur
E1900: Palatsor [ Erm "pusludere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1041 yılında inşa edilen Meryemana manastırı kalıntısı vardır. SN
  Ağaçlı mz - Hizan - Bitlis
E1900 AY, K: Xaçukan
E1900 HSH: Xaçukents [ Erm "Haço'lar" ]
  Yolbaşı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1911 EH: Hındinıs [ Erm ]
  Dibekli mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
1928 K: Panz [ Erm ]
  Yapraklı mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
1928 K: Hamakava [ Kürd ]
  Tutumlu köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Kerni Nizar [ Kürd Kernînizar "kuzey Kerni (?)" ]
  Gürece köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Seluh
  Aladana köy - Hizan - Bitlis
1911 EH: Şén [ Erm şén "köy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yedikardeş mah Aladana - Hizan - Bitlis
1911 EH: Ardaş
  Budaklı köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Kilibiyan
  Samanyolu mah Budaklı - Hizan - Bitlis
1946 MYK: Paküsan
1928 K: Paküsyan
  Ekinli köy - Hizan - Bitlis
1928 K: MezreAz [ Kürd ]
  Deliktaş mah Ekinli - Hizan - Bitlis
1928 K: Az
  Hizan ilçe - Hizan - Bitlis
1911 EH: Karasu
E1900: Xizan (idari bölge) [ Erm xizan "sürgün veya göç yeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Erm xizan `sürgün, göçmen, başka memlekette eğreti yaşayan kimse ve eğreti yaşanan yer, b) gelin, kız` anlamındadır. Bölge adı olan Hizan'ın aslı bu olmalıdır. Kürd xîzan `kumlar` mümkün görünmemektedir. ■ Eskiden Gayda/Kayalı köyünde olan ilçe merkezi 19. yy ortalarında Karasu köyüne taşındı. SN
  Akbıyık köy - Hizan - Bitlis
1928 K: İgu
E1914 K&P: Égu/Heki
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 30 Ermeni nüfusu ve geniş mülklere sahip olduğu belirtilen Surp Gamağiel manastırı vardı. SN
  Karaağaç köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Şahbalut [ Kürd "meşe" ]
  ? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1914 K&P: Pazents [ Erm "şahinler" ]
E1900 HSH: Bazents
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 120 Ermeni nüfusu, Surp Teotoros kilisesi ve Meryemana manastırı vardı. Bugünkü durumu tesbit edilemedi. SN
  ? köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Şenağpür
E1900 AY, K&P: Şénağpür [ Erm "köyçeşme" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 85 Ermeni nüfusu ve Surp Sahag kilisesi vardı. SN
  Süttaşı köy - Hizan - Bitlis
1911 EH: Gulpik/Gultik [ Erm ]
  Altınoluk mah Hizan - Hizan - Bitlis
E1900 Epr I.567: Tarents
E1900 AY: Daronts [ Erm "Daron'lar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 300 Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. SN
  Yemişli mah Hizan - Hizan - Bitlis
1928 K: Xubanıs
E1900 HSH: Xopants [ Erm "yüksekler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gökçe mah Akbıyık - Hizan - Bitlis
1928 K: Endiyanıs [ Erm anteants "ekinlikler" ]
  Kaşıklar mah Hizan - Hizan - Bitlis
E1914 K&P: Xup' [ Erm "yüksek" ]
E1900 AY, K: Xup
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Recepli mah - Hizan - Bitlis
1928 K: Receban [ Kürd "Recepler" ]
  Yeniçay mah - Hizan - Bitlis
1928 K: Tanilan
  ? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Pıvan
E1900 AY, Epr I.408: Pvan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yoğurtlu köy - Hizan - Bitlis
1911 EH: Ağor [ Erm ]
  Horozdere köy - Hizan - Bitlis
1911 EH: Xorûs [ Erm ]
  Güçlü mah Horozdere - Hizan - Bitlis
1928 K: Nanivan [ Erm ]
  Yaylacık köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Akunıs [ Erm agunk'/aguns "gözeler" ]
  Sarıbal mah Yaylacık - Hizan - Bitlis
1928 K: Govan/Guvan
  Otluca mah Horozdere - Hizan - Bitlis
Eski adı: Çemi Keri [ Kürd "Keri pınarı" ]
  Bilgili mah Yaylacık - Hizan - Bitlis
1928 K: Harat/Haret
  Üzümlü mah Horozdere - Hizan - Bitlis
1928 K: Xarabe Bajar
  Akbaş mah Horozdere - Hizan - Bitlis
1911 EH: Çük
  Akıncı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1911 EH: Nevalabî [ Kürd newalê bî "söğütdere" ]
  Yolbilen köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Xalapur
  Akdik köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Li
E1900 AY, K&P: Li [ Erm "dolu, kalabalık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gökay köy - Hizan - Bitlis
191 EH: Gülat
  Akşar köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1900 AY, K: Şiréz
1928 K: Xakif (idari bölge)
E1900 AY, K&P: Şéntsor/Şenadzor (idari bölge) [ Erm "abad-dere" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Uzun süre Hakif nahiyesi merkez köyü olduğu için bazen bu isimle anılır. Nahiyeye adını veren asıl Xakif/Xakiv ayrı bir köydür. ■ 1860'larda Ermeni köyü iken 1878 katliamından sonra Ermeni nüfusu kalmamıştır. SN
