Hendek'de 76 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sukenarı köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: Sukenarı
  Sofular köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: Sofular
  Tuzak köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: Tuzak
T1487 Bar: Tuzaklı
  Paşaköy köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: Paşaköy
  Yağbasan köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: Yağbasan [ Tr "düşman-basan" ]
  Aktefek köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: Aktefek
T1573 Bar: Aktüfeng
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1573 tarihli Hüdavendigâr Livası Tahririnde Taşlık karyesine bağlı Aktüfeng mezraı olarak geçer. Ancak `ak tüfek` anlamsızdır. SN
  Akarca köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: Akarca
  Soğuksu köy - Hendek - Sakarya
Çr: Cgerda
k1928 K: Soğuksu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yukarıçalıca köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: YukarıÇalıca
hy1902 Kiep: ÇalcaBayır
T1487 Bar: Çalca
  Sivritepe köy - Hendek - Sakarya
Çr: Awublaa
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Halaç köy - Hendek - Sakarya
T1573 Bar: Hallac
  Kargalıhanbaba köy - Hendek - Sakarya
Çr: HanHable
k1928 K: KargalıHanbaba
T1487 Bar: Kargalı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ © 22.12.1863 Hendek Kazası'na muzaf Kargalar karyesinde iskan olunan Çerkez muhacirlerden ve Hane Kabilesi'nden maktulen vefat eden Mahmud'un katili Kürd Molla'nın verese ile muhakemesi. deyar heyran
  Uzuncaorman köy - Hendek - Sakarya
Çr: Tapsaa
k1928 K: Uzuncaorman
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Şeyhler köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: Şeyhler
  Çobanyatak köy - Hendek (Kocaali bucağı) - Sakarya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yayalar köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: PunaYayalar
  Ortaköy köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: PunaOrtaköy
T1487 Bar: Puna
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Beyköy köy - Hendek - Sakarya
Çr: Amckuay
k1928 K: Punabey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hamitli köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: Hamidiyeisani [ Tr "ikinci Abdülhamit yeri" ]
  Lütfiyeköşk köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: LütfiyeKöşk
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Türbe köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: PunaTürbe
  Servetiye köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: Servetiye
Gürcü/Laz yerleşimi
  Kargalıyeniköy köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: KargalıYeniköy
G1900-: Urzuma
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kazımiye köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: Kazımiye
  Sarıyer köy - Hendek - Sakarya
Çr: Lakraa
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi.
  Çakallık köy - Hendek - Sakarya
Çr: Khazlataa
k1928 K: Çakallık
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kahraman köy - Hendek - Sakarya
k1968 K2: Kapancık
  Necatipaşa mah Hendek - Hendek - Sakarya
k1928 K: Balıklışeyh
T1487 Bar: Balıklı
  Hendek ilçe - Hendek - Sakarya
eç1660 : XandekBazarı
T1487 Bar: Xandek
■ Türkçe 'Han dağı' adından türediğine ilişkin rivayet mesnetsizdir. SN
  Büyükdere mah Hendek - Hendek - Sakarya
k1928 K: Nüzhetiye
■ Eski köy listelerinde görülen Oskioğlu Tatarlar köyü bu mahalle yakınında olmalıdır. SN
■ Köyün bir diğer, belki 1928'den önceki, adı Tatar köy'dür. seneryelkenci
  Süleymaniye köy - Hendek - Sakarya
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Çarığıkuru mah Çamlıca - Hendek - Sakarya
T1487 Bar: Çarığıkuru
  Çamlıca bld - Hendek - Sakarya
k1928 K: Haraklı
  Pınarlı köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: İkbaliye
G1900-: Avana [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Borçka'daki Avana (Avcılar) köyünden gelen muhacirler tarafından iskân edilmiş ve o köyün adı adı verilmiştir. SN
  Balıklıihsaniye köy - Hendek - Sakarya
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Camili mah Çamlıca - Hendek - Sakarya
  Gündoğan köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: İnamiye [ Tr "nimetli" ]
  Nuriye köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: Nuriye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yeşilköy köy - Hendek - Sakarya
k1968 K2: Cıpcıp
  Yeniköy köy - Hendek - Sakarya
Çr: Taguarakg
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yarıca köy - Hendek - Sakarya
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hüseyinşeyh köy - Hendek - Sakarya
Çr: Ciwaa
k1928 K: Hüseyinşeyh
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yukarıhüseyinşeyh köy - Hendek - Sakarya
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kalayık köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: Kalayık
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kızanlık köy - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
k1928 K: Kızanlık
G1900-: Arxva
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Esentepe köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: Turabiye [ Tr "topraklı" ]
  Hicriye köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: Hicriye
G1900-: Orci
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Muradiye köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: Muradiye
G1900-: Toxveti
  Yeşilvadi köy - Hendek - Sakarya
Çr: Cuijbaa
k1928 K: Karaçökek
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ Abhaz, Gürcü ve Laz yerleşimi Emrys
  Güldibi köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: Güldibi
G1900-: Gevli
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Akçayır köy - Hendek - Sakarya
hy1902 Kiep: Şabatbey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Karadere köy - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
Eski adı: Çığdere
k1928 K: Karadere
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  EskiBıçkı köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: BıçkıAtik [ Tr "eskibıçkı" ]
G1900-: Kartla [ Gürc "Gürcü (köyü)" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Gürcü yerleşimi.
  Beylice köy - Hendek (Gümüşova bucağı) - Sakarya
k1928 K: Hacıbatbey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kadifekale köy - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
k1928 K: Kadifekale
Hemşinli yerleşimi
  Çukurhan köy - Hendek - Sakarya
Çr: Apsara
hl: Çukurhan
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Beylice köyünden ayrıldı. SN
  Dikmen köy - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
k1928 K: Dikmenaltı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Trabzonʼun Şalpazarı ve Vakfıkebir kazalarından gelen Çepnilerin kurduğu bir köydür. ZeMahşerHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km