haritada ara :   km  
Hendek'de 76 yerleşim bulundu.
sırala 
Aktefek mahalle - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 : Aktefek
1573t 📖 : Aktüfeng
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1573 tarihli Hüdavendigâr Livası Tahririnde Taşlık karyesine bağlı Aktüfeng mezraı olarak geçer. Ancak `ak tüfek` anlamsızdır. SN
■ Koord: 40° 54' 25'' D, 30° 35' 37'' K
Sukenarı mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Sukenarı
1908hb : Yeniermenli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Haritada "Sukenarı" adında tek yerleşim yeri olmasına rağmen; Hem Akyazı ilçesinde hem Hendek ilçesinde aynı isimli birer köy vardır ve içiçedir. Aralarındaki sınır ise ortasından akan "Dinsiz deresi" dir. Derenin sağ tarafı Hendek ilçesine,sol tarafı ise Akyazı ilçesine aittir. "Dinsiz Deresi" ise 1908 tarihli haritada "Yağbasan"deresi olarak geçmektedir. --1908 tarihli haritada "Sukenarı" adında köy mevcuttur.Haritadaki "Jeni Ermenli" yazısı ya bölgeye verilmiş bir isim veya "Karatoprak-Sukenarı" arasında kalan tek köy olan "Yukarı Çalıca" ya ait olabilir. ishak levent
■ Koord: 40° 48' 2'' D, 30° 35' 39'' K
Sofular mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Sofular
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 47' 5'' D, 30° 35' 47'' K
Tuzak mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Tuzak
1487a 📖 : Tuzaklı
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 49' 9'' D, 30° 36' 15'' K
Paşaköy mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Paşaköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1892 yılında Bulgaristan'ın; Tırgovişte ili (Eskicuma) Osmanpazarı-(Omurtag) ilçesinin Aydınköy'den göç eden muhacir ailelerden oluşmaktadır.
■ Koord: 40° 50' 0'' D, 30° 36' 18'' K
Yağbasan mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Yağbasan [ Türkçe "düşman-basan" ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 46' 37'' D, 30° 36' 31'' K
Akarca mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Akarca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 47' 20'' D, 30° 36' 50'' K
Dereköy mahalle - Hendek - Sakarya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Trabzon Vakfıkebir ilçesinden gelen göçmenler çoğunluktadır.
■ Koord: 40° 56' 56'' D, 30° 37' 19'' K
Soğuksu mahalle - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 : Soğuksu
Ab 📖 : Cgerda
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 53' 11'' D, 30° 37' 19'' K
Yukarıçalıca mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Çalıca yk.
1902hk 📖 : Çalca Bayır
1487a 📖 : Çalca
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 48' 8'' D, 30° 37' 45'' K
Yeşilyurt mahalle - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 : Kurtköy
■ Koord: 40° 50' 54'' D, 30° 37' 57'' K
Aşağıçalıca mahalle - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 : Çalıca aş.
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 48' 56'' D, 30° 38' 0'' K
Sivritepe mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Mansuriye Sivritepe
Ab 📖 : Awublaa
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bu köyde, köyün yerlileri(Manav), Batı Trakya Göçmenleri(Muhacir), Karadenizliler ve Abhazalar yaşamaktadır.
■ Koord: 40° 50' 16'' D, 30° 38' 15'' K
Hacıkışla mahalle - Hendek - Sakarya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1900lü yılların başlarında Karadeniz'den (Trabzon - Surmene - Koprubasi vb) gelen nüfus çoğunluktadır.
