Han'da 45 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akhisar mah - Han (İscehisar bucağı) - Eskişehir
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yazılıkaya mah - Han - Eskişehir
1924ht: Yazılıkaya
Y17: Midaeíon [ Yun "Midas kenti" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Midaeíon adı, tıpkı Gordieíon (Gordion,Yassıhöyük) ve Kotyeíon (Kütahya) gibi muhtemelen Frig dilinden Yunancaya alıntıdır. Köyde etkileyici boyutta Frig kaya mezarları bulunur. SN
  Peçene mah - Han - Eskişehir
1924ht: Peçene [ Tr "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Gökçeyayla mah - Han (İscehisar bucağı) - Eskişehir
Y200~tb: Málos
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Akdere mah - Han - Eskişehir
1924ht: Akdere
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Kayı mah - Han - Eskişehir
1924ht: Kayı
  Ağlarca mah - Han - Eskişehir
1924ht: Ağlarca
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  HanKaraağaç mah - Han - Eskişehir
1796d, 1928k: Karaağaç
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ © 21.05.1796 Sultanözü sancağında İnönü nahiyesinde Karaağaç nam karyede Süleyman oğlu Mustafa ve Karacaşehir nahiyesinde Ağamal ve Türkmenbudak nam karyelerde Mehmed ve Ahmed oğlu Mustafa'dan kalma hasılatsız tımarların Ahmed oğlu Mehmed'e tevcih edildiği. deyar heyran
  Han ilçe - Han - Eskişehir
Eski adı: Barçın/Barçınhanı [ Tr barçın "ipek" ]
■ 07.01.1800 Kütahya'da Barçin kazasında sakin Karabağ Aşireti ve Türkmenler... 17.12.1793 Kütahya eyaletinde Barçınlı kazasının Yanıkkışla mevkiinde oturan Musacalı aşiretinden Kalender ve Murtaza adlı şakiler deyar heyran
  İskânkuyu mah - Han - Eskişehir
1924ht: İskankuyusu
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Başaran mah - Han - Eskişehir
1924ht: Başören
Eski adı: Belpınar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kuyular mah - Hani - Diyarbakır
1928k: NeribiAğan [ Zaza "Nirib (aş.) ağalar köyü" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ Hani ilçesinde bulunan altı Nerib/Nirib köyü, adlarını Nerib/Nirib dağından alır. Asur kaynaklarında MÖ 13. yy'dan itibaren zikredilen Nirbu/Nirbi beyliğiyle bu isim arasında bağlantı kurulabilir. SN
■ Diyarbakır'a bağlı Hani (Hêni) ilçesinin kuzeyinde bulunan Nêrıb dağı, Nêrıb düzü, Nêrıb toprağı ve birçok köy adını Nirbiler'den (Nirbolar'dan) almıştır. Nêribij
■ © »»» 27.09.1902 Katl maddesinden maznun Lice'ye tabi Nerib-i Ulya karyesinden Gafur oğlu Osman ile Hasan b. Ahmed Sadun'un Nerib Agan karyesine iltica etmeleri üzerine maktullerin yakınlarının bu köye saldırdıkları deyar heyran
  Abacılar mah - Hani - Diyarbakır
1928k: NeribiÇulagan [ Zaza "Nirib (aş.) çulhalar" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirip Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair. deyar heyran
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Çulagan/Çulagan (Okunuşu: Nêrıbê Çulagan/Çulagon). Türkçe anlamı: Çulhalar Köyü. Çulag: çulha, dokumacı, abacı anlamlarına gelir. Köyün Türkçe ismi de buradan tercüme edilmiştir. Nêribij
  Süslü mah - Hani - Diyarbakır
1928k: Risni
  Anıl mah - Hani - Diyarbakır
1928k: Mukrîyan [ Kürd mukrîyan "karıncalı" ]
  Çukur mah - Hani - Diyarbakır
1928k: NeribiYusufan [ Zaza "Nirib (aş.) Yusuflar köyü" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ Nêribê Şeynon (Nêribê Şeynan) merkezi. Zazakî (Kirdkî): Nêribê Wisifon/Yusufon (Okunuşu: Nêrıbê Wısıfon/Yusufon) Nêribij
■ © »»» 13.11.1860 1- Eğil kazası Nerib köyü eşkiyasından, Hani kasabasında mutavattın Ermenilerle, kilisenin eşyalarını çalanların yakalanıp muhakeme edilmeleri. deyar heyran
