Hakkari'de 367 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Kavaklı köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 📖 Marunis / Maronis
  Çığlı köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928 📖 Aşûta
S1840 📖 Aşîtha [ Sür ܥܳܫܺܝܬ݂ܳܐ "çığ" ]
1891c 📖 Tiyari (idari bölge)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Aşağı Tiyari vadisinin başlıca yerleşim merkezi idi. Nasturi Hıristiyan olan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsızdı. 1891 nüfusunu Cuinet 6000 kişi olarak tahmin etmektedir. SN
  Yoncalı köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 📖 Anitos
  Ormanlı mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Zavita
S1840 📖 Zawîtha [ Sür "köşe" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Taşbaşı köy - Hakkari_M (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928 📖 Kelîtan [ Sür kelayto? "keşiş hücresi" ]
1980 📖 Seyitli (mz)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Yukarı Tiyari vadisinin ana yerleşimi idi. Eski köy terk edilerek köy merkezi dere boyundaki Derav mevkiine taşındı. ■ Nasturi Hıristiyan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsız beylik olmuş, 1915'e dek vadide nüfus çoğunluğunu oluşturmuştur. SN
  Bahçeli mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Deramasava [ Kr ]
  Akkaya köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Serêspî [ Kr "akbaş" ]
S1840 📖 Saraspîdon
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Güzeldere mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Minyaniş
S1840 📖 Minyâniş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Pınarlı mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Benarik [ Kr ]
■ Terk edilmiştir. SN
  Dikenli mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Bite
  Çınarlı köy - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Şivelizan
1928 📖 Şiverîzan [ Kr şiverîz "keçiyolu" ]
  Çakmaklı mz - Çukurca - Hakkari
K2013 📖 Zal
  Cevizdibi köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 📖 Betkar [ Sür ]
  Elmacık köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 📖 Nispas [ Kr "şükürsüz?" ]
  Karasu mz - Çukurca - Hakkari
K2013 📖 Bircelan [ Kr ]
  Çimenli mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Merganz [ Erm "çayırlar" ]
S1840 📖 Margi [ Er/Kr "çayır" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Gündeş köy - Çukurca - Hakkari
K2013 📖 Geyman
1946h 📖 Şevikasrani (neh)
■ Şevikasrani (Minyaniş) Deresi üzerinde çok sayıda mahalleyi bir araya getiren yapay köydür. SN
  Kaval köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 📖 Kaval
  Sarıyer mz - Çukurca - Hakkari
K2013 📖 Siyavik [ Kr "üçsu" ]
1946h 📖 Çiyareşk [ Kr "karadağ" ]
■ Terk edilmiştir. SN
  Güllüce mz - Çukurca - Hakkari
K2013 📖 Qesran
1946h 📖 Aş. Kasran [ Kr "köşkler" ]
  Dağdibi mz - Çukurca - Hakkari
K2013 📖 Çemixuyu [ Kr ]
1946h 📖 Çemihiyo
  Köprülü mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Giman
S1840 📖 Çamani [ Kr "pınarlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaynaklı mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Çemimemdo [ Kr "Memdo suyu" ]
  Çetintaş mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Hergil
S1840 📖 Hargel
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kamışlı köy - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Çemibedel? [ Kr ]
1946h 📖 Elkik
  Olgunlar köy - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Çemika [ Kr çemikan "gözecikler" ]
  İncirli mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Çemihejirki [ Kr ]
  Köyceğiz mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Gundik [ Kr "köycük" ]
  Ayranlı mz - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Nevgûzan [ Kr ]
  Geçimli köy - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Rumtik
1946h 📖 Rontik
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Dağda bulunan eski köy merkezi terk edilerek dere kıyısındaki Çemihiyo mevkiine taşındı. SN
  Pınarca köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h 📖 Balekân [ Kr "abdallar" ]
  Çatdere mz - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Zeranis
  Akkuş köy - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Dêrê [ Kr "manastır" ]
  Üzümlü köy - Çukurca - Hakkari
1928 📖 Deştan [ Kr "alanlar, düzlükler" ]
■ Terk edilmiştir. SN
  Işık köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 📖 Mîşe
  Taşlıca mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Markik [ Erm "çayırcık" ]
  Işıklı mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h 📖 Malkusan [ Kr ]
  Yapraklı mz - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Verkânis
1916hb 📖 Varxanis
  Konaklı mz - Çukurca - Hakkari
K2013 📖 Barzan?
