Hekimhan'da 62 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karapınar mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928k: Karapınar
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
■ Bu köyden Hasaçelebi bölgesine kadar ki bölgeye Warê Şêvata deniliyor. Mar(d)astan
  Güzelyayla mah - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928k: Kızılyatak
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yayladam mah - Hekimhan - Malatya
1928k: Ziyallı [ Kürd/Tr "aş." ]
  Davulgu mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916ht: Davulğu
Alevi yerleşimi
  Taşoluk mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
Eski adı: -
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Hacılar mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916ht: Hacılar
Alevi yerleşimi
  Yeşilköy mah - Hekimhan - Malatya
Eski adı: -
  Güzelyurt mah - Hekimhan - Malatya
1960k: Uzunyurt
Eski adı: Cüzüngüt
  Hasançelebi mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
Lt180: Aranis
1869s: Hasançelebi (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Dırêjan) yerleşimi
■ © 21.09.1886 Akçadağ'a bağlı Katkınık, Maman'ın Baltacıbaşı, Çulhalı ve Köylüköyü karyelerinin Hasançelebi nahiyesine, Hacılar, Molla İbrahim ve Uşağı karyelerinin Hekimhan nahiyesine ilhakı. deyar heyran
  Kocaözü mah - Hekimhan - Malatya
1522t: Kocaözü
■ © 08.04.1777 Malatya'da Köprülüzadeler'in malikane vechiyle uhdelerinde bulunan ve taraflarından iltizam olunan Kocaözü mukataası karyelerine Dirhanlı aşireti Kürdlerinden Hasan musallat olmakla taarruzunun men'i hakkında arzuhal. g.tt deyar heyran
■ Tapu Tahrîr Defteri (926/1519) Karye-i Kocaözü tâbi‘-i nahiye-i m. (Ağcadağ) tamam mâlikânesi vakf-ı merhum Sultan Alaaddin cânib-i dîvânîsi ma‘a rüsûm-ı örfiyye timar. nizam1
  Karslılar mah - Hekimhan - Malatya
1916ht: Karslı
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Çelikli mz - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928k: Kürcan [ Kürd "öz." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürcan Malatya' da Kürtler arasinda yaygın olan ve kütüğe yazılmayan bir erkek ismidir. yalcin
  Hekimhan ilçe - Hekimhan - Malatya
1916ht: Hekimhan
■ M 1218 H 615 yılında Malatyalı Ebulhasan el-Şammas el-Hekim Selim tarafından yaptırılan kervansaray nedeniyle o devirden beri Hekim Hanı veya Han-ı Hekim olarak adlandırılmıştır. Adıgeçen hekimin muhtemelen ihtida etmemiş bir Süryani olduğu gerek künyesinden ve gerekse han üzerindeki Arapça/Süryanice/Ermenice üç dilli yazıttan anlaşılmaktadır. SN
■ © 02.11.1785 Sadrıazam Köprülü Mehmed Paşa'nın Malatya'da yaptırdığı Hekim Hanı Vakfı'na ait köylerden Keban Madeni'ne verecekleri kömürden başka bir şey istenilmemesi. a.g.tt deyar heyran
  Çulhalı mah - Hekimhan - Malatya
1928k: Çulhalı
Alevi yerleşimi
  Güvenç mah - Hekimhan - Malatya
1928k: Güvenç
Alevi yerleşimi
  Sürbehan dağ - Hekimhan - Malatya
1914hk: Sürbehan [ Erm Surp Ohan "Aziz Ohan (Yahya)" ]
  Girmana mah - Hekimhan - Malatya
2000: İpekyolu
1928k: Girmana
■ 26 Ocak 2010'da İpekyolu belediyesinin adı resmen Girmana olarak değiştirildi. SN
  Başak mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928k: Basak
Alevi yerleşimi
  Budaklı mah - Hekimhan - Malatya
1914hk: Budaklı
Alevi yerleşimi
  Deveci mah - Hekimhan - Malatya
1914hk: Deveci
  Dumlu mah - Hekimhan - Malatya
1916ht: Ayazlı
  Çanakpınar mah - Hekimhan - Malatya
1914hk: Çanakpınar
Alevi yerleşimi
  Karaköçek mah - Hekimhan - Malatya
1928k: Karaköçek
Alevi yerleşimi
  Salıcık mah - Hekimhan - Malatya
1928k: Salıcık
1914hk: Salcık [ Tr sal "düzlük, alüvyon" ]
Alevi yerleşimi
■ Salıcık köyünün neredeyse tamamı Elazığ'dan gelip buraya yerleşen Alevi Kürdü, Kürt Hüsük'ün (Hüseyin) soyudur. Mar(d)astan
  Işıklı mah - Hekimhan - Malatya
1916ht, 1928k: İşleman/İşliman
Alevi yerleşimi
  Saraylı mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
Eski adı: -
Alevi yerleşimi
  Uğurlu mah - Hekimhan - Malatya
1916ht: Üğücük
Eski adı: Baltacı
  Akpınar mz - Hekimhan - Malatya
1916ht: Akpınar
Alevi yerleşimi
  Haydaroğlu mah - Hekimhan - Malatya
1914hk: Haydaroğlu
Eski adı: Palazlar
  İğdir mah - Hekimhan - Malatya
1719d: İğdir [ Tr Iğdır/İğdir "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ © 12.11.1719 Hısn-ı Mansur Miralayı Yusuf'un Hısn-ı Mansur Nahiyesi'e tabi İğdir karyesi ve tevabii timarı hakkındaki arzı. a.g.tt deyar heyran
  Kozdere mah - Hekimhan - Malatya
1928k: Kozdere
Alevi yerleşimi
  Yağca mah - Hekimhan - Malatya
1916ht: Yağca
  Ballıkaya mah - Hekimhan - Malatya
1928k: Mezirme
Alevi yerleşimi
  Kavacık mah - Hekimhan - Malatya
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Aksütlü x - Hekimhan - Malatya
1928k: Xirin
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km