Hafik'de 78 yerleşim bulundu.
sırala 
  Adımlı köy - Hafik (Doğanşar bucağı) - Sivas
1928: Adamlı
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Gülpınar köy - Hafik - Sivas
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Şıraç ( Hubyar) Türkmenleri Türk22
  BeyKonağı köy - Hafik (Doğanşar bucağı) - Sivas
1928: Divriğin
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Göydün köy - Hafik - Sivas
E1877: Govdun [ Erm "inekdamı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türk kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır. Asıl ismi "Govdun" olup Ermenice'den gelmektedir. 1915 öncesi köyün tamamına yakını Ermeni ahaliden oluşmaktaydı. Bu köyde birçok kültürün olduğu Ahmet Okyay tarafından kanıtlanmıştır. Bu köyde hâlen yaşayan Okyay ailesi hem köyün hem de kentin önemli ailelerindendir. Soyu nazir dönemine dayanmaktadır. Okyay ailesi 93 harbinde, şu an Ermeni işgali altında bulunan Azerbaycan'ın Ağdam şehrinden göç etmiş ve devlet tarafından bu köye yerleştirilmiştir Türk22
  Sofular köy - Hafik - Sivas
1928: Sofular
  Düğer köy - Hafik - Sivas
1928: Düğer
Alevi yerleşimi
■ Düğer adının kökeni, Oğuz Türklerinden olan Döğer kabilesinden gelmektedir Türk22
  Olukbaşı köy - Hafik (Doğanşar bucağı) - Sivas
1520t: Öykürü
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Sıraç ( Hubyar ) Türkmenleri Türk22
  Eymir köy - Hafik - Sivas
1928: Eymir [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Sıraç ( Hubyar ) Türkmenleri Türk22
  Karlı köy - Hafik - Sivas
1928: Karlı
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Sıraç ( Hubyar ) Türkmenleri Türk22
  Beydilli köy - Hafik - Sivas
1928: Beydilli [ Tr Beydilli/Badıllı "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Sıraç ( Hubyar ) Türkmenleri Türk22
  Bayramtepe köy - Hafik (Doğanşar bucağı) - Sivas
1455b: Héze
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Çaltılı köy - Hafik (Doğanşar bucağı) - Sivas
1554t y: Gövekse [ Yun ]
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Sıraç ( Hubyar ) Türkmenleri Türk22
  Üzeyir köy - Hafik - Sivas
1928: Üzeyir
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Sıraç ( Hubyar ) Türkmenleri Türk22
  Emre köy - Hafik - Sivas
1928: Emre
Alevi yerleşimi
  OtmanAlan köy - Hafik (Doğanşar bucağı) - Sivas
1547t: Osmanalanı
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Sıraç ( Hubyar ) Türkmenleri Türk22
  Akkaya köy - Hafik (Doğanşar bucağı) - Sivas
1520t: Akkaya
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Küpecik köy - Hafik - Sivas
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Yerli halkla birlikte. 1951 yılında Bulgaristan’dan gelen Türkler de bu köyde iskan edilmiştir Türk22
  Düzyayla köy - Hafik - Sivas
1902hb: Horohon
E1877: Xoroxon [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Durulmuş köy - Hafik - Sivas
1928: Gevre
E1877: Gavra
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Bu Köye ilk göç edenler Kıpçak Türkleri ailesinden olup 17. yüzyılda Anadolu'ya göç ederek 19. yüzyılın başlarında Doğanşar ve çevresine, buradan da Hafik Durulmuş köyüne gelmişlerdir.Doğanşar, Kamış, Kaytarmış, Müseyle, Şahin ve Besinli bu köye göç eden sülalelerin geldikleri köyler ve yerleşimlerdir. Bu köye yerleşen ilk aileler Kafkasya ve Türkmen kökenli ailelerdir. Bunun dışında 1877 yılında patlak veren Rus Harbi (93 Harbi) sırasında Erzurum, Kars,Gümüşhane,Kafkasya ve çevre illerden göç eden ailelerin hala köy nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturduğu bilinmektedir. Bu köy 1900'lü yıllara kadar Ermeni köyü konumunda olup daha sonra Türklerin gelmesi ile bir Türk köyü haline gelmiştir. Türk22
  Bayıraltı köy - Hafik - Sivas
1928: Ağcakilise
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Ekingölü köy - Hafik (Doğanşar bucağı) - Sivas
1928: Oxturum
1455b: Oxtum
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Esenli köy - Hafik - Sivas
1928: Dona
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Sıraç ( Hubyar ) Türkmenleri Türk22
  Tuzhisar köy - Hafik - Sivas
E1902: Ağd / Ağdk [ Erm աղտ "tuzla" ]
E1877: Tuzasar [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ 1877'de 1844 Ermeni nüfusu, halen harabesi mevcut olan Surp Garabed adında kilisesi ve 236 öğrencili okulu vardı. Köyün yakınında Surp Hreşdagabed Manastırı bulunmaktaydı. SN
  Çakmak köy - Hafik - Sivas
1928: Çakmak
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Sıraç ( Hubyar ) Türkmenleri Türk22
  Özen köy - Hafik - Sivas
1928: Özen
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Kamış köy - Hafik - Sivas
1928: Kamış
  Çukurbelen mah - Hafik - Sivas
1928: Xanzar
E1877: Xandzar խանծառ [ Erm "yanık yer, göynük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Hafik ilçe - Hafik - Sivas
1891c: Koçhisar
E1877: Bedrosi [ Erm "Bedros (öz.) köyü" ]
1282: Havik [ Erm havig "dedecik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 13. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan isim için Kürtçe Having (`yazlık, yayla`) uzak olasılıktır. 1873-1926 yılları arasında Koçhisar adıyla kaza merkezi oldu. SN
■ © 15.05.1850 Sivas dahilinde Sivaseli ve Hafik kazalarında yerleşik Koçgiri Aşireti arasındaki kavgalar... deyar heyran
