haritada ara :   km  
Hınıs'da 97 yerleşim bulundu.
sırala 
? mezra - Hınıs - Erzurum
Eski adı: Xormizak Komu
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 39° 14' 0'' D, 41° 45' 48'' K
? mezra - Hınıs - Erzurum
Eski adı: Kutraç Komu
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 39° 13' 25'' D, 41° 46' 46'' K
Abdalan mahalle (Alikırı bağ) - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Abdalan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 12'' D, 41° 36' 0'' K
Acar mahalle - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Şeyxpir [ Türkçe "şeyhdede" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 23' 55'' D, 41° 36' 57'' K
Akbayır mahalle - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Pornak / Purnak [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 28' 26'' D, 41° 46' 5'' K
Akçamelik mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖: Ağcamelik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında 318 Ermeni ve az sayıda Kürt nüfusu vardı. SN
■ Koord: 39° 16' 25'' D, 41° 54' 2'' K
Akgelin mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ağgelin
1554t 📖: Akgelin
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 35'' D, 41° 43' 31'' K
Akgöze mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kanisipi [ Kürtçe "akpınar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 38'' D, 41° 39' 40'' K
Akören mahalle - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Ağviran
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 28' 28'' D, 41° 43' 27'' K
Alaca mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Kızılan [ Kürtçe/Türkçe "Kızıllar" ]
Eski adı: Kızılkilise
■ Koord: 39° 23' 30'' D, 41° 36' 29'' K
Alagöz mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Alagöz
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 49'' D, 41° 37' 45'' K
Alınteri mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Kürtkozlu
E1902 📖: Kozlu [ Türkçe Kız Ali? ]
1665 📖: Kozlubaba
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Dılxêri) yerleşimi
■ Evliya Çelebi `Ermeni köyü` olduğunu bildirir ve Kozlu Baba ziyaretinden söz eder. 20. yy başında 1570 Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. Ermenice kaynaklarda anılan Tux Manug (`esmer oğlan`) Manastırı, muhtemelen halen yerel halk tarafından ziyaret edilen Kız Ali türbesidir. SN
■ Koord: 39° 16' 25'' D, 41° 37' 55'' K
Alikırı mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Alikırı
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 17'' D, 41° 36' 22'' K
Altınpınar mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Necaran [ Kürtçe "marangozlar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 22' 20'' D, 41° 37' 4'' K
Arpadere mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Şeytan [ Kürtçe/Türkçe seyid xan "seyit hanı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 37'' D, 41° 38' 7'' K
Avcılar mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Kındor [ Kürtçe gindor/kundir "kabak" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 19' 28'' D, 41° 35' 48'' K
Başköy mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Başköy
1554t 📖: Başkend
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 16. yy’da İslam yerleşimi. SN
■ Koord: 39° 25' 9'' D, 41° 35' 59'' K
Bayır mahalle - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: Kulungo / Kolonko [ Kürtçe qulingo "turna" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 13.02.1947’de Bayırköy adıyla köy yapıldı. SN
■ Koord: 39° 18' 13'' D, 41° 46' 34'' K
Bellitaş mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Harami
E1902 📖: Harimik
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 898 Ermeni ve daha az sayıda Türk nüfusu kaydedilmiştir. Ermenilerin gidişinden sonra yerli Türklere ek olarak Erivan Kürtleri ile Karadeniz ve Kuzey Erzurum civarından Türkler yerleşmiştir. Günümüzde Türklerin çoğunun dışarı göçüyle Kürt çoğunluklu bir köy haline gelmiştir. SN
■ Koord: 39° 18' 34'' D, 41° 50' 25'' K
Beyyurdu mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖: Beyyurdu
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 42'' D, 41° 41' 49'' K
Burhan mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖: Burxan
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 47'' D, 41° 53' 39'' K
Çakmak mahalle - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Çakmak
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 26' 57'' D, 41° 46' 12'' K
Çamurlu mahalle - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: Çamurlu
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köyü ilk iskan edenler Kars/Akyaka muhaciri Karapapaklardır, lakin Karapapaklar topraklarını Alevi Zazalara satıp Muş/Bulanık'a göçmüşlerdir. SN
■ Koord: 39° 24' 19'' D, 41° 47' 44'' K
Çatak mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ağmas
