haritada ara :   km  
Hani'de 45 yerleşim bulundu.
sırala 
Akhisar mah - Han (İscehisar bucağı) - Eskişehir
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Karaçay) yerleşimi.
Yazılıkaya mah - Han - Eskişehir
1924h 📖 Yazılıkaya
Y17 📖 Midaeíon [ Yun "Midas kenti" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Karaçay) yerleşimi.
■ Midaeíon adı, tıpkı Gordieíon (Gordion,Yassıhöyük) ve Kotyeíon (Kütahya) gibi muhtemelen Frig dilinden Yunancaya alıntıdır. Köyde etkileyici boyutta Frig kaya mezarları bulunur. SN
Peçene mah - Han - Eskişehir
1924h 📖 Peçene [ Tr "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Gökçeyayla mah - Han (İscehisar bucağı) - Eskişehir
1924h 📖 Orhaniye | Kiliseköy
Y200~a 📖 Málos
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Karaçay) yerleşimi.
Akdere mah - Han - Eskişehir
1924h 📖 Akdere
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Kayı mah - Han - Eskişehir
1924h 📖 Kayı [ Tr "aş." ]
Ağlarca mah - Han - Eskişehir
1924h 📖 Ağlarca
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
HanKaraağaç mah - Han - Eskişehir
1796z 📖 Karaağaç
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ © 21.05.1796 Sultanözü sancağında İnönü nahiyesinde Karaağaç nam karyede Süleyman oğlu Mustafa ve Karacaşehir nahiyesinde Ağamal ve Türkmenbudak nam karyelerde Mehmed ve Ahmed oğlu Mustafa'dan kalma hasılatsız tımarların Ahmed oğlu Mehmed'e tevcih edildiği. deyar heyran
Gökçekuyu mah - Han - Eskişehir
1924h 📖 Kulapa | Yeniköy
Han ilçe - Han - Eskişehir
1924h 📖 Husrevpaşa | Han
1793z 📖 Barçınlı / Barçınhanı [ Tr barçın "aş." ]
■ Türkçe `ipek` anlamına gelen Barçın, Kütahya ve Bursa yöresinde bir cemaat adıdır. SN
■ 07.01.1800 Kütahya'da Barçin kazasında sakin Karabağ Aşireti ve Türkmenler... 17.12.1793 Kütahya eyaletinde Barçınlı kazasının Yanıkkışla mevkiinde oturan Musacalı aşiretinden Kalender ve Murtaza adlı şakiler deyar heyran
İskânkuyu mah - Han - Eskişehir
1924h 📖 İskankuyusu
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Başaran mah - Han - Eskişehir
1924h 📖 Başören
Eski adı: Belpınar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Kuyular mah - Hani - Diyarbakır
Z 📖 Nêribê Ağon
1915h 📖 Neribi Ağan [ Zz "Nirib (aş.) ağalar" ]
Zaza (Sünni) (Niribi) yerleşimi
■ Hani ilçesinde bulunan altı Nerib/Nirib köyü, adlarını Nerib/Nirib dağından alır. Asur kaynaklarında MÖ 13. yy'dan itibaren zikredilen Nirbu/Nirbi beyliğiyle bu isim arasında bağlantı kurulabilir. SN
■ Diyarbakır'a bağlı Hani (Hêni) ilçesinin kuzeyinde bulunan Nêrıb dağı, Nêrıb düzü, Nêrıb toprağı ve birçok köy adını Nirbiler'den (Nirbolar'dan) almıştır. Nêribij
■ © 27.09.1902 Katl maddesinden maznun Lice'ye tabi Nerib-i Ulya karyesinden Gafur oğlu Osman ile Hasan b. Ahmed Sadun'un Nerib Agan karyesine iltica etmeleri üzerine maktullerin yakınlarının bu köye saldırdıkları deyar heyran
Abacılar mah - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 Neribi Çolagân [ Zz "Nirib (aş.) çolaklar" ]
Zaza (Sünni) (Niribi) yerleşimi
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirip Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair. deyar heyran
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Çulagan/Çulagan (Okunuşu: Nêrıbê Çulagan/Çulagon). Türkçe anlamı: Çulhalar Köyü. Çulag: çulha, dokumacı, abacı anlamlarına gelir. Köyün Türkçe ismi de buradan tercüme edilmiştir. Nêribij
Süslü mah - Hani - Diyarbakır
1928 📖 Risni [ Kr ]
Anıl mah - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 Mûkrîyan [ Kr "hafızlar" ]
Çukur mah - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 Neribi Yusufan [ Zz "Nirib (aş.) Yusuflar" ]
Zaza (Sünni) (Niribi) yerleşimi
■ Nêribê Şeynon (Nêribê Şeynan) merkezi. Zazakî (Kirdkî): Nêribê Wisifon/Yusufon (Okunuşu: Nêrıbê Wısıfon/Yusufon) Nêribij
■ © 13.11.1860 1- Eğil kazası Nerib köyü eşkiyasından, Hani kasabasında mutavattın Ermenilerle, kilisenin eşyalarını çalanların yakalanıp muhakeme edilmeleri. deyar heyran
Bozok mah Çukur - Hani - Diyarbakır
1928 📖 Nîribi Aliyan [ Zz "Nirib (aş.) Aliler köyü" ]
1835z 📖 Neyrib / Nîrib (aş.)