1946h 📖 Bezizo [ Sür ]
■ Terk edilmiştir. SN
  ? mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h 📖 Kevrikân [ Kr "taşçıklar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Taşlık mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Belatjorîn [ Kr "yukarı Belat" ]
■ Terk edilmiştir. SN
  Geçitli köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 📖 Piyanis
1840 📖 Livin (idari bölge)
■ Hakkari havzası ile Norduz arasındaki geçit yolunu teşkil eden bu vadi geçmişte Lewûn veya Livin adı verilen nahiyeyi oluşturmaktaydı. 1840 nüfusu Nasturi Hıristiyanlardan ibaretti. SN
  Zap neh - Aa - Hakkari
Y-350 📖 Zabatos
As-856 📖 Zaba
■ Asur kralı III. Salmanaser'in MÖ 856 yılına ait Urartu seferinde id Zaba Elu (`yukarı Zab nehri`) adı geçer. Adın kaynağı ve hangi dilde olduğu açık değildir. SN
  Üzümcü köy - Hakkari_M - Hakkari
1916hb 📖 Diza / Dize [ Kr "Zap kenarı" ]
■ Dizê ismini yanıbaşından geçen Zap (Zê) Nehrinden almaktadır. Dizê Yukarı Tiyar Bölgesinin son yerleşim yeridir. Mezirgo, Derav, Çemê Ebas, Xîlanê, Çemê Bedel, Zorava belirli yerleşim yerlerindendir. kenan
  Sütçüler mz - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Sirte
1916hb 📖 Serto [ Sür ]
■ Köyün 1 km kadar güneydoğusunda Mart Miriam (Süry. Meryemana) manastırı mevcuttu. SN
  Narlı köy - Çukurca - Hakkari
1928 📖 Biyâdir
1916hb 📖 Badri
  Bağlarbaşı mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Sergeli [ Kr sergelî "derebaşı" ]
  Çiçekli mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Navparêz [ Kr "yenibahç" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden iskan edildi. SN
  Aksu köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h 📖 Bülu / Biluh
1916hb 📖 Billi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden iskan edildi. SN
  Deyri mv - Hakkari_M - Hakkari
1916hb 📖 Mart Maryam [ Sür "meryemana" ]
1946h 📖 Dehyi (hrb)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Durankaya bld - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Belan
1916hb 📖 Beylan [ Kr ]
  Güngören mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h 📖 Derzengil [ Kr "çanlı kilise" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
1928 📖 Çal [ Kr çalê "çukur" ]
S1840 📖 Lizan
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Nasturi) yerleşimi
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin, Lizan ise kasabanın adıdır. 19. yy sonunda Süryanice ve Kürtçe konuşan Nasturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
  Biçenek mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1928 📖 Deyrîsa
1916hb 📖 Derissa [ Kr "İsa manastırı" ]
  Çimenli köy - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Çemibedel [ Kr "bedel (?) gözesi" ]
1946h 📖 Cemseyid
  Çaylıca mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Beri
  Ceylanlı köy - Hakkari_M - Hakkari
1916hb 📖 Walto [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Jirki) yerleşimi
■ Walto bölge adıdır. İçerisinde Sirtê, Dihiyê, Xidyanê, Serero yerleşim yerlerini barındırır. SN
  Kazan köy - Çukurca - Hakkari
K2013 📖 Tiyar
1946h 📖 Şivasilbe
1916hb 📖 Salebekkan
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Geçmişte Nasturi Hıristiyan aşiretlerin yaşadığı Tiyari vadisinin merkezidir. Şimdi terk edilmiştir. SN
  Bulutlu mz - Çukurca - Hakkari
K2013 📖 Beravi [ Kr "su yanı" ]
1946h 📖 Belat [ Sür ]
  Umutlu mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Dendirkân?
1928 📖 Mendan [ Kr "aş." ]
  Benekli mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Sifsidan
1916hb 📖 Sufsida
■ Terk edilmiştir. SN
  Meşeli mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Hişet
1916hb 📖 Haişat [ Erm "Ermenilik" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaynak mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Behriç
S1840 📖 Bêth Aricê [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kayalık köy - Çukurca - Hakkari
1928 📖 Zavita
1916hb 📖 Zawitha [ Sür zawîtho "köşe, bucak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Uyanık mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Xeruzan [ Kr ]
  Sütlü mz - Çukurca - Hakkari
K2013 📖 Xanê Sêgund [ Kr "üçköy hanı" ]
S1840 📖 Xâni
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çeltik mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Tuhubenav mz.
1916hb 📖 Txub / Txuma Navei [ Sür ]
S1840 📖 Txuma [ Sür txuma "kurban, adak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ 20. yy başına dek Nasturi yerleşimi olan Txub veya Txuma vadisinin merkez köyü idi. SN
  Otluca köy - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Hananis aş.
