haritada ara :   km  
Hilvan'da 82 yerleşim bulundu.
sırala 
Lidar ölü yerleşim - Hilvan (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Lidar
E1136 📖 : Ltar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ MÖ 4. binyıl veya daha öncesine ait höyük ve Ortaçağ kalesi bulunan Lidar köyü Atatürk Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 37° 33' 26'' D, 38° 35' 53'' K
Güluşağı ölü yerleşim - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 📖 📖 : Kölik / Gülik [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 13'' D, 38° 37' 6'' K
Yeşerdi mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 : Ğasilök / Kasilök [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (İzoli) yerleşimi
■ Koord: 37° 34' 19'' D, 38° 38' 37'' K
Kovancı mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Şeyxbirin [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (İzoli) yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 50'' D, 38° 38' 43'' K
Kavalık mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖 : Kavalık
Kürt-Sünni (İzoli) yerleşimi
■ Koord: 37° 31' 31'' D, 38° 39' 10'' K
Kocabey ölü yerleşim - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 📖 📖 : Mîrazîn [ Kürtçe "büyükbey" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kalmış, yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Koord: 37° 35' 54'' D, 38° 39' 57'' K
Angaç mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
Kürt-Sünni (İzoli) yerleşimi
■ Koord: 37° 34' 59'' D, 38° 40' 4'' K
Aydınlı mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 : Bedirdikme
Kürt-Sünni (İzoli) yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 36'' D, 38° 40' 40'' K
Hayrat mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
Eski adı: -
Kürt-Sünni (İzoli) yerleşimi
■ 1.03.1999’da köy statüsü verildi. SN
■ Koord: 37° 32' 9'' D, 38° 41' 27'' K
Yakınyurt mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Puro / Poro [ Kürtçe piro "köprü" ]
■ Bazı kaynaklarda Çakmak ve Ovacık köyleriyle birlikte Türkmen olarak geçer. Ancak İzol aşiretinden Kürd oldukları da söylenir. metonio
■ Koord: 37° 30' 23'' D, 38° 41' 49'' K
Söğütlü mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖 : Söğütlü
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 59'' D, 38° 41' 57'' K
Gülaldı mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 : Xarabsorik [ Kürtçe "kızılcaören" ]
Kürt-Sünni (İzoli) yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 44'' D, 38° 42' 57'' K
Akçamescit mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖 : Ağcamescit
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 0'' D, 38° 43' 26'' K
Ertuğrul ölü yerleşim - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖 : Şîran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 35' 56'' D, 38° 44' 0'' K
Aşağıekece mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Xarabsor aş. (mz)
Kürt-Sünni (Pijan) yerleşimi
■ Ertuğrul/Şeran ve Bardaklı/Bastek mezraları 1.03.1999 tarihli kararname ile Aşağıekece köyüne bağlandı. SN
■ Koord: 37° 35' 8'' D, 38° 45' 58'' K
Çakmak mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Çakmak
■ Bazı kaynaklarda Ovacık ve Yakınyurt köyleriyle birlikte Türkmen olarak geçer. Ancak Baziki aşiretinden Kürd oldukları da söylenir. metonio
■ Koord: 37° 28' 49'' D, 38° 46' 9'' K
Bardaklı ölü yerleşim - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 : Bastek [ Kürtçe "derecik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 25'' D, 38° 46' 19'' K
Ovacık mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Hasanik / Hasnik [ Kürtçe "Hasancık" ]
■ Bazı kaynaklarda Çakmak ve Yakınyurt köyleriyle birlikte Türkmen olarak geçer. Ancak Arap oldukları da söylenir. metonio
■ Koord: 37° 30' 38'' D, 38° 46' 47'' K
Ambar ölü yerleşim - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 : Ambar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 36'' D, 38° 47' 11'' K
Gelenek mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Sarınçük / Sarıncok [ Kürtçe "sarnıççık" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 34' 8'' D, 38° 47' 18'' K
Oymaağaç mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 📖 📖 : Nacarük / Necarük [ Kürtçe necaruk ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 8'' D, 38° 47' 57'' K
Çat mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Çat
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 2'' D, 38° 48' 37'' K
Uğra ölü yerleşim - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Çermiş [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 38' 17'' D, 38° 48' 39'' K
Atamer mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Orguz / Urğuz
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 52'' D, 38° 49' 4'' K
Nasrettin mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖 : Nasreddin
■ Kısmen baraj altında kaldı. SN
■ Koord: 37° 40' 40'' D, 38° 49' 51'' K
Aşağıkülünçe mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 1928 📖 📖 : Külünçe / Gülinçe aş.