1554t 📖: Ağvanıs? [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 16. yy kayıtlarında Ağvanıs adıyla geçen yerin burası olduğu kesin değildir. Ağvanıs adı için bkz. Sivas-Gölova. SN
■ Koord: 39° 16' 58'' D, 41° 42' 55'' K
Çermik mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Çermik Komu
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 30'' D, 41° 38' 57'' K
Çilligöl mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Çilligöl
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 15'' D, 41° 45' 14'' K
Dağçayır mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Kavar [ Ermenice "nahiye" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 40'' D, 41° 46' 52'' K
Demirci mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Demirci
1554t 📖: Temürci [ Türkçe "demirci" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Moti) yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 38'' D, 41° 43' 57'' K
Derince mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Ferxik [ Kürtçe "yavru kuş" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 48'' D, 41° 38' 41'' K
Dervişali mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Dervişali
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 28' 6'' D, 41° 37' 51'' K
Dibekli mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Dibekli
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 22'' D, 41° 40' 36'' K
Dikili mahalle - Hınıs - Erzurum
1554t 1916h 📖 📖: Karakilise
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 22' 53'' D, 41° 34' 0'' K
Divanhüseyin mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖: Divanhüseyin
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 27'' D, 41° 39' 2'' K
Elmadalı mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Sevik [ Ermenice "karaca" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 30'' D, 41° 38' 13'' K
Erbeyli mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Tirkeş [ Türkçe "okçu" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 0'' D, 41° 45' 57'' K
Erduran mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Xalefan [ Kürtçe "halifeler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 32' 32'' D, 41° 41' 13'' K
Erence mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
E1902 1928 📖 📖: Hert Հերթ [ Ermenice "saman" ]
1554t 📖: Xırt
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 20. yy başında 408 Ermeni ve 210 Kürt nüfus ile Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 24' 27'' D, 41° 54' 36'' K
Esenli mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Bayro [ Kürtçe bêro "mera" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 5'' D, 41° 40' 56'' K
Göller mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Kağkig Քաղքիկ [ Ermenice "şehircik" ]
1554t 1928 📖 📖: Kaxkik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 46'' D, 41° 51' 3'' K
Güllüçimen mahalle - Hınıs - Erzurum
1554t 1916h 📖 📖: Peyik
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 21' 12'' D, 41° 45' 20'' K
Gürçayır mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kaspar Komu
E1912 📖: Kasparitseğ [ Ermenice "Kaspar (öz.) soyu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 22' 26'' D, 41° 51' 42'' K
Güzeldere mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Güzeldere
1554t 📖: Hasanşeyh | Hubyar [ Türkçe Hobyar/Hubyar "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Önde gelen Alevi ocaklarından birinin kurucusu olan Hobyar/Hubyar Sultan (y. 1500-1580) adından. SN
■ Koord: 39° 25' 1'' D, 41° 28' 57'' K
Halilçavuş mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
E1902 1928 📖 📖: Xalilçavuş
1554t 📖: Xaçlu
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 16. yy’da Ermeni yerleşimi. 20. yy başında 906 Ermeni ve daha az sayıda Kürt nüfusu ile Surp Sarkis kilisesi vardı. Daha sonra Karadeniz ve Erzurum-Merkez kökenli Türkler, Bingöl/Solhan’dan Zazalar ve Muş/Bulanık’tan Kürtler iskan edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 15' 16'' D, 41° 47' 45'' K
Hamzabey mezra - Hınıs - Erzurum
Eski adı: Hamzabey Komu
■ Koord: 39° 14' 13'' D, 41° 43' 14'' K
Hayran mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Hayran
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 26' 18'' D, 41° 30' 15'' K
Hınıs idari birim - Hınıs - Erzurum
E630 📖: Varajnunik Վարաժնունի
■ Tekman ve Karayazı ilçelerini içeren eski Xınıs bölgesidir. SN
■ Koord: 39° 22' 11'' D, 41° 42' 41'' K
Hınıs ilçe - Hınıs - Erzurum
K 📖: Qela [ Kürtçe "kale" ]
1554t 📖: Nefsi Xınis
E950y: Xnunik gen. Xnunis Խնունիք (idari bölge) [ Ermenice "Xun (?) ili" ]
A870 📖: Xnûs
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 10. yy ortalarında Tondrakçı mezhep hareketinin odaklarından biri olarak anılır. Kaza merkezi 16. yy’da hass-ı mirliva statüsünde Ermeni köyü idi. SN
