Haymana'da 80 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sivri köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Sivri
  Kavak köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Kavak
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Emirler köy - Haymana - Ankara
Kr birn: ŞêxaJorîn [ Kürd "yukarı şeyhler" ]
k1928 K: Emirler
Kürd (Şêxan ) yerleşimi
  Soğulca köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Soğulca
Türk yerleşimi
  Evliyafakı köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Evliyafakı
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Demirözü köy - Haymana - Ankara
Kr: Bazika
Kürd (Mikali ) yerleşimi
  Sırçasaray köy - Haymana - Ankara
Kr: GundêAxa [ Kürd "ağa köyü" ]
k1928 K: Sırçasaray
Kürd (Têrikî) yerleşimi
■ Mîrdésan aşireti Miri Eğil' de [Diyarbakır] kalan halkı koçer olan bir kürd beyliğiydi. Kışları Gewran ovası [Deşta Gewran], Evdilaziz ve Diyarbakırın aşağılarında kalıyor yazlarıda Malatya, Adıyaman [Hısn-ı Mansur], Gerger, Erzurum, Elazığ [Harput,Mametülaziz], Malazgirt vs. geçiriyorlardı [~1700]. Belli bir süreden sonra vergi toplama gibi çıkan sorunlardan vs. dolayı zorla Rakka [Reqqa/Suriye] da iskan edilmek istenildi [1729] . Bilinen en eski aşiret beyi Tahir' dir [1746]. Daha sonra Mıhemed' ın oğulları en büyüğü Mıhemed [Gawestıyan], Mıstefa [=Haci Deli? Térikan ] ve en küçüğü Evdil Hey [Haymana Mirdésanları]. deyar heyran
  Karapınar köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Karapınar
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Esen köy - Haymana - Ankara
Kr birn: ŞêxaJêrîn [ Kürd "aşağı şeyhler" ]
k1928 K: Eskiçalış
Kürd (Şêxan ) yerleşimi
  Türkhöyük köy - Haymana - Ankara
k1968 K2: Höyük
k1928 K: Türkhöyük
  Tabaklı köy - Haymana - Ankara
Kr birn: Tebaxê
k1928 K: Tabaklı
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Yaylabeli köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Abdülkerim
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
■ © 16.05.1906 Sivrihisar kazasına bağlı Höyük, Abdülkerim, Poladlı, Eski Poladlı, Basri ve Karahamzalı karyelerinin Haymana kazasına; Haymana kazasına tabi Göktepe karyesinin de Sivrihisar kazasına bağlandıkları. deyar heyran
  Aktepe köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Alacık
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Alahacılı köy - Haymana - Ankara
Kr birn: Oniska?
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 22.10.1940 Cihanbeyli ilçesine bağlı Alahacılı köyünün Haymana ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Boğazkaya köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Boğazkaya
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
  Kirazoğlu köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Kirazoğlu
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
  Sarıdeğirmen köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Erif
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  İncirli köy - Haymana - Ankara
Kr birn: Xirawe [ Kürd "harabe" ]
k1928 K: İncirli
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Bahçecik köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Bahçecik
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Söğüttepe köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Xarxor
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Gedik köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Gedik
Eski adı: Tolosman [ Tr "Osman tolu" ]
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Durutlar köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Durutlar [ Tr "Turgutlar" ]
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Evci köy - Haymana - Ankara
Kr birn: Cingil
k1928 K: Evci
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Toyçayırı köy - Haymana - Ankara
T1824: Toyçayırı
Kürd (Modanli/Têrikî ) yerleşimi
■ Osman Sebri Hejmar 52 sayisinda verdigi bilgilere göre; Evdil Bey idaresinde (Modanli, Têrikanli, Gawestiya ..) 10 köy Haymana civarinda mevcuttu. Kahta'da yüze yakin Mîrdesane Gawestiya ve Karacadağ civarinda da 200'e yakin Mîrdêsane Têrikan bulunuyordu. Pazarcik civarinda bulunan bir kac Mirdasi köyü Haymanadan yüz yıl önce oraya göc edenler tarafindan kurulmuştu. © 05.01.1824 Konya'nın Bayburd nahiyesinde Humbaracı Küçük Hüseyin'in timar köylerinden iltizam ettiği Toyçayırı Katırlı[Hatırlı] ve sair köylerini taşir etmesine Cihanbeyli Aşireti'nden şaki Mustafa tarafından mümanaat edildiğinden... deyar heyran
■ Köy halkının çoğunluğu Modanlı aşiretinden oluşmakla birlikte az nüfusla Bulgaristan Türkleri ve Teriki aşiretinden Kürtler de bulunmaktadır. Bu köy Modanlı aşiretinin Haymana'da bulunduğu 6 köyden biridir. metonio
  Kesikkavak köy - Haymana - Ankara
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi. Şimdi Kürd (Şêxan) yerleşimi
  Türkşerefli köy - Haymana - Ankara
k1968 K2: Şerefli
k1928 K: TürkŞerefli
  Çatak köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Çatak
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
  Devecipınarı köy - Haymana - Ankara
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ © 29/6/1957 gününden itibaren Ankara Vilâyeti Haymana Kazasının Kirazoğlu Köyüne bağlı Devecipınar Mahallesi (Devecipınar) adıyla bağımsız bir köy haline getirilmişdir. [RsGz:9683] deyar heyran
  Gültepe köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Gedikli
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
■ Gedikli olan adı 2013'te Gültepe olarak değiştirildi. SN
  Sarıgöl köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Sarıgöl
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  KüçükYağcı köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Kr birn: Palanciya
k1928 K: YağcıSağir
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
  Yeşilyurt köy - Haymana - Ankara
Kr birn: Silenî
k1928 K: Kadıköyü
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Eskikışla köy - Haymana - Ankara
Kr birn: Larê?
