haritada ara :   km  
Haymana'da 76 yerleşim bulundu.
sırala 
Kavak mah - Haymana - Ankara
1926h 📖: Kavak
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
Emirler mah - Haymana - Ankara
K1997 📖: Şêxa Jorîn [ Kr "yukarı şeyhler" ]
1928 📖: Emirler
Kürt-Sünni (Şêxan ) yerleşimi
Soğulca mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Soğulca
Türk yerleşimi
Evliyafakı mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Evliyafakı
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
Demirözü mah - Haymana - Ankara
K 📖: Bazika
Kürt-Sünni (Mikali ) yerleşimi
Mollaresul mah - Haymana - Ankara
1926h 📖: Mollaresul
Kürt-Sünni yerleşimi
Sırçasaray mah - Haymana - Ankara
K 📖: Gundê Axa [ Kr "ağa köyü" ]
1928 📖: Sırçasaray
Kürt-Sünni (Têrikî) yerleşimi
■ Mîrdésan aşireti Miri Eğil' de [Diyarbakır] kalan halkı koçer olan bir kürd beyliğiydi. Kışları Gewran ovası [Deşta Gewran], Evdilaziz ve Diyarbakırın aşağılarında kalıyor yazlarıda Malatya, Adıyaman [Hısn-ı Mansur], Gerger, Erzurum, Elazığ [Harput,Mametülaziz], Malazgirt vs. geçiriyorlardı [~1700]. Belli bir süreden sonra vergi toplama gibi çıkan sorunlardan vs. dolayı zorla Rakka [Reqqa/Suriye] da iskan edilmek istenildi [1729] . Bilinen en eski aşiret beyi Tahir' dir [1746]. Daha sonra Mıhemed' ın oğulları en büyüğü Mıhemed [Gawestıyan], Mıstefa [=Haci Deli? Térikan ] ve en küçüğü Evdil Hey [Haymana Mirdésanları]. deyar heyran
Kanlıgöl x - Haymana - Ankara
1928 📖: Kanlıgöl
■ Kan davası nedeniyle terk edilmiştir. SN
Karapınar mah - Haymana - Ankara
1926h 📖: Kürt Karapınar
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
Esen mah - Haymana - Ankara
K1997 📖: Şêxa Jêrîn [ Kr "aşağı şeyhler" ]
Kürt-Sünni (Şêxan ) yerleşimi
Türkhöyük mah - Haymana - Ankara
1968 📖: Höyük
1928 📖: Türkhöyük
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yerel Türk köyüdür. Neden bütün yerleşimlere Kürt-Sünni yazmışsınız spamlar gibi? metonio
Tabaklı mah - Haymana - Ankara
K1997 📖: Tebaxê
1926h 📖: Tabaklı
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
Yaylabeli mah - Haymana - Ankara
1906z 📖: Abdülkerim
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ © 16.05.1906 Sivrihisar kazasına bağlı Höyük, Abdülkerim, Poladlı, Eski Poladlı, Basri ve Karahamzalı karyelerinin Haymana kazasına; Haymana kazasına tabi Göktepe karyesinin de Sivrihisar kazasına bağlandıkları. deyar heyran
■ Yerel Türk köyüdür. metonio
Aktepe mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Alacık
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
Alahacılı mah - Haymana - Ankara
1926h 📖: Alahacılı
Kürt-Sünni (Canbeg ) yerleşimi
■ © 22.10.1940 Cihanbeyli ilçesine bağlı Alahacılı köyünün Haymana ilçesine bağlanması. deyar heyran
Boğazkaya mah - Haymana - Ankara
1895z 📖: Boğazkaya
Kürt-Sünni (Têrikî ) yerleşimi
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
Kirazoğlu mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Kirazoğlu
Kürt-Sünni (Canbeg ) yerleşimi
Sarıdeğirmen mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Erif
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ Yerel Türk köyüdür. metonio
İncirli mah - Haymana - Ankara
