Han'da 45 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akhisar mah - Han (İscehisar bucağı) - Eskişehir
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Karaçay Türkleri'nden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yazılıkaya mah - Han - Eskişehir
1924h: Yazılıkaya
Y17: Midaeíon [ Yun "Midas kenti" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Midaeíon adı, tıpkı Gordieíon (Gordion,Yassıhöyük) ve Kotyeíon (Kütahya) gibi muhtemelen Frig dilinden Yunancaya alıntıdır. Köyde etkileyici boyutta Frig kaya mezarları bulunur. SN
■ Köy halkı Karaçay-Malkar Türkleri'ne mensupturlar. Berk Ulusoy
  Peçene mah - Han - Eskişehir
1924h: Peçene [ Tr "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Gökçeyayla mah - Han (İscehisar bucağı) - Eskişehir
Y200~a: Málos
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Karaçay Türkleri'nden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Akdere mah - Han - Eskişehir
1924h: Akdere
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Kayı mah - Han - Eskişehir
1924h: Kayı
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ağlarca mah - Han - Eskişehir
1924h: Ağlarca
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  HanKaraağaç mah - Han - Eskişehir
1796z: Karaağaç
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ © 21.05.1796 Sultanözü sancağında İnönü nahiyesinde Karaağaç nam karyede Süleyman oğlu Mustafa ve Karacaşehir nahiyesinde Ağamal ve Türkmenbudak nam karyelerde Mehmed ve Ahmed oğlu Mustafa'dan kalma hasılatsız tımarların Ahmed oğlu Mehmed'e tevcih edildiği. deyar heyran
  Gökçekuyu mah - Han - Eskişehir
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Han ilçe - Han - Eskişehir
1793z: Barçınlı / Barçınhanı [ Tr barçın "aş." ]
■ Türkçe `ipek` anlamına gelen Barçın, Kütahya ve Bursa yöresinde bir aşiret adıdır. SN
■ 07.01.1800 Kütahya'da Barçin kazasında sakin Karabağ Aşireti ve Türkmenler... 17.12.1793 Kütahya eyaletinde Barçınlı kazasının Yanıkkışla mevkiinde oturan Musacalı aşiretinden Kalender ve Murtaza adlı şakiler deyar heyran
  İskânkuyu mah - Han - Eskişehir
1924h: İskankuyusu
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Başaran mah - Han - Eskişehir
1924h: Başören
Eski adı: Belpınar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kuyular mah - Hani - Diyarbakır
1915h: Neribi Ağan [ Zaza "Nirib (aş.) ağalar" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ Hani ilçesinde bulunan altı Nerib/Nirib köyü, adlarını Nerib/Nirib dağından alır. Asur kaynaklarında MÖ 13. yy'dan itibaren zikredilen Nirbu/Nirbi beyliğiyle bu isim arasında bağlantı kurulabilir. SN
■ Diyarbakır'a bağlı Hani (Hêni) ilçesinin kuzeyinde bulunan Nêrıb dağı, Nêrıb düzü, Nêrıb toprağı ve birçok köy adını Nirbiler'den (Nirbolar'dan) almıştır. Nêribij
■ © »»» 27.09.1902 Katl maddesinden maznun Lice'ye tabi Nerib-i Ulya karyesinden Gafur oğlu Osman ile Hasan b. Ahmed Sadun'un Nerib Agan karyesine iltica etmeleri üzerine maktullerin yakınlarının bu köye saldırdıkları deyar heyran
  Abacılar mah - Hani - Diyarbakır
1915h: Neribi Çolagân [ Zaza "Nirib (aş.) çolaklar" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirip Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair. deyar heyran
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Çulagan/Çulagan (Okunuşu: Nêrıbê Çulagan/Çulagon). Türkçe anlamı: Çulhalar Köyü. Çulag: çulha, dokumacı, abacı anlamlarına gelir. Köyün Türkçe ismi de buradan tercüme edilmiştir. Nêribij
  Süslü mah - Hani - Diyarbakır
1928: Risni [ Kürd ]
  Anıl mah - Hani - Diyarbakır
1915h: Mûkrîyan [ Kürd "hafızlar" ]
  Çukur mah - Hani - Diyarbakır
1915h: Neribi Yusufan [ Zaza "Nirib (aş.) Yusuflar" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ Nêribê Şeynon (Nêribê Şeynan) merkezi. Zazakî (Kirdkî): Nêribê Wisifon/Yusufon (Okunuşu: Nêrıbê Wısıfon/Yusufon) Nêribij
■ © »»» 13.11.1860 1- Eğil kazası Nerib köyü eşkiyasından, Hani kasabasında mutavattın Ermenilerle, kilisenin eşyalarını çalanların yakalanıp muhakeme edilmeleri. deyar heyran
  Bozok mah Çukur - Hani - Diyarbakır
1928: Nîribi Aliyan [ Kürd "Nirib (aş.) Aliler köyü" ]
1835z: Neyrib / Nîrib (aş.)