■ Koord: 40° 52' 22'' D, 30° 38' 17'' K
Karatoprak mahalle - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 : Karatoprak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 48' 23'' D, 30° 38' 28'' K
Halaç mahalle - Hendek - Sakarya
1573t 📖 : Hallac
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 49' 6'' D, 30° 39' 3'' K
Kocadöngel mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Kocadöngel
■ Koord: 40° 55' 29'' D, 30° 39' 9'' K
KargalıHanbaba mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Kargalı Hanbaba
Ç1920~ 📖 : Han Hable
1487a 📖 : Kargalı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz/Besleney) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ © 22.12.1863 Hendek Kazası'na muzaf Kargalar karyesinde iskan olunan Çerkez muhacirlerden ve Hane Kabilesi'nden maktulen vefat eden Mahmud'un katili Kürd Molla'nın verese ile muhakemesi. deyar heyran
■ Koord: 40° 46' 47'' D, 30° 39' 55'' K
Çayırbaşı mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Puna Şehbenderler
■ Koord: 40° 43' 27'' D, 30° 40' 1'' K
Uzuncaorman mahalle - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 : Uzuncaorman
Ab 📖 : Tapsaa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz, Ubıx) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 46' 7'' D, 30° 40' 1'' K
Şeyhler mahalle - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 : Şeyhler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 48' 26'' D, 30° 40' 3'' K
Çobanyatak mahalle - Hendek (Kocaali bucağı) - Sakarya
1910h 📖 : Çobanyatağı
E1900~ E1900~: Hoviv [ Ermenice "çoban" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Çobanyataklı Helenler Kozani Akrini köyünde iskânlıdır. Manav
■ Köy halkının kökeni Trabzon'dan gelmedir. Türk
■ Koord: 40° 50' 10'' D, 30° 40' 13'' K
Yayalar mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Puna Yayalar
■ Koord: 40° 45' 0'' D, 30° 40' 19'' K
Ortaköy mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Puna Ortaköy
1487a 📖 : Puna
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 43' 59'' D, 30° 40' 52'' K
Beyköy mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Punabey
Ab 📖 : Amckuay
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 44' 43'' D, 30° 41' 0'' K
Martinler mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Puna Martinler
■ Koord: 40° 44' 3'' D, 30° 41' 11'' K
Hamitli mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Hamidiyeisani [ Türkçe "ikinci Abdülhamit yeri" ]
■ Koord: 40° 45' 15'' D, 30° 41' 16'' K
LütfiyeKöşk mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Lütfiye Köşk
1909hb 📖 : Lütfiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 48' 11'' D, 30° 41' 52'' K
Türbe mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Puna Türbe
■ Koord: 40° 43' 49'' D, 30° 41' 57'' K
Servetiye mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Servetiye
Gürcü/Laz yerleşimi
■ Koord: 40° 46' 0'' D, 30° 42' 16'' K
KargalıYeniköy mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Kargalı Yeniköy
G1900~ 📖 : Urzuma
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 44' 49'' D, 30° 42' 18'' K
Akova mahalle (Hendek bağ) - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Nüzhetiye
Laz yerleşimi
■ Eski köy listelerinde görülen Oskioğlu Tatarlar köyü bu mahalle yakınında olmalıdır. SN
■ Nüzhetiye-Tatarköy (Tatarlar) denilen yer aslında şimdiki Çiftlik Mahallesini de kapsayan Akova olarak bilinen yerin adı.https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18057.pdf seneryelkenci
■ Koord: 40° 47' 4'' D, 30° 42' 37'' K
Kazımiye mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Kazımiye
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1923 yıllarında Selanik Drama'dan göcen muhacirlerdir.
