Hakkari_M'de 82 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kavaklı köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 📖 Marunis / Maronis
  Yoncalı köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 📖 Anitos
  Taşbaşı köy - Hakkari_M (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928 📖 Kelîtan [ Sür kelayto? "keşiş hücresi" ]
1980 📖 Seyitli (mz)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Yukarı Tiyari vadisinin ana yerleşimi idi. Eski köy terk edilerek köy merkezi dere boyundaki Derav mevkiine taşındı. ■ Nasturi Hıristiyan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsız beylik olmuş, 1915'e dek vadide nüfus çoğunluğunu oluşturmuştur. SN
  Bahçeli mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Deramasava [ Kr ]
  Pınarlı mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Benarik [ Kr ]
■ Terk edilmiştir. SN
  Cevizdibi köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 📖 Betkar [ Sür ]
  Kaval köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 📖 Kaval
  Elmacık köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 📖 Nispas [ Kr "şükürsüz?" ]
  Çetintaş mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Hergil
S1840 📖 Hargel
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kamışlı köy - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Çemibedel? [ Kr ]
1946h 📖 Elkik
  Olgunlar köy - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Çemika [ Kr çemikan "gözecikler" ]
  İncirli mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Çemihejirki [ Kr ]
  Köyceğiz mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Gundik [ Kr "köycük" ]
  Ayranlı mz - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Nevgûzan [ Kr ]
  Geçimli köy - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Rumtik
1946h 📖 Rontik
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Dağda bulunan eski köy merkezi terk edilerek dere kıyısındaki Çemihiyo mevkiine taşındı. SN
  Pınarca köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h 📖 Balekân [ Kr "abdallar" ]
  Çatdere mz - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Zeranis
  Akkuş köy - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Dêrê [ Kr "manastır" ]
  Işık köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 📖 Mîşe
  Taşlıca mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Markik [ Erm "çayırcık" ]
  Işıklı mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h 📖 Malkusan [ Kr ]
  Yapraklı mz - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Verkânis
1916hb 📖 Varxanis
  ? mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h 📖 Kevrikân [ Kr "taşçıklar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Geçitli köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 📖 Piyanis
1840 📖 Livin (idari bölge)
■ Hakkari havzası ile Norduz arasındaki geçit yolunu teşkil eden bu vadi geçmişte Lewûn veya Livin adı verilen nahiyeyi oluşturmaktaydı. 1840 nüfusu Nasturi Hıristiyanlardan ibaretti. SN
  Sütçüler mz - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Sirte
1916hb 📖 Serto [ Sür ]
■ Köyün 1 km kadar güneydoğusunda Mart Miriam (Süry. Meryemana) manastırı mevcuttu. SN
  Üzümcü köy - Hakkari_M - Hakkari
1916hb 📖 Diza / Dize [ Kr "kale?" ]
  Bağlarbaşı mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Sergeli [ Kr sergelî "derebaşı" ]
  Çiçekli mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Navparêz [ Kr "yenibahç" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden iskan edildi. SN
  Aksu köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h 📖 Bülu / Biluh
1916hb 📖 Billi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden iskan edildi. SN
  Deyri mv - Hakkari_M - Hakkari
1916hb 📖 Mart Maryam [ Sür "meryemana" ]
1946h 📖 Dehyi (hrb)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Durankaya bld - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Belan
1916hb 📖 Beylan [ Kr ]
  Güngören mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h 📖 Derzengil [ Kr "çanlı kilise" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Biçenek mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1928 📖 Deyrîsa
1916hb 📖 Derissa [ Kr "İsa manastırı" ]
  Çaylıca mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Beri
  Umutlu mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Dendirkân?
1928 📖 Mendan [ Kr "aş." ]
  Ceylanlı köy - Hakkari_M - Hakkari
1916hb 📖 Walto [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Jirki) yerleşimi
■ Walto bölge adıdır. İçerisinde Sirtê, Dihiyê, Xidyanê, Serero yerleşim yerlerini barındırır. kenan
  Çimenli köy - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Çemibedel [ Kr "bedel (?) gözesi" ]
1946h 📖 Cemseyid
  Uyanık mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Xeruzan [ Kr ]
  Otluca köy - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Hananis aş.
E1912 📖 Xanents [ Erm "hanlar" ]
S1840 📖 Xanânis
  Dereboyu mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Derava Talê [ Kr "Tal (deresi) kenarı" ]
Kürt (Sünni) (Jirki) yerleşimi
  Sarıkaya mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Gûzegavanan [ Kr ]
  Güzelköy mz - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Halilan [ Kr "Haliller" ]
  ? mv - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Talona Maşxote?