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 32'' D, 38° 50' 10'' K
Akçaören mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖 : Ağcaviran
Kürt-Sünni (Gawestiya) yerleşimi
■ Koord: 37° 40' 52'' D, 38° 51' 0'' K
Arıca mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
K 📖 : Arab Xarabsor [ Kürtçe xarabsor "kızılören" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 37° 34' 51'' D, 38° 51' 2'' K
Geçitağzı ölü yerleşim - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 1928 📖 📖 : Helis [ Kürtçe hêlis "çavşırotu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 40' 19'' D, 38° 51' 19'' K
Burhan ölü yerleşim - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖 : Burhan
■ Tunç Çağından beri meskûn bir höyük üzerinde bulunan köy Atatürk Baraj Gölü altında kalmıştır. 19. yy’da nahiye merkezi idi. SN
■ Koord: 37° 39' 25'' D, 38° 51' 20'' K
Gürgür mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
2000 📖 : Bölücek
1946 📖 : Gürgür
Kürt-Sünni (Xiyan) yerleşimi
■ 1.03.1999’da Bölücek adıyla köy statüsü kazandı. 2008’de Gürgür adı iade edildi. SN
■ Koord: 37° 36' 14'' D, 38° 51' 31'' K
Uluyazı mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1522t 1835f 📖 📖 : Hoşîn
E1136 📖 : Oşin [ Ermenice "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Xiyan) yerleşimi
■ 16. yy’da Siverek kazasına bağlı nahiye merkezi. 20. yy başında Ermeni nüfusu ve Surp Stepan kilisesi vardı. SN
■ © 20.01.1772 Diyarbakır, Siverek sancağı Oşun nahiyesinin Yarımca karyesinde mahlul timarın... deyar heyran
■ Koord: 37° 37' 47'' D, 38° 51' 41'' K
Kadıkent mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖 : Kadıkendi
Kürt-Sünni (Gawestiya) yerleşimi
■ Koord: 37° 40' 4'' D, 38° 52' 38'' K
Hanmağara mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖 : Hanmağara
Kürt-Sünni (Kavi) yerleşimi
■ Koord: 37° 34' 52'' D, 38° 52' 50'' K
Bargaç mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖 : Xoşxoşik [ Kürtçe "güzelce" ]
Kürt-Sünni (Gawestiya) yerleşimi
■ Koord: 37° 39' 27'' D, 38° 53' 0'' K
Kırbaşı mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Bazin [ Kürtçe "bilezik" ]
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 16'' D, 38° 53' 15'' K
Korgun mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 39' 13'' D, 38° 53' 32'' K
Malören mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1915h 📖 : Malviran | Arapköy
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 48'' D, 38° 53' 33'' K
Saluca mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖 : Saluca
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 59'' D, 38° 53' 57'' K
Kepirhisar mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 35' 24'' D, 38° 54' 16'' K
Karaburç mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
E1902 📖 : Karabırçik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 42'' D, 38° 54' 54'' K
Üçüzler mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖 : Şaˁbo [ Kürtçe "Şaban" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 26'' D, 38° 55' 56'' K
Bahçecik mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖 : Bağçecik
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 38' 45'' D, 38° 55' 59'' K
Geyikören mezra - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖 : Geyikveran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 11'' D, 38° 56' 32'' K
Aşağıkamış mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Garoz / Kâroz aş.
1925h 📖 : Deyrik aş.
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 16'' D, 38° 56' 44'' K
Ağveren mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 55'' D, 38° 56' 55'' K
Yukarıkamış mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Garoz / Kâroz yk.
1925h 📖 : Deyrik yk.
