Hınıs'da 90 yerleşim bulundu.
sırala 
  Meydan mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Meydan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Hayran mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Hayran
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ilıcak mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Germik [ Kürd germik "ılıca" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Uyanık mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Şeytankomu [ Kürd gomaseydîxan "Seydihan komu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Saltepe mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Derik [ Kürd dêrik "kilise" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kalecik mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Kalecik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Taşbulak mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Kösan [ Kürd kosan "köseler" ]
1554t: Köseler?
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dikili mah - Hınıs - Erzurum
1554t, 1928k: Karakilise
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Suvaran mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Suvaran
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Şalgam mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Şalgam
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Avcılar mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Kındor [ Kürd gindor/kundir "kabak" ]
Kürd yerleşimi
  Başköy mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Başköy
1554t: Başkend
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 16. yy'da İslam yerleşimi. SN
  Kazancı mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Kazancı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Mezra mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Mezra
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Abdalan mah Alikırı - Hınıs - Erzurum
1928k: Abdalan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Alaca mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Kızılan [ Kürd/Tr "Kızıllar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Ayrıca birkaç hane Alevi Kürd'de bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Acar mah - Hınıs - Erzurum
1554t, 1928k: Şeyhpir [ Tr "şeyhdede" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Altınpınar mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Necaran [ Kürd "marangozlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Pınar mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Kurdi [ Kürd kurdî "Kürt" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Sıldız mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Sıldız
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yamanlar mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Memaşkomu
1554t: Mamaş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Alagöz mah - Hınıs - Erzurum
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Alınteri mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Kürtkozlu
E1902: Kozlu [ Tr Kız Ali? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Dılxêri) yerleşimi
■ 20. yy başında 1570 Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. Köyün yakınında bulunan Tux Manug (`esmer oğlan`) Manastırı, muhtemelen halen yerel halk tarafından ziyaret edilen Kız Ali türbesi ile alakalı olmalıdır. SN
  Ortaköy mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Ortaköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Arpadere mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Şeytan [ Kürd seydîxan "seyit evi" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Elmadalı mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Sevik [ Kürd sêvik "elmacık" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Derince mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Ferxik [ Kürd "yavru kuş" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Mirrik mz - Hınıs - Erzurum
E1912: Misrik?
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Tapu mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Tapu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akgöze mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Kanisipi [ Kürd kanîsipî "akpınar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Toraman mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Toraman
1554t: Toraman
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Osmanlı Arş. D. B. tarafından yayınlanan 294 numaralı Hınıs Tahririnde yanlışlıkla Duman şeklinde okunmuştur. 16. yy'da Ermeni yerleşimi. SN
  Ketenci mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Ketenci
1554t: Kettânci [ Tr "ketenci" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tanır mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Mirseyit [ Kürd mîrseyîd "beyseyit" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karaağaç mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Karaağaç
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dibekli mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Dibekli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ünlüce mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Magalisor
1901hb: MahalleZor [ "Kızılmahalle" ]
Kürd yerleşimi
  Esenli mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Bayro [ Kürd bêro "mera" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Erduran mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Xalefan [ Kürd "halifeler" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  ? mah Hınıs - Hınıs - Erzurum
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Beyyurdu mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t: Beyyurdu [ Kürd begordî "mezarlı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Hınıs ilçe - Hınıs - Erzurum
1554t: NefsiXınıs
A892: Xnûs
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
■ Kaza merkezi 16. yy'da hass-ı mirliva statüsünde Ermeni köyü idi. SN
■ Hınıs ve çevresinde Türkçe yer adlarının diğer dildeki yer adlarına göre daha çok olmasını, Çaldıran Savaşı sonrasında buradan İran'a göçen Hınıslu Cemaati'nin veya geçmişte yoğun nüfusluyken yerini Kürt çoğunluğa bırakmış Türkmen nüfusun mirası olduğunu düşünmekteyim. Çünkü Osmanlı'nın ilk tahrir kayıtlarında bile İspir-Pazaryolu, Torul, Bayburt (kuzey kesimi), Trabzon (orta ve doğu kesimi), Rize ve Artvin/Çoruh gibi yerlerde Türkçe yer adları seyrek iken bu çevrede Türkçe yer adları yoğun. metonio
  Parmaksız mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Parmaksız
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Hınıs'ın yerli Türk köylerinden biridir, zamanla çevreden Kürt göçü almıştır. metonio
  Mollakulaç mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Mollakulaç
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çatak mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Ağmas
1554t: Ağvanıs? [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 16. yy kayıtlarında Ağvanıs adıyla geçen yerin burası olduğu kesin değildir. Ağvanıs adı için bk. Sivas-Gölova. SN