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Bayköy köy - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Bay
1928 📖 Bay yk. [ Kr bayê "yelli" ]
  Yenimahalle mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Çemikulkule [ Kr "sekme kaynak" ]
  Tepeli mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb 📖 Kardalanis
S1840 📖 Xardâlânıs
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Oğul köy - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Kundeşehan [ Kr gundêşêxan "şeyhler köyü" ]
K2013 📖 Talonê (idari bölge) [ Kr "Tal vadisi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Nasturi) yerleşimi
■ Eskiden mamur bir yer olan Tal vadisinde halen yerleşim olan tek köydür. 20. yy başına ait haritalarda, tümü Nasturi Hıristiyan olan yedi köy (Badali, Bekurai, Bêgik, Mardaşu, Azisa, Rabat, Mathwatha) ve en yukarıda Umra Melediş manastırı görülür. SN
  Ördekli köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb 📖 Kotranis
S1840 📖 Qotrânis
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Ağaçdibi köy - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Kehakilîla [ Kr kehakilîlan "kilithisar" ]
Kürt (Sünni) (Jirki) yerleşimi
  Koçlu mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Babanis [ Erm babents "papazlı" ]
  Doğanca mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb 📖 Orit
S1840 📖 Ôret
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaymaklı köy - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Şimoninis
S1840 📖 Şmûninis [ Erm Şimonents "Şimon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Konak köy - Hakkari_M - Hakkari
1928 📖 Kuçanis
S1672y 📖 Kudşânis ܩܘܕܫܐܢܣ‎
■ 1692-1915 yılları arasında Mor Şimun unvanlı Nasturi patriklerinin makamı idi. Halen bu unvan ve makam ABD'nin Illinois eyaletinde sürdürülmektedir. SN
  Yuvacık mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Piğink
1946h 📖 Pağnik [ Erm "ılıca" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çaltıkoru köy - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Sêvîn
S1840 📖 Sîwîne [ Kr "elmalı?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Şenocak mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Şavute
1946h 📖 Şavita [ Sür ]
  Akbulut köy - Hakkari_M - Hakkari
1916hb 📖 Guranis
S1840 📖 Qûrânis
  Seranüs mz - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Saravnüs
S1840 📖 Saramus
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Aşağıderecik köy - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Çemêşemaşe [ Kr "papaz pınarı" ]
  Çanaklı köy - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Kehê
1946 📖 Baz [ Kr "şahin" ]
E1902 📖 Paz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Nasturi) yerleşimi
  Çavuşlu mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Erdanis
1916hb 📖 Ardanis [ Erm ardents? "tarlalar" ]
  Dikmen mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Mate
S1840 📖 Mades
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden iskan edildi. SN
  Demirli mz - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖 Rezan [ Kr "bağlar" ]
  Işıklar köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1946h 📖 Pirgan
1914h 📖 Pirkanis
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Gelincik mz - Hakkari_M - Hakkari
1914h 📖 Nipatki
  Boğazlı mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Gurgava [ Kr "kurt ovası" ]
  Doğanyurt köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1914h 📖 Pîran [ Kr "dedeler " ]
  Suocağı mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Fakibalyan [ Kr ]
  Kırıkdağ köy - Hakkari_M - Hakkari
K 📖 Dêz
K2013 📖 Gilezo / Glezu [ Kr "çifte kümbet" ]
Kürt (Sünni) (Jirki) yerleşimi
■ Dêzê bölge adıdır. Köy merkezi Gilezo mezrasında bulunmaktaydı. Halen boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Bağlar mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1928 📖 Rezanek [ Kr ]
1914h 📖 Reşanek
  Oluklu mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1928 📖 Ermiyan
1914h 📖 Aramyan
  Örencik mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Ğırabe
1916hb 📖 Xarabe [ Kr ]
  Eğercik mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Palanis
1946h 📖 Pulanis
1914h 📖 Balanis [ Erm palents "vişneli" ]
  Demirtaş köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Evranis
1914h 📖 Oranis / Avranis
  Yeniyol mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1946h 📖 Periman
1916hb 📖 Beriman
  Akçalı köy - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Gezne
1916hb 📖 Geznak
  Kayacık mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Şirtinisajeri + Şirtinisajori [ Kr "aş. + yk. Şirtinis" ]
1916hb 📖 Şirtinis [ Erm ]
1914h 📖 Habs aş. + yk.
  Kurudere mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Krum
1914h 📖 Karun [ Erm "bahar" ]
  Bağışlı köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1914h 📖 Xezekiyan [ Kr ]
1928 📖 Şivelan (idari bölge)
■ Şivelan bölgesi esasen daha kuzeyde, Van ile Başkale ilçesi sınırları içinde bulunan Şivelan (Karasu) vadisidir. Bu köy bir dönem Şivelan nahiyesi idari merkezi oldu. SN
  Boybeyi köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1928 📖 Asingiran [ Kr hesingiran "demirciler" ]
1914h 📖 İngiran?
  Yeşilbulak mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Kanikez [ Kr "ılgın/ısırgan pınarı" ]
  Sarıtaş köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Berezer [ Kr berêzer "sarıtaş" ]
1914h 📖 Zereni


Grafik harita göster     haritada ara : km