Hekimhan'da 70 yerleşim bulundu.
sırala 
  YukarıSelimli mah - Hekimhan (Kuluncak bucağı) - Malatya
1928 📖 Yukarı Selimli
  Karapınar mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 Karapınar
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
■ Bu köyden Hasaçelebi bölgesine kadar ki bölgeye Warê Şêvata deniliyor. Mar(d)astan
  Delihasanyurdu mah - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 Delihasanyurdu
  Bahçedamı mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928 📖 Bağçedamı
Alevi yerleşimi
  Aliağalar mz - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Aliağalar
  Darıyeri mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Darıyeri
  Söğüt mah - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 Söğütlü
  Dumlupınar mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Sürpan [ Erm surp Ohan? ]
  Akmağara mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 Akmağara
Alevi yerleşimi
  Güzelyayla mah - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 📖 Kızılyatak
Alevi yerleşimi
  Kaymak mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Kaymak
Alevi yerleşimi
  Yayladam mah - Hekimhan - Malatya
1946 📖 Ziyanlı
1928 📖 Ziyallı [ Kr/Tr "aş." ]
  Davulgu mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 Davulğu
Alevi yerleşimi
  Kurbağalar mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Kubalı
  Dereyurt mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 Bahçedamı
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Taşoluk mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 Taşoluk
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Gelengeç mah - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 Gelengeç
  Dursunlu mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Dursunlu
  Kurşunlu mah - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 Kurşunlu
  Çelikli mz - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 📖 Kürcan [ Kr "öz." ]
Alevi yerleşimi
■ Kürcan Malatya' da Kürtler arasinda yaygın olan ve kütüğe yazılmayan bir erkek ismidir. yalcin
  Hacılar mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 Hacılar
Alevi yerleşimi
  Geçimli mah - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 📖 Cecimli
  Sarıkız mah - Hekimhan - Malatya
1928 📖 Sarıkız
  Beykent mah - Hekimhan - Malatya
1928 📖 Ardahan
  Güçlü mz - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 📖 Zahmeddin
  Yeşilköy mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 -
  Güzelyurt mah - Hekimhan - Malatya
1968 📖 Uzunyurt
1946 📖 Güzüngürt aş. + yk.
1916h 📖 Güzüngürd
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çatalpınar mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Çatalpınar
  Hasançelebi mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
Y180 📖 Aranis
1869s 📖 Hasançelebi (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
■ Hasançelebi nahiyesi merkezi idi. Dırejan aşiretine bağlı Alevi Kürtlerle meskun olan bölgeye Warê Şavata (Şavata Vadisi) adı verilir. SN
■ © 21.09.1886 Akçadağ'a bağlı Katkınık, Maman'ın Baltacıbaşı, Çulhalı ve Köylüköyü karyelerinin Hasançelebi nahiyesine, Hacılar, Molla İbrahim ve Uşağı karyelerinin Hekimhan nahiyesine ilhakı. deyar heyran
  Köylüköyü mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928 📖 Köylüköyü
Alevi yerleşimi
  Karadere mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Karadere
  Kocaözü mah - Hekimhan - Malatya
1522t 📖 Kocaözü
■ © 08.04.1777 Malatya'da Köprülüzadeler'in malikane vechiyle uhdelerinde bulunan ve taraflarından iltizam olunan Kocaözü mukataası karyelerine Dirhanlı aşireti Kürdlerinden Hasan musallat olmakla taarruzunun men'i hakkında arzuhal. g.tt deyar heyran
■ Tapu Tahrîr Defteri (926/1519) Karye-i Kocaözü tâbi‘-i nahiye-i m. (Ağcadağ) tamam mâlikânesi vakf-ı merhum Sultan Alaaddin cânib-i dîvânîsi ma‘a rüsûm-ı örfiyye timar. nizam1
  Müsevge mah - Hekimhan - Malatya
1946 📖 Müşavge
1916h 📖 Müsevge
  Karslılar mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Karslı
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Boğazören mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 Şirzi
Alevi yerleşimi
  Hekimhan ilçe - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Hekimhan
1785z 📖 Hekim Hanı (mv)
■ M 1218 H 615 yılında Malatyalı Ebulhasan el-Şammas el-Hekim Selim tarafından yaptırılan kervansaray nedeniyle o devirden beri Hekim Hanı veya Han-ı Hekim olarak adlandırılmıştır. Adıgeçen hekimin muhtemelen ihtida etmemiş bir Süryani olduğu gerek künyesinden ve gerekse han üzerindeki Arapça/Süryanice/Ermenice üç dilli yazıttan anlaşılmaktadır. İlçe nüfusu ağırlıkla Türk dilli Alevidir; iki üç kuşak önceye dek Ermeni olanlar hatırı sayılır bir oran tutar. SN
■ © 02.11.1785 Sadrıazam Köprülü Mehmed Paşa'nın Malatya'da yaptırdığı Hekim Hanı Vakfı'na ait köylerden Keban Madeni'ne verecekleri kömürden başka bir şey istenilmemesi. a.g.tt deyar heyran
  Başkınık mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928 📖 Başkınık [ Tr Kınık "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Çulhalı mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Çulfalı
Alevi yerleşimi
  Dikenli mah - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 Dikenli
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Güvenç mah - Hekimhan - Malatya
1928 📖 Güvenç
Alevi yerleşimi
  Sürbehan dağ - Hekimhan - Malatya
1914hk 📖 Sürbehan [ Erm surp Ohan "aziz Ohan (Yahya)" ]
  Basak mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 Basak
Alevi yerleşimi
  Budaklı mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Budaklı
Alevi yerleşimi
  Deveci mah - Hekimhan - Malatya
1914hk 📖 Deveci
  Çimenlik mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 Çinlik?
