Hatay'da 466 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Kale mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917h: Kale (mah)
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Işıklı mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917h: Şeyxli
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Tatarlı mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917h: Tatarlı (mah)
■ Işıklı köyünden ayrıldı. SN
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Konacık mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
F1935: Kasrik
1917h: Kesrik
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Tülek mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917h: Tülek
■ Konacık köyünden ayrıldı. SN
  Haymeseki mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917h: Kaimesekisi [ Tr hayme sekisi "çadırdüzü" ]
  Arpagedik mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917h: Arab Gedik
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Hüyük köyünden ayrıldı. SN
  Arsuz mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1960: Uluçınar
1530t y: Arsuz [ Ar ]
A870: Ar-Ruṣuṣ
Y17: Rhósos
■ 20. yy başında Hıristiyan Arap yerleşimi. Kısmen Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Rôsos adıyla Büyük İskender sefernamelerinde kaydedilmiştir. Türkçe isim Ar ar-Ruṣuṣ biçiminden türemiş olmalıdır. SN
■ Kasabanın şu anki nüfusunun %70i Arap-Alevi, %30u Türk-Sünnidir. metonio
  Avcılarsuyu mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1946: Avcularsuyu
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Alevi Arap nüfus dışında Sünni Türk nüfus da yaşamaktadır. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 143, HDP 2, CHP 317, AKP 359 metonio
  Arpaçiftlik mah Arsuz - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917h: Arab Çiftlik
■ Sünni Türk çoğunluk, Alevi Arap azınlık. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 82, HDP 22, CHP 234, AKP 210 metonio
  Çetillik mah Gözcüler - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1946: Çetillik
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çevlik mah - Samandağı - Hatay
1911hk: Çaycik [ Tr "çevrilmiş yer, bostan?" ]
■ Çoğunluğu Alevi-Arap, azınlığı Sünni-Türktür. metonio
  Gözcüler mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1946: Alakap
F1935: El-Hub [ Ar "sevimli" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Kapısuyu mah - Samandağı - Hatay
1915hb: Habusiye
1526t: Kebusiye
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenilerin köyü terk edişinin ardından Yörük Türkmenler yerleşmiştir. metonio
  Mağaracık mah - Samandağı - Hatay
F1935: Mağaracık
1911hk: Muğayr [ Ar "mağaracık" ]
Y-146: Seleukeía (Pieria) [ Yun "Selevkos (kral) kenti" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Büyük İskender'in ardıllarından I. Selevkos'un kurduğu kent, Antakya'nın limanı olarak orta çağlara dek büyük önem taşımıştır. Arkeolojik saha Mağaracık mahallesinin hemen yanındadır. SN
  Denizgören mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
F1935: Mürselek
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gülcihan mah - Arsuz - Hatay
1917h: Gülcihan
■ Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi metonio
  Büyükoba mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
Eski adı: Arifobası
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Çamlıyayla mah - Samandağı - Hatay
Eski adı: Metelik Obası
■ Büyükoba köyüne bağlı mahalle iken 1992'de ayrıldı. SN
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Beyköyü mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917h: Beyköyü
1530t: Beykendi
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Türkçe 'kend' sözcüğü 20. yy'a dek `köy` anlamındayken, daha sonra `şehir` anlamı verilmiştir. SN
  Karagöz mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917h: Karagöz
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Samandağı ilçe - Samandağı - Hatay
1948g: Samandağı [ Ar cebel samˁan "Aziz Simeon Dağı" ]
A1154: Es-Suweydiye [ Ar "karaca" ]
1915hb: Süveydiye (idari bölge)
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Ova ve liman adı olan Süveydiye 11. yy'da belirmiş ve 1948'e dek resmen kullanılmıştır. Şimdiki ilçe merkezi, limandan biraz içeride olan Levşiye/Alevışık köyü yerindedir. ■ Cebel Sam'an esasen kasabanın güneyindeki (Yayladağı ilçe sınırları içinde bulunan) dağın adıdır. 2 Ocak 1948'de Samandağı adıyla ilçe yapıldı. SN
  Hıdırbey mah - Samandağı - Hatay
F1935: Hıdırbey
