Hasköy'de 19 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yarkaya köy - Hasköy - Muş
1928: Bunduklar
1917h: Pendik
E1900~a: Bındıxner [ Erm/Tr bunduk/bantok "han, konak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Köy halkı Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dağdibi köy - Hasköy - Muş
E1902: Şmlag
1556b: Şimlak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Köy halkı Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Elmabulak köy - Hasköy - Muş
1928: Kolosik
E1900~a: Kolosig Քոլոսիկ [ Erm "külahçık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Arap/Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Araplar'dan ve Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Hasköy ilçe - Hasköy - Muş
E1902: Xarts խարձ [ Erm "sazlık, çalılık" ]
1865h: Xasköy
1556b: Xaskend
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Arap/Kürd yerleşimi
■ Hasköy adı Ermenice Xarts > Xars adından uyarlanmış olsa gerekir. Bu yörede Osmanlı hassı bulunduğuna dair bir belirti mevcut değildir. ■ 20. yy başında 4000 dolayında Ermeni nüfusu ve işler halde üç kilisesi vardı. SN
  Düzkışla bld - Hasköy - Muş
1865h: Meğrakom [ Erm "Meğraked (Karasu ırmağı) ağılı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Meğrakom `bal komu` demektir. Ancak burada kastedilen, Meğraked (`Bal deresi`) adı verilen Karasu ırmağıdır. SN
■ Belde halkı Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Azıklı köy - Hasköy - Muş
1928: Tıxsimér
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Köy halkı Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Eşmepınar köy - Hasköy - Muş
1917h: İrişter
E1902: Erişder
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Arap/Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Araplar'dan ve Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karakütük köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928: Zığak
E1902: Dzığag Ծղակ [ Erm "kafes, tuzak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
■ Köy halkı Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Umurca köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928: Arkavank
E1902: Arkavank Արքավանք [ Erm "kral/bey manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Sarıbahçe köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928: Arak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Araplar'dan oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Böğürdelen köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1917h: Vartkağ
E1900~a: Vartxax [ Erm "gülderen?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Aşağıüçdam köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
E1912: Uşdam
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köy halkı göçmen Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Otaç köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1917h: Zırkit
E474: Dzırked [ Erm "ırmakbüken" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Eski adı muhtemelen Karasu nehrine geniş bir büklüm yaptıran dağ kütlesinden ötürüdür. Tarihçi Xorenli Movses bu dağın üstünde bulunan demir madenini anar. SN
  Koçköy köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928: Nok / Nök [ Kürd nok "nohut" ]
Kürd yerleşimi
  Gökyazı köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928: Düzmarnik
1917h: Marnik
E680: Morenik Մօռենիք [ Erm "böğürtlen/dut köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Diğer Marnik için Muş Merkez Çubuklu köyüne bakınız. SN
  Ortanca köy - Hasköy - Muş
1928: Reaya Xeybiyan [ Kürd "yabancı gâvurlar" ]
E1900~a: Xıvner aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Reaya burada `gayrımüslim` demektir. Kürtçe «rêya xeybiyan» `yabancılar yolu` yorumu yanlıştır. ■ Yeremyan'ın 10. yy haritasında (Hewsen 82) bu yerde Xıvner adlı köy görünmektedir. SN
  Büvetli köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
E1902, 1928: Avzud / Avzut [ Erm avzud "kumlu, milli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında 40 hane Ermeni, 16 hane Kürt nüfus. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km