Hatay'da 459 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Asi nehir - Antakya - Hatay
EYu: Orontes [ Yun Ὀρόντης ]
Asr NAsT: Arantu
  Kale köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1940 RG: Kale (mah)
  Tatarlı köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
h1917 RG: Tatarlı (mah)
■ Işıklı köyünden ayrıldı. SN
  Konacık köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1940 RG: Kesrik
F1935 Sanj: Kasrik
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Tülek köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
h1917: Tülek
■ Konacık köyünden ayrıldı. SN
  Haymeseki mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
F1935 Sanj: Haymeseki [ Tr hayme sekisi "çadırdüzü" ]
  Arpagedik köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
h1917: Arapgediği
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Hüyük köyünden ayrıldı. SN
  Arsuz bld - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1960 DİE: Uluçınar
1530 TT-998: Arsuz [ Ar ]
Y17 Str, Pt: Rhôsos
■ 20. yy başında Hıristiyan Arap yerleşimi. Kısmen Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Rôsos adıyla Büyük İskender sefernamelerinde kaydedilmiştir. Türkçe isim Ar ar-Ruṣuṣ biçiminden türemiş olmalıdır. SN
■ Kasabanın şu anki nüfusunun %70i Arap-Alevi, %30u Türk-Sünnidir. metonio
  Hüyük köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
h1917 Sanj: Hüyük
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çetillik mah Gözcüler - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1940 RG: Çetillik
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çevlik mah - Samandağı - Hatay
hy1911 Kiep: Çaycik [ Tr "çitle çevrilmiş yer, bostan" ]
  Gözcüler bld - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1940 RG: Alakop
F1935 Sanj: El-Hub [ Ar "sevimli" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Kapısuyu köy - Samandağı - Hatay
hy1911 Kiep: Kâbusiye
1526, F1935 T, Sanj: Kebusiye
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mağaracık bld - Samandağı - Hatay
F1935 Sanj: Mağaracık
hy1911 Kiep: Muğayir [ Ar "mağaracık" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  HaramiÇeşmesi mv - Arsuz - Hatay
F1935: Ayn el-Harami [ Ar "harami çeşmesi" ]
■ Helenistik ve Roma dönemine ait arkeolojik kalıntılar muhtemelen antik Myriandos kasabasına aittir. SN
  Denizgören köy - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
F1935 k1946 Sanj, RG, RG: Mürselek
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gülcihan köy - Arsuz - Hatay
h1917: Gülcihan
  Çamlıyayla köy - Samandağı - Hatay
Eski adı: MetelikObası
■ Büyükoba köyüne bağlı mahalle iken 1992'de ayrıldı. SN
  Beyköyü köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
h1917: Beyköyü
1530 TT-998: Beykendi
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Türkçe 'kend' sözcüğü 20. yy'a dek `köy` anlamındayken, daha sonra `şehir` anlamı verilmiştir. SN
  Samandağı ilçe - Samandağı - Hatay
1948 RG: Samandağı [ Ar cebel samˁan "Aziz Simeon Dağı" ]
k1946 RG, MYK: Alevışık
Ar İdr: Es-Suweydiye [ Ar "karaca" ]
F1935 k1946 Sanj, MYK, MYK: Süveydiye (idari bölge)
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Ova ve liman adı olan Süveydiye 11. yy'da belirmiş ve 1948'e dek resmen kullanılmıştır. Şimdiki ilçe merkezi, limandan biraz içeride olan Levşiye/Alevışık köyü yerindedir. ■ Saman Dağı/Cebel Sam’an esasen kasabanın güneyindeki (Yayladağı ilçe sınırları içinde bulunan) dağın adıdır. 1948'de ilçe adı olarak benimsendi. SN
  ŞükrüKanatlı mah Samandağ - Samandağı - Hatay
Çr: Cırıri
Eski adı: Zeytuniİslam
  Hıdırbey köy - Samandağı - Hatay
F1935 Sanj: Hıdırbey
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ceylandere köy - Samandağı - Hatay
1990 DİE: SeldirenGömmece
hy1911 Kiep: Gömmaca
■ 1991'de Seldiren köyünden ayrılarak ayrı köy statüsüne kavuştu. SN
  Yoğunoluk köy - Samandağı - Hatay
1526 T: Yoğunoluk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Y. 1040 yılına ait anıtsal kilise harabesi köyün dışındadır. SN
