Haymana'da 76 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kavak mah - Haymana - Ankara
1926h: Kavak
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Emirler mah - Haymana - Ankara
K1997: Şêxa Jorîn [ Kürd "yukarı şeyhler" ]
1928: Emirler
Kürd (Şêxan ) yerleşimi
  Soğulca mah - Haymana - Ankara
1928: Soğulca
Türk yerleşimi
  Evliyafakı mah - Haymana - Ankara
1928: Evliyafakı
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Sırçasaray mah - Haymana - Ankara
K: Gundê Axa [ Kürd "ağa köyü" ]
1928: Sırçasaray
Kürd (Têrikî) yerleşimi
■ Mîrdésan aşireti Miri Eğil' de [Diyarbakır] kalan halkı koçer olan bir kürd beyliğiydi. Kışları Gewran ovası [Deşta Gewran], Evdilaziz ve Diyarbakırın aşağılarında kalıyor yazlarıda Malatya, Adıyaman [Hısn-ı Mansur], Gerger, Erzurum, Elazığ [Harput,Mametülaziz], Malazgirt vs. geçiriyorlardı [~1700]. Belli bir süreden sonra vergi toplama gibi çıkan sorunlardan vs. dolayı zorla Rakka [Reqqa/Suriye] da iskan edilmek istenildi [1729] . Bilinen en eski aşiret beyi Tahir' dir [1746]. Daha sonra Mıhemed' ın oğulları en büyüğü Mıhemed [Gawestıyan], Mıstefa [=Haci Deli? Térikan ] ve en küçüğü Evdil Hey [Haymana Mirdésanları]. deyar heyran
  Karapınar mah - Haymana - Ankara
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Esen mah - Haymana - Ankara
K1997: Şêxa Jêrîn [ Kürd "aşağı şeyhler" ]
Kürd (Şêxan ) yerleşimi
  Tabaklı mah - Haymana - Ankara
K1997: Tebaxê
1926h: Tabaklı
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Yaylabeli mah - Haymana - Ankara
1906z: Abdülkerim
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
■ © 16.05.1906 Sivrihisar kazasına bağlı Höyük, Abdülkerim, Poladlı, Eski Poladlı, Basri ve Karahamzalı karyelerinin Haymana kazasına; Haymana kazasına tabi Göktepe karyesinin de Sivrihisar kazasına bağlandıkları. deyar heyran
  Aktepe mah - Haymana - Ankara
1928: Alacık
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Alahacılı mah - Haymana - Ankara
1926h: Alahacılı
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 22.10.1940 Cihanbeyli ilçesine bağlı Alahacılı köyünün Haymana ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Boğazkaya mah - Haymana - Ankara
1895z: Boğazkaya
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
  Kirazoğlu mah - Haymana - Ankara
1928: Kirazoğlu
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
  Sarıdeğirmen mah - Haymana - Ankara
1928: Erif
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  İncirli mah - Haymana - Ankara
K1997: Xirawe [ Kürd "harabe" ]
1926h: İncirli
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Bahçecik mah - Haymana - Ankara
1928: Bahçecik
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Söğüttepe mah - Haymana - Ankara
1928: Xarxor
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Gedik mah - Haymana - Ankara
1926h: Gedik
Eski adı: Tolosman [ Tr "Osman tolu" ]
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Durutlar mah - Haymana - Ankara
1928: Durutlar [ Tr "Turgutlar" ]
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Evci mah - Haymana - Ankara
K1997: Cingil
1928: Evci
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Toyçayırı mah - Haymana - Ankara
1824z: Toyçayırı
Kürd (Modanli/Têrikî ) yerleşimi
