haritada ara :   km  
Halilçavuş'da 25 yerleşim bulundu.
sırala 
Arpadere mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Şeytan [ Kr/Tr seyid xan "seyit hanı" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
Elmadalı mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Sevik [ Kr "tarlacık? boğaz?" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Akgöze mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kanisipi [ Kr "akpınar" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Toraman mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Toraman
1554t 📖: Toraman
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Osmanlı Arş. D. B. tarafından yayınlanan 294 numaralı Hınıs Tahririnde yanlışlıkla Duman şeklinde okunmuştur. 16. yy'da Ermeni yerleşimi. SN
Ünlüce mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Mağalisor
1902hb 📖: Mahalle Zor [ Kr "Kızılmahalle" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Esenli mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Bayro [ Kr bêro "mera" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çatak mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ağmas
1554t 📖: Ağvanıs? [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 16. yy kayıtlarında Ağvanıs adıyla geçen yerin burası olduğu kesin değildir. Ağvanıs adı için bkz. Sivas-Gölova. SN
Tipideresi mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Firfirik [ Kr firfirik? "kelebek" ]
E1912 📖: Porpor Փորփոր [ Erm "çukurlu?" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Akgelin mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ağgelin
1554t 📖: Akgelin
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Demirci mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Demirci
1554t 📖: Temürci [ Tr "demirci" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Moti) yerleşimi
Tellitepe mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1968 📖: Tendürek [ Erm "tandırcık" ]
1554t 📖: Tandırlu
Kürt-Sünni (Banoki) yerleşimi
Çilligöl mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Çilligöl
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Erbeyli mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Tirkeş [ Tr "okçu" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Dağçayır mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Kavar
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Halilçavuş mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1902a 1928 📖Xalilçavuş
1554t 📖: Xaçlu
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 16. yy'da Ermeni yerleşimi. 20. yy başında 906 Ermeni ve daha az sayıda Kürt nüfusu ile Surp Sarkis kilisesi vardı. Daha sonra Karadeniz ve Erzurum-Merkez kökenli Türkler, Bingöl/Solhan'dan Zazalar ve Muş/Bulanık'tan Kürtler iskan edilmiştir. SN
Uluçayır mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: ˁArabo [ Kr erebo "Arapköy" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Kızılahmet mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖: Kızılahmet
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Göller mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Kağkig Քաղքիկ [ Erm "şehircik" ]
1554t 1928 📖Kaxkik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Kongur mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kongur
1554t 📖: Konğuroğlu
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yeşilyazı mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖: Hassa
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Akçamelik mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖: Ağcamelik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında 318 Ermeni ve az sayıda Kürt nüfusu vardı. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.