Hakkari'de 359 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Çığlı köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928k: Aşûta
S1840: Aşîtha [ Süry ܥܳܫܺܝܬ݂ܳܐ "çığ" ]
1891c: Tiyari (idari bölge)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Aşağı Tiyari vadisinin başlıca yerleşim merkezi idi. Nasturi Hıristiyan olan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsızdı. 1891 nüfusunu Cuinet 6000 kişi olarak tahmin etmektedir. SN
■ Köy 14. yüzyılda Hristiyan Nasturiler yani Keldaniler'den Tiyari Aşireti tarafından kuruldu. İlerleyen zamanlarda Süryaniler'de köye yerleştiler. 19. yüzyılın ortalarında bölgenin güçlü Kürd beylerinden Hakkari Beyi Nurullah Bey ve Cizreli Bedirhan Beyler, Hristiyan Nasturilere karşı katliam yapmaya başladı. Osmanlı'nın olaya müdahale etmesiyle bu katliam durduruldu ve köye aynı yıllarda Kurmanç Kürdler'i de göç ettiler. İlerleyen zamanlarda Kürdlerin yoğun baskıları ile köydeki Hristiyan Nasturi yani Keldaniler ve Süryaniler Kürdleştiler. Günümüzde köyde Kurmanç Kürdler'i ile Kürdleşmiş Nasturiler ile Kürdleşmiş Süryaniler yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Ormanlı mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Zavita
S1840: Zawîtha [ Süry "köşe" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Taşbaşı köy - Hakkari_M (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928k: Kelîtan [ Süry kelayto? "keşiş hücresi" ]
1980: Seyitli (mz)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Yukarı Tiyari vadisinin ana yerleşimi idi. Eski köy terk edilerek köy merkezi dere boyundaki Derav mevkiine taşındı. ■ Nasturi Hıristiyan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsız beylik olmuş, 1915'e dek vadide nüfus çoğunluğunu oluşturmuştur. SN
  Akkaya köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
Kr: Serispi [ Kürd serêsipî "akbaş" ]
S1840: Saraspîdon
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Güzeldere mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Minyaniş
S1840: Minyâniş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Dikenli mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Bite
  Gündeş köy - Çukurca - Hakkari
1928k: Gundek [ Kürd gundik "köycük" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Köy merkezi Minyaniş (Güzeldere) mezrasından Gundek'e taşındı. SN
  Çimenli mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Mergans [ Kürd "çayırlar" ]
S1840: Margi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sarıyer mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Siyavik [ Kürd "karacasu" ]
  Akkuş köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Nér [ Kürd nêr "teke" ]
  Köprülü mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Çemê
S1840: Çamani [ Kürd "pınarlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaynaklı mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Çemimemdo [ Kürd "durgunkaynak" ]
  Çetintaş mz - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Hergil
S1840: Hargel
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Olgunlar köy - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Çemika [ Kürd çemikan "gözecikler" ]
  Üzümlü köy - Çukurca - Hakkari
1928k: Deştan [ Kürd deştan "alanlar, tarlalar" ]
  Köyceğiz mz - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Gundik [ Kürd "köycük" ]
  Geçimli köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Rumtik
1946ht: Rontik
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Dağda bulunan eski köy merkezi terk edilerek dere kıyısındaki Çemihiyo mevkiine taşındı. SN
  ? mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946ht: Şavita
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946ht: Malkusan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Yapraklı mz - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Verkânis
1916hb: Varxanis [ Erm ]
  ? mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946ht: Kevrikân [ Kürd "taşçıklar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Geçitli köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928k: Piyanis [ Erm ]
S1840: Livin (idari bölge)
■ Hakkari havzası ile Norduz arasındaki geçit yolunu teşkil eden bu vadi geçmişte Lewûn veya Livin adı verilen nahiyeyi oluşturmaktaydı. 1840 nüfusu Nasturi Hıristiyanlardan ibaretti. SN
  Zap neh - Hakkari_M - Hakkari
Y-399: Zabatos
Asr: Zaba
■ Asur kralı III. Salmanaser'in MÖ 856 yılına ait Urartu seferinde id Zaba Elu (`yukarı Zab nehri`) adı geçer. Adın kaynağı ve hangi dilde olduğu açık değildir. SN
  Sütçüler mz - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Sirte
1916hb: Serto [ Süry ]
■ Köyün 1 km kadar güneydoğusunda Mart Miriam (Süry. Meryemana) manastırı mevcuttu. SN
  Üzümcü köy - Hakkari_M - Hakkari
1916hb, 1945: Diza/Dize [ Kürd "kale?" ]
  Narlı köy - Çukurca - Hakkari
1928k: Biyâdir
1916hb: Badri
■ Köyün kurucuları Ermeniler'dir. 1915-1916 senelerinde Ermenilerin tehcir edilmiştir. Köye ise Kürdleşmiş Türkmenler yerleşmiştir. Berk Ulusoy
  Aksu x - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946ht: Bülu/Biluh
1916hb: Billi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Deyri mv - Hakkari_M - Hakkari
1916hb: MartMaryam [ Süry "meryemana" ]
1946ht: Dehyi (hr)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Durankaya bld - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Belan
1916hb: Beylan [ Kürd ]
  Bağlarbaşı mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Sergeli [ Kürd sergelî "derebaşı" ]
  ? x - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946ht: Derzengil [ Kürd "çanlı kilise" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
1928k: Çal [ Kürd çalê "çukur" ]
S1840: Lizan
■ 20. yy başında kısmen yerleşimi.