■ Osman Sebri Hejmar 52 sayisinda verdigi bilgilere göre; Evdil Bey idaresinde (Modanli, Têrikanli, Gawestiya ..) 10 köy Haymana civarinda mevcuttu. Kahta'da yüze yakin Mîrdesane Gawestiya ve Karacadağ civarinda da 200'e yakin Mîrdêsane Têrikan bulunuyordu. Pazarcik civarinda bulunan bir kac Mirdasi köyü Haymanadan yüz yıl önce oraya göc edenler tarafindan kurulmuştu. © 05.01.1824 Konya'nın Bayburd nahiyesinde Humbaracı Küçük Hüseyin'in timar köylerinden iltizam ettiği Toyçayırı Katırlı[Hatırlı] ve sair köylerini taşir etmesine Cihanbeyli Aşireti'nden şaki Mustafa tarafından mümanaat edildiğinden... deyar heyran
■ Köy halkının çoğunluğu Modanlı aşiretinden oluşmakla birlikte az nüfusla Bulgaristan Türkleri ve Teriki aşiretinden Kürtler de bulunmaktadır. Bu köy Modanlı aşiretinin Haymana'da bulunduğu 6 köyden biridir. metonio
  Kesikkavak mah - Haymana - Ankara
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi. Şimdi Kürd (Şêxan) yerleşimi
  Türkşerefli mah - Haymana - Ankara
1926h: Şerefli
■ Şerefli burada bir aşiret adıdır. 'Kürt Şerefli' için bkz. Şerefligökgözü. SN
  Çatak mah - Haymana - Ankara
1895z: Çatak
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
  Devecipınarı mah - Haymana - Ankara
1926h: Yozkuyu
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ © 29/6/1957 gününden itibaren Ankara Vilâyeti Haymana Kazasının Kirazoğlu Köyüne bağlı Devecipınar Mahallesi (Devecipınar) adıyla bağımsız bir köy haline getirilmişdir. [RsGz:9683] deyar heyran
  Gültepe mah - Haymana - Ankara
1928: Gedikli
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
■ Gedikli olan adı 2013'te Gültepe olarak değiştirildi. SN
  Sarıgöl mah - Haymana - Ankara
1928: Sarıgöl
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Yeşilyurt mah - Haymana - Ankara
K1997: Silenî
1928: Kadıköyü
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
■ Haymana yöresinin tarihi merkezi olan kasabadır. SN
  Eskikışla mah - Haymana - Ankara
K1997: Larê?
1928: Eskikışla
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
■ Kürtçe diğer köylerce bilinen ismi "Dogan" dır. İnternet sitesi http://www.eskikisla.biz adresindedir. eskikisla koyu
  Kanlıgöl x - Haymana - Ankara
1928: Kanlıgöl
■ Kan davası nedeniyle terk edilmiştir. SN
  Haymana ilçe - Haymana - Ankara
1781z: Haymanateyn (idari bölge) [ Tr haymana "çadırlık, göçebe obası" ]
■ © 13.01.1781 Ankara sancağında Haymanateyn kazası eskidenberi göcebe şurutu ile mukayyet ve yüz elli adet karyeli bir kaza iken; kapısız levendan eşkıyasının tasallutu ile ahalisi perişan olmuş ve şimdi ise beşer onar evli on dokuz köyden ibaret kaldığından © »»» 05.04.1782 Ayıntab [Antep] ve Haleb civarında sakin Rişvan Aşireti'nden Mülkanlı [Molikan], Bakırlı, Hacılar, Hümadlı, Akcanlı ve Mihyanlı [Mehinan] ve sair aşiretlerin bazı esbaba mebni Kırşehri sancağındaki Haymana'da tavattun eylediklerinden bunlardan alınacak vergi. deyar heyran
■ Kütük nüfusuna göre tahmini etnik grup dağılımı: >%65 Türk (Yerli Türkmenler, Balkan Türkleri, Modanlı Türkmenleri, Kırım Tatarları ve Nogaylar), %30 Kürt (Şêxbızın, Şêxan, Têrîkî, Canbeg, Sevkan, Rişvan gibi aşiretler başta olmak üzere), <%5 diğer (Boşnak ve Çerkes). Yerleşim sayısı olarak Kürt yerleşimleri daha fazla olsa da şehirlisi ve 30 civarı yerleşimi Türk kökenlidir. metonio
  Tepeköy mah - Haymana - Ankara
1926h: Tepeköy
Kürd (Têrikî) yerleşimi
  Yaprakbayırı mah - Haymana - Ankara
K: Kelatî [ Kürd "kaynarca" ]
Kürd (Xewend/Şêxbizin) yerleşimi
  Yamak mah - Haymana - Ankara
1790z: Yamak
Kürd (Modan) yerleşimi
■ Modanlıların yaşadığı 6 Köyden biridir. Modanlılar, Terîkanlılar ve Gawêstiler gibi Evdîl-Hey önderliğinde Diyarbekir/Amedden (Eğil civarindan) ayrılıp Haymana civarına gelen Mirdêsan/Mirdesilerdendirler.
