Hilvan'da 81 yerleşim bulundu.
sırala 
  Güluşağı x - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 Kölik / Gülik [ Kr "aş." ]
  Yeşerdi mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Ğasilök / Kasilök [ Kr ]
Kürt (Sünni) (İzol) yerleşimi
  Kovancı mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Şeyxbirin [ Kr ]
Kürt (Sünni) (İzol) yerleşimi
  Kavalık mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖 Kavalık
Kürt (Sünni) (İzol) yerleşimi
  Kocabey x - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 Mîrazîn [ Kr "büyükbey" ]
■ Eski köy baraj gölü altında kalmış, yeni yerleşim kurulmuştur. SN
  Aydınlı mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Bedirdikme
Kürt (Sünni) (İzol) yerleşimi
  Hayrat mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
Eski adı: -
Kürt (Sünni) (İzol) yerleşimi
■ 1.03.1999'da köy statüsü verildi. SN
  Yakınyurt mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Puro / Poro [ Kr piro "köprü" ]
■ Bazı kaynaklarda Çakmak ve Ovacık köyleriyle birlikte Türkmen olarak geçer. Ancak İzol aşiretinden Kürd oldukları da söylenir. metonio
  Gülaldı mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Xarabsorik [ Kr "kızılcaören" ]
Kürt (Sünni) (İzol) yerleşimi
  Akçamescit mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖 Ağcamescit
  Ertuğrul x - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖 Şîran
  AşağıEkece mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Xarabsor aş. (mz)
Kürt (Sünni) (Pijan) yerleşimi
■ Ertuğrul/Şeran ve Bardaklı/Bastek mezraları 1.03.1999 tarihli kararname ile Aşağıekece köyüne bağlandı. SN
  Bardaklı x - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Bastek [ Kr "derecik" ]
  Ovacık mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Hasanik / Hasnik [ Kr "Hasancık" ]
■ Bazı kaynaklarda Çakmak ve Yakınyurt köyleriyle birlikte Türkmen olarak geçer. Ancak Arap oldukları da söylenir. metonio
  Ambar x - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Ambar
  Gelenek mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Sarınçük / Sarıncok [ Kr "sarnıççık" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Oymaağaç mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 Nacarük / Necarük [ Kr necaruk ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Çat mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Çat
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Uğra x - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Çermiş [ Kr ]
  Atamer mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Orguz / Urğuz
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Nasrettin mah - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖 Nasreddin
■ Kısmen baraj altında kaldı. SN
  AşağıKülünçe mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 1928 📖 📖 Külünçe / Gülinçe aş.
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akçaören mah - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖 Ağcaviran
Kürt (Sünni) (Gawestiya) yerleşimi
  Arıca mah - Hilvan - Şanlıurfa
K 📖 Arab Xarabsor [ Kr xarabsor "kızılören" ]
Müslüman Arap yerleşimi
  Burhan x - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖 Burhan
■ Tunç Çağından beri meskûn bir höyük üzerinde bulunan köy Atatürk Baraj Gölü altında kalmıştır. 19. yy'da nahiye merkezi idi. SN
  Gürgür mah - Hilvan - Şanlıurfa
2000 📖 Bölücek
1946 📖 Gürgür
Kürt (Sünni) (Xiyan) yerleşimi
■ 1.03.1999'da Bölücek adıyla köy statüsü kazandı. 2008'de Gürgür adı iade edildi. SN
  Uluyazı mah - Hilvan - Şanlıurfa
1518t 1835f 📖 📖 Hoşîn
E1136 📖 Oşin [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Xiyan) yerleşimi
■ 16. yy'da Siverek kazasına bağlı nahiye merkezi. 20. yy başında Ermeni nüfusu ve Surp Stepan kilisesi vardı. SN
■ © 20.01.1772 Diyarbakır, Siverek sancağı Oşun nahiyesinin Yarımca karyesinde mahlul timarın... deyar heyran
  Geçitağzı x - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 1928 Helis [ Kr hêlis "çavşırotu" ]
  Kadıkent mah - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖 Kadıkendi
Kürt (Sünni) (Gawestiya) yerleşimi
  Hanmağara mah - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖 Hanmağara
Kürt (Sünni) (Kavi) yerleşimi
  Bargaç mah - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖 Xoşxoşik [ Kr "güzelce" ]
Kürt (Sünni) (Gawestiya) yerleşimi
  Kırbaşı mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Bazin [ Kr "bilezik" ]
Zaza (Sünni) (Bucak) yerleşimi
  Malören mah - Hilvan - Şanlıurfa
1915h 📖 Malviran | Arapköy
  Saluca mah - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖 Saluca
  Karaburç mah - Hilvan - Şanlıurfa
1902a 📖 Karabırçik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Üçüzler mah - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖 Şaˁbo [ Kr "Şaban" ]
  Bahçecik mah - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖 Bağçecik
Zaza (Sünni) (Bucak) yerleşimi
  Geyikören mz - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖 Geyikveran
  AşağıKamış mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Garoz / Kâroz aş.
