Hakkari'de 357 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Çığlı köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
k1928 K: Aşûta
S1840 Ains: Aşîtha [ Süry ܥܳܫܺܝܬ݂ܳܐ "çığ" ]
T1891 Cui: Tiyari (idari bölge)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Aşağı Tiyari vadisinin başlıca yerleşim merkezi idi. Nasturi Hıristiyan olan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsızdı. 1891 nüfusunu Cuinet 6000 kişi olarak tahmin etmektedir. SN
  Ormanlı mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Zavita
S1840 Ains: Zawîtha [ Süry "köşe" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Taşbaşı köy - Hakkari_M (Çığlı bucağı) - Hakkari
k1928 K: Kelîtan [ Süry kelayto? "keşiş hücresi" ]
1980: Seyitli (mz)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Yukarı Tiyari vadisinin ana yerleşimi idi. Eski köy terk edilerek köy merkezi dere boyundaki Derav mevkiine taşındı. ■ Nasturi Hıristiyan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsız beylik olmuş, 1915'e dek vadide nüfus çoğunluğunu oluşturmuştur. SN
  Akkaya köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
Kr: Serispi [ Kürd serêsipî "akbaş" ]
S1840 Ains: Saraspîdon
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Güzeldere mz - Çukurca - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Minyaniş
S1840 Ains: Minyâniş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Dikenli mz - Çukurca - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Bite
  Gündeş köy - Çukurca - Hakkari
k1928 K: Gundek [ Kürd gundik "köycük" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Köy merkezi Minyaniş (Güzeldere) mezrasından Gundek'e taşındı. SN
  Çimenli mz - Çukurca - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Mergans [ Kürd "çayırlar" ]
S1840 Ains: Margi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sarıyer mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Siyavik [ Kürd "karacasu" ]
  Akkuş köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Nér [ Kürd nêr "teke" ]
  Köprülü mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Çemê
S1840 Ains: Çamani [ Kürd "pınarlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaynaklı mz - Çukurca - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Çemimemdo [ Kürd "durgunkaynak" ]
  Çetintaş mz - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Hergil
S1840 Ains: Hargel
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kamışlı köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Çemibedel? [ Kürd ]
h1946 HGMÇöl: Elkik
  Olgunlar köy - Hakkari_M - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Çemika [ Kürd çemikan "gözecikler" ]
  Üzümlü köy - Çukurca - Hakkari
k1928 K: Deştan [ Kürd deştan "alanlar, tarlalar" ]
  Köyceğiz mz - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Gundik [ Kürd "köycük" ]
  Ayranlı mz - Hakkari_M - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Nevgûzan
  Geçimli köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Rumtik
h1946 HGMÇöl: Rontik
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Dağda bulunan eski köy merkezi terk edilerek dere kıyısındaki Çemihiyo mevkiine taşındı. SN
  Hendek mz - Hakkari_M - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Zeranis
  ? mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Şavita
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Malkusan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Yapraklı mz - Hakkari_M - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Verkânis
hy1916: Varxanis [ Erm ]
  ? mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Kevrikân [ Kürd "taşçıklar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Geçitli köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
k1928 K: Piyanis [ Erm ]
S1840: Livin (idari bölge)
■ Hakkari havzası ile Norduz arasındaki geçit yolunu teşkil eden bu vadi geçmişte Lewûn veya Livin adı verilen nahiyeyi oluşturmaktaydı. 1840 nüfusu Nasturi Hıristiyanlardan ibaretti. SN
  Zap nehir - Hakkari_M - Hakkari
EYu: Zapas
Asr: Zaba
■ Asur kralı III. Salmanaser'in MÖ 856 yılına ait Urartu seferinde id Zaba Elu (`yukarı Zab nehri`) adı geçer. Adın kaynağı ve hangi dilde olduğu açık değildir. SN
  Sütçüler mz - Hakkari_M - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Sirte
hy1916: Serto [ Süry ]
■ Köyün 1 km kadar güneydoğusunda Mart Miriam (Süry. Meryemana) manastırı mevcuttu. SN
  Üzümcü köy - Hakkari_M - Hakkari
hy1916 1945: Diza/Dize [ Kürd "kale?" ]
  Narlı köy - Çukurca - Hakkari
k1928 K: Biyâdir
hy1916: Badri
  Taşlık mz - Çukurca - Hakkari
h1946 HGMÇöl: BelatJori [ Kürd ]
  Aksu x - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Bülu/Biluh
hy1916: Billi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Deyri mv - Hakkari_M - Hakkari
hy1916: MartMaryam [ Süry "meryemana" ]
h1946 HGMÇöl: Dehyi (hr)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Durankaya bld - Hakkari_M - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Belan
hy1916: Beylan [ Kürd ]
  Bağlarbaşı mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Sergeli [ Kürd sergelî "derebaşı" ]
  ? x - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Derzengil [ Kürd "çanlı kilise" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
k1928 K: Çal [ Kürd çalê "çukur" ]
S1840 Ains: Lizan
■ 20. yy başında kısmen yerleşimi.
