Halilçavuş'da 25 yerleşim bulundu.
sırala 
  Arpadere mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Şeytan [ Kürd seydîxan "seyit hanı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Elmadalı mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Sevik [ Kürd "tarlacık? boğaz?" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akgöze mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Kanisipi [ Kürd "akpınar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Toraman mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Toraman
1554t: Toraman
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Osmanlı Arş. D. B. tarafından yayınlanan 294 numaralı Hınıs Tahririnde yanlışlıkla Duman şeklinde okunmuştur. 16. yy'da Ermeni yerleşimi. SN
  Ünlüce mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Mağalisor
1902hb: Mahalle Zor [ "Kızılmahalle" ]
Kürd yerleşimi
  Esenli mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Bayro [ Kürd bêro "mera" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çatak mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Ağmas
1554t: Ağvanıs? [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 16. yy kayıtlarında Ağvanıs adıyla geçen yerin burası olduğu kesin değildir. Ağvanıs adı için bk. Sivas-Gölova. SN
■ Köy halkı Alevi Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tipideresi mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h: Firfirik [ Kürd firfirik? "kelebek" ]
E1912: Porpor Փորփոր [ Erm "çukurlu?" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akgelin mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Ağgelin
1554t: Akgelin
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Demirci mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h: Demirci
1554t: Temürci [ Tr "demirci" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
  Tellitepe mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1968: Tendürek [ Erm/Kürd "tandırcık" ]
1554t: Tandırlu
Kürd (Banoki) yerleşimi
  Çilligöl mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h: Çilligöl
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Erbeyli mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Tirkeş [ Tr "okçu" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dağçayır mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h: Kavar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Halilçavuş mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
E1902, 1928: Xalilçavuş
1554t: Xaçlu
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 16. yy'da Ermeni yerleşimi. 20. yy başında 906 Ermeni ve daha az sayıda Kürt nüfusu ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Eski Ermeni köyü iken günümüzde Sünni Kürt, Zaza ve Türklerden oluşan bir köydür. Eskiden köyün çoğunluğunu oluşturan Türkler genellikle Karadeniz ve Erzurum-Merkez kökenlidir. Zazalar Bingöl/Solhan'dan, Kürtler ise Muş/Bulanık'tan gelmiştir. metonio
  Uluçayır mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: ˁArabo [ Kürd erebo "Arapköy" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kızılahmet mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t: Kızılahmet
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Şafii ve Sünni Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Göller mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
E1902: Kağkig Քաղքիկ [ Erm "şehircik" ]
1554t, 1928: Kaxkik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Türkler'den ve Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kongur mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Kongur
1554t: Konğuroğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yeşilyazı mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t: Hassa
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akçamelik mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t: Ağcamelik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında 318 Ermeni ve az sayıda Kürt nüfusu vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km