Haliliye'de 149 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Haliliye ilçe - Haliliye - Şanlıurfa
Eski adı: -
■ 2012 yılında Urfa merkez ilçesinin bölündüğü üç yapay ilçeden biri olan Haliliye, adını şehir merkezindeki Halilürrahman külliyesinden alır. Halil adı, Urfa'da yaşadığı rivayet edilen İbrahim peygamberin lakabıdır. SN
  Yenice mah - Haliliye - Şanlıurfa
1928 📖 Yenice
  Osmangazi mah Urfa - Haliliye - Şanlıurfa
Eski adı: Sırrın
Alevi yerleşimi
■ Şanlıurfa il genelindeki 3 Alevi-Bektaşi yerleşiminden biridir. Diğerleri Merkez-Haliliye ilçesine bağlı Kısas ve Merkez-Karaköprü ilçesine bağlı Akpınar adlı yerleşimlerdir. Esasında köydür, ancak şehrin büyümesini müteakiben mahalle olarak bağlanmıştır. metonio
  Konuklu mah - Haliliye - Şanlıurfa
1925h 1928 📖 📖 Kazani / Ğazani
Müslüman Arap (beni icl) yerleşimi
■ Köy de Arapça konuşan Avşar Türkmen'i kökenli aileler de bulunmaktadır. Kemal Yıldırım
  Şeyhçoban mah - Haliliye - Şanlıurfa
1915h 📖 Şeyxçoban
  Dağeteği mah - Haliliye - Şanlıurfa
1915h 📖 Germuş
E1136 📖 Gamurç [ Erm "köprü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (beni icl) yerleşimi
■ Köy sırtında aynı adı taşıyan Germuş/Gamurç Dağı yeryüzünün bilinen en eski yerleşik insan topluluğunun yurdu olan Göbeklitepe'yi kapsar. Köy yakınında bulunan anıtsal Ermeni kilisesi definecilerin yağmasına terk edilmiştir. SN
  Yeroluk mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖 Hacıali yk.
1928 📖 Hacıali Fevkani [ Tr "yukarı Hacıali" ]
  Ulubağ mah - Haliliye - Şanlıurfa
1928 📖 Ulubağ
  Oğulbey mah - Haliliye - Şanlıurfa
1928 📖 Melikviran [ Kr malik wêran? "harap hane" ]
  Perşembe mah - Haliliye - Şanlıurfa
Eski adı: -
■ 1.03.1999'da köy statüsü verildi. SN
  Boydere mah - Haliliye - Şanlıurfa
1928 📖 Fiyan
  Nokta mah - Haliliye - Şanlıurfa
Eski adı: -
  YeniKöy mah - Haliliye - Şanlıurfa
1928 📖 Cüdeyde [ Ar cudeyde "yenice" ]
Müslüman Arap (beni icl) yerleşimi
  Tekerli mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Tekerli
  Örencik mah - Haliliye - Şanlıurfa
1925h 📖 Karaharabe
  Aşağıİçkara mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 İçkara aş.
  Yeşiltepe mah - Haliliye - Şanlıurfa
Eski adı: -
Müslüman Arap (beni icl) yerleşimi
  Göktepe mah - Haliliye - Şanlıurfa
Ar : Greyda
1915h 📖 Göktepe
Müslüman Arap (beni icl) yerleşimi
■ Göktepe Köyü Arapça doğranmış manasına gelen Greyda Kürtçe ise Büyük kuru tepe manasına gelen Gıreışk diye adlandırılmaktadır. SERHAT BADILLI
  Derman mah - Haliliye - Şanlıurfa
Eski adı: -
  Kanoğlu mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Kanoğlu
  Kepirli mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Modanlı Kantarası [ Kr/Tr Modanlı "aş." ]
1925h 📖 Kantara [ Ar/Tr "taş köprü" ]
  Göbeklitepe mv - Haliliye - Şanlıurfa
■ Dünyada bilinen en eski yerleşik insan topluluğunun kalıntıları burada bulunmuştur. SN
  AşağıAkören mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖 Ağviran aş.
1928 📖 Bisyan aş.
  Sarışeyh mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Sarışeyh
  Kısas mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Kassas?
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
■ Kısâs (`intikam, göze göz dişe diş`) veya kassâs (`izci` veya `masalcı`) düşünülebilir. Urfa bölgesindeki üç Türk Alevi yerleşiminin en büyüğüdür. SN
■ Besni Burunçayır köyünden göç almistir. Manav
  SeyranTepe mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
Eski adı: -
■ 1.03.1999'da köy statüsü verildi. SN
  YukarıKoymat mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Koymat yk.
