Hanak'da 30 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çatköy köy - Hanak - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Çat
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) (Dadalı) yerleşimi
  Yukarıaydere köy - Hanak - Ardahan
k1928 K: YukarıSurmal
R1889 RAl: YukarıTsurmal [ Gürc ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Karakale köy - Hanak - Ardahan
k1928 K: Karakale
R1889 RAl: Karakale-Meşa
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Altınemek köy - Hanak - Ardahan
Eski adı: (Kayabaşı)
k1928 K: Konduravul
R1889 RAl: Kontraul
■ Köy halkı Alevi iken sonrasında Sünnileşmiş Türkmenlerden oluşmaktadır. metonio
■ İsmin orjinali büyük ihtimalle Kondaravul olup Gürcüce'dir. Kondari (ქონდარი), Gürcüce Kekik otudur. Gürcüce yapım eki alıp Gürcüce'de çok rastlanan sesli harf düşmesi yaşıyarak Kondravuli dönüşmüş olabilir, yani Kekikli anlamı taşımaktadır. meriç
  Yamaçyolu köy - Hanak - Ardahan
k1928 K: Vardosan
R1889 RAl: Vardasan
■ Kısmen Ahıska Türkü yerleşimi
  Çiçeklidağ köy - Hanak - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Fayatlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) (Dadalı) yerleşimi
  Güneşgören köy - Hanak - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Kerkeden
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) (Dadalı) yerleşimi
  Serinkuyu köy - Hanak - Ardahan
k1928 K: Danidan
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) (Dadalı) yerleşimi
  Çavdarlı köy - Hanak - Ardahan
k1928 K: ViranNakala
R1889 RAl: ViraneNakalakevi [ Gürc Nakalakevi "şehiryeri" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) (Dadalı) yerleşimi
  İncedere köy - Hanak - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Piklob [ Gürc pikaloba "kayalı" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) (Dadalı) yerleşimi
  Çimliçayır köy - Hanak - Ardahan
R1889 RAl, K: Çimliçayır
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) (Dadalı) yerleşimi
  Koyunpınarı köy - Hanak - Ardahan
k1928 K: Saskara [ Gürc ]
R1889 RAl: Sosxara
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) (Dadalı) yerleşimi
  Baştoklu köy - Hanak - Ardahan
k1928 K: YukarıDikan
R1889 RAl: YukarıTikan [ Gürc tikani? (თიკანი) "oğlak" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Alaçam mah Hanak - Hanak - Ardahan
k1928 K: AşağıDikan
R1889 RAl: AşağıTikan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Avcılar mah Hanak - Hanak - Ardahan
R1889 RAl: YukarıXanak
  Hanak ilçe - Hanak - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Xanak
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Hanak bölgesi Gürcü tarihinde Eruşeti adıyla anılır. Hanak-Oğuzyolu köyüne bakınız. SN
  Çayağzı köy - Hanak - Ardahan
k1928 K: Uragas
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kürd/Ahıska Türkü yerleşimi
  Yünbüken köy - Hanak (Damal bucağı) - Ardahan
1960- DİE: Çıkırhet
k1928 K: Çixıret [ Gürc çixoreti "çukuryer" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Ortakent mh - Hanak - Ardahan
k1928 K: Nakalaköy
R1889 RAl: Nakalakevi [ Gürc ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Sulakçayır köy - Hanak (Damal bucağı) - Ardahan
k1928 K: Carisxev
R1889 RAl: Çarisxevi [ Gürc cvarisxevi? "haçdere" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Ahıska Türkü yerleşimi
  Geç köy - Hanak - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Gec
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yamçılı köy - Hanak (Damal bucağı) - Ardahan
1960- DİE: Macıvat
R1889 k1928 RAl, K: Maçevit/Maçivet
■ 20. yy başında Türk/Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köyün adı, Gürcüce porsuk anlamına gelen Maçvi (მაჩვი) kelimesinin değişime uğramış olması muhtemeldir. Maçvi-eti (Porsuk yeri) olarak tercüme edilebilir. meriç
  Dilekdere köy - Hanak - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Xoşiret [ Gürc ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürtler 1801 yılında Gürcistan Borcalı'dan göç etmişler. Günümüzde yaşlılar Kürdçe bilirler ama gençler genelde asimile olmuşlar. Mar(d)astan
■ Yanlış bilgi, buradaki ve Sazlıçayırdaki Kürtler Borçalıdan değil Kağızmandan gelmişlerdir. metonio
  Sazlıçayır köy - Hanak (Damal bucağı) - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Axaşen [ Gürc axalşeni? "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Buradaki Kürdler, Hoşiret ve Örüşet köylerindeki Kürdler ile birlikte 1801 yılında Gürcistan Borçalı'dan göç etmişler. Mar(d)astan
  Arıkonak köy - Hanak - Ardahan
k1928 K: Könk [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Oğuzyolu köy - Hanak (Damal bucağı) - Ardahan
k1928 K: Örüşet [ Gürc ]
R1889 RAl: Oruşeti
G1200-: Eruşeti (idari bölge)
Kürd yerleşimi
■ Köy, adını Hanak bölgesinin Gürcüce tarihi adı olan Eruşeti'den alır. Gürcü Vekayinamesine göre Gürcü ülkesindeki ilk kilise kral Mirian (ö. 342) zamanında Eruşeti'de inşa edilmiştir. SN
  Börk köy - Hanak - Ardahan
R1889 RAl, K: Börk
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Börk Rusya istatistiklerinde 1886 yılında 122 nüfuslu bir Türk köyü olarak geçiyor. Bkz. Candan Badem, Çarlık Rusyası Yönetiminde Kars Vilayeti, (Birzamanlar, 2010), s. 322. Candan Badem
  Sevimli köy - Hanak - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Vel [ Gürc veli "çayır" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Binbaşak köy - Hanak - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Gügübe/Küküba [ Gürc Kukoba "kamburköy" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km