E1912 📖 Xanents [ Erm "hanlar" ]
S1840 📖 Xanânis
  Dereboyu mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Derava Talê [ Kr "Tal (deresi) kenarı" ]
Kürt (Sünni) (Jirki) yerleşimi
  Kavaklı köy - Çukurca - Hakkari
1928 📖 Şivîşek [ Kr ]
■ Terk edilmiştir. SN
  Sarıkaya mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Gûzegavanan [ Kr ]
  Güzelköy mz - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Halilan [ Kr "Haliller" ]
  Kurudere köy - Çukurca - Hakkari
1928 📖 Maˁrûfan [ Kr "maruflar?" ]
1916hb 📖 Marafa
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Terk edilmiştir. SN
  Başak mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Gundik [ Kr "köycük" ]
S1840 📖 Gundiktha
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  ? mv - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Talona Maşxote?
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Bayköy köy - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Bay
1928 📖 Bay yk. [ Kr bayê "yelli" ]
  Kavuşak köy - Çukurca - Hakkari
1928 📖 Bilican
1916hb 📖 Berican [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Pinyaniş) yerleşimi
■ Bilêcan/Bilêkan aşireti Pinyaniş boyunun bir koludur. Şimdi metruk harabe. SN
  Yenimahalle mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Çemikulkule [ Kr "sekme kaynak" ]
  Baştepe mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Serani
■ Terk edilmiştir. SN
  Cevizli köy - Çukurca - Hakkari
1928 📖 Gûzereş [ Kr "karaceviz" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Txuma Vadisinin halen başlıca yerleşimidir. 1915 öncesi Nasturi Hıristiyan Txuma aşiret bölgesi idi. SN
  Hakkari il - Aa - Hakkari
K 📖 Colêmerg
1928 📖 Çölemerik
S1653 📖 Culmar
E905 📖 Cılmar / Calamar
E680 📖 Kığimar Քղիմար
■ 20. yy başında Kürt (Sünni)/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 10. yy vakanüvisi Tovma Ardzruni'ye göre Ermeni kralı Ardaşes (MÖ 2. yy?) zamanında buraya Med soyundan insanlar iskan edilmiş ve Cılmar kalesi yapılmıştı. Cılmar/Culmar biçimi muhtemelen daha eski bir *Gılmar(g) adının Arapça telaffuz kurallarına uydurulmuş biçimidir. Adın Kürtçe olup olmadığına ilişkin kesin bir görüş ileri sürülemez. SN
  Çayırlı köy - Çukurca - Hakkari
K2013 📖 Şilukueric
1928 📖 Erij
■ Terk edilmiştir. SN
  Tepeli mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb 📖 Kardalanis
S1840 📖 Xardâlânıs
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Pınarlı mz - Çukurca - Hakkari
K2013 📖 Şiluku
■ Terk edilmiştir. SN
  Güven mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Piri [ Kr "köprü" ]
■ Terk edilmiştir. SN
  Madenli mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Talisan
  Oğul köy - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Kundeşehan [ Kr gundêşêxan "şeyhler köyü" ]
K2013 📖 Talonê (idari bölge) [ Kr "Tal vadisi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Nasturi) yerleşimi
■ Eskiden mamur bir yer olan Tal vadisinde halen yerleşim olan tek köydür. 20. yy başına ait haritalarda, tümü Nasturi Hıristiyan olan yedi köy (Badali, Bekurai, Bêgik, Mardaşu, Azisa, Rabat, Mathwatha) ve en yukarıda Umra Melediş manastırı görülür. SN
  Küçükköy mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Hilan
■ Terk edilmiştir. SN
  Tepecik mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Kurbe
■ Terk edilmiştir. SN
  Ördekli köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb 📖 Kotranis
S1840 📖 Qotrânis
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Ağaçdibi köy - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Kehakilîla [ Kr kehakilîlan "kilithisar" ]
Kürt (Sünni) (Jirki) yerleşimi
  Koçlu mz - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Babanis [ Erm babents "papazlı" ]
  Doğanca mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb 📖 Orit
S1840 📖 Ôret
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaymaklı köy - Hakkari_M - Hakkari
1946h 📖 Şimoninis
S1840 📖 Şmûninis [ Erm Şimonents "Şimon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Konak köy - Hakkari_M - Hakkari
1928 📖 Kuçanis
S1672y 📖 Kudşânis ܩܘܕܫܐܢܣ‎
■ 1692-1915 yılları arasında Mor Şimun unvanlı Nasturi patriklerinin makamı idi. Halen bu unvan ve makam ABD'nin Illinois eyaletinde sürdürülmektedir. SN
  Yuvacık mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Piğink
1946h 📖 Pağnik [ Erm "ılıca" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çağlayan köy - Çukurca - Hakkari
1928 📖 Arbûş / Erbuş
■ Terk edilmiştir. SN
  Kınık mz - Çukurca - Hakkari
K2013 📖 Hirkaş
■ Terk edilmiştir. SN
  Çaltıkoru köy - Hakkari_M - Hakkari
K2013 📖 Sêvîn
S1840 📖 Sîwîne [ Kr "elmalı?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km