Hisarcık'da 25 yerleşim bulundu.
sırala 
  Alınören köy - Hisarcık - Kütahya
1679z: Alınviran
■ © 28.06.1679 Simav kazasına tabi Çengi nahiyesinde Alınviran karyesinde vaki Şeyh Kara Çiftliği denilen zaviyenin mutasarrıfı olan Şeyh Beşir tarafından ... deyar heyran
  Halifeler köy - Hisarcık - Kütahya
1776z: Halfet
■ © 25.09.1776 Simav'da Cenge nahiyesinde Kestel karyesinde Halfet civarında Karabaş Derviş Hacı Hasan Camii'ne imam tayini. deyar heyran
  Hamam köy - Hisarcık - Kütahya
1928: Hamam
  Ören köy - Hisarcık - Kütahya
1912h: Ören
  Şeyhler bld - Hisarcık - Kütahya
■ © 20.09.1774 Simav kazasına tabi Cenge nahiyesinde Elenviran köyünde Şeyh Ahmed Vakfı Mezraası'na, ... deyar heyran
  Karbasan bld - Hisarcık - Kütahya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km