■ Koord: 40° 48' 38'' D, 30° 42' 40'' K
Sarıyer mahalle - Hendek - Sakarya
Ab 📖 : Lakraa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Karadeniz göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Abhaz'ların yanı sıra Lazlar ve Gürcülerde bulunmaktadır
■ Koord: 40° 43' 22'' D, 30° 43' 20'' K
Camili mahalle (Çamlıca bağ) - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Çarığıkuru Camili
■ Koord: 40° 42' 44'' D, 30° 43' 29'' K
Çakallık mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Çakallık
Ab 📖 : Khazlataa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 45' 7'' D, 30° 43' 53'' K
Necatipaşa mahalle (Hendek bağ) - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Balıklışeyh
1487a 📖 : Balıklı
■ Hüdavendigâr Livası Tahrir Defterleri'nde (ed. Ömer Lütfi Barkan, TTK 1988) adı Balıklı diye geçer. Zamanla Şeyhköy, Şıhköy, Şekköy şeklinde adlandırılmıştır. Aynı yörede bulunan Şeyhler köyü ile karıştırılmaması için daha sonra adı Balıklışeyh olarak değiştirilmiştir. Şehre yakınaştığı 1970'li yıllardan sonra adına Çağlayan mahallesi denmiştir. 1990'larda Hendekli Orgeneral Rasim Betir adına Rasimpaşa mahallesi kurulurken yine Hendekli ve Balıklışeyhli olan Tümgeneral Necati İnoğlu'nun adı da Çağlayan Mahallesine Necatipaşa olarak verildi. 2020 yılında mahallelilerin ortak talebiyle mahallenin adı tekrar Çağlayan olarak değiştirildi. seneryelkenci
■ Koord: 40° 45' 42'' D, 30° 44' 0'' K
Kahraman mahalle - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 : Kapancık
■ Köyde Selanik Muhacirler ve Ordulular çoğunluktadır.
■ Koord: 40° 48' 41'' D, 30° 44' 5'' K
Çarığıkuru mahalle (Çamlıca bağ) - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Nefsi Çarığıkuru
1487a 📖 : Çarığıkuru
■ Koord: 40° 42' 14'' D, 30° 44' 12'' K
İkramiye mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : İkramiye
■ Koord: 40° 43' 45'' D, 30° 44' 15'' K
Hendek ilçe - Hendek - Sakarya
1665 📖 : Xandek Bazarı
1487a 📖 : Xandek [ Türkçe "hendek" ]
■ Türkçe ’Han dağı’ adından türediğine ilişkin rivayet mesnetsizdir. İlçe nüfusunun tamamına yakını Kafkasya, Rumeli ve Doğu Karadeniz göçmenlerinden oluşur. Gürcüce, Abhazca, Çerkesçe, Lazca, Hemşince, Romeika (Karadeniz Rumcası), Boşnakça ve Bulgarca konuşan azınlıklar mevcuttur. SN
■ Koord: 40° 47' 56'' D, 30° 44' 44'' K
Süleymaniye mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Tekerlek Süleymaniye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 44' 23'' D, 30° 44' 52'' K
Çamlıca mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Haraklı
■ Koord: 40° 42' 21'' D, 30° 45' 11'' K
Pınarlı mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : İkbaliye
G G: Avana [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Borçka’daki Avana (Avcılar) köyünden gelen muhacirler iskân edilmiş ve o köyün adı verilmiştir. SN
■ Koord: 40° 46' 8'' D, 30° 45' 14'' K
Balıklıihsaniye mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Balıklı İhsaniye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 45' 31'' D, 30° 45' 15'' K
Gündoğan mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : İnamiye [ Türkçe "nimetli" ]
■ Koord: 40° 44' 13'' D, 30° 45' 41'' K
Nuriye mahalle - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 : Nuriye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 48' 38'' D, 30° 45' 46'' K
Yeşilköy mahalle - Hendek - Sakarya
1968 📖 : Cıpcıp
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 47' 55'' D, 30° 45' 54'' K
Yeniköy mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Şerefiye Yeniköy
Ab 📖 : Taguarakg
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 46' 31'' D, 30° 46' 12'' K
Yarıca mahalle - Hendek - Sakarya
Ab 📖 : Kguaracugea
1910h 📖 : Yarıca Deresi (neh)
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Abhaz ve Giresunlu ve Trabzonlu göçmen Yerleşimi
■ Koord: 40° 45' 34'' D, 30° 46' 52'' K
Hüseyinşeyh mahalle - Hendek - Sakarya
1910h 📖 : Hüseyinşeyh
Ab 📖 : Ciwaa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 48' 27'' D, 30° 46' 55'' K
Yukarıhüseyinşeyh mahalle - Hendek - Sakarya
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 48' 59'' D, 30° 47' 18'' K
Sümbüllü mahalle - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Arslanbey Şükriye
1910h 📖 : Arslanbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 44' 33'' D, 30° 47' 24'' K
Kalayık mahalle - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 : Kalayık | Pişmanbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 46' 28'' D, 30° 47' 25'' K
Kızanlık mahalle - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Kızanlık
G1900~ 📖 : Arxva [ Gürcüce arxva არხვა ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Arxva Artvin-Borçka'daki ata köylerinin adı olup Gürcücedir. meriç
■ Koord: 40° 43' 6'' D, 30° 47' 40'' K
Bakacak mahalle - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Gübrelik Hayriye
■ Köy halkı, Ordu Mesudiye'den 1880li yıllarda gelir.
