haritada ara :   km  
Hani'de 33 yerleşim bulundu.
sırala 
Kuyular mahalle - Hani - Diyarbakır
Z 📖 : Nêribê Ağon
1915h 📖 : Neribi Ağan [ Zazaca "Nirib (aş.) ağalar" ]
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ Hani ilçesinde bulunan altı Nerib/Nirib köyü, adlarını Nerib/Nirib dağından alır. Asur kaynaklarında MÖ 13. yy’dan itibaren zikredilen Nirbu/Nirbi beyliğiyle bu isim arasında bağlantı kurulabilir. SN
■ Diyarbakır'a bağlı Hani (Hêni) ilçesinin kuzeyinde bulunan Nêrıb dağı, Nêrıb düzü, Nêrıb toprağı ve birçok köy adını Nirbiler'den (Nirbolar'dan) almıştır. Nêribij
■ © 27.09.1902 Katl maddesinden maznun Lice'ye tabi Nerib-i Ulya karyesinden Gafur oğlu Osman ile Hasan b. Ahmed Sadun'un Nerib Agan karyesine iltica etmeleri üzerine maktullerin yakınlarının bu köye saldırdıkları deyar heyran
■ Koord: 38° 25' 55'' D, 40° 16' 33'' K
Abacılar mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 : Neribi Çolagân [ Zazaca "Nirib (aş.) çolaklar" ]
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirip Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair. deyar heyran
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Çulagan/Çulagan (Okunuşu: Nêrıbê Çulagan/Çulagon). Türkçe anlamı: Çulhalar Köyü. Çulag: çulha, dokumacı, abacı anlamlarına gelir. Köyün Türkçe ismi de buradan tercüme edilmiştir. Nêribij
■ Koord: 38° 26' 3'' D, 40° 18' 16'' K
Süslü mahalle - Hani - Diyarbakır
1928 📖 : Risni [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 23' 4'' D, 40° 18' 41'' K
Anıl mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 : Mûkrîyan [ Kürtçe "hafızlar" ]
■ Koord: 38° 23' 56'' D, 40° 20' 16'' K
Çukur mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 : Neribi Yusufan [ Zazaca "Nirib (aş.) Yusuflar" ]
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ Nêribê Şeynon (Nêribê Şeynan) merkezi. Zazakî (Kirdkî): Nêribê Wisifon/Yusufon (Okunuşu: Nêrıbê Wısıfon/Yusufon) Nêribij
■ © 13.11.1860 1- Eğil kazası Nerib köyü eşkiyasından, Hani kasabasında mutavattın Ermenilerle, kilisenin eşyalarını çalanların yakalanıp muhakeme edilmeleri. deyar heyran
■ Koord: 38° 27' 8'' D, 40° 20' 22'' K
Bozok mahalle (Çukur bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖 : Nîribi Aliyan [ Zazaca "Nirib (aş.) Aliler köyü" ]
1835z 📖 : Neyrib / Nîrib (aş.)
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ Nêrıbê Şeynon mezrası. Zazakî (Kirdkî): Nêribê 'Elîyon (Okunuşu: Nêrıbê Eliyon) Nêribij
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirib Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair... deyar heyran
■ Koord: 38° 27' 1'' D, 40° 21' 3'' K
Belen mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 : Dilbi [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 25' 14'' D, 40° 21' 10'' K
Sergen mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 : Sipri [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 18' 18'' D, 40° 21' 10'' K
Gürbüz mahalle - Hani - Diyarbakır
K 📖 : Cewzê
1915h 📖 : Cevzî [ Kürtçe ]
Zaza-Sünni (Heyderi) yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 43'' D, 40° 21' 39'' K
Burak mahalle (Belen bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖 : Puseyl
■ Koord: 38° 25' 12'' D, 40° 22' 4'' K
Akçayurt mahalle - Hani (Servi bucağı) - Diyarbakır
1841 1915h 📖 📖 : Dirnân [ Kürtçe/Zazaca dêranan ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Daha önce Palu’ya bağlı iken Bingöl Genç ilçesine, sonra Diyarbakır’a bağlandı. SN
■ Koord: 38° 29' 5'' D, 40° 22' 9'' K
Çardaklı mahalle - Hani - Diyarbakır
1928 📖 : Çeman [ Kürtçe "gözeler" ]
■ Koord: 38° 20' 16'' D, 40° 22' 11'' K
Okur mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 : Comayik [ Kürtçe "küçük cuma" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 40'' D, 40° 22' 41'' K
Hani ilçe - Hani - Diyarbakır
E1912 📖 : Hayni
1819z 📖 : Heni [ Zazaca hêni "çeşme" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Zaza-Sünni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bölge halkı "Yeni" olarak telefuz etmektedir .Yeni Zazaca'da "Kaynak su, pınar, göze", Arapça "Ayn " sözünden.
■ © 18.11.1819 Diyarbekir'e tabi Heni kazası ahalisinden Timur ve Eğil kazası kurasından Delilbaşı Tirkanlıoğlu Mehmed nam şakilerin... deyar heyran
■ Hani merkezdeki halkın % 70 i Zaza'dır. Ancak bölgede yerleşik olan Zaza toplumunun büyük çoğunluğu Kürtleşmiştir. Köylerinde Kürtçe ve Zazaca konuşulur.