  Verimli mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Herçok [ Erm ]
E1914 K&P: Horconk'
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kılavuz mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1940 US: Kadinük
1928 K: Kindik
E1900 HSH: Katinok
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşevler mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Panganıs [ Erm ]
  Çevrecik mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Gürt
  Düztepe mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Kavnas
  Oymapınar köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Best
E1439: Pasd [ Erm Բաստ "müstahkem yer, korugan" ]
■ Köy içinde bulunan Pasdavank manastırı 1439 yılından itibare kaydedilmiştir. SN
  Çalışkanlar köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Kekolan/Kekelan [ Kürd kekolan "ağabeyyurdu" ]
  Bereket mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1941 US: Simnaç
1928 K: Sımxaç
E1900 AY, K&P: SurpXaç [ Erm "Aziz Haç (manastırı)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Rivayete göre kral Drtad zamanında (4. yy başı) inşa edilmiş olan Haç manastırı Hizan bölgesinin en önemli dini yapısı idi. Yarman 241-242. Halen haraptır. SN
  Ağılözü köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1941 US: Buzekan
1928 K: Bosekan [ Kürd "Beso'lar" ]
E1900 HSH: Besoyents [ Erm "Beso'lar" ]
E1900 AY: Besoyenk' [ Erm "Beso'lar" ]
■ Erm. Besoyenk' ismin nominatif hali, Besoyents genitif halidir. İsim tamlaması halinde daima ikincisi kullanılır. SN
  Güvendik mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
Eski adı: Dêri [ Kürd "kilise" ]
  Yığınkaya köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Azgor/Azgur
E1900: Azkor [ Erm ]
  Kardeşlik mah Yığınkaya - Hizan - Bitlis
Eski adı: Karidaşt [ Erm karitaşd ]
■ Ermenice yumuşak k ile kari գարի` arpa`, sert k ile qari քարի `taş` demektir. Köy adı Arpaçayırı veya Taşlıçayır anlamına gelir. SN
  Başaklı mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1914, 1928 K: Ağyan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bağbaşı mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1900 AY, K: Ti [ Erm "kürek" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ekintepe köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Girvis
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914'ten önce terkedilmiş olan Surp Giragos manastırı vardı. SN
  Ballı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1914 K&P: Gran/Kran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 2 hane Ermeni nüfusu fakat Surp Arakelots kilisesi vardı. SN
  Biricik mah Ballı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
Eski adı: Dirişik [ Kürd dêrişik "harabecik" ]
  Beğendik mah Ballı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Nuh
  Sarıtaş köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Avilcin
E1900 HSH: Yeğviçin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Akyazı mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Pertak
E1914 K&P: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te işler halde Surp Simeon manastırı bulunduğu halde Ermeni nüfusu yoktu. 1928 Dahiliye Vekaleti listesinde görülen Pertaf muhtemelen yazım hatasıdır (kaf yerine fe). SN
  Özenli mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Masus
  Gedik mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Süre
E1900 HSH: Sori
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Soro Surp Asdvadzadzin manastırı kalıntıları köyün yakınındadır. SN
  Ballıca köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Nanxazuz
E1914 K&P: Nam + Xadzus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tuğlu mah Ürünveren - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Anapat
E1900 AY: Anabad [ Erm "münzevi yeri (manastır)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yapağı mah Ürünveren - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Xarxos
E1900 AY, K&P: Xarxots/Xarxonts [ Erm "yıkıntı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yoncalı mah Ürünveren - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Tağik [ Erm/Kürd "mahallecik" ]Haritada yeri belli olmayanlar.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tanzik
Kr: Tanzis
E1900 K&P: Dantsik [ Erm "armutlar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Xut maa Xulan
E1914 K&P: Xuyt/Xut [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1914 K&P: Tıvados
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Xut maa Xulan
E1900 HSH: Xulents [ Erm "sağırlar? kullar?" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.


Grafik harita göster     haritada ara : km