haritada ara :   km  
Hakkari Merkezde 88 yerleşim bulundu.
sırala 
Taşbaşı köy - Hakkari_m (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928 📖: Kelîtan [ Sür kelayto? "keşiş hücresi" ]
1980 📖: Seyitli (mz)
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Yukarı Tiyari vadisinin ana yerleşimi idi. Eski köy terk edilerek köy merkezi dere boyundaki Derav mevkiine taşındı. ■ Nasturi Hıristiyan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsız beylik olmuş, 1915'e dek vadide nüfus çoğunluğunu oluşturmuştur. SN
Bahçeli mz - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Deramasava [ Kr ]
Pınarlı mz - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Benarik [ Kr ]
■ Terk edilmiştir. SN
Elmacık köy - Hakkari_m (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 📖: Nispas [ Kr "şükürsüz?" ]
Çetintaş mz - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Hergil
S1840 📖: Hargel
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Kamışlı köy - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Çemibedel? [ Kr ]
1946h 📖: Elkik
Olgunlar köy - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖: Çemika [ Kr çemikan "gözecikler" ]
İncirli mz - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Çemihejirki [ Kr ]
Köyceğiz mz - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Gundik [ Kr "köycük" ]
Ayranlı mz - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖: Nevgûzan [ Kr ]
Geçimli köy - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Rumtik
1946h 📖: Rontik
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Dağda bulunan eski köy merkezi terk edilerek dere kıyısındaki Çemihiyo mevkiine taşındı. SN
Pınarca köy - Hakkari_m (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h 📖: Balekân [ Kr "abdallar" ]
Çatdere mz - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖: Zeranis
Akkuş köy - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Dêrê [ Kr "manastır" ]
Taşlıca mz - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Markik [ Erm "çayırcık" ]
Yapraklı mz - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖: Verkânis
1916hb 📖: Varxanis
? mz - Hakkari_m (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h 📖: Kevrikân [ Kr "taşçıklar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Geçitli köy - Hakkari_m (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 📖: Piyanis
1840 📖: Livin (idari bölge)
■ Hakkari havzası ile Norduz arasındaki geçit yolunu teşkil eden bu vadi geçmişte Lewûn veya Livin adı verilen nahiyeyi oluşturmaktaydı. 1840 nüfusu Nasturi Hıristiyanlardan ibaretti. SN
Zap neh - Hakkari_m - Hakkari
Y-350 📖: Zabatos
As-856 📖: Zaba
■ Asur kralı III. Salmanaser'in MÖ 856 yılına ait Urartu seferinde id Zaba Elu (`yukarı Zab nehri`) adı geçer. Adın kaynağı ve hangi dilde olduğu açık değildir. SN
Üzümcü köy - Hakkari_m - Hakkari
1916hb 📖: Diza / Dize [ Kr "Zap kenarı" ]
■ Dizê ismini yanıbaşından geçen Zap (Zê) Nehrinden almaktadır. Dizê Yukarı Tiyar Bölgesinin son yerleşim yeridir. Mezirgo, Derav, Çemê Ebas, Xîlanê, Çemê Bedel, Zorava belirli yerleşim yerlerindendir. kenan
Sütçüler mz - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖: Sirte
1916hb 📖: Serto [ Sür ]
■ Köyün 1 km kadar güneydoğusunda Mart Miriam (Süry. Meryemana) manastırı mevcuttu. SN
Bağlarbaşı mah Durankaya - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖: Sergeli [ Kr sergelî "derebaşı" ]
Çiçekli mz - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Navparêz [ Kr "yenibahç" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden iskan edildi. SN
Aksu köy - Hakkari_m (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h 📖: Bülu / Biluh
1916hb 📖: Billi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden iskan edildi. SN
Deyri mv - Hakkari_m - Hakkari
1916hb 📖: Mart Maryam [ Sür "meryemana" ]
1946h 📖: Dehyi (hrb)
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Durankaya bld - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖: Belan
1916hb 📖: Beylan [ Kr ]
Güngören mz - Hakkari_m (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h 📖: Derzengil [ Kr "çanlı kilise" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Biçenek mah Durankaya - Hakkari_m - Hakkari
1928 📖: Deyrîsa
1916hb 📖: Derissa [ Kr "İsa manastırı" ]
Çimenli köy - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Çemibedel [ Kr "bedel (?) gözesi" ]
1946h 📖: Cemseyid
Çaylıca mah Durankaya - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖: Beri
Ceylanlı köy - Hakkari_m - Hakkari
1916hb 📖: Walto [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Jirki) yerleşimi
■ Walto bölge adıdır. İçerisinde Sirtê, Dihiyê, Xidyanê, Serero yerleşim yerlerini barındırır. SN
Umutlu mah Durankaya - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖: Dendirkân?