■ Koord: 38° 24' 46'' D, 40° 23' 36'' K
Kaledibi mahalle - Hani (Servi bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Seyar [ Zazaca sayêre "elmalı" ]
■ Daha önce Palu’ya bağlı iken Bingöl Genç ilçesine, sonra Diyarbakır’a bağlandı. Başaklı (Horsel), Güzelce (Aryegor), Diktaş (Higaymezel), Sıraevler (Dewaxırab), Sarıevler (Gurtşeyh) ve Taşburun (Bınzığır) olmak üzere altı mezrası vardır. SN
■ Koord: 38° 30' 43'' D, 40° 23' 36'' K
Uysal mahalle (Topçular bağ) - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 : Mülayim
■ Koord: 38° 27' 37'' D, 40° 24' 5'' K
Topçular mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 : Neribi Topalan [ Zazaca "Nirib (bölgesi) topallar köyü" ]
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Topalon (Nêrıbê Topalon) Nêribij
■ Koord: 38° 28' 46'' D, 40° 24' 35'' K
Kalaba mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 : Babık/Babığ [ Kürtçe "dedeler" ]
■ Koord: 38° 26' 9'' D, 40° 25' 3'' K
Ovalı mahalle (Kırım bağ) - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 : Kotî [ Kürtçe "kötü? cüzamlı?" ]
■ Koord: 38° 21' 36'' D, 40° 25' 31'' K
Soylu mahalle (Yayvan bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖 : Zengelan [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 18' 19'' D, 40° 25' 50'' K
Yayvan mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 : Tell Atîn [ Arapça/Kürtçe "incirhöyük" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 7'' D, 40° 26' 12'' K
Kırım mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 : Kadeştî [ Kürtçe kadeşt "saman tarlası" ]
■ Koord: 38° 22' 36'' D, 40° 26' 56'' K
Kermen mahalle (Kırım bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖 : ˁAyndar [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 22' 36'' D, 40° 26' 56'' K
Uzunlar mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 : Tavîl [ Kürtçe "güneşli" ]
■ Koord: 38° 24' 51'' D, 40° 27' 17'' K
Aşağıturalı mahalle (Yukarıturalı bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖 : Şelli aş. [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 28' 49'' D, 40° 27' 32'' K
Yukarıturalı mahalle - Hani - Diyarbakır
1928 📖 : Şeli yk.
1915h 📖 : By. Şel
1899z 📖 : Şengilik yk. [ Kürtçe ]
■ © 06.04.1899 Tezkire-i müruriye ve Osmaniyesi olmayan Maden sancağının Eğil nahiyesine tabi Şenkilik-i Ulya karyesinden Hüseyin oğlu Yusuf'un mektumiyetinin askerlikten kurtulmak maksadı taşıyıp taşımadığının tahkiki. deyar heyran
■ Koord: 38° 27' 49'' D, 40° 27' 35'' K
Gürbulak mahalle (Karaba bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖 : ˁAyn Hir [ Kürtçe "Hor pınarı" ]
■ 1928 de dahil tüm belgelerde ismi "Aynhir" olarak geçmektedir. ishak levent
■ Koord: 38° 26' 15'' D, 40° 27' 59'' K
Aka mahalle (Kırım bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖 : Hûrik [ Kürtçe "garipçe?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kurmancî Kürtçesi konuşulur. Kürtçe adı: "Hûrîg" olup, "küçük Hur" anlamına gelir, bir diğer "Hur" ise Gömeç/Hani köyüdür. İsmin kökeni Hurri-Mitanniler ile ilgili olabilir. Nêribij
■ Koord: 38° 22' 57'' D, 40° 28' 56'' K
Seren mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 : Serdî [ Kürtçe serdê "köybaşı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şeyh Muhammed Serdi Licevi’nin türbesi ziyaret edilir. SN
■ Ya da Kürd: Serdih "Köybaşı", ya da Kürd (Zaza) Serdî "soğuk/serince". yalcin
■ Şeyh Muhammed Serdi aslen Bingöl Genç (Darahini) ilçesi Doğanca-Bırnek Köyünden Seyyid Hüdaverdi'nin Torunudur. Şeyh Ali Sebti Palevinin Halifesidir. İcazetini Ondan Alıp Serdiye Gelmiştir. Ölünceye Kadar Burda Kalmıştır. Bütün Erkek Evlatları Küçükken Ölmüşlerdir. Soyu Kızlarından Devam Etmiştir. Genç Eski Milletvekili Sait Göker ve Şeyh Zülküf Akar'ın (Palevi) Anne Tarafından Dedeleridir.. (not:Bırnek Köyü Aslen Herta Şeyh'lerindendir) AHMET ŞEYHAN
■ Koord: 38° 24' 14'' D, 40° 30' 28'' K
Mazılı mahalle (Seren bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖 : Mezrei Serdi [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 24' 15'' D, 40° 31' 10'' K
Gömeç mahalle - Hani - Diyarbakır
1928 📖 : Hor
1865h 📖 : Hure
■ Bu yerleşim yerinin adı "Hur" dur.1928 de Hour olarak yazılmıştır ishak levent
■ Koord: 38° 21' 34'' D, 40° 31' 37'' K
Pınar mahalle (Gömeç bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖 : ˁAyngul [ Kürtçe "gülpınar" ]
■ Koord: 38° 21' 34'' D, 40° 31' 37'' K
Çağıl mahalle (Gömeç bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖 : Batit
■ Koord: 38° 22' 31'' D, 40° 31' 57'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.