  Vakıflı köy - Samandağı - Hatay
F1935 Sanj: Vakıflı
E1902 Epr: HıdırbeyVakfı
Ermeni yerleşimi
■ Türkiye'de halen mevcut olan tek Hırisityan Ermeni köyüdür. Musadağı yöresindeki yedi Ermeni köyünde 1938'den sonra kalan Ermeni aileler buraya iskân edilmiştir. SN
  Cumhuriyet mah Samandağı - Samandağı - Hatay
F1935 Sanj: Zizaniye
  Yeniköy köy - Samandağı - Hatay
Türkmen (Reyhanlı ) yerleşimi
■ Seldiren köyüne bağlı Aşağı Çakıllı mahallesi iken 1990'da ayrılarak Yeniköy adını aldı. SN
■ Reyhanlı aşiretinin Çirkinoğlu kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
  Tekebaşı bld - Samandağı - Hatay
1940 RG: Çilli
F1935 Sanj: Cilliye [ Ar "aş." ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Üçgüllük bld - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
h1917 F1917 Sanj: Ekberköy [ Tr "büyük" ]
1530 TT-998: BüyükZilli
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Zilli Çayı üzerindeki büyük köy olduğu için bu adı almış olmalıdır. Küçükköy şimdiki Derekuyu köyüdür. SN
  Yayıkdamlar köy - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940 RG: Raflı
F1935 Sanj: Refail
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Madenli bld - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
F1935 Sanj: Kilise
h1917: Kiseli
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Batıayaz köy - Samandağı - Hatay
1960-2005: Teknepınar
1940 RG: Batıayaz
F1935 Sanj: Bitiyas [ pédias "ova" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Pédias büyük olasılıkla Samandağı (Seleukia Pieria) ovasının adıdır. Tepelik yerde olan bu kasaba bir dönem Pédias ilçesinin idari merkezi görevini üstlenmiş olmalıdır. 5. ve 19. yy'a ait kilise kalıntıları mevcuttur. ■ 1938'de Hatay'ın Türkiye'ye katılmasından sonra Batıayaz, 1960'ta Teknepınar adı verildi; 2005'te Batıayaz adı iade edildi. SN
  Eriklikuyu köy - Samandağı - Hatay
1940 RG: Hacıhabibli
1526, F1935 T, Sanj: Hacıhabib [ Ar/Tr "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mızraklı bld - Samandağı - Hatay
1940 RG: Mızraklı
1526, F1935 T, Sanj: Mişrakiye [ Ar "doğu" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çöğürlü köy - Samandağı - Hatay
1940 RG: Sabuncilli
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Sabuniye (Sabunlu) köyünün Cilli yakasındaki mahallesi iken ayrı köy oldu. SN
  Kepirce köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1530, F1935 TT-998, Sanj, Sanj: Çengen
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Subaşı bld - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1940 RG: Suseli
F1935 Sanj: Susiye [ Ar el-sûsiyye "meyanköklü" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Sutaşı bld - Samandağı - Hatay
k1946 MYK: Sabunlu
hy1911 Kiep: Sabuniye
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Kuşalanı bld - Samandağı - Hatay
1940 RG: Mutayran [ Ar "kuşalanı" ]
hy1911 Kiep: Muğayrun? [ Ar "mağaracıklar" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Aydınbahçe köy - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940 RG: Güvere
F1935 Sanj: Kefra [ Ar/Süry "köy" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yeditepe bld - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1791 RG: Bezge
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kurtbağı köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
F1935 Sanj: Kurtbağı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Sebenoba köy - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940 RG: Tumanlı
F1935 Sanj: Tumamiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Koyunoğlu bld - Samandağı - Hatay
1940 RG: Cerepderesi
F1935 Sanj: VadiCereb [ Ar wâdi'l-cereb "uyuzderesi" ]
hy1911 Kiep: AynCereb [ Ar "uyuz pınarı" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Karaköse bld - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940 RG: Karaköse
F1935 Sanj: Kirakusiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Fidanlı köy - Samandağı - Hatay
1992-: Çapar
