Haberli'de 24 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mağara köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Kiwex
1941ha 📖 Kivah
Êzidi (Salihan) yerleşimi
  Yayalar köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Soranê
1928 📖 Soran [ Kr soran/sorikan "kızıllar? Sorani'ler?" ]
Kürt (Sünni) (Salihan) yerleşimi
  Çınarlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖 Kekvan [ Kr "kekolar" ]
Kürt (Sünni) (Salihan) yerleşimi
  Kaşıkçı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖 Heskal [ Kr hesk "kepçe" ]
Kürt (Sünni) (Dermemikan) yerleşimi
  Haberli bld - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1869s 📖 Basibrin [ Sür bê Sbrino "? yurdu" ]
S1286 📖 Sbirina
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Güzelova köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖 Xane Hasso [ Kr xanahasso "Hasan hanı" ]
Kürt (Sünni) (Dorıka) yerleşimi
  Bozkır köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖 Daskan [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Salihan) yerleşimi
  Sarıköy köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K 📖 Ester [ Kr estêr "yıldız" ]
1928 📖 Sari
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Salihan) yerleşimi
  Kentli köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖 Bazgür
S1850 : Bêzikri [ Sür ]
Kürt (Sünni) (Dorıka) yerleşimi
  Topraklı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Xwarikê
1928 📖 Xavarik
Kürt (Sünni) (Dorıka) yerleşimi
  Karalar bld - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1941ha 📖 ˁAraban [ Kr ereban "Araplar" ]
S1881 📖 Arbâye [ Sür "Araplar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Domana) yerleşimi
  Akkoyunlu köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Bîzik
1928 📖 Bêzikri [ Sür bêth dhekre "teke yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Domana) yerleşimi
■ 1993 yılında TSK tarafından, komşu Işık (Xaltan), Uçarlı (Temerzê), Hendek (Xendek), Başak (Basaqê), Çukurlu (Xandûk), Oyalı (Delavê Qesrê), Öğündük (Midihê), Yarbaşı (Hespist), Kayı (Hêdil), Bereketli (Fîl), Ulak (Firfêl), Yalaz (Erzenix), Özen (Xerabê Tûyan), Yağmurca (Xêlanî) köyleri ile birlikte boşaltılıp yakılmıştır. SN
  Işık köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖 Xaltan [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Dorıka) yerleşimi
  Dumanlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖 Kefsûr Domanan [ Sür kefr sûr ]
Kürt (Sünni) (Domanan) yerleşimi
  Uçarlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
S1881 1928 📖 📖 Temerz / Temerzî
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Keldani) yerleşimi
■ Tur Abdin bölgesinin tek Keldani köyü idi. Köy üç eski köyün harabeleri üzerine kuruludur. Şêtika ve Xerabê Bilind bu üç köyden ikisidir. SN
  Başak köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Basaqê
1928 📖 Basak / Bashok
S1394 : Bêth Ishaq [ Sür "İshak yurdu (kilisesi)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Domana) yerleşimi
■ Timur'un oğlu Miranşah'ın 1394'te Kartmin Manastırından sonra tahrip ettiği Beth Ishak manastırı burasıdır. (Socin s. 246.) ■ Devlet tarafından 1993'te yakılıp boşaltıldı. 2000'lerde bazı dönüşler yaşandı. SN
  Çukurlu köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1941ha 📖 Handük [ Kr xandûk "kökü yenen bir bitki" ]
Kürt (Sünni) (Omerkan) yerleşimi
■ 1993'te yakılıp boşaltıldı. 2000'lerde birkaç aile köylerine yeniden yerleşti. SN
  Öğündük köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖 Midde
S1881 📖 Middo / Mîdin [ Sür ]
S1850 : Midda
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
  Beğendi x - Dargeçit (Haberli bucağı) - Mardin
1928 📖 Gizrî
Kürt (Sünni) (Omerkan) yerleşimi
■ Terk edilmiştir. SN
  Kayı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1941ha 📖 Hedil
1865h 📖 Hidil
S1286 📖 Hedlâ
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Omerkan) yerleşimi
  Bostanlı mah - Dargeçit (Haberli bucağı) - Mardin
1928 📖 Verzik [ Kr wersikê "bostancık" ]
Kürt (Sünni) (Omerkan) yerleşimi
  Çukurdere mah - Dargeçit (Haberli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Gelîkûra
1928 📖 Gelikûr [ Kr "derin boğaz" ]
Kürt (Sünni) (Aliki) yerleşimi
  Yanılmaz mah - Dargeçit (Haberli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Gurûzan
1928 📖 Garisan [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Aliki) yerleşimi
  Belen mah - Dargeçit (Haberli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Bekwan
1928 📖 Bekvan
Kürt (Sünni) (Aliki) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km