haritada ara :   km  
Hendek'de 76 yerleşim bulundu.
sırala 
Aktefek mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖: Aktefek
1573t 📖: Aktüfeng
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1573 tarihli Hüdavendigâr Livası Tahririnde Taşlık karyesine bağlı Aktüfeng mezraı olarak geçer. Ancak `ak tüfek` anlamsızdır. SN
Sukenarı mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Sukenarı
1908hb : Yeniermenli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Haritada "Sukenarı" adında tek yerleşim yeri olmasına rağmen; Hem Akyazı ilçesinde hem Hendek ilçesinde aynı isimli birer köy vardır ve içiçedir. Aralarındaki sınır ise ortasından akan "Dinsiz deresi" dir. Derenin sağ tarafı Hendek ilçesine,sol tarafı ise Akyazı ilçesine aittir. "Dinsiz Deresi" ise 1908 tarihli haritada "Yağbasan"deresi olarak geçmektedir. --1908 tarihli haritada "Sukenarı" adında köy mevcuttur.Haritadaki "Jeni Ermenli" yazısı ya bölgeye verilmiş bir isim veya "Karatoprak-Sukenarı" arasında kalan tek köy olan "Yukarı Çalıca" ya ait olabilir. ishak levent
Sofular mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Sofular
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Tuzak mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Tuzak
1487a 📖: Tuzaklı
Karadeniz göçmeni yerleşimi
Paşaköy mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Paşaköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1892 yılında Bulgaristan'ın; Tırgovişte ili (Eskicuma) Osmanpazarı-(Omurtag) ilçesinin Aydınköy'den göç eden muhacir ailelerden oluşmaktadır.
Yağbasan mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Yağbasan [ Tr "düşman-basan" ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Akarca mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Akarca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Dereköy mah - Hendek - Sakarya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Trabzon Vakfıkebir ilçesinden gelen göçmenler çoğunluktadır.
Soğuksu mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖: Soğuksu
Ab 📖: Cgerda
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Yukarıçalıca mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Çalıca yk.
1902hk 📖: Çalca Bayır
1487a 📖: Çalca
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Yeşilyurt mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖: Kurtköy
Aşağıçalıca mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖: Çalıca aş.
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Sivritepe mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Mansuriye Sivritepe
Ab 📖: Awublaa
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bu köyde, köyün yerlileri(Manav), Batı Trakya Göçmenleri(Muhacir), Karadenizliler ve Abhazalar yaşamaktadır.
Hacıkışla mah - Hendek - Sakarya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1900lü yılların başlarında Karadeniz'den (Trabzon - Surmene - Koprubasi vb) gelen nüfus çoğunluktadır.
Karatoprak mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖: Karatoprak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Halaç mah - Hendek - Sakarya
1573t 📖: Hallac
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
KargalıHanbaba mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Kargalı Hanbaba
Ç1920~ 📖: Han Hable
1487a 📖: Kargalı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz/Besleney) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ © 22.12.1863 Hendek Kazası'na muzaf Kargalar karyesinde iskan olunan Çerkez muhacirlerden ve Hane Kabilesi'nden maktulen vefat eden Mahmud'un katili Kürd Molla'nın verese ile muhakemesi. deyar heyran
Uzuncaorman mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖: Uzuncaorman
Ab 📖: Tapsaa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz, Ubıx) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
Şeyhler mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖: Şeyhler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
Çobanyatak mah - Hendek (Kocaali bucağı) - Sakarya
1910h 📖: Çobanyatağı
E1900~ E1900~Hoviv [ Erm "çoban" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi? Çobanyataklı Helenler Kozani Akrini köyünde iskânlıdır. Manav
Yayalar mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Puna Yayalar
Ortaköy mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Puna Ortaköy
1487a 📖: Puna
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Beyköy mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Punabey
Ab 📖: Amckuay
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Hamitli mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Hamidiyeisani [ Tr "ikinci Abdülhamit yeri" ]
LütfiyeKöşk mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Lütfiye Köşk
1909hb 📖: Lütfiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Türbe mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Puna Türbe
Servetiye mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Servetiye
Gürcü/Laz yerleşimi
KargalıYeniköy mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Kargalı Yeniköy
G1900~ 📖: Urzuma
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Akova mah Hendek - Hendek - Sakarya
1928 📖: Nüzhetiye
Laz yerleşimi
■ Eski köy listelerinde görülen Oskioğlu Tatarlar köyü bu mahalle yakınında olmalıdır. SN
■ Nüzhetiye-Tatarköy (Tatarlar) denilen yer aslında şimdiki Çiftlik Mahallesini de kapsayan Akova olarak bilinen yerin adı.https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18057.pdf seneryelkenci
Kazımiye mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Kazımiye
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1923 yıllarında Selanik Drama'dan göcen muhacirlerdir.