  Alanyurt köy - Hafik - Sivas
1928: Alanyurt
  Koşutdere köy - Hafik - Sivas
1928: Çaykürt [ Kürd çiyayê kürd "kürt çayı" ]
1902hb: Çay Kürdi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Tavşanlı köy - Hafik - Sivas
E1877: Tavşanlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
  Dündar köy - Hafik (Doğanşar bucağı) - Sivas
1928: Dündar
Alevi yerleşimi
■ Halen Tokat Almus'a bağlı olan Hubyar köyünün mahallesi ve bir dönem köy merkezi idi. SN
  Şahin köy - Hafik - Sivas
1928: Şahin
  Maden köy - Hafik - Sivas
1928: Maden
  Dışkapı köy - Hafik - Sivas
1928 y: Gemis
E1877: Gamis
Y17, Y180: Kámisa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Kamisênê diyarının merkezi olan Kamisa kent adı Strabon'dan (1. yy) itibaren kaydedilmiştir. SN
■ Köy Alevi ve Sunni inancına mensuptur. Türk22
  Acıpınar köy - Hafik (Celalli bucağı) - Sivas
1928: Acıpınar
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Celalli köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1916h: Celaliye [ Kürd/Tr celalî "aş." ]
■ Köyün ne zaman kurulduğu bilinmemektedir. Her ne kadar halk arasında köyün 'Celâl' adında bir kişi tarafından kurulduğu söyleniyorsa da bu isime eski kayıtlarda rastlanmamıştır. Dönemde çıkan bir isyan çıkaran Türk boylarını Anadolu'nun muhtelif yerlerine dağıtmış. Dağıtım, farklı boylardan alınan ailelerin birleştirilip; çeşitli köylere ve mezralara yerleştirilmesi şeklinde olmuştur. Türk22
  Gölcük köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928: Gölcük
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Çömlekli köy - Hafik - Sivas
1928: Elemin / İlmin [ Tr il emini ]
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Sıraç ( Hubyar ) Türkmenleri Türk22
  Günyamaç köy - Hafik - Sivas
1928: Pirebürt
E1877: Pırapert [ Erm "alçıkale?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 37 hane Ermeni ve 34 hane Türk nüfusu vardı. SN
  Pusat köy - Hafik - Sivas
1928: Pusat
  Karayaprak köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928: Karayaprak
Alevi yerleşimi
■ Malatya Arguvandan 2 oğluyla beraber göç eden Kada Veli adında bir şahıs tarafından kurulan köy Türkmen Alevi köyüdür. kurdishalevi
  Bahçecik köy - Hafik - Sivas
1902hb: Bağçecik
E1877: Bardizag [ Erm "bahçecik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1601 yılında Erzincan ve Sivas'tan iltica eden Ermeniler tarafından kurulmuş yerleşimdir. Ancak asıl adın Türkçe Bahçecik olup Ermenice adın daha sonra ortaya çıkmış olması mümkündür. SN
  Yeniköy köy - Hafik - Sivas
1928: Yeniköy
  Kabalı köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928: Kabalı
Alevi yerleşimi
  Alçıören köy - Hafik - Sivas
1928: Kötni
E1877: Kotni
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Süleymaniye köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928: Süleymaniye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Kumık) yerleşimi
  Aktaş köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928: Aktaş
Alevi yerleşimi
  Yarhisar köy - Hafik - Sivas
E1902, 1928: Yarhisar / Yarasar
E1877: Şıjğenik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 80 hane Ermeni nüfus, Surp Sarkis kilisesi ve Bartevyan okulu vardı. SN
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  DeğirmenBoğazı köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928: Kürteymir [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ Eymir bir Oğuz aşireti adıdır. SN
  Demirci köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928: Demirci
Alevi yerleşimi
■ Şıraç ( Hubyar) Türkmenleri Türkmen
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Selma yarim
  Çınarlı köy - Hafik - Sivas
1928: Oğnevid
1902hb: Voğnovid
E1877: Oğnovid [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Evci köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928: Avcı
Alevi yerleşimi
  Derince köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928: Eldives
Alevi yerleşimi
■ TÜRK kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır. Hamur işleri ve bulgur pilavı köyün önemli yemekleri arasındadır.hingel,keşkek,kesme çorba,madımak çorbası,ayranlı çorba,sulu bulgur köftesi,katmer akla ilk gelen ve en çok tercih edilen yemeklerdir. Türk22
  Çimenyenice köy - Hafik - Sivas
E1877 y: İstanoz [ Yun "boğaz" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gedikçayırı köy - Hafik - Sivas
Alevi yerleşimi
  İnandık köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928: Afat
Alevi yerleşimi
  Kurugöl köy - Hafik - Sivas
1916h: Kurugöl
Alevi yerleşimi
  Aylıoğlu köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928: Aylıoğlu
Alevi yerleşimi
  Keller köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928: Keller
Alevi yerleşimi
  İnköy köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928: İnköy
Alevi yerleşimi
  Benlikaya köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928: Benlikaya
Alevi yerleşimi
  Topçuyeniköy köy - Hafik - Sivas
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Yalıncak köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928: Yalıncak
Alevi yerleşimi
  PirHüseyin köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928: Pirhüseyin
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km