haritada ara :   km  
Hınıs'da 92 yerleşim bulundu.
sırala 
Meydan mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Meydan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Güzeldere mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Güzeldere
1554t 📖: Hasanşeyh | Hubyar [ Tr Hobyar/Hubyar "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Önde gelen Alevi ocaklarından birinin kurucusu olan Hobyar/Hubyar Sultan (y. 1500-1580) adından. SN
Hayran mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Hayran
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Uyanık mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Şeytan Komu [ Kr goma seydîxan "Seydihan komu" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Saltepe mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Dêrik [ Kr "kilise" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kalecik mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Kalecik
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Taşbulak mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Kösan [ Kr kosan "köseler" ]
1554t 📖: Köseler?
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ilıcak mah - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: Gemrik [ Erm garmrik "kızılca" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Dikili mah - Hınıs - Erzurum
1554t 1916h 📖Karakilise
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Suvaran mah - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: Suvaran
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Mutluca mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Şehirxarabe
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yaylakonak mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Sultanlı Komu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Şalgam mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Şalgam
1554t 📖: Şalgamtarlası
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Avcılar mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Kındor [ Kr gindor/kundir "kabak" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Sultanlı mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Sultanlı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Başköy mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Başköy
1554t 📖: Başkend
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 16. yy'da İslam yerleşimi. SN
Kazancı mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Kazancı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Mezra mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Mezra
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Alikırı mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Alikırı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Abdalan mah Alikırı - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Abdalan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karamolla mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Karamolla
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Alaca mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Kızılan [ Kr/Tr "Kızıllar" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Acar mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Şeyxpir [ Tr "şeyhdede" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Altınpınar mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Necaran [ Kr "marangozlar" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Pınar mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Kurdî [ Kr "Kürt" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Sıldız mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Sıldız
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yamanlar mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Memaş Komu
1554t 📖: Mamaş
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Alagöz mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Alagöz
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Dervişali mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Dervişali
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Alınteri mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Kürtkozlu
1902a 📖: Kozlu [ Tr Kız Ali? ]
1665 📖: Kozlubaba
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dılxêri) yerleşimi
■ Evliya Çelebi `Ermeni köyü` olduğunu bildirir ve Kozlu Baba ziyaretinden söz eder. 20. yy başında 1570 Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. Ermenice kaynaklarda anılan Tux Manug (`esmer oğlan`) Manastırı, muhtemelen halen yerel halk tarafından ziyaret edilen Kız Ali türbesidir. SN
Ortaköy mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Ortaköy
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Arpadere mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Şeytan [ Kr/Tr seyid xan "seyit hanı" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
Elmadalı mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Sevik [ Kr "tarlacık? boğaz?" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Derince mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Ferxik [ Kr "yavru kuş" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Çermik mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Çermik Komu
Kürt-Sünni yerleşimi
Tapu mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Tapu
Kürt-Sünni (Bilikan ) yerleşimi
Akgöze mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kanisipi [ Kr "akpınar" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Mirrik mz - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: Mısrik
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Toraman mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Toraman
1554t 📖: Toraman
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Osmanlı Arş. D. B. tarafından yayınlanan 294 numaralı Hınıs Tahririnde yanlışlıkla Duman şeklinde okunmuştur. 16. yy'da Ermeni yerleşimi. SN
Ketenci mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Ketenci
1554t 📖: Kettânci [ Tr "ketenci" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Tanır mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Mîrseyid [ Kr "seyyid bey" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karaağaç mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Karaağaç
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Dibekli mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Dibekli
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kolhisar mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Koyluhisar
1554t 📖: Koyunluhisar
Kürt-Sünni yerleşimi
Ünlüce mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Mağalisor
1902hb 📖: Mahalle Zor [ Kr "Kızılmahalle" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Esenli mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Bayro [ Kr bêro "mera" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Erduran mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Xalefan [ Kr "halifeler" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Köprübaşı mah Hınıs - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: Xarabkilise
1902hb 📖: Kiliseköy
Hınıs ilçe - Hınıs - Erzurum
K 📖: Qela [ Kr "kale" ]
1554t 📖: Nefsi Xınis
A870 📖: Xnûs
E950y : Xnunik gen. Xnunis (idari bölge) [ Erm "Xun (?) ili" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 10. yy ortalarında Tondrakçı mezhep hareketinin odaklarından biri olarak anılır. Kaza merkezi 16. yy'da hass-ı mirliva statüsünde Ermeni köyü idi. SN