Sarıyer mah - Hendek - Sakarya
Ab 📖: Lakraa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Karadeniz göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Abhaz'ların yanı sıra Lazlar ve Gürcülerde bulunmaktadır
Camili mah Çamlıca - Hendek - Sakarya
Çakallık mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Çakallık
Ab 📖: Khazlataa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Necatipaşa mah Hendek - Hendek - Sakarya
1928 📖: Balıklışeyh
1487a 📖: Balıklı
■ Çağlayan Mahallesi (esk. Balıklı, Balıklışeyh, Çağlayan, Necatipaşa) Köyün Hüdavendigâr Livası Tahrir Defterleri'nde (ed. Ömer Lütfi Barkan, TTK 1988) adı Balıklı diye geçer. Zamanla şeyhköy, Şıh köy, Şek köy şeklinde adlandırılmıştır. Aynı yörede bulunan Şeyhler köyü ile karıştırılmaması için daha sonra adına Balıklışeyh olarak değiştirilmiştir. Şehre yaıknaştığı 1970'li yıllardan sonra adına Çağlayan mahallesi, burada kurulan ilkokula da Çağlayan İlkokulu denmiştir. 1990'larda Hendekli Orgeneral Rasim Betir adına Rasimpaşa mahallesi kurulurken yine Hendekli ve Balıklışeyhli olan Tümgeneral Necati İnoğlu'nun adı da Çağlayan Mahallesine Nesatipaşa olarak verildi (https://medyabar.com/roportaj/2696172/sakaryada-yetisen-generaller). 2020 yılında mahallelilerin ortak talebiyle mahallenin adı tekrar Çağlayan olarak değiştirildi. (http://www.haberhendek.com/haber/caglayan-mahallesi-eski-adina-kavustu-h17210.html) seneryelkenci
Kahraman mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖: Kapancık
■ Köyde Selanik Muhacirler ve Ordulular çoğunluktadır.
Çarığıkuru mah Çamlıca - Hendek - Sakarya
1487a 📖: Çarığıkuru
İkramiye mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: İkramiye
Hendek ilçe - Hendek - Sakarya
1665 📖: Xandek Bazarı
1487a 📖: Xandek [ Tr "hendek" ]
■ Türkçe 'Han dağı' adından türediğine ilişkin rivayet mesnetsizdir. İlçe nüfusunun tamamına yakını Kafkasya, Rumeli ve Doğu Karadeniz göçmenlerinden oluşur. Gürcüce, Abhazca, Çerkesçe, Lazca, Hemşince, Romeika (Karadeniz Rumcası), Boşnakça ve Bulgarca konuşan azınlıklar mevcuttur. SN
Süleymaniye mah - Hendek - Sakarya
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Çamlıca mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Haraklı
Pınarlı mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: İkbaliye
G GAvana [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Borçka'daki Avana (Avcılar) köyünden gelen muhacirler iskân edilmiş ve o köyün adı verilmiştir. SN
Balıklıihsaniye mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Balıklı İhsaniye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Gündoğan mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: İnamiye [ Tr "nimetli" ]
Nuriye mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖: Nuriye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Yeşilköy mah - Hendek - Sakarya
1968 📖: Cıpcıp
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
Yeniköy mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Şerefiye Yeniköy
Ab 📖: Taguarakg
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Yarıca mah - Hendek - Sakarya
Ab 📖: Kguaracugea
1910h 📖: Yarıca Deresi (neh)
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Abhaz ve Giresunlu ve Trabzonlu göçmen Yerleşimi
Hüseyinşeyh mah - Hendek - Sakarya
1910h 📖: Hüseyinşeyh
Ab 📖: Ciwaa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
Yukarıhüseyinşeyh mah - Hendek - Sakarya
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Sümbüllü mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖: Arslanbey Şükriye
1910h 📖: Arslanbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Kalayık mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖: Kalayık | Pişmanbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Kızanlık mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖: Kızanlık
G1900~ 📖: Arxva [ arxva არხვა ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Arxva Artvin-Borçka'daki ata köylerinin adı olup Gürcücedir. meriç
Bakacak mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖: Gübrelik Hayriye
■ Köy halkı, Ordu Mesudiye'den 1880li yıllarda gelir.
Esentepe mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Turabiye [ Tr "topraklı" ]
Hicriye mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖: Hicriye
G1900~ 📖: Orci
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Muradiye mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Muradiye
G1900~ 📖: Toxveti [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Göksu mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖: Göksu
Karadeniz göçmeni yerleşimi
Yeşilvadi mah - Hendek - Sakarya
Ab 📖: Cuijbaa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ Abhaz, Gürcü ve Laz yerleşimi Emrys
Güldibi mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Güldibi
G1900~ 📖: Gevli
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Karadere mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1960 📖: Çığdere
1928 📖: Karadere
Ab 📖: Simeyhe Kita
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Akçayır mah - Hendek - Sakarya
1902hk 📖: Şabatbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Aksu mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖: Aksu
Karadeniz göçmeni yerleşimi
EskiBıçkı mah - Hendek - Sakarya
1928 📖: Eskibıçkı [ Tr "eskibıçkı" ]
G GKartla [ "Gürcü (köyü)" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Gürcü (Abhaz) yerleşimi.
Beylice mah - Hendek (Gümüşova bucağı) - Sakarya
1928 📖: Hacıbatbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Kadifekale mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖: Kadifekale
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
Çukurhan mah - Hendek - Sakarya
Ab 📖: Apsara
Eski adı: Çukurhan
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Beylice köyünden ayrıldı. SN
Dikmen mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖: Dikmenaltı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Trabzonʼun Şalpazarı ve Vakfıkebir kazalarından gelen Çepnilerin kurduğu bir köydür. ZeMahşer


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.