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ Nêrıbê Şeynon mezrası. Zazakî (Kirdkî): Nêribê 'Elîyon (Okunuşu: Nêrıbê Eliyon) Nêribij
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirib Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair... deyar heyran
  Belen mah - Hani - Diyarbakır
1915h: Delbî [ Kürd ]
  Sergen mah - Hani - Diyarbakır
1915h: Sipri [ Kürd ]
  Gürbüz mah - Hani - Diyarbakır
K: Cewzê
1915h: Cevzî [ Kürd ]
Zaza (Heyderi) yerleşimi
  Burak mah Belen - Hani - Diyarbakır
1928: Puseyl
  Akçayurt mah - Hani (Servi bucağı) - Diyarbakır
1915h: Dernân [ Kürd dêranan ]
■ Daha önce Palu'ya bağlı iken Bingöl Genç ilçesine, sonra Diyarbakır'a bağlandı. SN
  Çardaklı mah - Hani - Diyarbakır
1928: Çeman [ Kürd "gözeler" ]
  Okur mah - Hani - Diyarbakır
1915h: Cumayik [ Kürd "küçük cuma" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Hani ilçe - Hani - Diyarbakır
E1912: Hayni
1819z: Heni [ Zaza hêni "çeşme" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Zaza yerleşimi
■ © 18.11.1819 Diyarbekir'e tabi Hani kazası ahalisinden Timur ve Eğil kazası kurasından Delilbaşı Tirkanlıoğlu Mehmed nam şakilerin... deyar heyran
■ Hani merkezdeki halkın % 70 i Zaza'dır. Ancak bölgede yerleşik olan Zaza toplumunun büyük çoğunluğu Kürtleşmiştir. Köylerinde Kürtçe ve Zazaca konuşulur. Türk
■ Forschungen über die Kurden und die iranischen Nordchaldäer / von Peter Lerch Kurdische Texte mit deutscher Übersetzung Lerch, Peter Ivanovic St. Petersburg, 1857 Zazaca ilk derleme olan eserde sayfa 60{ H'yeni }olarak geçmektedir. Bölge halkı "Yeni" olarak telefuz etmektedir . Yeni Zazaca da;Kaynak su,Pınar, Göze Arapça "Ayn " sözünden Burak
  Uysal mah Topçular - Hani - Diyarbakır
1915h: Mülayim
  Topçular mah - Hani - Diyarbakır
1915h: Neribi Topalan [ Zaza "Nirib (bölgesi) topallar köyü" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Topalon (Nêrıbê Topalon) Nêribij
  Kaledibi mah - Hani (Servi bucağı) - Diyarbakır
1928: Seyar [ Zaza sayêre "elmalı" ]
■ Daha önce Palu'ya bağlı iken Bingöl Genç ilçesine, sonra Diyarbakır'a bağlandı. SN
  Kalaba mah - Hani - Diyarbakır
1915h: Babık [ Kürd "dedeler" ]
  Yayvan mah - Hani - Diyarbakır
1915h: Tilatîn [ Kürd "incirhöyük" ]
Kürd yerleşimi
  Soylu mah Yayvan - Hani - Diyarbakır
1928: Zengelan [ Kürd ]
  Kırım mah - Hani - Diyarbakır
1915h: Kadeştî [ Kürd kadeşt "saman tarlası" ]
  Kermen mah Kırım - Hani - Diyarbakır
1928: ˁAyndar [ Kürd ]
  Ovalı mah Kırım - Hani - Diyarbakır
1915h: Kotî [ Kürd ]
  Uzunlar mah - Hani - Diyarbakır
1915h: Tavîl [ Kürd "güneşli" ]
  Yukarıturalı mah - Hani - Diyarbakır
1928: Şeli yk.
1915h: B. Şel
1899z: Şengilik yk. [ Kürd ]
■ © 06.04.1899 Tezkire-i müruriye ve Osmaniyesi olmayan Maden sancağının Eğil nahiyesine tabi Şenkilik-i Ulya karyesinden Hüseyin oğlu Yusuf'un mektumiyetinin askerlikten kurtulmak maksadı taşıyıp taşımadığının tahkiki. deyar heyran
  Aşağıturalı mah Yukarıturalı - Hani - Diyarbakır
1928: Şelli aş. [ Kürd ]
  Aka mah Kırım - Hani - Diyarbakır
1928: Horik [ Kürd "garipçe?" ]
  Seren mah - Hani - Diyarbakır
1915h: Serdî [ Kürd serdê "baş veren" ]
Kürd yerleşimi
■ Ya da Kürd: Serdih "Köybaşı", ya da Kürd (Zaza) Serdî "soğuk/serince". yalcin
  Mazılı mah Seren - Hani - Diyarbakır
1928: Mezrei Serdi [ Kürd ]
  Gömeç mah - Hani - Diyarbakır
1928: Hori
1865h: Hure
  Pınar mah Gömeç - Hani - Diyarbakır
1928: ˁAyngul [ Kürd "gülpınar" ]
  Çağıl mah Gömeç - Hani - Diyarbakır
1928: Batit
  Gürbulak mah Karaba - Hani - Diyarbakır
1928: ˁAyn Har [ Kürd "Hor pınarı" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km