Zaza (Sünni) (Niribi) yerleşimi
■ Nêrıbê Şeynon mezrası. Zazakî (Kirdkî): Nêribê 'Elîyon (Okunuşu: Nêrıbê Eliyon) Nêribij
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirib Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair... deyar heyran
Belen mah - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 Delbî [ Kr ]
Sergen mah - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 Sipri [ Kr ]
Gürbüz mah - Hani - Diyarbakır
K 📖 Cewzê
1915h 📖 Cevzî [ Kr ]
Zaza (Sünni) (Heyderi) yerleşimi
Burak mah Belen - Hani - Diyarbakır
1928 📖 Puseyl
Akçayurt mah - Hani (Servi bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖 Dernân [ Kr dêranan ]
■ Daha önce Palu'ya bağlı iken Bingöl Genç ilçesine, sonra Diyarbakır'a bağlandı. SN
Çardaklı mah - Hani - Diyarbakır
1928 📖 Çeman [ Kr "gözeler" ]
Okur mah - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 Cumayik [ Kr "küçük cuma" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Hani ilçe - Hani - Diyarbakır
E1912 📖 Hayni
1819z 📖 Heni [ Zz hêni "çeşme" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Zaza (Sünni)/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Bölge halkı "Yeni" olarak telefuz etmektedir .Yeni Zazaca'da "Kaynak su, pınar, göze", Arapça "Ayn " sözünden.
■ © 18.11.1819 Diyarbekir'e tabi Heni kazası ahalisinden Timur ve Eğil kazası kurasından Delilbaşı Tirkanlıoğlu Mehmed nam şakilerin... deyar heyran
■ Hani merkezdeki halkın % 70 i Zaza'dır. Ancak bölgede yerleşik olan Zaza toplumunun büyük çoğunluğu Kürtleşmiştir. Köylerinde Kürtçe ve Zazaca konuşulur.
Kaledibi mah - Hani (Servi bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Seyar [ Zz sayêre "elmalı" ]
■ Daha önce Palu'ya bağlı iken Bingöl Genç ilçesine, sonra Diyarbakır'a bağlandı. SN
Uysal mah Topçular - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 Mülayim
Topçular mah - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 Neribi Topalan [ Zz "Nirib (bölgesi) topallar köyü" ]
Zaza (Sünni) (Niribi) yerleşimi
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Topalon (Nêrıbê Topalon) Nêribij
Kalaba mah - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 Babık [ Kr "dedeler" ]
Ovalı mah Kırım - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 Kotî [ Kr "kötü? cüzamlı?" ]
Soylu mah Yayvan - Hani - Diyarbakır
1928 📖 Zengelan [ Kr ]
Yayvan mah - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 Tell Atîn [ Ar/Kr "incirhöyük" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kırım mah - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 Kadeştî [ Kr kadeşt "saman tarlası" ]
Kermen mah Kırım - Hani - Diyarbakır
1928 📖 ˁAyndar [ Kr ]
Uzunlar mah - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 Tavîl [ Kr "güneşli" ]
Aşağıturalı mah Yukarıturalı - Hani - Diyarbakır
1928 📖 Şelli aş. [ Kr ]
Yukarıturalı mah - Hani - Diyarbakır
1928 📖 Şeli yk.
1915h 📖 B. Şel
1899z 📖 Şengilik yk. [ Kr ]
■ © 06.04.1899 Tezkire-i müruriye ve Osmaniyesi olmayan Maden sancağının Eğil nahiyesine tabi Şenkilik-i Ulya karyesinden Hüseyin oğlu Yusuf'un mektumiyetinin askerlikten kurtulmak maksadı taşıyıp taşımadığının tahkiki. deyar heyran
Gürbulak mah Karaba - Hani - Diyarbakır
1928 📖 ˁAyn Har [ Kr "Hor pınarı" ]
Aka mah Kırım - Hani - Diyarbakır
1928 📖 Horik [ Kr "garipçe?" ]
Seren mah - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 Serdî [ Kr serdê "köybaşı" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Şeyh Muhammed Serdi Licevi'nin türbesi ziyaret edilir. SN
■ Şeyh Muhammed Serdi aslen Bingöl Genç ilçesi Bırnek karyesinden Şeyh Hüdaverdinin Torunudur. Şeyh Ali Sebti Palevinin Halifesidir. İcazetini Ondan Alıp Serdeye Gelmiştir. Ölünceye Kadar Burda Kalmıştır. Bütün Erkek Evlatları Küçükken Ölmüşlerdir. Soyu Kızlarından Devam Etmiştir. Genç Ağalarından Eski Milletvekili Sait Göker ve Şeyh Zülküf Akar'ın Anne Tarafından Dedeleridir.. (not:Bırnek Karyesi Aslen Herta Köyününden Şeyh Mahmud'un Neslindendirler) AHMET ŞEYHAN
■ Ya da Kürd: Serdih "Köybaşı", ya da Kürd (Zaza) Serdî "soğuk/serince". yalcin
Mazılı mah Seren - Hani - Diyarbakır
1928 📖 Mezrei Serdi [ Kr ]
Gömeç mah - Hani - Diyarbakır
1928 📖 Hori
1865h 📖 Hure
Pınar mah Gömeç - Hani - Diyarbakır
1928 📖 ˁAyngul [ Kr "gülpınar" ]
Çağıl mah Gömeç - Hani - Diyarbakır
1928 📖 Batit


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.