Halfeti'de 47 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kavaklıca mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Tilazze [ Sür tell ˁêzo "keçitepe" ]
1915h 📖 Tell ˁAze
Türkmen yerleşimi
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Halfeti ilçe - Halfeti - Şanlıurfa
1928 📖 Xalfeti [ Ar xalîfetî "halifeli" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Savaşan mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Bîlesor
1915h 📖 Bîresor [ Kr "kızıl kuyu" ]
Türkmen yerleşimi
■ Eski köy kısmen baraj altında kalmış, halk yeni köye taşınmıştır. SN
  Tosyanlı mz - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Tosyanlı
  Argaç mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Tifnik
E1900~a 📖 Tıvnig [ Erm ]
Türkmen yerleşimi
  Fıstıközü mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Tis'a [ Ar "dokuz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Seldek mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Seldek
Kürt (Sünni) (Salmanlı) yerleşimi
  Saylakkaya mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Cibin [ Erm çrpuyn? "su yuvası" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Köy halkı, Avşar'dır. Avşarlar, Osmanlı-Rus harbinden sonra Ermenilerin terk ettiği köylere ve kasabalara Kayseri Uzunyayladan gelerek iskan edilmişlerdir. Türk
■ Köyde hala bir kaç Müslümanlaşmış Ermeni aile yaşamaktadır. Geri kalan nüfus Türkmendir. metonio
  Ömerli mah - Halfeti - Şanlıurfa
K 📖 ˁAmaran [ Kr "Ömerler (aş.)" ]
1917h 📖 Ömerli
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Durak mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Aram
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Çebekoğlu mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Çebekoğlu
Türkmen yerleşimi
  Karaotlak mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Karamezrea + Kabakulak Ziyareti
Kürt (Sünni) (Şahbıkan) yerleşimi
■ Ketikan aşireti mensupları da bulunuyor. metonio
  Yeşilören mah - Halfeti - Şanlıurfa
1517 1917h 📖 📖 Anık
Kürt (Sünni) (Şahbıkan) yerleşimi
■ 1517'de Ank Nahiyesi kaydedilmiştir. SN
  Kayalar mah - Halfeti - Şanlıurfa
1928 📖 Keferhan [ Sür "Han köyü?" ]
1915h 📖 Kefran [ Kr "kâfirler?" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Keferan adı yörede kafirlerden kalma diye bilinir. Kafirler Hanı diye bilinir. 1980 öncesi köyde beş kilise vardı ama yıkılmışlardır. bertan
  Ortayol mah - Halfeti - Şanlıurfa
1915h 📖 Arax
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Argıl mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Arğıl
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Büyükgöğlü mah - Halfeti - Şanlıurfa
1960 📖 Göklü yk.
1928 📖 Büyükgöğlü
1915h 📖 Göklü
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Dergili mah - Halfeti - Şanlıurfa
1915h 1928 📖 📖 Dirlu / Dêrlo
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Zağari mz - Halfeti - Şanlıurfa
K 📖 Zagari
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sırataşlar mah - Halfeti - Şanlıurfa
K 📖 Wanê
1928 📖 Vahna [ Erm ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sütveren mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Hileyni
Kürt (Sünni) (Şahbıkan) yerleşimi
  Erikli mah - Halfeti - Şanlıurfa
1928 📖 Xox [ Kr "erik veya şeftali" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çakallı mah - Halfeti - Şanlıurfa
1928 📖 Çakallı
1915h 📖 Çikan [ Kr/Tr "çingeneler" ]
Türkmen (Çakallı) yerleşimi
■ © Tarih: 21/Ş /1266 (Hicrî) Maraş eyaletinde Sinemlü [Sinemilli], Kılıçlı, Çakallı ve Atumlu [Atmanlu] aşiretleri ... deyar heyran
  Kurugöl mah - Halfeti - Şanlıurfa
1928 📖 Aftar
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Özmüş mah - Halfeti - Şanlıurfa
1928 📖 Talikan
1915h 📖 Delixan
Kürt (Sünni) (Şahbıkan) yerleşimi
  Aşağıgöğlü mah - Halfeti - Şanlıurfa
K 📖 Goganê Jêr
1917h 📖 Aşağı Göylü
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Balaban mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Naaş
Türkmen yerleşimi
  Kündürü mz - Halfeti - Şanlıurfa
K 📖 Kundıri [ Kr "kabak" ]
Kürt (Sünni) (Şahbikan) yerleşimi
  Kazarma mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Kazarma
  Gülaçan mah - Halfeti - Şanlıurfa
1928 📖 Zaxpir
1915h 📖 Sağpir
Türkmen yerleşimi
  Bozok mah - Halfeti - Şanlıurfa
K 📖 Kundıri Mezin [ Kr "büyük kabak" ]
1917h 📖 Bozox
Kürt (Sünni) (Şahbikan) yerleşimi
  Altınova mah - Halfeti - Şanlıurfa
1960 📖 Benek
1917h 📖 Artaş [ Kr artêş "ordu" ]
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
  Kınık mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Kınık
  Kalkan mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Kalkan
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Günece mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Xarvanek
1915h 📖 Hervanek
Kürt (Sünni) (Şahbikan) yerleşimi
  Hilalli mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Küniferek [ Kr kunêferek? ]
Kürt (Sünni) (Şahbikan ) yerleşimi
  Gürkuyu mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Noxrut
1915h 📖 Nuhrudburc | Manastırlıköy
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Tavşanören mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Tafşaviran
Kürt (Sünni) (Şahbıkan) yerleşimi
  Akören mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Ağviran
  Biresor mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Bîresor [ Kr "kızıl kuyu" ]
  Üçayak mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Üçayak
  Macunlu mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Macunî
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Günce mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Günce
  Beyburcu mah - Halfeti - Şanlıurfa
1928 📖 Beyburcu
Türkmen yerleşimi
  Bozyazı mah - Halfeti - Şanlıurfa
1928 📖 Bazûr [ Kr "zorlu?" ]
1917h 📖 Bazîr
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Gözeli mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 1928 📖 📖 ˁAyni / Aynixalil [ Ar/Kr ˁayn xalîl "Halil pınarı" ]
Türkmen yerleşimi
■ Eski köy baraj altında kalmış, halk yeni köye taşınmıştır. SN
  Bulaklı mah - Halfeti - Şanlıurfa
1928 📖 Tataynî
1915h 📖 Titanik
Kürt (Sünni) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km