■ Hınıs ve çevresinde Türkçe yer adlarının diğer dildeki yer adlarına göre daha çok olmasını, Çaldıran Savaşı sonrasında buradan İran'a göçen Hınıslu Cemaati'nin veya geçmişte yoğun nüfusluyken yerini Kürt çoğunluğa bırakmış Türkmen nüfusun mirası olduğunu düşünmekteyim. Çünkü Osmanlı'nın ilk tahrir kayıtlarında bile İspir-Pazaryolu, Torul, Bayburt (kuzey kesimi), Trabzon (orta ve doğu kesimi), Rize ve Artvin/Çoruh gibi yerlerde Türkçe yer adları seyrek iken bu çevrede Türkçe yer adları yoğun. metonio
Parmaksız mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Parmaksız
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hınıs'ın yerli Türk köylerinden biridir, zamanla çevreden Kürt göçü almıştır. metonio
Mollakulaç mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Mollakulaç
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çatak mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ağmas
1554t 📖: Ağvanıs? [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 16. yy kayıtlarında Ağvanıs adıyla geçen yerin burası olduğu kesin değildir. Ağvanıs adı için bkz. Sivas-Gölova. SN
Tipideresi mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Firfirik [ Kr firfirik? "kelebek" ]
E1912 📖: Porpor Փորփոր [ Erm "çukurlu?" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Akören mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Ağviran
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Akgelin mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ağgelin
1554t 📖: Akgelin
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Demirci mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Demirci
1554t 📖: Temürci [ Tr "demirci" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Moti) yerleşimi
Tellitepe mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1968 📖: Tendürek [ Erm "tandırcık" ]
1554t 📖: Tandırlu
Kürt-Sünni (Banoki) yerleşimi
Söğütlü mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Söğütlü
1554t 📖: Söğüdlü
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yolüstü mah - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: Xaros
1554t 📖: Aros [ Erm "ekilmemiş toprak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy'da Ermeni yerleşimi idi. 20. yy başında 934 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi ile az sayıda Türk nüfusu vardı. SN
Çilligöl mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Çilligöl
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Güllüçimen mah - Hınıs - Erzurum
1554t 1916h 📖Peyik
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Erbeyli mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Tirkeş [ Tr "okçu" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Akbayır mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Pornak / Purnak [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Kızmusa mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Kızmusa
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Çakmak mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Çakmak
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Bayır mah - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: Kulungo / Kolonko [ Kr qulingo "turna" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 13.02.1947'de Bayırköy adıyla köy yapıldı. SN
Dağçayır mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Kavar
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
İsmail mah - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: İsmail Komu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çamurlu mah - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: Çamurlu
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köyü ilk iskan edenler Kars/Akyaka muhaciri Karapapaklardır, lakin bu Karapapaklar topraklarını Alevi Zazalara satıp Muş/Bulanık'a göçmüşlerdir. metonio
Yelpiz mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Yelpiz
E1902 📖: Elbis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
Halilçavuş mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1902a 1928 📖Xalilçavuş
1554t 📖: Xaçlu
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 16. yy'da Ermeni yerleşimi. 20. yy başında 906 Ermeni ve daha az sayıda Kürt nüfusu ile Surp Sarkis kilisesi vardı. Daha sonra Karadeniz ve Erzurum-Merkez kökenli Türkler, Bingöl/Solhan'dan Zazalar ve Muş/Bulanık'tan Kürtler iskan edilmiştir. SN
Toprakkale mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Toprakkale
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 93 Harbinde Kars muhaciri Karapapaklar bu köye yerleşmiş fakat zamanla dış göç dolayısıyla Abdalan aşiretinden Alevi Zazalar köyde çoğunluk haline gelmiş ve köyde Karapapak kalmamıştır. SN
Ovaçevirme mah - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: Çevirme
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ 19. yy sonunda Hınıs'ın en büyük Ermeni yerleşimi idi. Köyü sulayan dere halen Kilise Deresi olarak anılır. Şimdiki nüfus Erzurum ili Tortum ilçesinden göçmüştür. SN
Uluçayır mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: ˁArabo [ Kr erebo "Arapköy" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Kızılahmet mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖: Kızılahmet
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Bellitaş mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Harami
E1902 📖: Harimik
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 898 Ermeni ve daha az sayıda Türk nüfusu kaydedilmiştir. Ermenilerin gidişinden sonra yerli Türklere ek olarak Erivan Kürtleri ile Karadeniz ve Kuzey Erzurum civarından Türkler yerleşmiştir. Günümüzde Türklerin çoğunun dışarı göçüyle Kürt çoğunluklu bir köy haline gelmiştir. SN
Karabudak mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Karabudak
1554t 📖: Karabudak
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Göller mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Kağkig Քաղքիկ [ Erm "şehircik" ]
1554t 1928 📖Kaxkik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Kongur mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kongur
1554t 📖: Konğuroğlu
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Ovakozlu mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ovakozlu
1902hb 📖: Kozlu
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eskiden Ermeni/Kürt karışık iken Ermenilerin gitmesinin ardından Erzurum, Bayburt ve Gümüşhaneden göç eden Türkler ve Erivandan göç eden Kürtler iskan edilmiştir. Günümüzde Türklerin yoğun dış göçü ile Kürtlerden müteşekkil bir köy haline gelmiştir. SN
Gürçayır mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kaspar Komu
E1912 📖: Kasparitseğ [ Erm "Kaspar (öz.) soyu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yeniköy mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1902a 1916h 📖Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yeşilyazı mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖: Hassa
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Şahabettin mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖: Şabadin
E1902 📖: Şabadun
1902hb 📖: Şapatan [ Tr Şihabüddin? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ 16. yyda Ermeni yerleşimi. 20. yy başında 391 Ermeni nüfusu ve Surp Garabed kilisesi vardı. SN
Burhan mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖: Burxan
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Akçamelik mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖: Ağcamelik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında 318 Ermeni ve az sayıda Kürt nüfusu vardı. SN
Erence mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
E1902 1928 📖Xert
1554t 📖: Xırt
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 20. yy başında 408 Ermeni ve 210 Kürt nüfus ile Surp Minas kilisesi vardı. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.