k1928 K: Eskikışla
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
■ Kürtçe diğer köylerce bilinen ismi "Dogan" dır. İnternet sitesi http://www.eskikisla.biz adresindedir. eskikisla koyu
  Haymana ilçe - Haymana - Ankara
T1834 k1928: YabanHamamı
Y17 Str: MyrikaThermê [ Yun "Myrika ılıcası" ]
T1781: Haymanateyn (idari bölge) [ Tr Haymana "çadırlık (göçebe obası)" ]
■ © 13.01.1781 Ankara sancağında Haymanateyn kazası eskidenberi göcebe şurutu ile mukayyet ve yüz elli adet karyeli bir kaza iken; kapısız levendan eşkıyasının tasallutu ile ahalisi perişan olmuş ve şimdi ise beşer onar evli on dokuz köyden ibaret kaldığından © »»» 05.04.1782 Ayıntab [Antep] ve Haleb civarında sakin Rişvan Aşireti'nden Mülkanlı [Molikan], Bakırlı, Hacılar, Hümadlı, Akcanlı ve Mihyanlı [Mehinan] ve sair aşiretlerin bazı esbaba mebni Kırşehri sancağındaki Haymana'da tavattun eylediklerinden bunlardan alınacak vergi. deyar heyran
■ Kütük nüfusuna göre tahmini etnik grup dağılımı: >%65 Türk (Yerli Türkmenler, Balkan Türkleri, Modanlı Türkmenleri, Kırım Tatarları ve Nogaylar), %30 Kürt (Şêxbızın, Şêxan, Têrîkî, Canbeg, Sevkan, Rişvan gibi aşiretler başta olmak üzere), <%5 diğer (Boşnak ve Çerkes). Yerleşim sayısı olarak Kürt yerleşimleri daha fazla olsa da şehirlisi ve 30 civarı yerleşimi Türk kökenlidir. metonio
  Tepeköy köy - Haymana - Ankara
Kürd (Têrikî) yerleşimi
  Yenice bld - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
k1968 K2: Gözgöz
k1928 K: Kürtgökgözü
1960 DİE: Yenice (idari bölge)
Os: Şeyxbizinli (idari bölge)
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
■ Orta Anadolu'daki en büyük Kürt topluluklarından biri olan Şexbizinlerin (Siyehbızîn = `karakeçili`) ana yerleşim alanı Osmanlı döneminde Şeyhbizinli Nahiyesi adlı idari birim idi. SN
■ © 13.11.1821 Şeyhbezenli Aşireti perakendelerinden Kastamonu, Hacıköymadeni, Çorum, İskelip ve Bozok taraflarında bulunanlara ait tekalif... * 10.02.1891 Haymana'nın Şeyhbezenli Nahiyesi... * 19.08.1930 Ankara İli Haymana kazası Yenice nahiyesinin Kürtgökgözü köyü isminin Sandıranköy olarak değiştirilmesi. deyar heyran
  Yaprakbayırı köy - Haymana - Ankara
Kr: Kelatî [ Kürd ]
k1928 K: Yaprakbayırı
Kürd (Xewend/Şêxbizin) yerleşimi
  Yamak köy - Haymana - Ankara
T1790: Yamak
Kürd (Modan) yerleşimi
■ Modanlıların yaşadığı 6 Köyden biridir. Modanlılar, Terîkanlılar ve Gawêstiler gibi Evdîl-Hey önderliğinde Diyarbekir/Amedden (Eğil civarindan) ayrılıp Haymana civarına gelen Mirdêsan/Mirdesilerdendirler.