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin, Lizan ise kasabanın adıdır. 19. yy sonunda Süryanice ve Kürtçe konuşan Nasturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
  Çaylıca mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Beri
  Biçenek mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
k1928 K: Dîrîse
hy1916: Derissa [ Kürd "İsa manastırı?" ]
  Kazan köy - Çukurca - Hakkari
hy1916: Salebekkan
  Bulutlu mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Beravi [ Kürd "suyanı" ]
  Umutlu mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Dendirkân?
k1928 K: Mendan? [ Kürd ]
  Ceylanlı köy - Hakkari_M - Hakkari
hy1916: Walto
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Jirki) yerleşimi
  Benekli mz - Çukurca - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Sifsidan
hy1916: Sufsida
  Meşeli mz - Çukurca - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Hişet
hy1916: Haişat [ Erm "Ermenilik" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaynak mz - Çukurca - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Behriç
S1840 Ains: BêthAricê [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çimenli köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Çemibedel [ Kürd "bedel (?) gözesi" ]
h1946 HGMÇöl: Cemseyid
  Kayalık köy - Çukurca - Hakkari
k1928 K: Zavita
hy1916: Zawitha [ Süry zawîtha "köşe, bucak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sütlü mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Xanêsegunt [ Kürd ]
S1840 Ains: Xâni
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çeltik mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Tuğup
hy1916: Txub/TxumaNavei [ Süry ]
S1840 Ains: Txuma [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ 20. yy başına dek Nasturi yerleşimi olan Txub veya Txuma vadisinin merkez köyü idi. SN
  Otluca köy - Hakkari_M - Hakkari
h1946 HGMÇöl: AşağıHananis
E1900-: Xanents [ Erm "hanlar" ]
S1840 Ains: Xanânis
  Oğulderesi köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: DeravaTalê [ Kürd "Tal (Vadisi) kapısı" ]
Kürd (Jirki) yerleşimi
  Sarıkaya mz - Hakkari_M - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Halilan?
  Kurudere köy - Çukurca - Hakkari
k1928 K: Maˁrûfan [ Kürd "maruflar?" ]
hy1916: Marafa
  Başak mz - Çukurca - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Gundik [ Kürd "köycük" ]
S1840 Ains: Gundiktha
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  ? mv - Hakkari_M - Hakkari
h1946 HGMÇöl: TalonaMaşxote?
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Bayköy köy - Hakkari_M - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Bay
k1928 K: BayiUlya [ Kürd bayê "yelli" ]
  Cevizli köy - Çukurca - Hakkari
k1928 K: Guzereş [ Kürd gûzêreş "karaceviz" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Txuma (Tkhuma) Vadisinin halen başlıca yerleşimidir. 1915 öncesi Nasturi Hıristiyan Txuma aşiret bölgesi idi. SN
  Hakkari il - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Colêmerg
k1928 K: Çölemerik
S1653: Culmar
E905 Ardz: Gığmar
S1286: BêthHakaraye (idari bölge)
■ Ortaçağdan itibaren adı geçen Hakkâri Kürt beyliği esasen bugünkü Başkale, Gürpınar ve Özalp-Saray ilçelerini kapsamaktaydı. Beylik merkezi 19. yy boyunca Albak (Başkale) kasabası iken, I. Dünya savaşı sırasında veya hemen sonrasında Çolemerik/Colemerg kasabasına taşındı. ■ 10. yy'da kaydedilen Ermenice Gığmar ve daha geç döneme ait Süryanice Cılmar veya Culmar biçimleri Kürdce Colmerg biçimine tekabül ederler. İsmin kaynağı bizce meçhuldür. SN
  Çayırlı köy - Çukurca - Hakkari
k1928 K: Erij
  Kavuşak köy - Çukurca - Hakkari
k1928 K: Bilican [ Kürd ]
hy1916: Berican
Kürd (Pinyaniş) yerleşimi
■ Bilêcan/Bilêkan aşireti Pinyaniş boyunun bir koludur. SN
  Ördekli köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
hy1916: Kardalanis
S1840 Ains: Xardâlânıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Madenli mz - Çukurca - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Talisan
  Oğul köy - Hakkari_M - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Kundeşehan [ Kürd gundêşêxan "şeyhler köyü" ]
Kr: Talonê (idari bölge) [ Kürd "Tal vadisi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Eskiden mamur bir yer olan Tal vadisinde halen yerleşim olan tek köydür. 20. yy başına ait haritalarda, tümü Nasturi Hıristiyan olan yedi köy (Badali, Bekurai, Bêgik, Mardaşu, Azisa, Rabat, Mathwatha) ve en yukarıda Umra Melediş manastırı görülür. SN
  Küçükköy mz - Çukurca - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Hilan
  Sütlüce mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
hy1916: Kotranis
S1840 Ains: Qotrânis [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Ağaçdibi köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Kehakilîla [ Kürd kehakilîlan "kilithisar" ]
Kürd (Jirki) yerleşimi
  Tepecik mz - Çukurca - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Kurbe
  Doğanca mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
hy1916: Orit
S1840: Ôret
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaymaklı köy - Hakkari_M - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Şimoninis
S1840 Ains: Şmûninis [ Erm "Şimon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Konak köy - Hakkari_M - Hakkari
k1928 K: Kuçanis
S1640: Kudşânis
■ 17. yy’dan 1915’e dek Nasturi patriklerinin makamı idi. SN
  Yuvacık mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
Kr: Piğnik
h1946 HGMÇöl: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çınarlı köy - Çukurca - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Şivelizan
k1928 K: Şiverîzan [ Kürd şiverîz "keçiyolu" ]
  Çaltıkoru köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Sêvîn [ Kürd sêvîn "elmalı?" ]
S1840 Ains: Sîwîne
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.
  Yenimahalle mz - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Çemikulkule [ Kürd "sekmekaynak" ]
  Bağlıca mz - Şemdinli - Hakkari
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km