K1997 📖: Xirawe [ Kr "harabe" ]
1926h 📖: İncirli
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
Bahçecik mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Bağçecik
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
Söğüttepe mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Xarxor
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
Gedik mah - Haymana - Ankara
1926h 📖: Gedik
Eski adı: Tolosman [ Tr "Osman tolu" ]
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
Durutlar mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Durutlar [ Tr "Turgutlar" ]
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
Evci mah - Haymana - Ankara
K1997 📖: Cingil
1928 📖: Evci
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
Toyçayırı mah - Haymana - Ankara
1824z 📖: Toyçayırı
■ Osman Sebri Hejmar 52 sayisinda verdigi bilgilere göre; Evdil Bey idaresinde (Modanli, Têrikanli, Gawestiya ..) 10 köy Haymana civarinda mevcuttu. Kahta'da yüze yakin Mîrdesane Gawestiya ve Karacadağ civarinda da 200'e yakin Mîrdêsane Têrikan bulunuyordu. Pazarcik civarinda bulunan bir kac Mirdasi köyü Haymanadan yüz yıl önce oraya göc edenler tarafindan kurulmuştu. © 05.01.1824 Konya'nın Bayburd nahiyesinde Humbaracı Küçük Hüseyin'in timar köylerinden iltizam ettiği Toyçayırı Katırlı[Hatırlı] ve sair köylerini taşir etmesine Cihanbeyli Aşireti'nden şaki Mustafa tarafından mümanaat edildiğinden... deyar heyran
■ Köy halkının çoğunluğu Modanlı aşiretinden oluşmakla birlikte az nüfusla Bulgaristan Türkleri ve Teriki aşiretinden Kürtler de bulunmaktadır. Bu köy Modanlı aşiretinin Haymana'da bulunduğu 6 köyden biridir. metonio
Kesikkavak mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Boşnak Kesikkavak
1926h 📖: Boşnak Köyü
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Türkşerefli mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Türk Şerefli
1926h 📖: Şerefli
■ Şerefli burada bir aşiret adıdır. 'Kürt Şerefli' için bkz. Şerefligökgözü. SN
Çatak mah - Haymana - Ankara
1895z 📖: Çatak
Kürt-Sünni (Têrikî ) yerleşimi
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
Devecipınarı mah - Haymana - Ankara
1926h 📖: Yozkuyu
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ © 29/6/1957 gününden itibaren Ankara Vilâyeti Haymana Kazasının Kirazoğlu Köyüne bağlı Devecipınar Mahallesi (Devecipınar) adıyla bağımsız bir köy haline getirilmişdir. [RsGz:9683] deyar heyran
Gültepe mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Gedikli
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
■ Gedikli olan adı 2013'te Gültepe olarak değiştirildi. SN
Sarıgöl mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Sarıgöl
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
KüçükYağcı mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K1997 📖: Palanciya
1928 📖: KüçükYağcı
Kürt-Sünni (Canbeg ) yerleşimi
Yeşilyurt mah - Haymana - Ankara
K1997 📖: Silenî
1928 📖: Kadıköyü
Y17 📖: Myríkion Therma
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
■ Haymana yöresinin tarihi merkezi olan kasabadır. SN
■ Yerel Türk köyüdür. metonio
Eskikışla mah - Haymana - Ankara
K1997 📖: Larê?