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Uzunbağ köyüne bağlı Çapar mahallesi iken 1992'de ayrıldı, Fidanlı adını aldı. SN
  Yeşilköy köy - Samandağı - Hatay
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ 1990'da Koyunoğlu / Cerepderesi köyünden ayrıldı. SN
  Turunçlu köy - Erzin (Yeşilkent bucağı) - Hatay
k1928 K: İmraniye
h1917: Turunçlu
Girit göçmeni yerleşimi
  Uzunbağ bld - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
F1935 Sanj: NehrKebir [ Ar "büyüknehir" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çakı köy - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
F1935 Sanj: Çakı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Eğerci köy - Yayladağı - Hatay
1940 RG: Eğerci
F1935 Sanj: Aynıca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Büyükdere köy - Arsuz - Hatay
h1917: Büyükdere
■ Pirinçlik köyünden ayrıldı. SN
  Yeşilyazı köy - Samandağı - Hatay
Eski adı: ZiriBeytCıdyana [ Ar "aşağı Cıdyan eli" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Değirmenbaşı bld - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
F1935 Sanj: NehrKebîr [ Ar "büyüknehir" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Helvalı köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
h1917: Helvalı
■ Kepirce (Çengen) köyünden ayrıldı. SN
  Pirinçlik köy - Arsuz - Hatay
F1935 Sanj: Pirinçlik
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Avcılar köy - Samandağı - Hatay
■ Çanakoluk köyüne bağlı bir mahalle iken 2000'de ayrı köy oldu. SN
  Huzurlu köy - Samandağı - Hatay
■ Çanakoluk köyüne bağlı mahalle iken 1991'de ayrı köy oldu, Huzurlu adı verildi. SN
  Yukarıburnaz köy - Erzin - Hatay
hy1911 Kiep: YukarıBurnaz
  Ataköy köy - Samandağı - Hatay
k1946 MYK: Hamdunlu
F1935 Sanj: Hamduniyye
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Hamdunlu ve Karamanlı tek köy iken, Hamdunlu mahallesi ayrılarak Ataköy adını aldı. Köyün geri kalan kısmı Tomruksuyu adıyle belediye oldu. SN
  Üzengili köy - Samandağı - Hatay
hy1911 Kiep: Selca
  Yayladağı ilçe - Yayladağı - Hatay
1526, k1946 T, MYK: Ordu
1526: CebeliAkra (idari bölge)
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Özbek köy - Samandağı - Hatay
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Değirmenbaşı köyüne bağlı mahalle iken 1990'da ayrılarak bağımsız köy oldu. SN
  Akınyolu mah Aknehir - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1940 RG: Asakirli
F1935 Sanj: Asakiriye [ Ar el-ˁusaykira "askercikli" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Karacurun köy - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
F1935 Sanj: Karacurun
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Karaçay köy - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
k1946 MYK: Küçüknehir
F1935 Sanj: NehrSağir [ Ar ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Toygarlı bld - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1940 RG: Tellikumbelek
F1935 Sanj: TileylHumbeles [ Ar tileyl habbü'l-âs "mersinlitepecik" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Yeniceköy köy - Yayladağı - Hatay
F1935 Sanj: Yeniceköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Olgunlar köy - Yayladağı - Hatay
F1935 k1946 Sanj, RG, RG: Kırkbuçuk
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Arpaderesi köy - Arsuz - Hatay
h1917: Arapderesi
■ Karahüseyinli köyünden ayrıldı. SN
  (Aknehir) x - Samandağı - Hatay
■ Eski Akınyolu ve Nahırlı (şimdi Pınarbaşı) köylerinin birleşmesiyle 1994'te belediye oldu. Daha sonra tasfiye edildi. SN
  Sinanlı köy - Antakya (Harbiye bucağı) - Hatay
F1935 Sanj: Sinneniye
1551: Sinaniye
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Büyükçat köy - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1940 RG: Binat
F1935 Sanj: XırbeMinâ
Eski adı: Minat [ Ar el-mînât "limanlar" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Pınarbaşı mah Aknehir - Samandağı - Hatay
1940 RG: Nahırlı
F1935 Sanj: Nağayri
hy1911 Kiep: Nağayriye [ Ar el-nuhayriyye "ırmakçık" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km