1925h 📖 Deyrik aş.
  YukarıKamış mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Garoz / Kâroz yk.
1925h 📖 Deyrik yk.
  Hilvan ilçe - Hilvan - Şanlıurfa
K 📖 Curnêreş [ Kr "karayalak" ]
1928 📖 Karacürün
1928 📖 Hilvan (idari bölge)
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Hilvan şimdiki Balkı köyüdür. SN
  Karapınar mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Karapınar
  Faik mah - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 1928 Fîk
Zaza (Sünni) (Bucak) yerleşimi
  Çakmak mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Çakmak
■ Bazı kaynaklarda Ovacık ve Yakınyurt köyleriyle birlikte Türkmen olarak geçer. Ancak Baziki aşiretinden Kürd oldukları da söylenir. metonio
  Söğütlü mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖 Söğütlü
  Balkı mah - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 1928 Hilvan
■ Hilvan ilçesine adını veren asıl Hilvan burasıdır. İlçe merkezi sonradan bugünkü yerine taşındı. SN
  Ömerli mah - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖 Ambarlı Ömerli
  Özveren mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Haramiburç
Kürt (Sünni) (Badıli) yerleşimi
  Uzuncuk mah - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖 Uzuncuk
  Akçakebir mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Okça Kebir
  Göktepe mah - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖 Göktepe
Zaza (Sünni) (Bucak) yerleşimi
  Kopuz mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖 Ağılmus
1928 📖 Yağlımus
  Yuvacalı mah - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 1946 Heylun
  Arpalı mah - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖 Arpalı
  Çeküran mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖 Çeküran
  Ustahasan mah - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖 Ustahasan
  Gölcük mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h Tilfetis [ Kr tell fetis "boğma höyük" ]
  Buğur mah - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖 Buğur [ Ar/Tr "deve" ]
Zaza (Sünni) (Bucak) yerleşimi
  Kaymaz mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖 Kaymaz
Kürt (Sünni) (Şêxan) yerleşimi
  Çağıllı mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Hatuni
Kürt (Sünni) (Şêxan) yerleşimi
  Arınık mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h Hacıekber [ Kr/Tr ]
Kürt (Sünni) (Şêxan) yerleşimi
  Doğrular mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 1928 📖 📖 Deyr Avşe / Dıravşah
Müslüman Arap yerleşimi
  Gölebakan mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h Hamdûn
Kürt (Sünni) (Şêxan) yerleşimi
  Akçabulak mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Kânireşki Hamdun [ Kr "Hamdun (Gölebakan) köyü karapınarı" ]
Kürt (Sünni) (Şêxan) yerleşimi
  Eşkaya mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Zeğrek / Zekrek
Kürt (Sünni) (Şêxan) yerleşimi
  Akıncık mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h Çerağım / Çırağım
Kürt (Sünni) (Şêxan) yerleşimi
  Mantarlı mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 📖 📖 Gübip
Kürt (Sünni) (Şêxan) yerleşimi
  Arslanlı mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖 Arslanlı
Müslüman Arap yerleşimi
  Kepirkucak mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Bucak Kebir [ Tr "büyük bucak" ]
Zaza (Sünni) (Bucak) yerleşimi
  Bölükbaşı mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖 Bölükbaşı
Kürt (Sünni) (Baziki) yerleşimi
  Kuskunlu mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Kuskunlu
Kürt (Sünni) (Şêxan) yerleşimi
  Tutumlu mah - Hilvan (Şekerli bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 ˁArbük
Müslüman Arap yerleşimi
■ 1.03.1999'da köy statüsü verildi. 01.06.2017'de Siverek ilçesinden alınıp Hilvan'a bağlandı. SN
■ 01.06.2017 tarihli RG'de yayımlanan kararname ile Siverek ilçesinden alınıp Hilvan ilçesine bağlandı. Taner A.


Grafik harita göster     haritada ara : km