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin, Lizan ise kasabanın adıdır. 19. yy sonunda Süryanice ve Kürtçe konuşan Nasturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
  Çaylıca mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Beri
  Biçenek mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1928k: Dîrîse
1916hb: Derissa [ Kürd "İsa manastırı?" ]
  Kazan köy - Çukurca - Hakkari
1916hb: Salebekkan
  Bulutlu mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Beravi [ Kürd "suyanı" ]
  Umutlu mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Dendirkân?
1928k: Mendan? [ Kürd ]
  Ceylanlı köy - Hakkari_M - Hakkari
1916hb: Walto
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Jirki) yerleşimi
■ Walto bölge adıdır. İçerisinde Sirtê, Dihiyê, Xidyanê, Serero yerleşim yerlerini barındırır. kenan
  Benekli mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Sifsidan
1916hb: Sufsida
  Meşeli mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Hişet
1916hb: Haişat [ Erm "Ermenilik" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaynak mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Behriç
S1840: BêthAricê [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çimenli köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Çemibedel [ Kürd "bedel (?) gözesi" ]
1946ht: Cemseyid
  Kayalık köy - Çukurca - Hakkari
1928k: Zavita
1916hb: Zawitha [ Süry zawîtha "köşe, bucak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sütlü mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Xanêsegunt [ Kürd ]
S1840: Xâni
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çeltik mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Tuğup
1916hb: Txub/TxumaNavei [ Süry ]
S1840: Txuma [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ 20. yy başına dek Nasturi yerleşimi olan Txub veya Txuma vadisinin merkez köyü idi. SN
  Otluca köy - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Hananis aş.
E1900~: Xanents [ Erm "hanlar" ]
S1840: Xanânis
  Oğulderesi köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: DeravaTalê [ Kürd "Tal (Vadisi) kapısı" ]
Kürd (Jirki) yerleşimi
  Kurudere köy - Çukurca - Hakkari
1928k: Maˁrûfan [ Kürd "maruflar?" ]
1916hb: Marafa
  Başak mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Gundik [ Kürd "köycük" ]
S1840: Gundiktha
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  ? mv - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: TalonaMaşxote?
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Bayköy köy - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Bay
1928k: Bay yk. [ Kürd bayê "yelli" ]
  Cevizli köy - Çukurca - Hakkari
1928k: Guzereş [ Kürd gûzêreş "karaceviz" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Txuma (Tkhuma) Vadisinin halen başlıca yerleşimidir. 1915 öncesi Nasturi Hıristiyan Txuma aşiret bölgesi idi. SN
  Hakkari il - Aa - Hakkari
Kr: Colêmerg [ Kürd merg? "çayır" ]
1928k: Çölemerik
S1653: Culmar
■ 10. yy'da kaydedilen Ermenice Gığmar ve daha geç döneme ait Süryanice Cılmar veya Culmar biçimleri Kürtçe Colmerg biçimine tekabül ederler. İsmin kaynağı bizce meçhuldür. SN
  Kavuşak köy - Çukurca - Hakkari
1928k: Bilican [ Kürd ]
1916hb: Berican
Kürd (Pinyaniş) yerleşimi
■ Bilêcan/Bilêkan aşireti Pinyaniş boyunun bir koludur. SN
  Ördekli köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb: Kardalanis
S1840: Xardâlânıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Oğul köy - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Kundeşehan [ Kürd gundêşêxan "şeyhler köyü" ]
Kr: Talonê (idari bölge) [ Kürd "Tal vadisi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Eskiden mamur bir yer olan Tal vadisinde halen yerleşim olan tek köydür. 20. yy başına ait haritalarda, tümü Nasturi Hıristiyan olan yedi köy (Badali, Bekurai, Bêgik, Mardaşu, Azisa, Rabat, Mathwatha) ve en yukarıda Umra Melediş manastırı görülür. SN
  Sütlüce mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb: Kotranis
S1840: Qotrânis [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Ağaçdibi köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Kehakilîla [ Kürd kehakilîlan "kilithisar" ]
Kürd (Jirki) yerleşimi
  Tepecik mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Kurbe
  Doğanca mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb: Orit
S1840: Ôret
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaymaklı köy - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Şimoninis
S1840: Şmûninis [ Erm "Şimon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Konak köy - Hakkari_M - Hakkari
1928k: Kuçanis
S1640: Kudşânis
■ 17. yy'dan 1915'e dek Nasturi patriklerinin makamı idi. Halen bu unvan ve makam ABD'nin Illinois eyaletinde sürdürülmektedir. SN
  Yuvacık mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
Kr: Piğnik
1946ht: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çınarlı köy - Çukurca - Hakkari
1946ht: Şivelizan
1928k: Şiverîzan [ Kürd şiverîz "keçiyolu" ]
  Çaltıkoru köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Sêvîn [ Kürd sêvîn "elmalı?" ]
S1840: Sîwîne
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.
  Yenimahalle mz - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Çemikulkule [ Kürd "sekmekaynak" ]
  Bağlıca x - Şemdinli - Hakkari
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Uludoruk dağ - Aa - Hakkari
1977k: Reşko
  Hakkari ib - Aa - Hakkari
1660eç: Hakkâri
S1286: BêthHakaraye [ Süry "Hakârî yurdu" ]
■ Ortaçağdan itibaren adı geçen Hakkâri beyliği esasen bugünkü Başkale, Gürpınar ve Özalp-Saray ilçelerini kapsamaktaydı. Beylik merkezi 19. yy boyunca Albak (Başkale) kasabası iken, cumhuriyetten önce Çolemerik/Colemerg kasabasına taşındı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km