■ Ankara kazasına tabi Yaman (Yamak) köyünde sakin Ekrad(Kürd) Voyvodası İbrahim ile mezkur karyedeki Moranlı (Modanlı ) Aşireti halkından bir kaç kişi .... ( BOA; 1204 Hicri ≃ 1790 Miladi) deyar heyran
  Karaömerli mah - Haymana - Ankara
1862z: Mandıra [ Tr/Yun ]
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © 08.11.1862 Haymana Kazası'nda Mandıra isimli yerde meskun muhacirlerden Yedişuğul Kabilesi'ne mensup olup uygun olmayan hal ve hareketlerde bulunan Mehmed Bey hakkında... © »»» 19.08.1930 Hükümete hakaret eden Ankara'nın Haymana kazasının Mandıra köyünden Recep oğlu Bekir ve 23 arkadaşı hakkında... deyar heyran
  Ataköy mah - Haymana - Ankara
1926h: Kaltaklı [ Tr kaltak "1. kalkık, 2. bir tür ayakkabı" ]
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Büyükyağcı mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K1997: Gundê Tîrkan [ Kürd "okçular köyü" ]
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
  Cihanşah mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K1997: Havura
1928: Cihanşah
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
  Deveci mah - Haymana - Ankara
1926h: Deveci
  Saatli mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1928: Saatli
Kürd (Modanlı) yerleşimi
■ 20 yy. başında "Ankara sancağındaki Modanlı Aşireti'ne tabi Saatlı karyesi" .... deyar heyran
  Katrancı mah - Haymana - Ankara
1926h: Katrancı [ Kürd "aş." ]
Kürd (Modanlı) yerleşimi
■ Modanlı aşireti Kürt değil Türkmendir. Köy Modanlı Türkmenleri tarafından kurulup önce Gölbaşı ilçesi Akörençarşak köyünden Türkmen göçü, sonra Erzurum ili Karayazı ilçesinden Kürt göçü almıştır. metonio
  Dereköy mah - Haymana - Ankara
1928: Dereköy
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Kerpiç mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K1997: Gundê Kose [ Kürd "köse köyü" ]
1887z: Kerpiç
Kürd (Sêfkan) yerleşimi
■ © 23.02.1887 Haymana kazasına tabi Yalınayak ve Kerpiç karyelerinin Esbkeşan'a bağlanması hususunda... deyar heyran
  Yeniköy mah - Haymana - Ankara
1928: Yeniköy
Kürd yerleşimi
  Sinanlı mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1899z, 1928: Sinanlı
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © 16.12.1899 Haymana kazasının Siranlı [Sinanlı] karyesinin Kürt Şeyh [Şeyh Bizini] Aşiretinden bazı kimselerin Koçhisar tüccarlarından Hacı Haydar Ağa'nın koyunlarını gasbettikleri deyar heyran
  Cingirli mah - Haymana - Ankara
1928: Çingirli [ Tr Çenger/Çingir/Çengil "Çingene" ]
  Çeltikli mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1928: Çeltikli
Kürd (Modanlı ) yerleşimi
■ Mervisi(=Merdis) Aşireti tevabiinden Soranlı (=Modanlı) Aşireti reayasının Haymana'da Katranca, Kara Seyhani ve Yamak köyleri ahalisi ..... (1214 Hicri) deyar heyran
  Yenice mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1968: Gözgöz
1821z: Şeyxbizinli (aş.)
1960: Sındıran (idari bölge)
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
■ Orta Anadolu'daki en büyük Kürt topluluklarından biri olan Şexbizinlerin ana yerleşim alanı Osmanlı döneminde merkezi Gökgöz kasabası olan Şeyhbizinli Nahiyesi idi. SN
■ © 13.11.1821 Şeyhbezenli Aşireti perakendelerinden Kastamonu, Hacıköymadeni, Çorum, İskelip ve Bozok taraflarında bulunanlara ait tekalif... * 10.02.1891 Haymana'nın Şeyhbezenli Nahiyesi... * 19.08.1930 Ankara İli Haymana kazası Yenice nahiyesinin Kürtgökgözü köyü isminin Sandıranköy olarak değiştirilmesi. deyar heyran
  Bumsuz mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1928: Bumsuz
Kürd (Nasira ) yerleşimi
  Culuk mah - Haymana - Ankara
1928: Culuk
  Yukarısebil mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1928: Sebil yk. [ Tr "yukarı sebil" ]
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Yeşilköy mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K: Silenî
1928: Sebil aş. [ Tr "aşağı sebil" ]
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km