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 29'' D, 38° 57' 14'' K
Hilvan ilçe - Hilvan - Şanlıurfa
K 📖 : Curnêreş [ Kürtçe "karayalak" ]
1928 📖 : Karacürün
1928 📖 : Hilvan (idari bölge)
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Hilvan şimdiki Balkı köyüdür. SN
■ Hilvan ismi Kürtçe olan "Hulwan" ın değişmiş halidir. Hulwan Irak-İran arasında akan bir nehrin ve tarihi bir bölgenin ismidir. Imwastingmylife
■ Koord: 37° 35' 20'' D, 38° 57' 16'' K
Karapınar mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 : Karapınar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 23' 59'' D, 38° 57' 31'' K
Faik mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 1928 📖 📖 : Fîk
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 38' 41'' D, 38° 58' 5'' K
Alpı mahalle (M bağ) - Hilvan - Şanlıurfa
■ Koord: 37° 32' 12'' D, 38° 58' 9'' K
Balkı mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 1928 📖 📖 : Hilvan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hilvan ilçesine adını veren asıl Hilvan burasıdır. İlçe merkezi sonradan bugünkü yerine taşındı. SN
■ Koord: 37° 31' 14'' D, 38° 58' 52'' K
Ömerli mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖 : Ambarlı Ömerli
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 20'' D, 38° 59' 5'' K
Özveren mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 : Haramiburç
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ Koord: 37° 24' 51'' D, 38° 59' 58'' K
Uzuncuk mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖 : Uzuncuk
Müslüman Arap (Naim) yerleşimi
■ Koord: 37° 29' 59'' D, 39° 0' 29'' K
Akçakebir mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 : Okça Kebir
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 23' 45'' D, 39° 0' 31'' K
Göktepe mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖 : Göktepe
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 8'' D, 39° 0' 33'' K
Kopuz mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖 : Ağılmus
1928 📖 : Yağlımus
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 26' 24'' D, 39° 0' 34'' K
Yuvacalı mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 1946 📖 📖 : Heylun
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 15'' D, 39° 0' 50'' K
Küçükgölcük mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 29' 2'' D, 39° 1' 5'' K
Özbaş mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 35' 9'' D, 39° 1' 10'' K
Arpalı mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖 : Arpalı
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 13'' D, 39° 1' 57'' K
Çeküran mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖 : Çeküran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 33'' D, 39° 2' 5'' K
Ustahasan mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖 : Ustahasan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 29' 54'' D, 39° 2' 17'' K
Gölcük mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h 📖 📖 : Tilfetis [ Kürtçe tell fetis "boğma höyük" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 37° 28' 51'' D, 39° 2' 49'' K
Aşağıkucak mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
Kürt-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 38' 49'' D, 39° 4' 15'' K
Aşağıçatak mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
Zaza-Sünni (Kırvar) yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 12'' D, 39° 4' 44'' K
Buğur mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖 : Buğur [ Arapça/Türkçe "deve/deveci" ]
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 35' 35'' D, 39° 4' 50'' K
Kaymaz mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖 : Kaymaz
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 26'' D, 39° 4' 55'' K
Çağıllı mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 : Hatuni
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 54'' D, 39° 5' 15'' K
Arınık mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h 📖 📖 : Hacıekber [ Kürtçe/Türkçe ]
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 28'' D, 39° 6' 29'' K
Doğrular mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 1928 📖 📖 : Deyr Avşe / Dıravşah
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 38'' D, 39° 7' 7'' K
Gölebakan mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h 📖 📖 : Hamdûn
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Koord: 37° 29' 18'' D, 39° 7' 8'' K
Akçabulak mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 : Kânireşki Hamdun [ Kürtçe "Hamdun (Gölebakan) köyü karapınarı" ]
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Koord: 37° 28' 38'' D, 39° 8' 48'' K
Eşkaya mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 : Zeğrek / Zekrek
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Koord: 37° 29' 42'' D, 39° 8' 57'' K
Akıncık mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h 📖 📖 : Çerağım / Çırağım
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Koord: 37° 28' 24'' D, 39° 9' 20'' K
Mantarlı mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 📖 📖 : Gübip
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 39'' D, 39° 9' 24'' K
Arslanlı mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖 : Arslanlı
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 24'' D, 39° 9' 52'' K
Kepirkucak mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 : Bucak Kebir [ Türkçe "büyük bucak" ]
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 36'' D, 39° 10' 51'' K
Bölükbaşı mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖 : Bölükbaşı
Kürt-Sünni (Baziki) yerleşimi
■ Koord: 37° 35' 12'' D, 39° 11' 18'' K
Kuskunlu mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 : Kuskunlu
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Koord: 37° 28' 58'' D, 39° 11' 21'' K
Tutumlu mahalle - Hilvan (Şekerli bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : ˁArbük
Müslüman Arap yerleşimi
■ 1.03.1999’da köy statüsü verildi. 01.06.2017’de Siverek ilçesinden alınıp Hilvan’a bağlandı. SN
■ 01.06.2017 tarihli RG'de yayımlanan kararname ile Siverek ilçesinden alınıp Hilvan ilçesine bağlandı. Taner A.
■ Koord: 37° 34' 31'' D, 39° 16' 12'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.