Hendek'de 76 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sukenarı mah - Hendek - Sakarya
1928: Sukenarı
1909hb: Yeniermenli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tuzak mah - Hendek - Sakarya
1928: Tuzak
1487a: Tuzaklı
  Yağbasan mah - Hendek - Sakarya
1928: Yağbasan [ Tr "düşman-basan" ]
  Aktefek mah - Hendek - Sakarya
1909hb: Aktefek
1573t: Aktüfeng
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1573 tarihli Hüdavendigâr Livası Tahririnde Taşlık karyesine bağlı Aktüfeng mezraı olarak geçer. Ancak `ak tüfek` anlamsızdır. SN
  Akarca mah - Hendek - Sakarya
1928: Akarca
  Soğuksu mah - Hendek - Sakarya
Ç: Cgerda
1909hb: Soğuksu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Sivritepe mah - Hendek - Sakarya
Ç: Awublaa
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Halaç mah - Hendek - Sakarya
1573t: Hallac
  KargalıHanbaba mah - Hendek - Sakarya
Ç: Han Hable
1487a: Kargalı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Uzuncaorman mah - Hendek - Sakarya
Ç: Tapsaa
1909hb: Uzuncaorman
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çobanyatak mah - Hendek (Kocaali bucağı) - Sakarya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ortaköy mah - Hendek - Sakarya
1487a: Puna
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Beyköy mah - Hendek - Sakarya
Ç: Amckuay
1928: Punabey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hamitli mah - Hendek - Sakarya
1928: Hamidiyeisani [ Tr "ikinci Abdülhamit yeri" ]
  LütfiyeKöşk mah - Hendek - Sakarya
1909hb: Lütfiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Servetiye mah - Hendek - Sakarya
1928: Servetiye
Gürcü/Laz yerleşimi
  KargalıYeniköy mah - Hendek - Sakarya
G1900~: Urzuma
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Sarıyer mah - Hendek - Sakarya
Ç: Lakraa
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi.
  Çakallık mah - Hendek - Sakarya
Ç: Khazlataa
1928: Çakallık
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Necatipaşa mah Hendek - Hendek - Sakarya
1487a: Balıklı
  Hendek ilçe - Hendek - Sakarya
1487a: Xandek
■ Türkçe 'Han dağı' adından türediğine ilişkin rivayet mesnetsizdir. SN
  Büyükdere mah Hendek - Hendek - Sakarya
1928: Nüzhetiye
■ Eski köy listelerinde görülen Oskioğlu Tatarlar köyü bu mahalle yakınında olmalıdır. SN
  Süleymaniye mah - Hendek - Sakarya
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Pınarlı mah - Hendek - Sakarya
1928: İkbaliye
G1900~: Avana [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Borçka'daki Avana (Avcılar) köyünden gelen muhacirler iskân edilmiş ve o köyün adı adı verilmiştir. SN
  Balıklıihsaniye mah - Hendek - Sakarya
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Camili mah Çamlıca - Hendek - Sakarya
  Gündoğan mah - Hendek - Sakarya
1928: İnamiye [ Tr "nimetli" ]
  Nuriye mah - Hendek - Sakarya
1909hb: Nuriye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yeniköy mah - Hendek - Sakarya
Ç: Taguarakg
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yarıca mah - Hendek - Sakarya
1910h: Yarıca Deresi (neh)
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hüseyinşeyh mah - Hendek - Sakarya
Ç: Ciwaa
1910h: Hüseyinşeyh
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  YukarıHüseyinşeyh mah - Hendek - Sakarya
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Sümbüllü mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1910h: Arslanbey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kalayık mah - Hendek - Sakarya
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kızanlık mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928: Kızanlık
G1900~: Arxva
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Esentepe mah - Hendek - Sakarya
1928: Turabiye [ Tr "topraklı" ]
  Hicriye mah - Hendek - Sakarya
1909hb: Hicriye
G1900~: Orci
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Muradiye mah - Hendek - Sakarya
1928: Muradiye
G1900~: Toxveti
  Yeşilvadi mah - Hendek - Sakarya
Ç: Cuijbaa
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Gürcü yerleşimi.
  Güldibi mah - Hendek - Sakarya
1928: Güldibi
G1900~: Gevli
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Akçayır mah - Hendek - Sakarya
1902hk: Şabatbey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Karadere mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1960: Çığdere
1928: Karadere
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  EskiBıçkı mah - Hendek - Sakarya
1928: Eskibıçkı [ Tr "eskibıçkı" ]
Eski adı: Kartla [ Gürc "Gürcü (köyü)" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Gürcü yerleşimi.
  Beylice mah - Hendek (Gümüşova bucağı) - Sakarya
1928: Hacıbatbey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çukurhan mah - Hendek - Sakarya
Ç: Apsara
Eski adı: Çukurhan
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Beylice köyünden ayrıldı. SN
  Dikmen mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928: Dikmenaltı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km