■ Köy halkı Alevi Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tipideresi mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Firfirik [ Kürd firfirik? "kelebek" ]
E1912: Porpor [ Erm Փորփոր "çukurlu" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kolhisar mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Koyluhisar
1554t: Koyunluhisar
Kürd yerleşimi
  Akören mah - Hınıs - Erzurum
1554t, 1928k: Ağviran
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akgelin mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Ağgelin
1554t: Akgelin
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Demirci mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1901hb: Demirci
1554t: Temürci [ Tr "demirci" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
  Tellitepe mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1968k: Tendürek [ Erm/Kürd "tandırcık" ]
1554t: Tandırlu
Kürd (Banoki) yerleşimi
  Söğütlü mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Söğütlü
1554t: Söğüdlü
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yolüstü mah - Hınıs - Erzurum
1554t, 1928k: Aros [ Erm "ekilmemiş toprak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy'da Ermeni yerleşimi idi. 20. yy başında 934 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi ile az sayıda Türk nüfusu vardı. SN
  Çilligöl mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
E1900~: Çilligöl
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Güllüçimen mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Peyik
1554t: Peyk
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Erbeyli mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Tirkéş [ Tr "okçu" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akbayır mah - Hınıs - Erzurum
1554t, 1928k: Pornak/Purnak [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kızmusa mah - Hınıs - Erzurum
1556t: Kızmusa
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Çakmak mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Çakmak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bayır mah - Hınıs - Erzurum
Eski adı: Kulungo/Kolonko [ Kürd qulingo "turna" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 13.02.1947'de Bayırköy adıyla köy yapıldı. SN
  Dağçayır mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
E1912: Gavar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  İsmail mah - Hınıs - Erzurum
Eski adı: Gomık [ Kürd gomik "mezracık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çamurlu mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Çamurlu
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyü ilk iskan edenler Kars/Akyaka muhaciri Karapapaklardır, lakin bu Karapapaklar topraklarını Alevi Zazalara satıp Muş/Bulanık'a göçmüşlerdir. metonio
■ Köy halkı günümüzde Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yelpiz mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Yelpiz
E1902: Elbis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Halilçavuş mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
E1902, 1928k: Xalilçavuş
1554t: Xaçlu
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 16. yy'da Ermeni yerleşimi. 20. yy başında 906 Ermeni ve daha az sayıda Kürt nüfusu ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Eski Ermeni köyü iken günümüzde Sünni Kürt, Zaza ve Türklerden oluşan bir köydür. Eskiden köyün çoğunluğunu oluşturan Türkler genellikle Karadeniz ve Erzurum-Merkez kökenlidir. Zazalar Bingöl/Solhan'dan, Kürtler ise Muş/Bulanık'tan gelmiştir. metonio
  Toprakkale mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Toprakkale
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 93 Harbinde Kars muhaciri Karapapaklar bu köye yerleşmiş fakat zamanla dış göç dolayısıyla Abdalan aşiretinden Alevi Zazalar köyde çoğunluk haline gelmiş ve köyde Karapapak kalmamıştır. metonio
  Ovaçevirme mah - Hınıs - Erzurum
E1912: Çevirme
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ 19. yy sonunda Hınıs'ın en büyük Ermeni yerleşimi idi. SN
■ Köy halkı Erzurum ili Tortum ilçesinden göçüp köye yerleşmiştir. metonio
  Uluçayır mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Arabo [ Kürd erebo "Arapköy" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kızılahmet mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t: Kızılahmet
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Şafii ve Sünni Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bellitaş mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928k: Harami
E1902: Harimik
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 898 Ermeni ve daha az sayıdaTürk nüfusu kaydedilmiştir. SN
■ Hınıs'ın nispeten yerli Türk köylerinden biridir, Ermenilerin köyden gitmesiyle yerli Türklere ek olarak Erivan Kürtleri ile Karadeniz ve Kuzey Erzurum civarından Türkler yerleşmiştir. Günümüzde Türklerin çoğunun dışarı göçüyle Kürt çoğunluklu bir köy haline gelmiştir. metonio
  Karabudak mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Karabudak
1554t: Karabudak
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Göller mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Kaxkik
E1902: Kağkig [ Erm Քաղքիկ "şehircik" ]
1554t: Kaxkik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Türkler'den ve Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kongur mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Kongur
1554t: Konğuroğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ovakozlu mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928k: Ovakozlu
1901hb: Kozlu
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köy eskiden Ermeni/Kürt karışık iken Ermenilerin köyden gitmesinin ardından Erzurum, Bayburt ve Gümüşhaneden göç eden Türkler ve Erivandan göç eden Kürtler ile Kürt/Türk karışık bir köye dönüşmüştür. Lakin günümüzde Türklerin yoğun dış göçü ile Kürtlerden müteşekkil bir köy haline gelmiştir. metonio
  Gürçayır mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928k: Kasparkomu
E1912: Kasparitseğ [ Erm "Kaspar (öz.) soyu" ]
Kürd yerleşimi
  Yeniköy mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
E1902: Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yeşilyazı mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t, 1928k: Hassa
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Şahabettin mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928k: Şabadin
1901hb: Şapatan [ Tr Şihabüddin? ]
E1902: Şabadun
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Cemaldini) yerleşimi
■ 16. yyda Ermeni yerleşimi. 20. yy başında 391 Ermeni nüfusu ve Surp Garabed kilisesi vardı. SN
  Burhan mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928k: Burxan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akçamelik mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t, E1902: Ağcamelik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında 318 Ermeni ve az sayıda Kürt nüfusu vardı. SN
  Erence mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
E1902, 1928k: Xert
1554t: Xırt
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 20. yy başında 408 Ermeni ve 210 Kürt nüfus ile Surp Minas kilisesi vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km