  Bozok mah Çukur - Hani - Diyarbakır
1928k: NeribiAliyan [ Kürd "Nirib (bölgesi) Aliler köyü" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ Nêrıbê Şeynon mezrası. Zazakî (Kirdkî): Nêribê 'Elîyon (Okunuşu: Nêrıbê Eliyon) Nêribij
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirib Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair... deyar heyran
  Belen mah - Hani - Diyarbakır
1928k: Dîlbî
  Sergen mah - Hani - Diyarbakır
1928k: Sipri
  Gürbüz mah - Hani - Diyarbakır
Kr: Cewzi
1928k: Cevzi
Zaza (Heyderi) yerleşimi
  Burak mah Belen - Hani - Diyarbakır
1928k: Puseyl
  Akçayurt mah - Hani (Servi bucağı) - Diyarbakır
1928k: Deyronan [ Kürd dêranan ]
■ Daha önce Palu'ya bağlı iken Bingöl Genç ilçesine, sonra Diyarbakır'a bağlandı. SN
  Çardaklı mah - Hani - Diyarbakır
1928k: Çeman [ Kürd çeman "gözeler" ]
  Okur mah - Hani - Diyarbakır
E1912, 1928k: Cumayik/Çomayik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Hani ilçe - Hani - Diyarbakır
E1912: Hayni
1819d: Heni [ Zaza hêni "çeşme" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Zaza yerleşimi
■ © 18.11.1819 Diyarbekir'e tabi Hani kazası ahalisinden Timur ve Eğil kazası kurasından Delilbaşı Tirkanlıoğlu Mehmed nam şakilerin... deyar heyran
■ Hani merkezdeki halkın % 70 i Zaza'dır. Ancak bölgede yerleşik olan Zaza toplumunun büyük çoğunluğu Kürtleşmiştir. Köylerinde Kürtçe ve Zazaca konuşulur. Türk
■ Forschungen über die Kurden und die iranischen Nordchaldäer / von Peter Lerch Kurdische Texte mit deutscher Übersetzung Lerch, Peter Ivanovic St. Petersburg, 1857 Zazaca ilk derleme olan eserde sayfa 60{ H'yeni }olarak geçmektedir. Bölge halkı "Yeni" olarak telefuz etmektedir . Yeni Zazaca da;Kaynak su,Pınar, Göze Arapça "Ayn " sözünden Burak
  Topçular mah - Hani - Diyarbakır
1928k: NeribiTopalan [ Zaza "Nirib (aş.) topallar köyü" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Topalon (Nêrıbê Topalon) Nêribij
  Uysal mah Topçular - Hani - Diyarbakır
1928k: Melahim
  Kaledibi mah - Hani (Servi bucağı) - Diyarbakır
1928k: Seyar [ Zaza Sayêre "elmalı" ]
■ Daha önce Palu'ya bağlı iken Bingöl Genç ilçesine, sonra Diyarbakır'a bağlandı. SN
  Kalaba mah - Hani - Diyarbakır
1928k: Babığ [ Kürd "dedeler" ]
  Yayvan mah - Hani - Diyarbakır
1928k: Tilatîn [ Kürd "incirhöyük" ]
Kürd yerleşimi
  Soylu mah Yayvan - Hani - Diyarbakır
1928k: Zengelan
  Kırım mah - Hani - Diyarbakır
1928k: Kadişt [ Kürd kadeşt "samanova" ]
  Kermen mah Kırım - Hani - Diyarbakır
1928k: Ayntar [ Kürd ]
  Aka mah Kırım - Hani - Diyarbakır
1928k: Hurik [ Erm ur'ik "korucuk (söğütlük)" ]
  Ovalı mah Kırım - Hani - Diyarbakır
1928k: Kotî
  Uzunlar mah - Hani - Diyarbakır
1928k: Tavil [ Kürd "güneşli" ]
  Yukarıturalı mah - Hani - Diyarbakır
1928k: Şeli yk.
1899d: Şengilik yk.
1941ha: B. Şel
■ © 06.04.1899 Tezkire-i müruriye ve Osmaniyesi olmayan Maden sancağının Eğil nahiyesine tabi Şenkilik-i Ulya karyesinden Hüseyin oğlu Yusuf'un mektumiyetinin askerlikten kurtulmak maksadı taşıyıp taşımadığının tahkiki. deyar heyran
  Aşağıturalı mah Yukarıturalı - Hani - Diyarbakır
1928k: Şelli aş.
  Seren mah - Hani - Diyarbakır
1928k: Serdi [ Kürd serdê "başveren" ]
Kürd yerleşimi
■ Ya da Kürd: Serdih "Köybaşı", ya da Kürd (Zaza) Serdî "soğuk/serince". yalcin
  Mazılı mah Seren - Hani - Diyarbakır
1928k: MezreiSerdi
  Gömeç mah - Hani - Diyarbakır
1928k: Hori
1865h: Hure
  Pınar mah Gömeç - Hani - Diyarbakır
1928k: AynGul [ Kürd "gülpınar" ]
  Çağıl mah Gömeç - Hani - Diyarbakır
1928k: Batit
  Gürbulak mah Karaba - Hani - Diyarbakır
1928k: AynHor [ Kürd "Hor pınarı" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km