■ Ankara kazasına tabi Yaman (Yamak) köyünde sakin Ekrad(Kürd) Voyvodası İbrahim ile mezkur karyedeki Moranlı (Modanlı ) Aşireti halkından bir kaç kişi .... ( BOA; 1204 Hicri ≃ 1790 Miladi) deyar heyran
  Karaömerli köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Karaömerli
T1862: Mandıra [ Tr/Yun ]
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © 08.11.1862 Haymana Kazası'nda Mandıra isimli yerde meskun muhacirlerden Yedişuğul Kabilesi'ne mensup olup uygun olmayan hal ve hareketlerde bulunan Mehmed Bey hakkında... © »»» 19.08.1930 Hükümete hakaret eden Ankara'nın Haymana kazasının Mandıra köyünden Recep oğlu Bekir ve 23 arkadaşı hakkında... deyar heyran
  Ataköy köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Kaltaklı [ Tr kaltak "1. kalkık, 2. bir tür ayakkabı" ]
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Büyükyağcı köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Kr birn: GundêTîrkan [ Kürd "okçular köyü" ]
k1928 K: YağcıKebir
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
  Cihanşah köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Kr birn: Havura
k1928 K: Cihanşah
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
  Saatli köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
k1928 K: Saatli [ Kürd "aş." ]
Kürd (Modanlı) yerleşimi
■ 20 yy. başında "Ankara sancağındaki Modanlı Aşireti'ne tabi Saatlı karyesi" .... deyar heyran
  Çayraz köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Çayraz
  Katrancı köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Katrancı [ Kürd "aş." ]
Kürd (Modanlı) yerleşimi
■ Modanlı aşireti Kürt değil Türkmendir. Köy Modanlı Türkmenleri tarafından kurulup önce Gölbaşı ilçesi Akörençarşak köyünden Türkmen göçü, sonra Erzurum ili Karayazı ilçesinden Kürt göçü almıştır. metonio
  Dereköy mah - Haymana - Ankara
Kr: Kerkukî
k1928 K: Dereköy
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Karahoca köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Karahoca
  Yurtbeyli bld - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
k1928 K: Köseabdallı
Kürd yerleşimi
  Kerpiç köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Kr birn: GundêKose [ Kürd "köse köyü" ]
k1928 K: Kerpiç
Kürd (Sêfkan) yerleşimi
■ © 23.02.1887 Haymana kazasına tabi Yalınayak ve Kerpiç karyelerinin Esbkeşan'a bağlanması hususunda... deyar heyran
  Yeniköy köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Yeniköy
Kürd yerleşimi
  Karasüleymanlı köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Karasüleymanlı
Kürd (Modanlı ) yerleşimi
  Sinanlı köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
k1928 K: Sinanlı
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © 16.12.1899 Haymana kazasının Siranlı [Sinanlı] karyesinin Kürt Şeyh [Şeyh Bizini] Aşiretinden bazı kimselerin Koçhisar tüccarlarından Hacı Haydar Ağa'nın koyunlarını gasbettikleri deyar heyran
  Cingirli köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Çingirli [ Tr Çenger/Çingir/Çengil "Çingene" ]
  Çeltikli köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
k1928 K: Çeltikli
Kürd (Modanlı ) yerleşimi
■ Mervisi(=Merdis) Aşireti tevabiinden Soranlı (=Modanlı) Aşireti reayasının Haymana'da Katranca, Kara Seyhani ve Yamak köyleri ahalisi ..... (1214 Hicri) deyar heyran
  İkizce mah - Haymana (İkizce bucağı) - Ankara
k1928 K: İkizce
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Boyalık köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Boyalık
  Bumsuz bld - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
k1928 K: Bumsuz
Kürd (Nasira ) yerleşimi
  Kutluhan köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Kr birn: Qulicamî
k1928 K: Kutluhan
Kürd (Aşiq / Kurd ) yerleşimi
  Culuk köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Culuk
  Çalış bld - Haymana - Ankara
k1928 K: Çalış
  Yukarısebil köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Kr: Şavliya
k1928 K: SebilBalâ [ Tr "yukarı sebil" ]
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Sazağası köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
k1928 K: Sazağası
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Altıpınar köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
k1928 K: Yenicik
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Yeşilköy köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Kr: Silenî
k1928 K: SebilSüfla [ Tr "aşağı sebil" ]
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Yergömü köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Kr birn: Yergom
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km