Harran'da 105 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Yakacık mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1911hk 📖 Kızbozan | Xarâbt el-Bint [ Ar "kız ören" ]
  Akkuş mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
Eski adı: Xarbetel-receb [ Ar "Recep harabesi" ]
  Kökenli mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
hl 📖 Ağcırı
1928 📖 Ağcere
  Ahmetkara mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1968 📖 Aklar
1928 📖 Ahmetkara
  Parapara mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1911hk 📖 Parapara [ Kr/Tr "parça parça" ]
  Tozluca mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Tozluca
  Çatalhurma mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
hl 📖 Hurum
1928 📖 Çatalhurma
  Serince mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Sahrince [ Ar/Kr "buzluk, sarnıç" ]
  Yarımca mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1911hk 📖 Yarımca aş. + yk.
  Dayanıklı mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Cahşiye [ Ar cahşiyye "eşekli" ]
Müslüman Arap yerleşimi
  Tahılalan mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Mârûda / Marude
  Şahinalan mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1911hk 📖 El-Vahşîye [ Ar ]
  Sütlüce mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Tell Haleb [ Ar tell halab "sütlü höyük" ]
  Kılıçlı mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1911hk 📖 Tell Seyf [ Ar "kılıç höyük" ]
Müslüman Arap yerleşimi
  Uzunyol mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1911hk 📖 Tell Kôrân
  Doruç mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Kızıl Dorc
  Balkat mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1911hk 📖 Tell Haḍr [ Ar ]
  Öncüler mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1911hk 📖 Ğeyde
  Buldum mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
hl 📖 Çeberni
1928 📖 Keberli Hallab
1911hk 📖 Keberdi
  Minare mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1860z 📖 Minare
■ © 31.12.1860 Urfa'nın Harran nahiyesinin Minare karyesinde ölü bulunan Şerefyanlı Aşireti'nden Şeyho'nun ölümünden dolayı karye ahalisinin sorgulanması. deyar heyran
  Varlıalan mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1911hk 📖 Tell Ğanem [ Ar "koyuntepe" ]
  Buğdaytepe mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1911hk 📖 Tell Hınta [ Ar tell hint*a "buğdayhöyük" ]
  Sefer mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1911hk 📖 Sefer
  Kuruyer mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖 Humeyre aş. [ Ar humeyre "kızılca" ]
1928 📖 Hamre aş. [ Ar hamre "kızıl" ]
  Küplüce mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1911hk 📖 Tell eş-Şenân [ Ar ]
  Harran ilçe - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1968 📖 Altınbaşak
A870 📖 Xarrân
Y17 Y535 📖 📖 Karrhai / Kárai
As-1274 📖 Harrânu
Müslüman Arap yerleşimi
■ Harran'daki Ay Tanrısı mabedi Babil ve Asur kaynaklarında MÖ 19. yy'dan itibaren anılır. Babil'in son hükümdar sülalesi (MÖ 7. yy) Harranlı idi. Roma çağında Kuzey Suriye!nin en önemli kenti ve MS 8. yy'da bir süre Emevi Halifeliğinin başkenti idi. Daha sonra terk edilen ören yerinde şimdiki yerleşim yakın dönemde ortaya çıkmıştır. SN
  Bükdere mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Rihayet / Rihyat
  Suvacık mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Sıvacık
  Sugeldi mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 K. Medinet el-Fâr [ Ar medînetu'l-fâr "fare şehri" ]
  İmambakır mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1911hk 📖 İmam Bâki
  EskiHarran mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1911hk 📖 Eski Harran
  Tantana mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Tantana
  Yardımlı mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Nassar [ Ar naṣṣâr "yardımcı" ]
1911hk 📖 Tell Nâsır [ Ar ]
  Şükürali mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Şeker Ali
  Ağcıl mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Beyda [ Ar beyḍâ "beyaz" ]
  Toytepe mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
hl 📖 Xabar
1946 📖 Resm el-Xamer [ Ar "kızılören" ]
  Akbayır mz - Harran - Şanlıurfa
1928 📖 Vize
  Bozyazı mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
hl 📖 Melhe
1928 📖 Melha [ Ar milha "tuzla" ]
  Gürgelen mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Resm el-Feyz [ Ar resme'l-feyḍ "gürakan öreni" ]
  Yukarıyakınyol mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖 Birmatar [ Ar "yağmurkuyusu" ]
  Bulgurlu mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1911hk 📖 Medinet el-Fâr [ Ar "fare şehri" ]
  Yolgider mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Ciğmaniye [ Ar ]
  Darıca mz - Harran - Şanlıurfa
1928 📖 Xuvetle
  Meydan mah - Harran - Şanlıurfa
Eski adı: Resm el-Sıcca [ Ar ]
  Yayvandoruk mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖 Resmeluğla [ Ar resme'l-uˁlâ "yüksekören" ]
  Alacalı mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Mersâviye [ Ar ]
  Arslankuyusu mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖 Biralessebi
1928 📖 Bîr es-Sebiˁ [ Ar "aslan kuyusu" ]
Müslüman Arap yerleşimi
  Bellitaş mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Tell Çeme [ Ar/Kr "gözelihöyük" ]
  Çağbaşı mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Ebuhazef [ Ar ebû xazef? "killi" ]
  Uluağaç mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Ummuşşecere [ Ar umm eş-şecere "kocaağaç" ]
  Oğulcuk mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
hl 📖 Meşrefe [ Ar "bakanak, gözetleme yeri" ]
  Meydankapı mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Xizan
1911hk 📖 Tell Xzân [ Ar/Kr ]
Müslüman Arap yerleşimi
  Avlak mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
hl 📖 Resm es-Seyd [ Ar "beyören" ]
  Gazlıkuyu mz - Harran - Şanlıurfa
1946 📖 Birşihan [ Kr bîr şêxan "şeyhler kuyusu" ]
  Yenidoğan mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Xaşaxiş [ Kr xişexiş "hışıltı" ]
  Göktaş mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
Eski adı: Xanelbarur [ Ar xân el-barûr "kuruüzüm hanı" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Barûr aynı zamanda (şeklinden ötürü) `keçi dışkısı` anlamına gelir. SN
  Koyunluca mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
hl 📖 Umurfreva [ Ar ]
  Büyüktaşlıca mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
hl 📖 Ummalhacar [ Ar "büyüktaş" ]
  Şuayipşehri mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
■ Roma dönemine ait antik kent kalıntıları vardır. Kuran'da anılan Hz. Şuayib'in memleketi ve türbesi olduğu rivayet edilir. SN
  Gözcü mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Meşrefe Şarkiye [ Ar "doğu gözetleme yeri" ]
  Aşağıkesmekaya mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
Eski adı: Cenubi Muğayre [ Ar muğayre "mağaracık" ]
  Demirli mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
hl 📖 Batıkuç
  Yenice mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
hl 📖 Doğu Kuç
Müslüman Arap yerleşimi
  Binekli mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
hl 📖 Cahşe [ Ar ]
  Kaymaklı mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
hl 📖 Ummkayra [ Ar ]
Müslüman Arap yerleşimi
  Ceylangözü mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
hl 📖 Kijan
■ Müslüman Arap yerleşimi Mehmet Ali


Grafik harita göster     haritada ara : km