  Dereköy mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928 📖 Dereköy
Alevi yerleşimi
  Dumlu mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Ayazlı
  Girmana mah - Hekimhan - Malatya
2000 📖 İpekyolu
1968 📖 Kirmanlı aş. + yk.
1916h 📖 Girmana
■ 26 Ocak 2010'da İpekyolu belediyesinin adı resmen Girmana olarak değiştirildi. SN
  Erecek mah - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 📖 İbocuk
  Çanakpınar mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Çanakpınar
Alevi yerleşimi
  Karaköçek mah - Hekimhan - Malatya
1946 📖 Karagücek
1928 📖 Karaköçek
Alevi yerleşimi
  Aşağısaz mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Aşağısaz
  Salıcık mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Salıcık
Alevi yerleşimi
■ Salıcık köyünün neredeyse tamamı Elazığ'dan gelip buraya yerleşen Alevi Kürdü, Kürt Hüsük'ün (Hüseyin) soyudur. Mar(d)astan
■ "*Kürt Hüsük (Hüseyin): Yapılan araştırma ve değerlendirmede her ne kadar "Kürt" kelimesi geçiyorsa da köy "Alevi Türk " mahallesi olarak bilinmektedir. Yapılan değerlendirmede göç ederek geldiği yerden dolayı Kürt Hüsük denilmiş olup bu bir mahlas olarak kalmıştır. Yapılan araştırma da Kürtlükle ilgili bir bağlantı bulunamamıştır." Köyde Türkçe dışında dil konuşulmayıp köy halkı Türk Alevi olarak tanınmaktadır. Ayrıca Hekimhan'da Aşağı-Yukarı Sazlıca ve Saraylı köyleri dışında Kürt-Alevi nüfus hiç duymadım. metonio
  Saraylı mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 Cehennem
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Işıklı mah - Hekimhan - Malatya
1928 📖 İşliman
1916h 📖 İşlemani
Alevi yerleşimi
  Uğurlu mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Üğücük | Baltacı [ Tr höyücek? "küçük höyük" ]
Alevi yerleşimi
  Dikili mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 Dikili
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Akpınar mz - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Akpınar
Alevi yerleşimi
  Yukarısaz mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928 📖 Sazlıca
1916h 📖 Yukarısaz
  Haydaroğlu mah - Hekimhan - Malatya
1914hk 📖 Haydaroğlu
Eski adı: Palazlar
  İğdir mah - Hekimhan - Malatya
1719z 📖 İğdir [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ © 12.11.1719 Hısn-ı Mansur Miralayı Yusuf'un Hısn-ı Mansur Nahiyesi'e tabi İğdir karyesi ve tevabii timarı hakkındaki arzı. a.g.tt deyar heyran
  Kozdere mah - Hekimhan - Malatya
1928 📖 Kozdere
Alevi yerleşimi
  Yağca mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Yağca
  Başkavak mah - Hekimhan - Malatya
1928 📖 Mixail
  Yeşilpınar mah - Hekimhan - Malatya
1928 📖 Katilköy
1916h 📖 Dostal
  Ballıkaya mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Mezirme
Alevi yerleşimi
  Mendemuşağı mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Mendemuşağı
Alevi yerleşimi
  Mollaibrahim mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 İbrahimuşağı
  Kavacık mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Sıçanuşağı [ Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Aksütlü x - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Xirin
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km