■ Koord: 40° 42' 13'' D, 30° 47' 42'' K
Esentepe mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Turabiye [ Türkçe "topraklı" ]
■ Koord: 40° 48' 28'' D, 30° 48' 12'' K
Hicriye mahalle - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 : Hicriye
G1900~ 📖 : Orci
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 49' 31'' D, 30° 48' 18'' K
Harmantepe mahalle - Hendek - Sakarya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 46' 5'' D, 30° 48' 38'' K
Muradiye mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Muradiye
G1900~ 📖 : Toxveti [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 50' 20'' D, 30° 48' 48'' K
Kırktepe mahalle - Hendek - Sakarya
■ Koord: 40° 44' 52'' D, 30° 49' 0'' K
Göksu mahalle - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Göksu
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 41' 32'' D, 30° 49' 8'' K
Yeniyayla mahalle - Hendek - Sakarya
■ Koord: 40° 39' 47'' D, 30° 49' 14'' K
Yeşilvadi mahalle - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 : Karaçökek | Alkaçbey
Ab 📖 : Cuijbaa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ Abhaz, Gürcü ve Laz yerleşimi Emrys
■ Koord: 40° 47' 5'' D, 30° 49' 30'' K
Güldibi mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Güldibi
G1900~ 📖 : Gevli
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 50' 16'' D, 30° 49' 33'' K
Karadere mahalle - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1960 📖 : Çığdere
1928 📖 : Karadere
Ab 📖 : Simeyhe Kita
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 44' 0'' D, 30° 49' 41'' K
Akçayır mahalle - Hendek - Sakarya
1902hk 📖 : Şabatbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 48' 41'' D, 30° 49' 42'' K
Kurtuluş mahalle - Hendek - Sakarya
■ Koord: 40° 41' 20'' D, 30° 50' 10'' K
Hacimbey mahalle - Hendek - Sakarya
■ Koord: 40° 49' 12'' D, 30° 50' 31'' K
Aksu mahalle - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Aksu
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 42' 15'' D, 30° 51' 8'' K
EskiBıçkı mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Eskibıçkı [ Türkçe "eskibıçkı" ]
G G: Kartla [ Gürcüce "Gürcü (köyü)" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Gürcü (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 51' 4'' D, 30° 51' 33'' K
Beylice mahalle - Hendek (Gümüşova bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Hacıbatbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 49' 42'' D, 30° 51' 48'' K
Kadifekale mahalle - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Kadifekale
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Koord: 40° 43' 51'' D, 30° 51' 52'' K
Güney mahalle - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
Karadeniz göçmeni (Laz) yerleşimi
■ Kurucuları Rize'nin Ardeşen ilçesinden gelenlerdir. Türk
■ Koord: 40° 42' 33'' D, 30° 52' 11'' K
Çukurhan mahalle - Hendek - Sakarya
Ab 📖 : Apsara
Eski adı: Çukurhan
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Beylice köyünden ayrıldı. SN
■ Koord: 40° 49' 49'' D, 30° 53' 14'' K
Dikmen mahalle - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Dikmenaltı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Trabzonʼun Şalpazarı ve Vakfıkebir kazalarından gelen Çepnilerin kurduğu bir köydür. zdm
■ Koord: 40° 41' 54'' D, 30° 53' 51'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.