1928 📖: Eskikışla
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
■ Kürtçe diğer köylerce bilinen ismi "Dogan" dır. İnternet sitesi http://www.eskikisla.biz adresindedir. eskikisla koyu
Haymana ilçe - Haymana - Ankara
1928 📖: Yaban Hamamı
1781z 📖: Haymanateyn (idari bölge) [ Tr haymana "çadırlık, göçebe obası" ]
■ © 13.01.1781 Ankara sancağında Haymanateyn kazası eskidenberi göcebe şurutu ile mukayyet ve yüz elli adet karyeli bir kaza iken; kapısız levendan eşkıyasının tasallutu ile ahalisi perişan olmuş ve şimdi ise beşer onar evli on dokuz köyden ibaret kaldığından © »»» 05.04.1782 Ayıntab [Antep] ve Haleb civarında sakin Rişvan Aşireti'nden Mülkanlı [Molikan], Bakırlı, Hacılar, Hümadlı, Akcanlı ve Mihyanlı [Mehinan] ve sair aşiretlerin bazı esbaba mebni Kırşehri sancağındaki Haymana'da tavattun eylediklerinden bunlardan alınacak vergi. deyar heyran
■ Kütük nüfusuna göre tahmini etnik grup dağılımı: >%65 Türk (Yerli Türkmenler, Balkan Türkleri, Modanlı Türkmenleri, Kırım Tatarları ve Nogaylar), %30 Kürt (Şêxbızın, Şêxan, Têrîkî, Canbeg, Sevkan, Rişvan gibi aşiretler başta olmak üzere), <%5 diğer (Boşnak ve Çerkes). Yerleşim sayısı olarak Kürt yerleşimleri daha fazla olsa da şehirlisi ve 30 civarı yerleşimi Türk kökenlidir. metonio
■ Şexbızın Kürdlerinin en azından bir kısmının Bayburttan buraya gelme olduğu da rivâyet edilir. BCA, 19/8/1930, Fon 30..11.1.0, Sayı 5484, Yer 57.23..6 (Ankara İli Haymana kazası Yenice nahiyesinin Kürtgökgözü köyü isminin Sandıranköy olarak değiştirilmesi) Manav
Tepeköy mah - Haymana - Ankara
1926h 📖: Tepeköy
Kürt-Sünni (Têrikî ) yerleşimi
Yaprakbayırı mah - Haymana - Ankara
K 📖: Kelatî [ Kr "kaynarca" ]
1928 📖: Yaprakbayırı
Yamak mah - Haymana - Ankara
1790z 📖: Yamak
Kürt-Sünni (Modanlı) yerleşimi
■ Modanlıların yaşadığı 6 Köyden biridir. Modanlılar, Terîkanlılar ve Gawêstiler gibi Evdîl-Hey önderliğinde Diyarbekir/Amedden (Eğil civarindan) ayrılıp Haymana civarına gelen Mirdêsan/Mirdesilerdendirler.
■ © Ankara kazasına tabi Yaman (Yamak) köyünde sakin Ekrad Voyvodası İbrahim ile mezkur karyedeki Modanlı Aşireti halkından bir kaç kişi .... ( BOA; 1204 Hicri) deyar heyran
Karaömerli mah - Haymana - Ankara
1862z 📖: Mandıra [ Tr/Yun ]
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © 08.11.1862 Haymana Kazası'nda Mandıra isimli yerde meskun muhacirlerden Yedişuğul Kabilesi'ne mensup olup uygun olmayan hal ve hareketlerde bulunan Mehmed Bey hakkında... © »»» 19.08.1930 Hükümete hakaret eden Ankara'nın Haymana kazasının Mandıra köyünden Recep oğlu Bekir ve 23 arkadaşı hakkında... deyar heyran
Ataköy mah - Haymana - Ankara
1926h 📖: Kaltaklı [ Tr kaltak "1. kalkık, 2. bir tür ayakkabı" ]
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
Büyükyağcı mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K1997 📖: Gundê Tirko [ Kr ]
1928 📖: Büyükyağcı
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Serinyayla mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1928 📖: Çekirge
Alevi (Abdal) yerleşimi
Cihanşah mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K1997 📖: Havura
1928 📖: Cihanşah
Kürt-Sünni (Têrikî ) yerleşimi
Deveci mah - Haymana - Ankara
1926h 📖: Deveci
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yerel Türk köylerindendir. metonio
Saatli mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1928 📖: Saatlı
Kürt-Sünni (Modanlı) yerleşimi
■ 20. yy başında "Ankara sancağındaki Modanlı Aşireti'ne tabi Saatlı karyesi" .... deyar heyran
Çayraz mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Çayraz
Kürt-Sünni yerleşimi
Katrancı mah - Haymana - Ankara
1926h 📖: Katrancı [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni (Modanlı) yerleşimi
■ Modanlı aşireti Kürt değil Türkmendir. Köy Modanlı Türkmenleri tarafından kurulup önce Gölbaşı ilçesi Akörençarşak köyünden Türkmen göçü, sonra Erzurum ili Karayazı ilçesinden Kürt göçü almıştır. metonio
Dereköy mah - Haymana - Ankara
K 📖: Kerkukî
1928 📖: Dereköy
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ Cumhuriyet yazarlarından Mehmed Kemal bu köydendi. Manav