■ Hınıs ve çevresinde Türkçe yer adlarının diğer dildeki yer adlarına göre daha çok olmasını, Çaldıran Savaşı sonrasında buradan İran'a göçen Hınıslu Cemaati'nin veya geçmişte yoğun nüfusluyken yerini Kürt çoğunluğa bırakmış Türkmen nüfusun mirası olduğunu düşünmekteyim. Çünkü Osmanlı'nın ilk tahrir kayıtlarında bile İspir-Pazaryolu, Torul, Bayburt (kuzey kesimi), Trabzon (orta ve doğu kesimi), Rize ve Artvin/Çoruh gibi yerlerde Türkçe yer adları seyrek iken bu çevrede Türkçe yer adları yoğun. metonio
■ Koord: 39° 21' 31'' D, 41° 42' 0'' K
Ilıcaköy mahalle - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: Gemrik [ Ermenice garmrik "kızılca" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 33'' D, 41° 33' 59'' K
İsmail mahalle - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: İsmail Komu
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 27' 0'' D, 41° 47' 37'' K
Kalecik mahalle - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Kalecik
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 27'' D, 41° 32' 12'' K
Karaağaç mahalle - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Karaağaç
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 19' 5'' D, 41° 40' 27'' K
Karabudak mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Karabudak
1554t 📖: Karabudak
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 21' 46'' D, 41° 50' 33'' K
Karamolla mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Karamolla
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 19' 35'' D, 41° 36' 43'' K
Kazancı mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Kazancı
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 27' 42'' D, 41° 36' 3'' K
Ketenci mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Ketenci
1554t 📖: Kettânci [ Türkçe "ketenci" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 27' 34'' D, 41° 39' 57'' K
Kızılahmet mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖: Kızılahmet
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 49'' D, 41° 49' 59'' K
Kızmusa mahalle - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Kızmusa
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 1'' D, 41° 46' 8'' K
Kolhisar mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Koyluhisar
1554t 📖: Koyunluhisar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 19' 51'' D, 41° 40' 39'' K
Kongur mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kongur
1554t 📖: Konğuroğlu
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 18'' D, 41° 51' 21'' K
Köprübaşı mahalle (Hınıs bağ) - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: Xarabkilise
1902hb 📖: Kiliseköy
■ Koord: 39° 22' 36'' D, 41° 41' 15'' K
Kurubeşik mahalle - Hınıs - Erzurum
■ Koord: 39° 10' 48'' D, 41° 44' 22'' K
Meydan mahalle - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Meydan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 26' 19'' D, 41° 28' 19'' K
Mezra mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Mezra
■ Koord: 39° 20' 19'' D, 41° 36' 7'' K
Mirrik mezra - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: Mısrik
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 54'' D, 41° 39' 44'' K
Mollacelil mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Mollacelil
■ Koord: 39° 10' 0'' D, 41° 39' 47'' K
Mollakulaç mahalle - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Mollakulaç
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 39'' D, 41° 42' 37'' K
Mutluca mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Şehirxarabe
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 9'' D, 41° 34' 53'' K
Ortaköy mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Ortaköy
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 21'' D, 41° 37' 59'' K
Ovaçevirme mahalle - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: Çevirme
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 19. yy sonunda Hınıs’ın en büyük Ermeni yerleşimi idi. Köyü sulayan dere halen Kilise Deresi olarak anılır. Şimdiki nüfus Erzurum ili Tortum ilçesinden göçmüştür. SN
■ Koord: 39° 19' 50'' D, 41° 48' 4'' K
Ovakozlu mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ovakozlu
1902hb 📖: Kozlu
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eskiden Ermeni/Kürt karışık iken Ermenilerin gitmesinin ardından Erzurum, Bayburt ve Gümüşhaneden göç eden Türkler ve Erivandan göç eden Kürtler iskan edilmiştir. Günümüzde Türklerin yoğun dış göçü ile Kürtlerden müteşekkil bir köy haline gelmiştir. SN
■ Koord: 39° 24' 30'' D, 41° 51' 28'' K
Parmaksız mahalle - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Parmaksız
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hınıs'ın yerli Türk köylerinden biridir, zamanla çevreden Kürt göçü almıştır. SN
■ Koord: 39° 24' 25'' D, 41° 42' 27'' K
Pınar mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Kurdî [ Kürtçe "Kürt" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 19' 3'' D, 41° 37' 23'' K
Saltepe mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Dêrik [ Kürtçe "kilise" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 26' 22'' D, 41° 32' 31'' K
