haritada ara :   km  
Hani'de 33 yerleşim bulundu.
sırala 
Abacılar mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Neribi Çolagân [ Zazaca "Nirib (aş.) çolaklar" ]
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirip Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair. deyar heyran
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Çulagan/Çulagan (Okunuşu: Nêrıbê Çulagan/Çulagon). Türkçe anlamı: Çulhalar Köyü. Çulag: çulha, dokumacı, abacı anlamlarına gelir. Köyün Türkçe ismi de buradan tercüme edilmiştir. Nêribij
■ Koord: 38° 26' 3'' D, 40° 18' 16'' K
Aka mahalle (Kırım bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖: Hûrik [ Kürtçe "garipçe?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kurmancî Kürtçesi konuşulur. Kürtçe adı: "Hûrîg" olup, "küçük Hur" anlamına gelir, bir diğer "Hur" ise Gömeç/Hani köyüdür. İsmin kökeni Hurri-Mitanniler ile ilgili olabilir. Nêribij
■ Koord: 38° 22' 57'' D, 40° 28' 56'' K
Akçayurt mahalle - Hani (Servi bucağı) - Diyarbakır
1841 1915h 📖 📖: Dirnân [ Kürtçe/Zazaca dêranan ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Daha önce Palu’ya bağlı iken Bingöl Genç ilçesine, sonra Diyarbakır’a bağlandı. SN
■ Koord: 38° 29' 5'' D, 40° 22' 9'' K
Anıl mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Mûkrîyan [ Kürtçe "hafızlar" ]
■ Koord: 38° 23' 56'' D, 40° 20' 16'' K
Aşağıturalı mahalle (Yukarıturalı bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖: Şelli aş. [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 28' 49'' D, 40° 27' 32'' K
Belen mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Dilbi [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 25' 14'' D, 40° 21' 10'' K
Bozok mahalle (Çukur bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖: Nîribi Aliyan [ Zazaca "Nirib (aş.) Aliler köyü" ]
1835z 📖: Nêrib / Nîrib (aş.)
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ Nêrıbê Şeynon mezrası. Zazakî (Kirdkî): Nêribê 'Elîyon (Okunuşu: Nêrıbê Eliyon) Nêribij
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirib Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair... deyar heyran
■ Koord: 38° 27' 1'' D, 40° 21' 3'' K
Burak mahalle (Belen bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖: Puseyl
■ Koord: 38° 25' 12'' D, 40° 22' 4'' K
Çağıl mahalle (Gömeç bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖: Batit
■ Koord: 38° 22' 31'' D, 40° 31' 57'' K
Çardaklı mahalle - Hani - Diyarbakır
1928 📖: Çeman [ Kürtçe "gözeler" ]
■ Koord: 38° 20' 16'' D, 40° 22' 11'' K
Çukur mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Neribi Yusufan [ Zazaca "Nirib (aş.) Yusuflar" ]
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ Nêribê Şeynon (Nêribê Şeynan) merkezi. Zazakî (Kirdkî): Nêribê Wisifon/Yusufon (Okunuşu: Nêrıbê Wısıfon/Yusufon) Nêribij
■ © 13.11.1860 1- Eğil kazası Nerib köyü eşkiyasından, Hani kasabasında mutavattın Ermenilerle, kilisenin eşyalarını çalanların yakalanıp muhakeme edilmeleri. deyar heyran
■ Koord: 38° 27' 8'' D, 40° 20' 22'' K
Gömeç mahalle - Hani - Diyarbakır
1928 📖: Hor
1865h 📖: Hure
■ Koord: 38° 21' 34'' D, 40° 31' 37'' K
Gürbulak mahalle (Karaba bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖: Ayn Hir [ Kürtçe "Hor pınarı" ]
■ Koord: 38° 26' 15'' D, 40° 27' 59'' K
Gürbüz mahalle - Hani - Diyarbakır
K 📖: Cewzê
1915h 📖: Cevzî [ Kürtçe ]
Zaza-Sünni (Heyderi) yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 43'' D, 40° 21' 39'' K
Hani ilçe - Hani - Diyarbakır
E1912 📖: Hayni
1819z 📖: Heni [ Zazaca hêni "çeşme" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Zaza-Sünni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bölge halkı "Yeni" olarak telefuz etmektedir .Yeni Zazaca'da "Kaynak su, pınar, göze", Arapça "Ayn " sözünden.
■ © 18.11.1819 Diyarbekir'e tabi Heni kazası ahalisinden Timur ve Eğil kazası kurasından Delilbaşı Tirkanlıoğlu Mehmed nam şakilerin... deyar heyran
■ Hani merkezdeki halkın % 70 i Zaza'dır. Ancak bölgede yerleşik olan Zaza toplumunun büyük çoğunluğu Kürtleşmiştir. Köylerinde Kürtçe ve Zazaca konuşulur.