Karahoca mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Karahoca
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yerel Türk köyüdür. metonio
Yurtbeyli mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1928 📖: Köseabdallı
Kürt-Sünni yerleşimi
Kerpiç mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K1997 📖: Gundê Kose [ Kr "köse köyü" ]
1887z 📖: Kerpiç
Kürt-Sünni (Sêfkan) yerleşimi
■ © 23.02.1887 Haymana kazasına tabi Yalınayak ve Kerpiç karyelerinin Esbkeşan'a bağlanması hususunda... deyar heyran
Yeniköy mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Yeniköy
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yerel Türk köyüdür. metonio
Kızılkoyunlu mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Kızılkoyunlu
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yerel Türk köyüdür. metonio
■ Köy halkı Kırşehir'den gelen Akçakoyunlu Aşiretine mensup Türkmenler'dir. Akçakoyunlular Kırşehir'İn Merkez, Mucur, Kozaklı, Hacıbektaş ilçelerine yoğun olarak yerleşmiş bir Türkmen aşiretidir. Mustafa
Sinanlı mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1899z 1928 📖Sinanlı
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © 16.12.1899 Haymana kazasının Siranlı [Sinanlı] karyesinin Kürt Şeyh [Şeyh Bizini] Aşiretinden bazı kimselerin Koçhisar tüccarlarından Hacı Haydar Ağa'nın koyunlarını gasbettikleri deyar heyran
Cingirli mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Çingirli [ Tr çingir "çingene" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kırım Tatar köyüdür. metonio
Çeltikli mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1928 📖: Çeltikli
Kürt-Sünni (Modanlı ) yerleşimi
■ Mervisi(=Merdis) Aşireti tevabiinden Soranlı (=Modanlı) Aşireti reayasının Haymana'da Katranca, Kara Seyhani ve Yamak köyleri ahalisi ..... (1214 Hicri) deyar heyran
■ Modanlılar Türkmendir. Türkçeden başka dil bilmezler. Kürtlerle aynı üst aşirette olmaları onları Kürt yapmaz. Haymanadaki altı Modanlı köyü de Türkmen olduklarının bilincinde olup Kürt kökeni söylemine karşı çıkmaktadır. metonio
Yenice mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1968 📖: Gözgöz
1821z 📖: Şeyxbizinli (aş.)
1930z : Sandıran/Sındıran (idari bölge)
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ Orta Anadolu'daki en büyük Kürt topluluklarından biri olan Şexbizinlerin ana yerleşim alanı Osmanlı döneminde merkezi Gökgöz kasabası olan Şeyhbizinli Nahiyesi idi. SN
■ © 13.11.1821 Şeyhbezenli Aşireti perakendelerinden Kastamonu, Hacıköymadeni, Çorum, İskelip ve Bozok taraflarında bulunanlara ait tekalif... * 10.02.1891 Haymana'nın Şeyhbezenli Nahiyesi... * 19.08.1930 Ankara İli Haymana kazası Yenice nahiyesinin Kürtgökgözü köyü isminin Sandıranköy olarak değiştirilmesi. deyar heyran
■ İçişleri Bakanlığının 19.7.1930 tarihli kararnamesi ile Kürtgökgözü köyünün adı Sandıran Köyü olarak değiştirilerek Yenice nahiyesine merkez ittihaz edilmiştir. Günal Seyit
Bumsuz mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1928 📖: Bumsuz
Kürt-Sünni (Nasiran ) yerleşimi
Kutluhan mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K1997 📖: Qulicamî
1928 📖: Kutluhan
Kürt-Sünni (Aşiq / Kurd ) yerleşimi
Culuk mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Culuk
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yerel Türk köylerindendir. metonio
Çalış mah - Haymana - Ankara
1928 📖: Çalış
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Türkmen-Avşar köyüdür. metonio
Güzelcekale mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1928 📖: Güzelcekale
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
■ Yerel Türk köyüdür. metonio
Yukarısebil mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K 📖: Şavliya
1928 📖: Sebil yk. [ Tr "yukarı sebil" ]
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
Altıpınar mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1926h 📖: Yenicik
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
Yeşilköy mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K 📖: Silenî
1928 📖: Sebil aş. [ Tr "aşağı sebil" ]
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.