Sıldız mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Sıldız
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 29' 9'' D, 41° 37' 34'' K
Soğukçeşme mezra - Hınıs - Erzurum
Eski adı: Soğuksu Komu
■ Koord: 39° 13' 41'' D, 41° 45' 14'' K
Söğütlü mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Söğütlü
1554t 📖: Söğüdlü
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 6'' D, 41° 44' 40'' K
Sultanlı mahalle - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Sultanlı
■ Koord: 39° 20' 54'' D, 41° 35' 52'' K
Suvaran mahalle - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: Suvaran
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 22' 13'' D, 41° 34' 2'' K
Şahabettin mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖: Şabadin
E1902 📖: Şabadun
1902hb 📖: Şapatan [ Türkçe Şihabüddin? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ 16. yyda Ermeni yerleşimi. 20. yy başında 391 Ermeni nüfusu ve Surp Garabed kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 18' 19'' D, 41° 53' 12'' K
Şahverdi mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Şahverdi
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 31'' D, 41° 37' 27'' K
Şalgam mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Şalgam
1554t 📖: Şalgamtarlası
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 26' 46'' D, 41° 35' 1'' K
Tanır mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Mîrseyid [ Kürtçe "seyyid bey" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 29' 35'' D, 41° 40' 10'' K
Tapu mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Tapu
Kürt-Sünni (Bilikan ) yerleşimi
■ Koord: 39° 22' 37'' D, 41° 39' 20'' K
Taşbulak mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Kösan [ Kürtçe kosan "köseler" ]
1554t 📖: Köseler?
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 27'' D, 41° 33' 54'' K
Tellitepe mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1968 📖: Tendürek [ Ermenice "tandırcık" ]
1554t 📖: Tandırlu
Kürt-Sünni (Banoki) yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 6'' D, 41° 44' 34'' K
Tipideresi mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Firfirik [ Kürtçe firfirik? "kelebek" ]
E1912 📖: Porpor Փորփոր [ Ermenice "çukurlu?" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 10'' D, 41° 42' 50'' K
Toprakkale mahalle - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Toprakkale
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 93 Harbinde Kars muhaciri Karapapaklar bu köye yerleşmiş fakat zamanla dış göç dolayısıyla Abdalan aşiretinden Alevi Zazalar köyde çoğunluk haline gelmiş ve köyde Karapapak kalmamıştır. SN
■ Koord: 39° 23' 3'' D, 41° 47' 57'' K
Toraman mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 1928 📖 📖: Toraman
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Osmanlı Arş. D. B. tarafından yayınlanan 294 numaralı Hınıs Tahririnde yanlışlıkla Duman şeklinde okunmuştur. 16. yy’da Ermeni yerleşimi, ancak en geç 19. yy ortalarından itibaren Kürt Alevi yerleşimidir. Yerel rivayete göre köy halkı o zamanlar Kığı'ya bağlı olan Yedisu bölgesinde çıkan isyandan sonraki göçlerle gelmiştir. SN
■ Koord: 39° 14' 11'' D, 41° 39' 46'' K
Uluçayır mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Arabo [ Kürtçe erebo? "Arapköy" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 22'' D, 41° 48' 55'' K
Uyanık mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Şeytan Komu [ Kürtçe goma seydîxan "Seydihan komu" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 23' 37'' D, 41° 32' 19'' K
Ünlüce mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Mağalisor
1902hb 📖: Mahalle Zor [ Kürtçe "Kızılmahalle" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 14'' D, 41° 40' 53'' K
Yamanlar mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Memaş Komu
1554t 📖: Mamaş
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 21' 37'' D, 41° 37' 45'' K
Yaylakonak mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Sultanlı Komu
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 52'' D, 41° 34' 55'' K
Yelpiz mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Yelpiz
E1902 📖: Elbis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 20'' D, 41° 47' 44'' K
Yeniköy mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
E1902 1916h 📖 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 21' 20'' D, 41° 51' 43'' K
Yeşilyazı mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖: Hassa
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 21'' D, 41° 52' 59'' K
Yolüstü mahalle - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: Haros
1554t 📖: Aros [ Ermenice "ekilmemiş toprak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy’da Ermeni yerleşimi idi. 20. yy başında 934 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi ile az sayıda Türk nüfusu vardı. SN
■ Koord: 39° 18' 59'' D, 41° 44' 53'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.