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Günümüzde Sünni Türk yerleşimi metonio
  Ceylandere mah - Samandağı - Hatay
1911hk: Gömmece
■ 1991'de Seldiren köyünden ayrılarak ayrı köy statüsüne kavuştu. SN
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Yoğunoluk mah - Samandağı - Hatay
1526t: Yoğunoluk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Y. 1040 yılına ait anıtsal kilise harabesi köyün dışındadır. SN
  Vakıflı mah - Samandağı - Hatay
F1935: Vakıflı
Ermeni yerleşimi
■ Türkiye'de halen mevcut olan tek Hırisityan Ermeni köyüdür. Musadağı yöresindeki yedi Ermeni köyünde Hatay'ın 1938'de Türkiye'ye ilhakından sonra kalmayı seçen Ermeni aileler buraya iskân edilmiştir. SN
  Cumhuriyet mah Samandağı - Samandağı - Hatay
F1935: Zizaniye
  Zeytuniye mah Samandağ - Samandağı - Hatay
Eski adı: Cırıri
1915hb: Zeytuniye
■ Kısmen Hıristiyan Arap yerleşimi
■ Bir bölümü Hıristiyan Arap mahallesidir. SN
  Yeniköy mah - Samandağı - Hatay
Türkmen (Reyhanlı ) yerleşimi
■ Seldiren köyüne bağlı Aşağı Çakıllı mahallesi iken 1990'da ayrılarak Yeniköy adını aldı. SN
■ Reyhanlı aşiretinin Çirkinoğlu kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
  Tekebaşı mah - Samandağı - Hatay
1940: Çilli
1915hb: Cilliye [ Ar "aş." ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Üçgüllük mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1946: Ekver
1917h: Ekberköy [ Tr "büyük" ]
1530t, F1935: Büyük Zilli
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Zilli Çayı üzerindeki büyük köy olduğu için bu adı almış olmalıdır. Küçükköy şimdiki Derekuyu köyüdür. SN
  Yayıkdamlar mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940: Raflı
F1935: Refail
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Seldiren mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1911hk: Sandıran
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Batıayaz mah - Samandağı - Hatay
1968: Teknepınar
1940: Batıayaz
1915hb y: Bitiyas [ Yun pédias "ova" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Pédias Samandağı (Seleukia Pieria) ovasının adıdır. Tepelik yerde olan bu kasaba bir dönem Pédias ilçesinin idari merkezi görevini üstlenmiş ve bu nedenle anlamca yabancı bu adı üstlenmiş olmalıdır. 5. ve 19. yy'a ait kilise kalıntıları mevcuttur. ■ 1938'de Hatay'ın Türkiye'ye katılmasından sonra Batıayaz, 1960'ta Teknepınar adı verildi; 2005'te Batıayaz adı iade edildi. SN
  Eriklikuyu mah - Samandağı - Hatay
1940: Hacıhabibli
1915hb: Hababliye
1526t: Hacıhabib
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Günümüzde Sünni Türk yerleşimi, bir kaç Alevi Arap aile de bulunuyor. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 79, HDP 18, CHP 97, AKP 199 metonio
  Mızraklı mah - Samandağı - Hatay
1940: Mızraklı
1526t: Mişrakiye [ Ar "doğu" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çöğürlü mah - Samandağı - Hatay
1940: Sabuncilli
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Sabuniye (Sabunlu) köyünün Cilli yakasındaki mahallesi iken ayrı köy oldu. SN
  Kepirce mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1530t, 1946: Çengen
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Eski ismi Çengen olan bir Sünni Türkmen köyüdür, günümüzde Aşağıkepirce ve Yukarıkepirce olarak ikiye bölünmüştür. Lakin Aşağı mahallede Alevi Arap (Nusayri) azınlık da bulunmaktadır. Yukarıkepirce 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 61, HDP 3, CHP 148, AKP 312, Aşağıkepirce 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 158, HDP 27, CHP 262, AKP 221. metonio
  Sutaşı mah - Samandağı - Hatay
1946: Sabunlu
1911hk: Sabuniye
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Kuşalanı mah - Samandağı - Hatay
1940: Mutayran [ Ar "kuşalanı" ]
1911hk: Muğayrun? [ Ar "mağaracıklar" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Aydınbahçe mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940: Güvere
F1935: Kefra [ Ar/Süry "köy" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yeditepe mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1791: Bezge
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  HaramiÇeşmesi mv - Arsuz - Hatay
1917h: ˁAyn el-Harami [ Ar "harami çeşmesi" ]
■ Helenistik ve Roma dönemine ait arkeolojik kalıntılar muhtemelen antik Myriandos kasabasına aittir. SN
  Kurtbağı mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
F1935: Kurtbağı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Adatepe mv - İskenderun - Hatay
Y-450: Myríandros?
