Hakkari_M'de 73 yerleşim bulundu.
sırala 
  Taşbaşı köy - Hakkari_M (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928k: Kelîtan [ Süry kelayto? "keşiş hücresi" ]
1980: Seyitli (mz)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Yukarı Tiyari vadisinin ana yerleşimi idi. Eski köy terk edilerek köy merkezi dere boyundaki Derav mevkiine taşındı. ■ Nasturi Hıristiyan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsız beylik olmuş, 1915'e dek vadide nüfus çoğunluğunu oluşturmuştur. SN
  Akkuş köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Nér [ Kürd nêr "teke" ]
  Çetintaş mz - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Hergil
S1840: Hargel
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Olgunlar köy - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Çemika [ Kürd çemikan "gözecikler" ]
  Köyceğiz mz - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Gundik [ Kürd "köycük" ]
  Geçimli köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Rumtik
1946ht: Rontik
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Dağda bulunan eski köy merkezi terk edilerek dere kıyısındaki Çemihiyo mevkiine taşındı. SN
  ? mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946ht: Şavita
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946ht: Malkusan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Yapraklı mz - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Verkânis
1916hb: Varxanis [ Erm ]
  ? mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946ht: Kevrikân [ Kürd "taşçıklar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Geçitli köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928k: Piyanis [ Erm ]
S1840: Livin (idari bölge)
■ Hakkari havzası ile Norduz arasındaki geçit yolunu teşkil eden bu vadi geçmişte Lewûn veya Livin adı verilen nahiyeyi oluşturmaktaydı. 1840 nüfusu Nasturi Hıristiyanlardan ibaretti. SN
  Zap neh - Hakkari_M - Hakkari
Y-399: Zabatos
Asr: Zaba
■ Asur kralı III. Salmanaser'in MÖ 856 yılına ait Urartu seferinde id Zaba Elu (`yukarı Zab nehri`) adı geçer. Adın kaynağı ve hangi dilde olduğu açık değildir. SN
  Sütçüler mz - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Sirte
1916hb: Serto [ Süry ]
■ Köyün 1 km kadar güneydoğusunda Mart Miriam (Süry. Meryemana) manastırı mevcuttu. SN
  Üzümcü köy - Hakkari_M - Hakkari
1916hb, 1945: Diza/Dize [ Kürd "kale?" ]
  Aksu x - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946ht: Bülu/Biluh
1916hb: Billi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Deyri mv - Hakkari_M - Hakkari
1916hb: MartMaryam [ Süry "meryemana" ]
1946ht: Dehyi (hr)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Durankaya bld - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Belan
1916hb: Beylan [ Kürd ]
  Bağlarbaşı mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Sergeli [ Kürd sergelî "derebaşı" ]
  ? x - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946ht: Derzengil [ Kürd "çanlı kilise" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Çaylıca mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Beri
  Biçenek mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1928k: Dîrîse
1916hb: Derissa [ Kürd "İsa manastırı?" ]
  Umutlu mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Dendirkân?
1928k: Mendan? [ Kürd ]
  Ceylanlı köy - Hakkari_M - Hakkari
1916hb: Walto
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Jirki) yerleşimi
■ Walto bölge adıdır. İçerisinde Sirtê, Dihiyê, Xidyanê, Serero yerleşim yerlerini barındırır. kenan
  Çimenli köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Çemibedel [ Kürd "bedel (?) gözesi" ]
1946ht: Cemseyid
  Otluca köy - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Hananis aş.
E1900~: Xanents [ Erm "hanlar" ]
S1840: Xanânis
  Oğulderesi köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: DeravaTalê [ Kürd "Tal (Vadisi) kapısı" ]
Kürd (Jirki) yerleşimi
  ? mv - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: TalonaMaşxote?
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Bayköy köy - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Bay
1928k: Bay yk. [ Kürd bayê "yelli" ]
  Ördekli köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb: Kardalanis
S1840: Xardâlânıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Oğul köy - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Kundeşehan [ Kürd gundêşêxan "şeyhler köyü" ]
Kr: Talonê (idari bölge) [ Kürd "Tal vadisi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Eskiden mamur bir yer olan Tal vadisinde halen yerleşim olan tek köydür. 20. yy başına ait haritalarda, tümü Nasturi Hıristiyan olan yedi köy (Badali, Bekurai, Bêgik, Mardaşu, Azisa, Rabat, Mathwatha) ve en yukarıda Umra Melediş manastırı görülür. SN
  Sütlüce mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb: Kotranis
S1840: Qotrânis [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Ağaçdibi köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Kehakilîla [ Kürd kehakilîlan "kilithisar" ]
Kürd (Jirki) yerleşimi
  Doğanca mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb: Orit
S1840: Ôret
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaymaklı köy - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Şimoninis
S1840: Şmûninis [ Erm "Şimon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Konak köy - Hakkari_M - Hakkari
1928k: Kuçanis
S1640: Kudşânis
■ 17. yy'dan 1915'e dek Nasturi patriklerinin makamı idi. Halen bu unvan ve makam ABD'nin Illinois eyaletinde sürdürülmektedir. SN
  Yuvacık mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
Kr: Piğnik
1946ht: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çaltıkoru köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Sêvîn [ Kürd sêvîn "elmalı?" ]
S1840: Sîwîne
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Akbulut köy - Hakkari_M - Hakkari
1916hb: Guranis
S1840: Qûrânis [ Erm ]
  Seranüs x - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Saraynüs
S1840: Saramus
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Mezra boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Çanaklı köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Kehê
1946k: Baz [ Kürd baz "doğan" ]
E1902: Paz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Çavuşlu mz - Hakkari_M - Hakkari
1916hb: Ardanis [ Erm ardents? "tarlalar" ]
  Dikmen x - Hakkari_M - Hakkari
S1840: Mades
■ Mezra boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Işıklar köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1946ht: Pirgan
1916hb: Pirkânis [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Doğanyurt köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1928k: Piran [ Kürd pîran "dedeler " ]
  Kırıkdağ x - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Gilezo
Kr: Dêzê (idari bölge) [ Kürd "kale" ]
Kürd (Jirki) yerleşimi
■ Dêzê bölge adıdır. Köy merkezi Gilezo mezrasında bulunmaktaydı. Halen boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Yeniyol mz - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Periman
1916hb: Beriman
  Akçalı köy - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Gezne
1916hb: Geznak
  Bağışlı köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1928k: Xazekiyan [ Kürd ]
1916hb: Kazikan
1928k: Şivelan (idari bölge)
■ Şivelan bölgesi esasen daha kuzeyde, Van ile Başkale ilçesi sınırları içinde bulunan Şivelan (Karasu) vadisidir. Bu köy bir dönem Şivelan nahiyesi idari merkezi oldu. SN
  Boybeyi köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1928k: Asingıran [ Kürd hesingiran "demirciler" ]
  Sarıtaş köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
Kr: Berezer [ Kürd berêzer "sarıtaş" ]Haritada yeri belli olmayanlar.
  Yenimahalle mz - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Çemikulkule [ Kürd "sekmekaynak" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km