  Çekçek mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Çekçek
  OrtaÖren mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Ortaviran
  Akçalı mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Minüçihr [ Tr "öz." ]
Müslüman Arap (beni icl) yerleşimi
  Kengerli mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Çömlekçi
  YukarıAkören mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖 Ağviran yk.
1928 📖 Ağviranı Hasibeşar [ Kr "Beşaroğlu Ağviranı" ]
  Osmanbey mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Osmanbey
  Çukurdoruç mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Çukur Doruç
  AşağıKoymat mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Koymat aş. [ Tr "aşağı Koymat" ]
1928 📖 Kabahaydar (idari bölge)
Türkmen yerleşimi
■ 1970'e dek Kabahaydar bucak merkezi idi. Ancak bölgeye adını veren asıl Kabahaydar burası değildir. SN
  Diphisar mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Diphisar
Türkmen yerleşimi
  Kahraman mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Kahraman
  Kızılpınar mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Kızılpınar
  Güçlü mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Çekme Doruç
  Yenice mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Yenice
  Gürpınar mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Adana / Edene
■ Belki Kürtçe «adan/adanî» `bereket, besin` sözcüğünden. SN
  Kalecik mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Kalecik
Türkmen (Döğerli) yerleşimi
  Hayrettin mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Hayrettin
  Karatepe mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Karatepe
  Emirler mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Çarık
  Gülveren mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Bozdiğan
  Anaz mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Anas
  Mamuca mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Mamuca
  Güzelköy mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Bahri | Tayyibe [ Ar tayyibe "güzel" ]
Türkmen yerleşimi
  Köse mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Köse
  İncirli mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 İncirli
  Mağaracık mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Mağaracık
  Bakımlı mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Nalçıkan
  Yenisu mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖 Elgiran
1928 📖 İlgiran
  Culfacık mah - Haliliye (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Culfacık
  Ceylan mah - Haliliye (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1968 📖 Güzelbulak
1925h 📖 Kanireşki Hemcan [ Kr "Hemcan karapınarı" ]
■ 7.07.2009 tarihinde Kalınbayat köyünden ayrılarak Ceylan adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
  Akdoğan mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Kabacık
  Keremli mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Ağviran Çello [ Kr çello "kaya" ]
  Çamlıdere mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Micrihan [ Kr mercêxan? "hançayırı" ]
Türkmen yerleşimi
■ Mircihan/Çamlıdere bucağının merkez kasabası idi. SN
  Yedikuyu mah - Haliliye (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Yedikuyu
■ Osmanlı zamanında Şexanlı/Şeyhanlı Aşiretine ait bir yerleşim yeri. deyar heyran
  Bilezik x - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Billezik
■ Terk edilmiştir. SN
  Yarımsu mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Karacaviran
  Kalınbayat mah - Haliliye (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Kalınbayad [ Tr Bayat "aş." ]
  Yeşilyurt mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 1928 📖 📖 Güllüce / Gülünce
  Hanik mah - Haliliye (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Xanik
  Kelbayram mah - Haliliye (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Kelbayram
  Kaynaklı mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Ağviran Micrihan [ Kr "muhacir Ağviran" ]
  Kabahaydar mah - Haliliye (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Kabahaydar
■ Eski Kabahaydar nahiyesine adını veren asıl Kabahaydar burasıdır. Nahiye merkezi daha sonra Aşağı Koymat köyüne taşındı. SN
  Balkatan mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Hingilavi [ Kr ]
  Havşanlı mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Havşaniye
  Akoğlan mz - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Oğlanboğulan
  Ağzıbüyük mah - Haliliye (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Ağzıbüyük
  Şenocak mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Malviran [ Kr malawêran "harapdam" ]
  Mil mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Mil
  Konaç mah - Haliliye (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Gökmus
  Tepeköy mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Kabaklı
  İkiağız mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 İkiağız
  Esenyayla mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
Eski adı: -
■ 09.07.2009 tarihli İl Genel Meclisi kararıyla Kaynaklı köyüne bağlı Yayla ve Kurtuluş mezraları birleştirilerek Esenyayla adlı köy kuruldu. SN
  İbrik mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 İbrik
  Körkuyu mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Körkuyu
  Karpuzlu mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Karpuzlu
Türkmen yerleşimi
  AşağıVarlıca mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Abbasiye aş.
  Gümüştaş mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Bağdişan
  Eğerkıran mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Xatğuruş
  Üçkuyu mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Üçkuyu
  Keçili mah - Haliliye (Kabahaydar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Keçili olaplı
Türkmen yerleşimi
  İrice mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Eğrice


Grafik harita göster     haritada ara : km