1928 📖: Mendan [ Kr "aş." ]
Uyanık mz - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Xeruzan [ Kr ]
Otluca köy - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖: Hananis aş.
E1912 📖: Xanents [ Erm "hanlar" ]
S1840 📖: Xanânis
Dereboyu mz - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Derava Talê [ Kr "Tal (deresi) kenarı" ]
Kürt-Sünni (Jirki) yerleşimi
Sarıkaya mz - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Gûzegavanan [ Kr ]
Güzelköy mz - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖: Halilan [ Kr "Haliller" ]
? mv - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖: Talona Maşxote?
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Bayköy köy - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖: Bay
1928 📖: Bay yk. [ Kr bayê "yelli" ]
Yenimahalle mz - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Çemikulkule [ Kr "sekme kaynak" ]
Hakkari il - Hakkari_m - Hakkari
K 📖: Colêmerg
1928 📖: Çölemerik
S1653 📖: Culmar
E905 📖: Cılmar / Calamar
E680 📖: Kığimar Քղիմար
■ 20. yy başında Kürt-Sünni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 10. yy vakanüvisi Tovma Ardzruni'ye göre Ermeni kralı Ardaşes (MÖ 2. yy?) zamanında buraya Med soyundan insanlar iskan edilmiş ve Cılmar kalesi yapılmıştı. Cılmar/Culmar biçimi muhtemelen daha eski bir *Gılmar(g) adının Arapça telaffuz kurallarına uydurulmuş biçimidir. Adın Kürtçe olup olmadığına ilişkin kesin bir görüş ileri sürülemez. SN
Tepeli mz - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb 📖: Kardalanis
S1840 📖: Xardâlânıs
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Oğul köy - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖: Kundeşehan [ Kr gundêşêxan "şeyhler köyü" ]
K2013 📖: Talonê (idari bölge) [ Kr "Tal vadisi" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eskiden mamur bir yer olan Tal vadisinde halen yerleşim olan tek köydür. 20. yy başına ait haritalarda, tümü Nasturi Hıristiyan olan yedi köy (Badali, Bekurai, Bêgik, Mardaşu, Azisa, Rabat, Mathwatha) ve en yukarıda Umra Melediş manastırı görülür. SN
Ördekli köy - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb 📖: Kotranis
S1840 📖: Qotrânis
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Ağaçdibi köy - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Kehakilîla [ Kr kehakilîlan "kilithisar" ]
Kürt-Sünni (Jirki) yerleşimi
Koçlu mz - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Babanis [ Erm babents "papazlı" ]
Doğanca mz - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb 📖: Orit
S1840 📖: Ôret
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Kaymaklı köy - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖: Şimoninis
S1840 📖: Şmûninis [ Erm Şimonents "Şimon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Konak köy - Hakkari_m - Hakkari
1928 📖: Kuçanis
■ 1692-1915 yılları arasında Mor Şimun unvanlı Nasturi patriklerinin makamı idi. Halen bu unvan ve makam ABD'nin Illinois eyaletinde sürdürülmektedir. SN
Yuvacık mz - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Piğink
1946h 📖: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Çaltıkoru köy - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Sêvîn
S1840 📖: Sîwîne [ Kr "elmalı?" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Şenocak mz - Hakkari_m (Geçitli bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Şavute
1946h 📖: Şavita [ Sür ]
Akbulut köy - Hakkari_m - Hakkari
1916hb 📖: Guranis
S1840 📖: Qûrânis
Seranüs mz - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖: Saravnüs
S1840 📖: Saramus
