Hanak'da 30 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çatköy köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928k: Çat
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) (Dadalı) yerleşimi
  Yukarıaydere köy - Hanak - Ardahan
1928k: Surmal yk.
R1889: Tsurmal yk. [ Gürc ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Karakale köy - Hanak - Ardahan
1928k: Karakale
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Altınemek köy - Hanak - Ardahan
Eski adı: (Kayabaşı)
1928k: Konduravul
R1889: Kontraul
■ Köy halkı Alevi iken sonrasında Sünnileşmiş Türkmenlerden oluşmaktadır. metonio
■ İsmin orjinali büyük ihtimalle Kondaravul olup Gürcüce'dir. Kondari (ქონდარი), Gürcüce Kekik otudur. Gürcüce yapım eki alıp Gürcüce'de çok rastlanan sesli harf düşmesi yaşıyarak Kondravuli dönüşmüş olabilir, yani Kekikli anlamı taşımaktadır. meriç
  Yamaçyolu köy - Hanak - Ardahan
1928k: Vardosan
R1889: Vardasan
■ Kısmen Ahıska Türkü yerleşimi
  Çiçeklidağ köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928k: Fayatlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) (Dadalı) yerleşimi
  Güneşgören köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928k: Kerkeden
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) (Dadalı) yerleşimi
  Serinkuyu köy - Hanak - Ardahan
1928k: Danidan
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) (Dadalı) yerleşimi
  Çavdarlı köy - Hanak - Ardahan
1928k: ViranNakala
R1889: ViraneNakalakevi [ Gürc Nakalakevi "şehiryeri" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) (Dadalı) yerleşimi
  İncedere köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928k: Piklob [ Gürc pikaloba "kayalı" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) (Dadalı) yerleşimi
  Çimliçayır köy - Hanak - Ardahan
R1889: Çimliçayır
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) (Dadalı) yerleşimi
  Koyunpınarı köy - Hanak - Ardahan
1928k: Saskara [ Gürc ]
R1889: Sosxara
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) (Dadalı) yerleşimi
  Baştoklu köy - Hanak - Ardahan
1928k: Dikan yk.
R1889: Tikan yk. [ Gürc tikani? (თიკანი) "oğlak" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Alaçam mah Hanak - Hanak - Ardahan
1928k: Dikan aş.
R1889: Tikan aş.
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Avcılar mah Hanak - Hanak - Ardahan
R1889: Xanak yk.
  Hanak ilçe - Hanak - Ardahan
R1889 1928k: Xanak
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Hanak bölgesi Gürcü tarihinde Eruşeti adıyla anılır. Hanak-Oğuzyolu köyüne bakınız. SN
  Çayağzı köy - Hanak - Ardahan
1928k: Uragas
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kürd/Ahıska Türkü yerleşimi
  Yünbüken köy - Hanak (Damal bucağı) - Ardahan
1960-: Çıkırhet
1928k: Çixıret [ Gürc çixoreti "çukuryer" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Ortakent mah Hanak - Hanak - Ardahan
1928k: Nakalaköy
1854hk: Nakalaxevi [ Gürc ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Sulakçayır köy - Hanak (Damal bucağı) - Ardahan
1928k: Carisxev
R1889: Çarisxevi [ Gürc cvarisxevi? "haçdere" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Ahıska Türkü yerleşimi
  Geç köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928k: Gec
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yamçılı köy - Hanak (Damal bucağı) - Ardahan
1960-: Macıvat
R1889 1928k: Maçevit/Maçivet
■ 20. yy başında Türk/Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köyün adı, Gürcüce porsuk anlamına gelen Maçvi (მაჩვი) kelimesinin değişime uğramış olması muhtemeldir. Maçvi-eti (Porsuk yeri) olarak tercüme edilebilir. meriç
  Dilekdere köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928k: Xoşiret [ Gürc ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürtler 1801 yılında Gürcistan Borcalı'dan göç etmişler. Günümüzde yaşlılar Kürdçe bilirler ama gençler genelde asimile olmuşlar. Mar(d)astan
■ Yanlış bilgi, buradaki ve Sazlıçayırdaki Kürtler Borçalıdan değil Kağızmandan gelmişlerdir. metonio
  Sazlıçayır köy - Hanak (Damal bucağı) - Ardahan
R1889 1928k: Axaşen [ Gürc axalşeni? "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Buradaki Kürdler, Hoşiret ve Örüşet köylerindeki Kürdler ile birlikte 1801 yılında Gürcistan Borçalı'dan göç etmişler. Mar(d)astan
  Arıkonak köy - Hanak - Ardahan
1928k: Könk [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Oğuzyolu köy - Hanak (Damal bucağı) - Ardahan
1928k: Örüşet [ Gürc ]
R1889: Oruşeti
G1200-: Eruşeti (idari bölge)
Kürd yerleşimi
■ Köy, adını Hanak bölgesinin Gürcüce tarihi adı olan Eruşeti'den alır. Gürcü Vekayinamesine göre Gürcü ülkesindeki ilk kilise kral Mirian (ö. 342) zamanında Eruşeti'de inşa edilmişti. SN
  Börk köy - Hanak - Ardahan
R1889: Börk
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Börk Rusya istatistiklerinde 1886 yılında 122 nüfuslu bir Türk köyü olarak geçiyor. Bkz. Candan Badem, Çarlık Rusyası Yönetiminde Kars Vilayeti, (Birzamanlar, 2010), s. 322. Candan Badem
  Sevimli köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928k: Vel [ Gürc veli "çayır" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Binbaşak köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928k: Gügübe/Küküba [ Gürc Kukoba "kamburköy" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km