haritada ara :   km  
Hakkari'de 4 ilçe bulundu.
sırala 
Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
S1840 📖: Lizan (aş.) [ Sür lîzan "aş." ]
1928 📖: Çal (idari bölge) [ Kr çalê "çukur" ]
■ 20. yy başında (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin adıdır. Lizan eskiden yöreye hakim olan Nasturi aşiretinin adıdır. 19. yy sonunda Süryanice ve Kürtçe konuşan Nasturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
Yüksekova ilçe - Yüksekova - Hakkari
K 📖: Gever | Dîze
K1597 📖: Dîzê [ Kr dîz "kale" ]
1928 📖: Gevar (idari bölge) [ Erm kavar? "nahiye" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gevar/Gever ovanın, Dizé kasabanın adıdır. SN
■ © 23.01.1892 Musul ve Revanduz sancakları aşairinden olup her sene Van sancağı dahilinde Gevar ve Şemdinan kazaları yaylaklarına gelip mezalim ve taaddiyata cüret etmekte olan Heriki nam göçer aşiretinin taaddilerinin engellenmesi için icab eden mahallere asker ikamesi. deyar heyran
Derecik ilçe - Derecik - Hakkari
K2013 📖: Rûbaruk [ Kr "derecik" ]
1916hb 📖: Dereyazar
Kürt-Sünni (Gerdi) yerleşimi
■ Rubaruk `derecik` deresi yakınındaki birkaç köy ve mezranın birleştirilmesiyle kurulan yeni ilçeye Derecik adı verilmiştir. Gerdi aşiretinin yerleşim alanıdır. SN
Şemdinli ilçe - Şemdinli - Hakkari
K 📖: Nûşar [ Kr "yenikent" ]
1928 📖: Şemdînan (idari bölge) [ Kr "Şemseddinler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bölge adı olan Şemdinan/Şemdinli bir rivayete göre 11. yy'da yaşamış olan Şeyh Şemseddin Abbasî adından gelir. Asırlarca Nehri (Bağlar) kasabasında olan ilçe merkezi cumhuriyetten sonra Nuşar köyüne taşındı. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.