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Aşağıderecik köy - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Çemêşemaşe [ Kr "papaz pınarı" ]
Çanaklı köy - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Kehê
1946 📖: Baz [ Kr "şahin" ]
E1902 📖: Paz
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Çavuşlu mz - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Erdanis
1916hb 📖: Ardanis [ Erm ardents? "tarlalar" ]
Dikmen mz - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Mate
S1840 📖: Mades
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden iskan edildi. SN
Demirli mz - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Rezan [ Kr "bağlar" ]
Işıklar köy - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1946h 📖: Pirgan
1914h 📖: Pirkanis
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Gelincik mz - Hakkari_m - Hakkari
1914h 📖: Nipatki
Boğazlı mz - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Gurgava [ Kr "kurt ovası" ]
Doğanyurt köy - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1914h 📖: Pîran [ Kr "dedeler " ]
Kırıkdağ köy - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖: Gilezo / Glezu [ Kr "çifte kümbet" ]
K 📖: Dêz
Kürt-Sünni (Jirki) yerleşimi
■ Dêzê bölge adıdır. Köy merkezi Gilezo mezrasında bulunmaktaydı. Halen boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Bağlar mz - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1928 📖: Rezanek [ Kr ]
1914h 📖: Reşanek
Oluklu mz - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1928 📖: Ermiyan
1914h 📖: Aramyan
Örencik mz - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Ğırabe
1916hb 📖: Xarabe [ Kr ]
Eğercik mz - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Palanis
1946h 📖: Pulanis
1914h 📖: Balanis [ Erm palents "vişneli" ]
Hakkari ib - Hakkari_m - Hakkari
1665 📖: Hakkâri
S1286 📖: Bêth Hakaraye [ Sür "Hakârî (?) yurdu" ]
■ Ortaçağ'dan itibaren adı geçen Hakkâri beyliği esasen bugünkü Başkale, Gürpınar ve Özalp-Saray ilçelerini kapsamaktaydı. Beylik merkezi 19. yy boyunca Albak (Başkale) kasabası iken, cumhuriyetten önce Çolemerik/Colemerg kasabasına taşındı. SN
Uludoruk dağ - Hakkari_m - Hakkari
1977 📖: Reşko
■ Cilo dağ kütlesinin en yüksek tepesidir. SN
Akçalı köy - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖: Gezne
1916hb 📖: Geznak
Yeniyol mz - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1946h 📖: Periman
1916hb 📖: Beriman
Buzul dağ - Hakkari_m - Hakkari
1977 📖: Cilo
1916hb 📖: Celo
Kayacık mz - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Şirtinisajeri + Şirtinisajori [ Kr "aş. + yk. Şirtinis" ]
1916hb 📖: Şirtinis [ Erm ]
1914h 📖: Habs aş. + yk.
Kurudere mz - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Krum
1914h 📖: Kârun [ Erm "bahar" ]
■ Bitlis merkezli meşhur Kürümoğlu ailesinin soyununun dayandığı iddia edilen Kürüm köyü burasıdır. Bunun dışında ailenin soyunun Yüksekova ilçesi sınırlarında kalan Erdal (Erdel) köyüne de dayandığı söylenir... İbrahim Ahıskalı
Bağışlı köy - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1914h 📖: Xezekiyan [ Kr ]
1928 📖: Şivelan (idari bölge)
■ Şivelan bölgesi esasen daha kuzeyde, Van ile Başkale ilçesi sınırları içinde bulunan Şivelan (Karasu) vadisidir. Bu köy bir dönem Şivelan nahiyesi idari merkezi oldu. SN
Boybeyi köy - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1928 📖: Asingiran [ Kr hesingiran "demirciler" ]
1914h 📖: İngiran?
Yeşilbulak mz - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Kanikez [ Kr "ılgın/ısırgan pınarı" ]
Sarıtaş köy - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Berezer [ Kr berêzer "sarıtaş" ]
1914h 📖: Zereni


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.