■ Koord: 38° 24' 46'' D, 40° 23' 36'' K
Kalaba mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Babık/Babığ [ Kürtçe "dedeler" ]
■ Koord: 38° 26' 9'' D, 40° 25' 3'' K
Kaledibi mahalle - Hani (Servi bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Seyar [ Zazaca sayêre "elmalı" ]
■ Daha önce Palu’ya bağlı iken Bingöl Genç ilçesine, sonra Diyarbakır’a bağlandı. Başaklı (Horsel), Güzelce (Aryegor), Diktaş (Higaymezel), Sıraevler (Dewaxırab), Sarıevler (Gurtşeyh) ve Taşburun (Bınzığır) olmak üzere altı mezrası vardır. SN
■ Koord: 38° 30' 43'' D, 40° 23' 36'' K
Kermen mahalle (Kırım bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖: Ayndar [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 22' 36'' D, 40° 26' 56'' K
Kırım mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Kadeştî [ Kürtçe kadeşt "saman tarlası" ]
■ Koord: 38° 22' 36'' D, 40° 26' 56'' K
Kuyular mahalle - Hani - Diyarbakır
Z 📖: Nêribê Ağon
1915h 📖: Neribi Ağan [ Zazaca "Nirib (aş.) ağalar" ]
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ Hani ilçesinde bulunan altı Nerib/Nirib köyü, adlarını Nerib/Nirib dağından alır. Asur kaynaklarında MÖ 13. yy’dan itibaren zikredilen Nirbu/Nirbi beyliğiyle bu isim arasında bağlantı kurulabilir. SN
■ Diyarbakır'a bağlı Hani (Hêni) ilçesinin kuzeyinde bulunan Nêrıb dağı, Nêrıb düzü, Nêrıb toprağı ve birçok köy adını Nirbiler'den (Nirbolar'dan) almıştır. Nêribij
■ © 27.09.1902 Katl maddesinden maznun Lice'ye tabi Nerib-i Ulya karyesinden Gafur oğlu Osman ile Hasan b. Ahmed Sadun'un Nerib Agan karyesine iltica etmeleri üzerine maktullerin yakınlarının bu köye saldırdıkları deyar heyran
■ Koord: 38° 25' 55'' D, 40° 16' 33'' K
Mazılı mahalle (Seren bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖: Mezrei Serdi [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 24' 15'' D, 40° 31' 10'' K
Okur mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Comayik [ Kürtçe "küçük cuma" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 40'' D, 40° 22' 41'' K
Ovalı mahalle (Kırım bağ) - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Kotî [ Kürtçe "kötü? cüzamlı?" ]
■ Koord: 38° 21' 36'' D, 40° 25' 31'' K
Pınar mahalle (Gömeç bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖: Ayngul [ Kürtçe "gülpınar" ]
■ Koord: 38° 22' 45'' D, 40° 31' 48'' K
Seren mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Serdî [ Kürtçe serdê "köybaşı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şeyh Muhammed Serdi Licevi’nin türbesi ziyaret edilir. SN
■ Ya da Kürd: Serdih "Köybaşı", ya da Kürd (Zaza) Serdî "soğuk/serince". yalcin
■ Şeyh Muhammed Serdi aslen Bingöl Genç (Darahini) ilçesi Doğanca-Bırnek Köyünden Seyyid Hüdaverdi'nin Torunudur. Şeyh Ali Sebti Palevinin Halifesidir. İcazetini Ondan Alıp Serdiye Gelmiştir. Ölünceye Kadar Burda Kalmıştır. Bütün Erkek Evlatları Küçükken Ölmüşlerdir. Soyu Kızlarından Devam Etmiştir. Genç Eski Milletvekili Sait Göker ve Şeyh Zülküf Akar'ın (Palevi) Anne Tarafından Dedeleridir.. (not:Bırnek Köyü Aslen Herta Şeyh'lerindendir) AHMET ŞEYHAN
■ Koord: 38° 24' 14'' D, 40° 30' 28'' K
Sergen mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Sipri [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 18' 18'' D, 40° 21' 10'' K
Soylu mahalle (Yayvan bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖: Zengelan [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 18' 19'' D, 40° 25' 50'' K
Süslü mahalle - Hani - Diyarbakır
1928 📖: Risni [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 23' 4'' D, 40° 18' 41'' K
Topçular mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Neribi Topalan [ Zazaca "Nirib (bölgesi) topallar köyü" ]
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Topalon (Nêrıbê Topalon) Nêribij
■ Koord: 38° 28' 46'' D, 40° 24' 35'' K
Uysal mahalle (Topçular bağ) - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Mülayim
■ Koord: 38° 27' 37'' D, 40° 24' 5'' K
Uzunlar mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Tavîl [ Kürtçe "güneşli" ]
■ Koord: 38° 24' 51'' D, 40° 27' 17'' K
Yayvan mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Tell Atîn [ Arapça/Kürtçe "incirhöyük" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 7'' D, 40° 26' 12'' K
Yukarıturalı mahalle - Hani - Diyarbakır
1928 📖: Şeli yk.
1915h 📖: By. Şel
1899z 📖: Şengilik yk. [ Kürtçe ]
■ © 06.04.1899 Tezkire-i müruriye ve Osmaniyesi olmayan Maden sancağının Eğil nahiyesine tabi Şenkilik-i Ulya karyesinden Hüseyin oğlu Yusuf'un mektumiyetinin askerlikten kurtulmak maksadı taşıyıp taşımadığının tahkiki. deyar heyran
■ Koord: 38° 27' 49'' D, 40° 27' 35'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.