■ MÖ 4. yy'da İskenderun kentinin kuruluşundan önce bölgenin en önemli limanı olan ve İskenderun Körfezine adını veren antik yerleşimin tam yeri belirlenememiştir. Aşağı Kepirce köyü yakınında Adatepe mevkii önerilmiştir. SN
  Sebenoba mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940: Tumanlı
F1935: Tumamiye
1915hb: Tumama
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Koyunoğlu mah - Samandağı - Hatay
1940: Cerepderesi
F1935: Vadi Cereb [ Ar wâdi'l-cereb "uyuzderesi" ]
1911hk: ˁAyn Cereb [ Ar "uyuz pınarı" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Karaköse mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940: Karaköse
F1935: Kirakusiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Fidanlı mah - Samandağı - Hatay
Eski adı: Çapar (mah)
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Uzunbağ köyüne bağlı Çapar mahallesi iken 1992'de ayrıldı, Fidanlı adını aldı. SN
  Yeşilköy mah - Samandağı - Hatay
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ 1990'da Koyunoğlu/Cerepderesi köyünden ayrıldı. SN
  Uzunbağ mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
F1935: B. Nehr [ Ar "büyüknehir" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çakı mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
F1935: Çakı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çubuklu mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1915hb: Çubuklu
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Eğerci mah - Yayladağı - Hatay
1940: Eğerci
F1935: Aynıca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Büyükdere mah - Arsuz - Hatay
1917h: Büyükdere
■ Pirinçlik köyünden ayrıldı. SN
  Yeşilyazı mah - Samandağı - Hatay
1915hb: Zeriye [ Ar ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Yaylacık mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Derekuyu mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
Eski adı: Küçük Zilli
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Helvalı mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917h: Helvalı
■ Kepirce (Çengen) köyünden ayrıldı. SN
■ Sünni Türk yerleşimi, Alevi Arap nüfus bulunmamaktadır. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 55, HDP 0, CHP 103, AKP 303 metonio
  Pirinçlik mah - Arsuz - Hatay
F1935: Pirinçlik
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi, Alevi Arap nüfus bulunmamaktadır. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 136, HDP 3, CHP 72, AKP 495 metonio
  Avcılar mah - Samandağı - Hatay
■ Çanakoluk köyüne bağlı mahalle iken 2000'de ayrı köy oldu. SN
■ Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi metonio
  Huzurlu mah - Samandağı - Hatay
Eski adı: Kabaharnup
■ Suriye'de Baas hareketinin kurucusu Zeki el-Arsuzi'nin doğum yeridir. Çanakoluk köyüne bağlı mahalle iken 1991'de ayrı köy oldu, Huzurlu adı verildi. SN
  Pınarbaşı mah Aknehir - Samandağı - Hatay
1940: Nahırlı
1911hk: Nağayriye / Nağayri [ Ar el-nuhayriyye "ırmakçık" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Ataköy mah - Samandağı - Hatay
1946: Hamdunlu
F1935: Hamduniye
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Hamdunlu ve Karamanlı tek köy iken, Hamdunlu mahallesi ayrılarak Ataköy adını aldı. Köyün geri kalan kısmı Tomruksuyu adıyle belediye oldu. SN
  Üzengili mah - Defne - Hatay
1911hk: Selca
  Yayladağı ilçe - Yayladağı - Hatay
1526t: Ordu
1526t: Cebeli Akra (idari bölge)
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Özbek mah - Defne - Hatay
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Değirmenbaşı köyüne bağlı mahalle iken 1990'da ayrılarak bağımsız köy oldu. SN
  Karacurun mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
F1935: Karacurun [ Ar/Kürd curun "yalak" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Toygarlı mah - Defne (Hıdırbey bucağı) - Hatay
F1935: Tileyl Humbeles [ Ar tileyl "höyücek, küçük höyük" ]
1915hb: Tell Hamblas [ Ar habbü'l-âs "mersin" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Yeniceköy mah - Yayladağı - Hatay
F1935: Yeniceköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Olgunlar mah - Yayladağı - Hatay
F1935: Kırkbuçuk
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Arpaderesi mah - Arsuz - Hatay
1917h: Arab Deresi
■ Karahüseyinli köyünden ayrıldı. SN
■ Sünni Türk yerleşimidir, sahil konutlarında ise Alevi Arap azınlık bulunmaktadır. metonio
  Çınarlı mah - Defne - Hatay
1915hb: Adiliye [ Ar ]
  Aknehir mah - Defne - Hatay
1968: Akınyolu
1940: Asakirli
F1935: Asakiriye [ Ar el-ˁusaykira "askercik" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Eski Akınyolu ve Nahırlı (şimdi Samandağı-Pınarbaşı) köylerinin birleşmesiyle 1994'te belediye oldu. 2014'te Akınyolu mahallesi Defne ilçesine katıldı, fakat Aknehir adını korudu. SN
  Sinanlı mah - Defne (Harbiye bucağı) - Hatay
1551a, 1915hb: Sinnaniye
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Büyükçat mah - Defne (Karaçay bucağı) - Hatay
1940: Binat
F1935: Xırbe Minâ
Eski adı: Minat [ Ar el-mînât "limanlar" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Harlısu mah - Arsuz - Hatay
1917h: Fartisli
1530t y: Fartisi [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km